Cách sử dụng may và might trong tiếng anh phần 2

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:03

Cách sử dụng May và Might trong tiếng Anh (Phần 2) Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng của May và Might trong tiếng AnhChúng ta sử dụng may và might để nói về những hành động hay sự việc xảy ra ở tương lai.Ví dụ: I havent decided yet where to spend my holidays. I may go to Ireland. (=perhaps I will go to Ireland)Tôi vẫn chưa quyết định đi nghỉ ở đâu. Có thể tôi đi Ireland. (= Có lẽ tôi sẽ đi Ireland) Take an umbrella with you when you go out. It might rain later. (=perhaps it will rain)Nhớ mang theo dù khi bạn đi ra ngoài. Trời có thể sẽ mưa đó. (= có lẽ trời sẽ mưa) The bus doesnt always come on time. We might have to wait a few minutes. (=perhaps we will have to wait)Xe buýt không phải lúc nào cũng đến đúng giờ. Chúng ta có thể phải chờ thêm một vài phút nữa.(= có lẽ chúng ta sẽ phải chờ)Dạng phủ định của may và might là may not và might not (mightnt) Ví dụ: Ann may not come to the party tonight. She isnt well. (=perhaps she will not come)Có thể Ann sẽ không đi dự tiệc vào tối nay. Cô ấy không được khỏe. (= có lẽ cô ấy sẽ không tới) There might not be a meeting on Friday because the director is ill. (perhaps there will not be a meeting)Buổi họp vào ngày thứ Sáu có thể không diễn ra bởi vì ông giám đốc bị ốm. (= có lẽ không có buổi họp)B. Thường thì chúng ta có thể sử dụng may hay might đều được cảVí dụ: I may go to Ireland. hoặc I might go to Ireland.Tôi có thể sẽ đi Ireland. Jane might be able to help you hoặc Jane may be able to help you.Jane có thể sẽ sẵn sàng giúp anh.Nhưng chúng ta chỉ sử dụng might (KHÔNG sử dụng may) khi tình huống là không thực tế (không xảy ra).Ví dụ: If I knew them better, I might invite them to dinner.Nếu tôi biết họ rõ hơn, tôi có thể mời họ đến dùng bữa tối.(Đây là tình huống không xảy ra bởi vì tôi đã không quen biết họ nhiều, vì vậy tôi sẽ không mời họ. Động từ may sẽ KHÔNG được sử dụng trong câu này.) C. Thì tiếp diễn của may và might trong tiếng AnhChúng ta cũng có thì tiếp diễn tương ứng với hai động từ này là maymight being.Bạn theo dõi các ví dụ sau và so sánh với will being: Dont phone at 8.30. Ill be watching the football on television.Đừng gọi điện lúc 8h30. Lúc đó tôi đang xem bóng đá trên truyền hình. Dont phone at 8.30. I might be watching (hoặc I may be watching) the football on television.Đừng gọi điện lúc 8h30. Có thể lúc ấy tôi đang xem bóng đá trên truyền hình.Bạn có thể tham khảo Thì tương lai tiếp diễn trong tiếng Anh.Chúng ta cũng có thể sử dụng maymight being cho những kế hoạch có thể được thực hiện.Ví dụ: Im going to Ireland in July. (for sure)Tôi sẽ đi Ireland vào tháng Bảy. (chắc chắn đi) I may be going (hoặc I might be going) to Ireland in July. (possible)Có thể tôi sẽ đi Ireland vào tháng Bảy. (chưa chắn đi)Nhưng bạn cũng có thể nói I may go (hoặc I might go) to Ireland ... mà nghĩa chỉ thay đổi không đáng kể.D. Cách sử dụng của might as well may as well trong tiếng AnhVí dụ tình huống: Helen and Clara have just missed the bus. The bus runs every hour.Helen và Clara đã nhỡ chuyến xe buýt. Xe buýt chạy mỗi giờ. What shall we do? Shall we walk?Chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Chúng ta sẽ đi bộ? We might as well. Its a nice day and I dont want to wait here for an hour.Chúng ta có lẽ phải làm như vậy thôi. Thật là một ngày đẹp trời và tôi không muốn phải chờ ở đây thêm một giờ nữa.(We) might as well do something = (Chúng ta) nên làm một việc gì đó bởi vì không có giải pháp nào tốt hơn và không có lý do gì để không làm việc đó.Bạn cũng có thể nói may as well.Ví dụ: A: What time are you going?Mấy giờ bạn sẽ đi?B: Well, Im ready, so I might as well go now. (hoặc ... I may as well go now)Được, tôi đã sẵn sàng, tôi đi ngay bây giờ đây. The buses are so expensive these days, you might as well get a taxi. (taxis are just as good, no more expensive)Gần đây đi xe buýt trở nên đắt đỏ quá, bạn tốt hơn nên đi taxi. (taxi vừa tốt vừa không đắt)Bài tập động từ khuyết thiếu May và MightĐể làm bài tập động từ khuyết thiếu May và Might, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập động từ khuyết thiếu May và Might.Các loạt bài khác:Động từ khuyết thiếu là gì?Can, could và (be) able toCould (do) và could have (done)Must và CantMay và Might (I)Have to MustMust, mustnt needntCách sử dụng Should (I)Cách sử dụng Should (II)Had better Cấu trúc Its timeCách sử dụng WouldLời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Cách sử dụng May Might tiếng Anh Phần 2) Trang trước Trang sau A Cách sử dụng May Might tiếng Anh Chúng ta sử dụng may might để nói hành động hay việc xảy tương lai Ví dụ: - I haven't decided yet where to spend my holidays I may go to Ireland (=perhaps I will go to Ireland) Tơi chưa định nghỉ đâu Có thể tơi Ireland (= Có lẽ tơi Ireland) - Take an umbrella with you when you go out It might rain later (=perhaps it will rain) Nhớ mang theo dù bạn ngồi Trời mưa (= có lẽ trời mưa) - The bus doesn't always come on time We might have to wait a few minutes (=perhaps we will have to wait) Xe buýt lúc đến Chúng ta phải chờ thêm vài phút (= có lẽ phải chờ) Dạng phủ định may might may not might not (mightn't) Ví dụ: - Ann may not come to the party tonight She isn't well (=perhaps she will not come) Có thể Ann khơng dự tiệc vào tối Cô không khỏe (= có lẽ khơng tới) - There might not be a meeting on Friday because the director is ill (perhaps there will not be a meeting) Buổi họp vào ngày thứ Sáu khơng diễn ơng giám đốc bị ốm (= có lẽ khơng có buổi họp) B Thường sử dụng may hay might Ví dụ: - I may go to Ireland I might go to Ireland Tơi Ireland - Jane might be able to help you Jane may be able to help you Jane sẵn sàng giúp anh Nhưng sử dụng might (KHƠNG sử dụng may) tình khơng thực tế (khơng xảy ra) Ví dụ: - If I knew them better, I might invite them to dinner Nếu biết họ rõ hơn, tơi mời họ đến dùng bữa tối (Đây tình khơng xảy tơi khơng quen biết họ nhiều, không mời họ Động từ may KHƠNG sử dụng câu này.) C Thì tiếp diễn may might tiếng Anh Chúng ta có tiếp diễn tương ứng với hai động từ may/might be-ing Bạn theo dõi ví dụ sau so sánh với will be-ing: - Don't phone at 8.30 I'll be watching the football on television Đừng gọi điện lúc 8h30 Lúc tơi xem bóng đá truyền hình - Don't phone at 8.30 I might be watching (hoặc I may be watching) the football on television Đừng gọi điện lúc 8h30 Có thể lúc tơi xem bóng đá truyền hình Bạn tham khảo Thì tương lai tiếp diễn tiếng Anh Chúng ta sử dụng may/might be-ing cho kế hoạch thực Ví dụ: - I'm going to Ireland in July (for sure) Tôi Ireland vào tháng Bảy (chắc chắn đi) - I may be going (hoặc I might be going) to Ireland in July (possible) Có thể tơi Ireland vào tháng Bảy (chưa chắn đi) Nhưng bạn nói I may go (hoặc I might go) to Ireland mà nghĩa thay đổi không đáng kể D Cách sử dụng might as well/ may as well tiếng Anh Ví dụ tình huống: - Helen and Clara have just missed the bus The bus runs every hour Helen Clara nhỡ chuyến xe buýt Xe buýt chạy - What shall we do? Shall we walk? Chúng ta làm bây giờ? Chúng ta bộ? - We might as well It's a nice day and I don't want to wait here for an hour Chúng ta có lẽ phải làm Thật ngày đẹp trời không muốn phải chờ thêm "(We) might as well something" = (Chúng ta) nên làm việc khơng có giải pháp tốt khơng có lý để khơng làm việc Bạn nói "may as well" Ví dụ: - A: What time are you going? Mấy bạn đi? B: Well, I'm ready, so I might as well go now (hoặc I may as well go now) Được, sẵn sàng, - The buses are so expensive these days, you might as well get a taxi (taxis are just as good, no more expensive) Gần xe buýt trở nên đắt đỏ quá, bạn tốt nên taxi (taxi vừa tốt vừa không đắt) Bài tập động từ khuyết thiếu May Might Để làm tập động từ khuyết thiếu May Might, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập động từ khuyết thiếu May Might Các loạt khác: • Động từ khuyết thiếu gì? • Can, could (be) able to • Could (do) could have (done) • Must Can't • May Might (I) • Have to & Must • Must, mustn't & needn't • Cách sử dụng Should (I) • Cách sử dụng Should (II) • Had better & Cấu trúc It's time • Cách sử dụng Would • Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị ... Thường sử dụng may hay might Ví dụ: - I may go to Ireland I might go to Ireland Tôi Ireland - Jane might be able to help you Jane may be able to help you Jane sẵn sàng giúp anh Nhưng sử dụng might. .. (done) • Must Can't • May Might (I) • Have to & Must • Must, mustn't & needn't • Cách sử dụng Should (I) • Cách sử dụng Should (II) • Had better & Cấu trúc It's time • Cách sử dụng Would • Lời yêu... thể tơi Ireland vào tháng Bảy (chưa chắn đi) Nhưng bạn nói I may go (hoặc I might go) to Ireland mà nghĩa thay đổi không đáng kể D Cách sử dụng might as well/ may as well tiếng Anh Ví dụ tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng may và might trong tiếng anh phần 2, Cách sử dụng may và might trong tiếng anh phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay