Cách sử dụng must và can not trong tiếng anh

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:01

Cách sử dụng Must và cant trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng của Must trong tiếng AnhBạn theo dõi ví dụ sau: A: My house is very near the motorway.Ngôi nhà của tôi rất gần đường xe chạy.B: It must be very noisy.Chắc hẳn ở đó sẽ rất ồn.Chúng ta sử dụng động từ khuyết thiếu must để nói rằng chúng ta chắc chắn điều gì đó sẽ trở thành sự thật. Youve been travelling all day. You must be tired. (Travelling is tiring and youve been travelling all day, so you must be tired)Bạn đã du lịch cả ngày. Chắc hẳn bạn sẽ rất mệt.(Đi du lịch thì mệt mà bạn đi cả ngày thì bạn hẳn sẽ bị mệt.) Jim is a hard worker. Jim? A hard worker? You must be joking. Hes very lazy.Jim là một người làm việc rất chăm chỉ. Jim hả? Người làm việc chăm chỉ. Anh hẳn là đang nói đùa chứ. Anh ta rất lười. Carol must get very bored in her job. She does the same thing everyday.Carol chắc chắn rất nhàm chán với công việc của cô ấy. Cô ấy ngày nào cũng làm mỗi một việc.Chúng ta sử dụng cant để nói rằng chúng ta cảm thấy một việc gì đó là không thể xảy ra.Ví dụ: Youve just had lunch. You cant be hungry already. (People are not normally hungry just after eating a meal. Youve just eaten, so you cant be hungry)Bạn mới dùng cơm trưa. Bạn không thể đói ngay được. (Mọi người thường không thể đói ngay sau một bữa ăn. Bạn vừa mới ăn xong, vì vậy bạn không thể đói được.) Brian said he would definitely be here before 9.30. Its 10 oclock now and hes never late. He cant be coming.Brian nói anh ấy nhất định sẽ đến đây trước 9h30. Bây giờ đã là 10h rồi và anh ấy thì không bao giờ đi trễ. Anh ấy không thể đến được rồi. They havent lived here for very long. They cant know many people.Họ đã sống ở đây không lâu lắm. Họ không thể quen nhiều người được.Cấu trúc:Iyouhe ...mustcantbe (tiredhungryat work ...)be (doinggoingjoking ...)dogetknowhave ... B. Sử dụng must have (done) và cant have (done) với thì Quá khứVí dụ minh họa: George đang đứng bên ngoài nhà bạn anh ấy.Anh ấy đã nhấn chuông cửa ba lần nhưng không ai trả lời cả. They must have gone out.Họ chắc đã đi vắng hết.(otherwise they would have answered = nếu không họ đã trả lời rồi)Một số ví dụ khác: The phone rang but I didnt hear it. I must have been asleep.Điện thoại đã reo nhưng tôi đã không nghe thấy. Lúc đó chắc hẳn tôi đang ngủ say rồi. Ive lost one of my gloves. I must have dropped it somewhere.Tôi đã mất một chiếc găng tay. Tôi chắc là đã làm rơi nó ở đâu đó. Jane walked past me without speaking. She cant have seen me.Jane đã đi ngang qua tôi mà không nói gì cả. Cô ấy có thể đã không nhìn thấy tôi. Tom walked straight into a wall. He cant have been looking where he was going.Tom đã đi thẳng về phía bờ tường. Anh ấy có thể không nhìn thấy anh ấy đang đi đâu. Cấu trúc:Iyouhe ...mustcanthavebeen (asleepat work ...)been (doinglooking ...)gonegotknown ...Bạn có thể sử dụng couldnt have thay cho cant have.Ví dụ: She couldnt have seen me.Cô ấy đã không thể trông thấy tôi. Tom couldnt have been looking where he was going.Tom đã không thể nhìn thấy anh ấy đang đi đâu.Bài tập động từ khuyết thiếu MustĐể làm bài tập động từ khuyết thiếu Must, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập động từ khuyết thiếu Must.Các loạt bài khác:Động từ khuyết thiếu là gì?Can, could và (be) able toCould (do) và could have (done)May và Might (I)May và Might (II)Have to MustMust, mustnt needntCách sử dụng Should (I)Cách sử dụng Should (II)Had better Cấu trúc Its timeCách sử dụng WouldLời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C hay nhất101 bài học C++ hay nhất Cách sử dụng Must can not tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng Must tiếng Anh Bạn theo dõi ví dụ sau: - A: My house is very near the motorway Ngôi nhà gần đường xe chạy B: It must be very noisy Chắc hẳn ồn Chúng ta sử dụng động từ khuyết thiếu must để nói chắn điều trở thành thật - You've been travelling all day You must be tired (Travelling is tiring and you've been travelling all day, so you must be tired) Bạn du lịch ngày Chắc hẳn bạn mệt (Đi du lịch mệt mà bạn ngày bạn hẳn bị mệt.) - "Jim is a hard worker." "Jim? A hard worker? You must be joking He's very lazy." "Jim người làm việc chăm chỉ." "Jim hả? Người làm việc chăm Anh nói đùa Anh ta lười." - Carol must get very bored in her job She does the same thing everyday Carol chắn nhàm chán với công việc cô Cô ngày làm việc Chúng ta sử dụng can't để nói cảm thấy việc khơng thể xảy Ví dụ: - You've just had lunch You can't be hungry already (People are not normally hungry just after eating a meal You've just eaten, so you can't be hungry) Bạn dùng cơm trưa Bạn khơng thể đói (Mọi người thường khơng thể đói sau bữa ăn Bạn vừa ăn xong, bạn khơng thể đói được.) - Brian said he would definitely be here before 9.30 It's 10 o'clock now and he's never late He can't be coming Brian nói anh định đến trước 9h30 Bây 10h anh khơng trễ Anh đến - They haven't lived here for very long They can't know many people Họ sống không lâu Họ quen nhiều người Cấu trúc: I/you/he must be (tired/hungry/at work ) can't be (doing/going/joking ) do/get/know/have B Sử dụng must have (done) can't have (done) với Q khứ Ví dụ minh họa: George đứng bên nhà bạn anh Anh nhấn chuông cửa ba lần không trả lời - They must have gone out Họ vắng hết (otherwise they would have answered = không họ trả lời rồi) Một số ví dụ khác: - The phone rang but I didn't hear it I must have been asleep Điện thoại reo khơng nghe thấy Lúc hẳn tơi ngủ say - I've lost one of my gloves I must have dropped it somewhere Tôi găng tay Tơi làm rơi - Jane walked past me without speaking She can't have seen me Jane ngang qua tơi mà khơng nói Cơ khơng nhìn thấy tơi - Tom walked straight into a wall He can't have been looking where he was going Tom thẳng phía bờ tường Anh khơng nhìn thấy anh đâu Cấu trúc: I/you/he must have can't been (asleep/at work ) been (doing/looking ) gone/got/known/ Bạn sử dụng couldn't have thay cho can't have Ví dụ: - She couldn't have seen me Cô trông thấy - Tom couldn't have been looking where he was going Tom khơng thể nhìn thấy anh đâu Bài tập động từ khuyết thiếu Must Để làm tập động từ khuyết thiếu Must, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập động từ khuyết thiếu Must Các loạt khác: • Động từ khuyết thiếu gì? • Can, could (be) able to • Could (do) could have (done) • May Might (I) • May Might (II) • Have to & Must • Must, mustn't & needn't • Cách sử dụng Should (I) • Cách sử dụng Should (II) • Had better & Cấu trúc It's time • Cách sử dụng Would • Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC • 155 học Java tiếng Việt hay • 100 học Android tiếng Việt hay • 247 học CSS tiếng Việt hay • 197 thẻ HTML • 297 học PHP • 85 học C# hay • 101 học C++ hay ... (I) • May Might (II) • Have to & Must • Must, mustn't & needn't • Cách sử dụng Should (I) • Cách sử dụng Should (II) • Had better & Cấu trúc It's time • Cách sử dụng Would • Lời yêu cầu, Lời mời,... I/you/he must be (tired/hungry/at work ) can' t be (doing/going/joking ) do/get/know/have B Sử dụng must have (done) can' t have (done) với Q khứ Ví dụ minh họa: George đứng bên nhà bạn anh Anh nhấn... ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng must và can not trong tiếng anh, Cách sử dụng must và can not trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay