Báo cáo Thực tập công nhân phần mạng

73 16 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 07:53

Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Nguyên LỜI MỞ ĐẦU Chúng em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến ThS Nguyễn Văn Nguyên, giảng viên trường Đại Học Bách Khoa, trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình cho chúng em suốt q trình thực đề tài Tuy có nhiều cố gắng trình thưc hiện, khơng tránh khỏi thiếu sót Chúng em mong nhận đựơc đóng góp ý kiến thầy Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Nguyên MỤC LỤC Danh sách LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER 2008 KHÁI QUÁT I II TIẾN HÀNH CÀI ĐẶT CHƯƠNG II: CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DNS KHÁI QUÁT I II TIẾN HÀNH CÀI ĐẶT Thiết lập IP máy chủ Cài đặt DNS Tạo Zone ghi DNS CHƯƠNG III: CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH ACTIVE DIRECTORY 18 KHÁI QUÁT 18 I II TIẾN HÀNH CÀI ĐẶT 18 CHƯƠNG IV: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG NHĨM, NHĨM, TÀI KHOẢN MÁY TÍNH VÀ ORGANIZATIONAL UNIT (OU) 30 CHUẨN BỊ 30 I II TIẾN HÀNH CÀI ĐẶT 30 Tạo Organizational Unit (OU) 30 Tạo Group 32 Tạo User 33 CHƯƠNG V : CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL) 37 CHUẨN BỊ 37 I II TIẾN HÀNH CÀI ĐẶT 37 Cấu hình địa IP 37 Cài đặt DHCP 37 CHƯƠNG VI: CẤU HÌNH VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK) 47 CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH TRÊN SERVER 47 I Mơ hình mơ 47 Cài đặt VNP 47 Cấu Hình VPN 52 Báo cáo Thực tập công nhân Nhóm II GVHD: Ths Nguyễn Văn Nguyên CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH RRAS (ROUTING AND REMOTE ACCESS) 56 Cài đặt 56 Cấu hình 59 III TẠO USER VÀ CẤP QUYỀN VPN 62 Tạo User để kết nối VPN 62 Cấp quyền VPN cho user 62 CHƯƠNG VII: CÁCH BẤM DÂY MẠNG THEO KIỂU A VÀ KIỂU B 68 I II Bấm cáp theo kiểu A 68 Bấm cáp kiểu B 71 Tài liệu tham khảo 74 Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Nguyên CHƯƠNG I: CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER 2008 I II KHÁI QUÁT Cài đặt Windows Server 2008 64 bit lên máy ảo VMWare TIẾN HÀNH CÀI ĐẶT Các bước cài đặt Windows Server 2008 VMWare:  Sau ấn tạo máy ảo them đường dẫn file iso vào ta tiến hành nhấn run để chạy máy ảo Hình Màn ấn chạy máy ảo  Sau ấn run chạy máy ảo xong đợi lúc máy ảo tự động chuyển đến trang chuẩn bị cài windows server Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngun Hình Hiển thị trình chuẩn bị cài đặt  Sau đợi máy ảo chuẩn bị cài tiến hành cài đặt máy ảo tự động restart lại máy ảo Hình Màn hình sau chuẩn bị cài đặt hoàn thành Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Nguyên  Sau restart xong máy ảo tiếp tục chạy để hoàn tất việc cài đặt windows server 2008 Hình Tiếp tục hồn thành việc cài đặt windows server 2008  Cuối cùng, cài đặt thành cơng máy ảo khởi động lại hiển hình windows server 2008 Hình Màn hình windows server sau cài đặt hồn tất Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Nguyên CHƯƠNG II: CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DNS I II KHÁI QUÁT Cài đặt thiết lập DNS môi trường Window Server 2008x64 bit TIẾN HÀNH CÀI ĐẶT Thiết lập IP máy chủ Hình 1.1 Thiết lập IP máy chủ Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngun Cài đặt DNS Hình 2.1 Cài đặt DNS Server win server 2008 Tạo Zone ghi DNS Hình 3.1 Chọn Start  Administrative Tools  DNS Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Nguyên Hình 3.2 Chọn Forward Lookup Zones  New Zone Hình 3.3 Đặt tên Zone Name DHBK.com 10 Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Nguyên Hình 3.4 Tạo file Hình 3.5 Chọn Next 11 Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngun Hình 3: Next Hình 1: Chọn Custom configure -> next 60 Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Nguyên Hình 5: Chọn Lan Routing, VPN access Demand-dial connections Hình 6: Finish Server Làm tương tự bước Server thứ 61 Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm III GVHD: Ths Nguyễn Văn Nguyên TẠO USER VÀ CẤP QUYỀN VPN Tạo User để kết nối VPN Hình 1: Tạo user tên vpn_user Cấp quyền VPN cho user Hình 2: Chuột phải vào User vpn_user tạo chọn Properties 62 Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Nguyên Hình 3: Vào tab Dial-in, tick chọn Allow Access, sau click OK để kết thúc IV TẠO VÀ KẾT NỐI VPN TRÊN VPN CLIENT Hình 1: Vào properties My Network Places 63 Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngun Hình 2: Vào File -> New Connection Hình 3: Chọn Virtual Private Network connection 64 Báo cáo Thực tập công nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngun Hình 4: Nhập tên Router muốn kết nối Hình 5: Gõ IP muốn kết nối 65 Báo cáo Thực tập công nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngun Hình 6: Finish Hình 7: Nhập username password server cung cấp 66 Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Nguyên Hình 8: Connecting… Hình 9: Kết nối VPN thành công 67 Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngun CHƯƠNG VII: CÁCH BẤM DÂY MẠNG THEO KIỂU A VÀ KIỂU B I Bấm cáp theo kiểu A Cách thức bấm: Cắt bỏ dây cáp xếp dây theo thứ tự 68 Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Nguyên Hoặc xếp dây theo hình sau: Tiếp theo, xếp sát lại cắt cho lại chừa lại đoạn vừa đủ với đầu RJ45 69 Báo cáo Thực tập công nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Nguyên Các bạn tiến hành đút dây vào đầu cáp thật sâu để đầu dây chạm lõi đồng Sau nhét vào kìm bấm thật mạnh đứt khoát 70 Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Nguyên Kết quả: II Bấm cáp kiểu B Cách thức bấm: Cắt bỏ dây cáp xếp dây theo thứ tự sau 71 Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngun Hoặc xếp theo thứ tự hình sau: Tiếp theo, xếp sát lại cắt cho lại chừa lại đoạn vừa đủ với đầu RJ45 72 Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Nguyên Các bạn tiến hành đút dây vào đầu cáp thật sâu để đầu dây chạm lõi đồng Sau nhét vào kìm bấm thật mạnh đứt khốt 73 Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Nguyên Kết quả: Tài liệu tham khảo 74 ... Chọn Next Hình 3.9 Tạo Zone 13 Báo cáo Thực tập công nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngun Hình 3.10 Chọn Next Hình 3.11 Tạo thành cơng 14 Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Nguyên... file Hình 3.5 Chọn Next 11 Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngun Hình 3.6 Tạo thành cơng Hình 3.7 Tạo Reserver Lookup Zones 12 Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn... name Hình 3.13 Tạo Host 15 Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn Văn Nguyên Hình 3.14 Tạo Host thành cơng Hình 3.15 Tạo Pointer 16 Báo cáo Thực tập cơng nhân Nhóm GVHD: Ths Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Thực tập công nhân phần mạng, Báo cáo Thực tập công nhân phần mạng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay