Giáo án sinh 7 TIẾT 1: BÀI 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG, PHONG PHÚ.

201 28 0
  • Loading ...
1/201 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 07:33

Giáo án Sinh học Năm học 2018 - 2019 Ngày soạn: 05/08/2018 TIẾT 1: BÀI 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG, PHONG PHÚ I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Về kiến thức: − Hiểu giới động vật đa dạng phong phú (về lồi, kích thước, số lượng cá thể môi trường sống) − Xác định nước ta thiên nhiên ưu đãi, nên có giới động vật đa dạng, phong phú Về kĩ năng: − Kĩ nhận biết động vật qua hình vẽ liên hệ đến thực tế − Kĩ hoạt động nhóm Về thái độ: Giáo dục ý thức học tập, u thích mơn học II TRỌNG TÂM: Nhận thức thực tế giới động vật đa dạng, phong phú III CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh vẽ hình 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 SGK tr5-7 IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: Giảng mới: Mở bài: ĐV sống khắp nơi hành tinh Cùng với TV, ĐV góp phần tạo nên bền vững vẻ đẹp tự nhiên Nước ta vùng nhiệt đới, nhiều tài nguyên rừng biển thiên nhiên ưu đãi đa dạng phong phú thể rõ Hoạt động (17’) Tìm hiểu đa dạng phong phú số lượng cá thể Mục tiêu: Bằng tư liệu kiến thức thực tế cho học sinh nhận thấy giới ĐV khơng đa dạng lồi mà phong phú số lượng cá thể Hoạt động giáo viên-học sinh Nội dung ghi bảng - GV Treo tranh vẽ H1.1, 1.2 I Đa dạng lồi - GV Thơng báo: Q/s tranh, n/c thông tin mục SGK trả lời phong phú số câu hỏi lượng cá thể ? Sự phong phú, đa dạng loài thể - Đa dạng loài + Số lượng cá thể - HS n/c thông tin SGk, quan sát tranh suy nghĩ trả lời (cá nhiều nhân) + Kích thước, hình dạng thể khác - GV Thơng báo: Làm BT1 SGK.tr5 theo nhóm nhỏ (2HS) GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học Năm học 2018 - 2019 3’ - GV Gọi nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét bổ sung - Đại diện nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét bổ sung + Dù nơi nào, ao, hồ hay sơng suối có nhiều lồi ĐV khác sinh sống + Âm ĐV tham gia vào giao hưởng đêm hè chủ yếu động vật có quan phát như: Lưỡng cư, gồm ếch, nhái, ngoé, cóc nước lồi sâu bọ có quan phát như: ve, dế, cào cào, châu chấu (Âm chúng phát coi tín hiệu để đực, gặp vào thời kì sinh sản) ? Em có nhận xét số lượng cá thể loài (VD: - Phong phú số Trong bầy ong, đàn kiến ) - Cá nhân HS trả lời lượng cá thể: Số Số lượng cá thể loài nhiều lượng cá thể lồi nhiều - Thơng báo thêm: Một số ĐV người hố thành vật ni, có nhiều đặc điểm phù hợp với nhu cầu người ĐV nuôi phần giới ĐV, chúng trở lên vô đa dạng khác xa với tổ tiên chúng VD: Cùng tổ tiên lồi gà rừng, gà ni phân hố ra: gà thịt, gà rừng, gà chọi, gà cảnh Hoạt động (17’): Tìm hiểu đa dạng mơi trường sống Mục tiêu: Nêu lồi ĐV sống nhiều mơi trường khác thích nghi cao với mơi trường Nêu đặc điểm số lồi ĐV thích nghi cao với mơi trường sống - Thơng báo: Q/s H1.3,1.4 làm BT2 VBT tr 4-6 theo nhóm II Đa dạng môi (5’) trường sống - Gọi nhóm báo cáo, nhóm khác NX, bổ sung ? Sự đa dạng môi trường sống động vật thể - Động vật sống khắp nơi có - Cá nhân HS trả lời HS khác nhận xét bổ sung thích nghi cao với môi trường sống - GV nhận xét Kiểm tra - đánh giá BT1: Khoanh tròn vào đáp án mà em cho Sự đa dạng, phong phú giới động vật thể điểm sau a Đa dạng loại & phong phú số lượng cá thể b Đa dạng môi trường sống c Đa dạng cấu trúc thể d a b GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học Năm học 2018 - 2019 đáp án: d BT2: Bài (SGK) Hướng dẫn nhà- nhận xét học: -Dặn dò: + Học & làm tập + Đọc trước -Nhận xét học RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học Ngày soạn: 10/08/2018 TIẾT BÀI 2: Năm học 2018 - 2019 PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Về kiến thức: − Phân biệt ĐV với TV, thấy chúng có điểm chung sinh vật, chúng khác số đặc điểm − Nêu đặc điểm ĐV để nhận biết chúng thiên nhiên − Phân biệt ĐV khơng xương sống với ĐV có xương sống, vai trò chúng thiên nhiên đời sống người Về kỹ năng: − Rèn kĩ quan sát, phân tích, tổng hợp − Kĩ hoạt động nhóm Về thái độ: HS tích cực tham gia xây dựng bài, u mơn học II TRỌNG TÂM: Phân biệt ĐV với TVvà nêu đặc điểm chung ĐV III CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh vẽ hình 2.1 SGK tr Bảng phụ: Bảng so sánh ĐV với TV, Đặc điểm chung ĐV, ĐV với đời sống người Miếng dán (x), miếng dán tên ĐV đại diện IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức (1’) Giảng ĐVĐ: ĐV TV xuất sớm hành tinh Chúng xuất phát từ nguồn gốc chung q trình tiến hố hình thành nên nhánh SV khác Bài học hơm tìm hiểu nhánh SV này, đặc biệt ĐV Tiết 2: Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật Đặc điểm chung động vật Hoạt động giáo viên - học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động (15’): Phân biệt động vật với thực vật Mục tiêu: HS nêu đặc điểm động vật giống khác thực vật I Phân biệt động vật với thực vật - GV: Thông báo: Q/s hình 2.1 SGK tr9, làm BT PHT theo nhóm 3’ - GV: Treo tranh vẽ h2.1, treo bảng phụ: Bảng so sánh ĐV với TV - HS : Từng nhóm bàn bạc, trao đổi làm BT PHT GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học Năm học 2018 - 2019 - Gọi nhóm báo cáo, Y/c nhóm báo cáo HS : HS dán miếng dán, HS trình bày cách vào tranh vẽ bảng phụ - GV gọi nhóm khác NX, bổ sung - Giống: - Chữa sai (nếu có) đưa đáp án chuẩn nhấn mạnh: + Cấu tạo từ tế bào TV quang hợp, từ CO2, nước muối khoáng, + Lớn lên sinh sản nhờ ánh sáng mặt trời, chúng tạo thành chất HC tích - Khác: luỹ củ dạng tinh bột người ta nói: TV + Tế bào khơng có thành SV tự dưỡng Xenlulozơ Trong đó, ĐV cụ thể chuột phải ăn củ + Chỉ dụng chất hữu khoai chất hữu TV tổng hợp sẵn để có sẵn sống Mèo lại ăn thịt chuột + Có hệ thần kinh giác Như vậy, ĐV phải sống nhờ vào chất hữu có sẵn quan người ta nói ĐV SV di dưỡng + Có khả di chuyển ? Thông qua việc thảo luận bảng tổng hợp em cho biết: Động vật giống khác thực vật đặc điểm - Cá nhân HS nghiên cứu trả lời HS khác nhận xét bổ sung - GV nhận xét Hoạt động (6’): Đặc điểm chung động vật Mục tiêu: HS nêu đặc điểm chung ĐV: có khả di chuyển, có hệ TK & giác quan & chủ yếu dị dưỡng II Đặc điểm chung Động vật - Treo bảng phụ: Đặc điểm chung ĐV ? Theo em đặc điểm này, đặc điểm - Có khả di chuyển nàolà đặc điểm chung ĐV - Có hệ thần kinh giác quan - Chủ yếu dị dưỡng - HS: Cá nhân trả lời cách dán miếng (x) vào bảng phụ - Thông báo: ĐV sinh vật dị dưỡng Tuy nhiên số ĐV Trùng roi xanh có hạt diệp lục giúp có khả tự tổng hợp chất hữu nuôi thể thực vật - Gv nhận xét GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học Năm học 2018 - 2019 Hoạt động (6’) Sơ lược phân chia giới động vật Mục tiêu: Nêu giới ĐV chia thành phân ngành lớn ĐVKXS ĐVCXS Chuyển ý: Giới ĐV xung quanh vô đa dạng & phong phú Ngồi điểm chung giới ĐV ngành, lớp lại có đặc điểm riêng giúp phân chia giới ĐV, Vậy phân chia III Sơ lược phân chia giới Động vật - Thông báo: N/c thông tin SGK tr10 & trình bày cách sơ lược phân chia giới ĐV - HS đọc SGK, nghiên cứu trả lời (cá nhân) - Tổng kết lại: Sinh học chia thành Giới ĐV chia làm 20 ngành với phân ngành phân ngành lớn: lớn ĐVKXS ĐVCXS Trong chương trình SH - ĐVCXS : gồm ngành đề cập đến ngành đó: ĐVCXS – lớp : cá, LC, Phân ngành ĐVKXS gồm ngành: ĐVNS, RK, BS, chim, thú Giun dẹp, Giun tròn, giun đốt thân mềm chân thấp - ĐVKXS : gồm ngành : Phân ngành ĐVCXS có ngành ngành ĐVCXS ĐVNS, RK, Giun dẹp, Giun gồm lớp: cá, LC, BS, chim, thú tròn, giun đốt thân mềm chân thấp 20 ngành Phân ngành ĐVKCXS Phân ngành ĐVCXS ?: Chương trình SH xếp thứ tự ngành học theo hướng từ ĐV bậc thấp đến ĐV bậc cao Vậy mục đích xếp - Cá nhân: Chương trình SH xếp thứ tự ngành học theo hướng từ ĐV bậc thấp đến ĐV bậc cao để thấy hướng tiến hố giới ĐV ngày thích nghi với ĐK sống - Thông báo thêm: Đây lý mà tranh bìa sách SH có hình ảnh phát sinh giới ĐV mà có dịp tìm hiểu sau Hoạt động (15’): Vai trò động vật IV Vai trò động vật - GV Thông báo: thảo luận làm BT PHT theo GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học Năm học 2018 - 2019 nhóm nhỏ (2’) - Các nhóm HS bàn bạc, trao đổi - GV Gọi nhóm báo cáo, nhóm khác NX, bổ sung - GV yêu cầu HS khái quát lại vai trò theo mặt: có - ĐV có nhiều vai trò lợi có hại khác đời sống - HS suy nghĩ trả lời HS khác nhận xét bổ sung người - ĐV vừa có lợi vừa có hại lồi ĐV khơng có mà có nhiều vai trò khác - Thơng báo: chơi trò chơi: “Ai nhanh hơn” nhặt tên ĐV, dán vào thích hợp thời gian chơi - GV tín hiệu cho HS chơi - HS dãy chơi trò chơi, bạn HS khác theo dõi, nhắc nhở bạn đội - Hết Y/c HS dãy nhận xét chéo - NX kết chơi HS Kiểm tra đánh giá (1’) − GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung trọng tâm Yêu cầu HS đọc kết luận cuối Hướng dẫn nhà - Nhận xét học (1’) − Dặn dò: − Học : + Chuẩn bị sau: + Tìm hiểu đời sống động vật xung quanh + Lấy váng nước ao, hồ, rễ bèo Nhật Bản + Ngâm rơm rạ khô trước ngày RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học Năm học 2018 - 2019 Ngày soạn: 15/ 08/ 2018 TIẾT BÀI 3: THỰC HÀNH QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức: − Nhận xét nơi sống động vật nguyên sinh ( cụ thể Trùng roi, Trùng giày) cách thu thập gây nuôi chúng − Quan sát nhận biết trùng roi, trùng giày tiêu hiển vi, thấy cấu tạo cách di chuyển chúng Về kĩ năng: Củng cố kĩ quan sát sử dụng kính hiển vi II TRỌNG TÂM: − Quan sát hình dạng, cách di chuyển số ĐVNS − Rèn kuyện kỹ môn, khai thác kiến thức từ quan sát mẫu vật III CHUẨN BỊ: Giáo viên: − Tranh vẽ trùng roi, trùng giày Kính hiển vi, phiến kính (lam), kính (la men) để làm tiêu − Mẫu vật nuôi cấy cách: cắt rơm nhỏ (dài tưd - 3cm) cho vào 1/4 bình thuỷ tinh Dùng nan tre giữ rơm chìm đáy bình đổ ngập tơid 3/4 bình, nước lấy từ ao tù hay nước mưa Chụp giấy poliêtilen suốt lên trên, có đục lỗ thơng khí đặt bình cạnh cửa sổ Học sinh: Lấy váng nước xanh, váng nước cống rãnh IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra chuẩn bị mẫu vật HS (4’) Giảng ĐVĐ: Hầu hết ĐVNS nhìn thấy mắt thường qua kính hiển vi nhìn thấy giọt nước ao, hồ… giới ĐVNS vô đa dạng Chương I: Ngành Động vật nguyên sinh Tiết 3: Bài 3: Thực hành Quan sát số động vật nguyên sinh Hoạt động giáo viên GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học Năm học 2018 - 2019 Hoạt động (20’): Quan sát trùng giày Mục tiêu: HS tự quan sát vẽ sơ lược hình dạng cách di chuyển trùng giày - Treo tranh vẽ hình trùng giày - GV hướng dẫn thao tác * Cách tiến hành: - Dùng ống hút, hút lấy giọt nước bình ni cấy từ ngày thứ tư trở váng nước cống rãnh - Nhỏ lên lam kính - Rải lớp mỏng lên giọt nước - Dùng lamen đậy lên lớp bơng - Soi kính hiển vi, điều chỉnh thị trường nhìn rõ - Q/s tranh vẽ trùng giày, nhận biết trùng giày - Q/s cách di chuyển trùng dày - Vẽ sơ lược hình dạng trùng giày - GV lưu ý HS: Rải lớp mỏng để cản tốc độ di chuyển trùng giày để dẽ quan sát Sau đậy lamen thấy thiếu nước nhỏ thêm giọt nhỏ bên cạnh lamen để nước tự tràn vào, thấy thừa nước dùng giấy thấm xung quanh lamen Phải đậy lamen cho khơng có bọt khí, lượng nước vừa đủ Có thể gặp trùng giày SS phân đơi (cơ thể cắt ngang giữa) gặp để sinh sản tiếp hợp - Sau HS quan sát xong đặt câu hỏi ? Trùng giày có hình dạng cách di - Cá nhân chuyển + Trùng giày có hình dạng khơng đối xứng có hình khối giày + Trùng giày di chuyển vừa tiến, vừa xoay Hoạt động (22’): Quan sát trùng roi Mục tiêu: HS tự quan sát vẽ sơ lược hình dạng cách di chuyển trùng giày II Quan sát trùng roi - Treo tranh vẽ hình trùng roi * Cách tiến hành - GV hướng dẫn thao tác - Dùng ống hút, hút giọt nước bình ni cấy ngày đầu váng cống GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học Năm học 2018 - 2019 rãnh - Làm tương tự trùng giày - Tiến hành theo nhóm theo thao tác GV hướng dẫn - Lưu ý HS: gặp loại Trùng roi có hình thoi, hình màu xanh - Sau HS quan sát xong đặt câu hỏi ?: Trùng roi có hình dạng cách di - Cá nhân: chuyển ntn + Trùng roi có hình thoi hình có màu xanh + Trùng roi di chuyển: Đầu trước, vừa tiến vừa xoay - Thông báo thêm Q/s độ phóng đaị nhỏ ta thấy trùng roi có dạng tròn hình thoi, di động & có màu xanh Q/s độ phóng đại lớn ta thấy rõ trùng roi có hình dài, đầu tù, đuôi nhọn Trong thể thấy rõ hạt diệp lục màu xanh lục & điểm mắt màu đỏ ?: Nhờ đặc điểm mà trùng roi có - Cá nhân: màu xanh Nhờ có nhiều hạt diệp lục suốt thể mà trùng roi có màu xanh - Thơng báo thêm: Ngồi ánh sáng Trùng roi tự tiến hành tổng hợp chất hữu nuôi thể thực vật, Trùng roi bóng tối lâu dài, chất diệp lục tiêu giảm đi, điểm mắt tiêu biến trùng roi chuyển sang kiểu dinh dưỡng Động vật - NX kết q/s nhóm - Y/c HS viết thu hoạch, thu hoạch III Thu Hoạch gồm nội dung - Vẽ hình & ghi thích hình dạng & cấu tạo Trùng giày & Trùng roi - Trả lời câu hỏi tập làm thu hoạch Dặn dò - NX học (1’) − Dặn dò: Làm thu hoạch tiết sau nộp Nhận xét học RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học Năm học 2018 - 2019 với môi trường đới lạnh: a Bộ lông màu trắng dày b Thức ăn chủ yếu động vật c Di cư mùa đông d Lớp mỡ da dày e Bộ lông đổi màu màu hè f Ngủ suốt mùa đơng Chuột nhảy hoang mạc có chân c dài để: a Đào bới thức ăn b Tìm nguồn nước c Cơ thể cao so với mặt cát nóng nhảy xa Đa dạng sinh học môi trường đới c lạnh hoang mạc đới nóng thấp vì: a ĐV ngủ đơng dài b Sinh sản c Khí hậu khắc nghiệt Hướng dẫn nhà - Nhận xét học - Hướng dẫn nhà: Học trả lời câu hỏi Đọc trước - Nhận xét học cho điểm số HS RÚT KINH NGHIỆM: Lớp dạy: 7A2, 7A4, 7A5 Ngày soạn : Ngày dạy : TIẾT 61 BÀI 58: ĐA DẠNG SINH HỌC (TIẾP) I Mục tiêu học: Về kiến thức: − HS giải thích mơi trường nhiệt đới đa dạng loài cao hẳn môi trường hoang mạc đới lạnh − HS nêu cụ thể lợi ích đa dạng sinh học − HS nêu nguy suy giảm việc bảo vệ đa dạng sinh học Về kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, liên hệ thực tế Về thái độ: HS thấy lợi ích đa dạng sinh học với đời sống, từ GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học Năm học 2018 - 2019 có ý thức bảo vệ đa dạng sinh học II Trọng tâm: − HS giải thích độ đa dạng sinh học động vật môi trường nhiệt đới cao môi trường hoang mạc đới lạnh − HS nêu biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học III Chuẩn bị: Giáo viên: Bảng phụ IV.Tiến trình giảng ổn định tổ chức Giảng ĐVĐ: - GV: Tại đa dạng sinh học động vật mơi trường có khí hậu khắc nghiệt lại thấp ? + HS: Vì động vật có khả thích nghi với mơi trường có khí hậu khắc nghiệt, thực vật khơng phong phú, nhỏ bé, xơ xác - GV: Vậy môi trường thuận lợi mơi trường nhiệt đới gió mùa đa dạng lồi ? Chúng ta tìm hiểu điều thơng qua học hôm > Ghi bảng: Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động Tìm hiểu đa dạng sinh học động vật môi trường nhiệt đới Mục tiêu: HS giải thích mơi trường nhiệt đới gió mùa đa dạng loài cao hẳn môi trường hoang mạc đới lạnh I Đa dạng sinh học động vật môi trường nhiệt đới gió mùa ?: Nêu đặc điểm khí hậu thực - Cá nhân: vật môi trường nhiệt đới gió + Khí hậu nóng, ẩm, tương đối ổn định mùa + Thực vật: đa dạng, phóng phú - Nhấn mạnh: Đặc điểm khiến cho đa dạng sinh học môi trường khác hẳn so với môi trường đới lạnh hoang mạc đới nóng mà tìm hiểu tiết trước - Đặc điểm mơi trường: khí hậu ổn định, thực vật phong phú… - Thơng báo: Nghiên cứu thơng tin - Các nhóm bàn bạc, trao đổi trả lời câu SGK, thảo luận nhóm lớn 3' cho hỏi: biết: + Đa dạng sinh học động vật môi + Đa dạng sinh học mơi trường nhiệt trường nhiệt đới gió mùa cao hẳn so đới gió mùa ? với môi trường hoang mạc đới lạnh: + Làm BT mục ∇ SGk.tr190 khí hậu thuận lợi, ổn định thích hợp với sống lồi sinh vật nên: Số lượng loài nhiều GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học Năm học 2018 - 2019 Thích nghi chuyên hoá cao điều kiện sống đa dạng mơi trường + lồi rắn chung sống với mà không cạnh tranh do: điều kiện sống nguồn sống đa dạng, phong phú mơi trường > lồi thích nghi chuyên hoá nguồn sống riêng + Số lượng lồi rắn phân bố nơi tăng cao: điều kiện sống đa dạng mơi trường khả thích nghi chun hố cao loài rắn > tận dụng đa dạng điều kiện sống nơi - Chữa sai (nếu có) đưa đáp án chuẩn - Chốt lại - Đa dạng sinh học động vật cao: + Số lượng lồi lớn + Thích nghi chuyên hoá cao điều kiện sống đa dạng mơi trường Hoạt động Tìm hiểu lợi ích đa dạng sinh học Mục tiêu: HS nêu lợi ích cụ thể đa dạng sinh học II Những lợi ích đa dạng sinh học - Yêu cầu HS liên hệ thực tế cho biết: - Cá nhân: ?: Sự đa dạng sinh học mang lại lợi + Cung cấp thực phẩm ích mặt đời sống: thực + Dược phẩm: mật, xương … phẩm, dược phẩm … + Nông nghiệp: cung cấp phân bón, sức kéo … + Giá trị khác: làm cảnh, làm đồ kĩ nghệ … ?: Giai đoạn nay, đa dạng sinh - Cá nhân: Nhiều lồi có giá trị xuất học có giá trị tăng trưởng mang lại lợi nhuận cao có uy tín kinh tế đất nước thi trường … - GV thông báo thêm: + Đa dạng sinh học điều kiện đảm bảo phát triển ổn định tính bền vững mơi trường, hình thành khu du lịch + Cơ sở hình thành hệ sinh thái, đảm bảo chu chuyển oxi, giảm xói GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học Năm học 2018 - 2019 mòn + Tạo sở vật chất để khai thác nguyên liệu - Chốt lại Đa dạng sinh học mang lại giá trị kinh tế lớn cho đất nước Hoạt động Tìm hiểu nguy suy giảm việc bảo vệ đa dạng sinh học Mục tiêu: HS rõ nguyên nhân làm giảm đa dạng sinh học biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học III Nguy suy giảm việc bảo vệ đa dạng sinh học - Yêu cầu HS nghiên cứu thơng tin - Các nhóm bàn bạc, trao đổi trả lời SGK, kết hợp với hiểu biết thực tế, câu hỏi: thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: + Nguyên nhân: + Nguyên nhân dẫn đến suy ý thức người dân: đốt rừng, làm nước, giảm đa dạng sinh học Việt Nam săn bắn bừa bãi … giới ? Nhu cầu phát triển xã hội: xây + Cần có biện pháp thị, lấy đất nuôi thuỷ sản … để bảo vệ đa dạng sinh học ? Các biện + Biện pháp: pháp dựa sở khoa học ? Giáo dục, tuyên truyền bảo vệ động vật, cấm săn bắn, chống ô nhiễm … Xây khu bảo tồn động vật Nhân ni động vật có giá trị + Cơ sơ khoa học: động vật sống cần có mơi trường gắn liền với thực vật, mùa sinh sản thể tăng - Chốt lại SGK.tr190 Luyện tập - Củng cố - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung - HS nhắc lại nôi dung - Yêu cầu HS đọc kết luận SGK - HS đọc kết luân SGK - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1, - Cá nhân HS trả lời câu hỏi - Chữa sai (nếu có) đưa đáp án chuẩn Hướng dẫn nhà - Nhận xét học - Hướng dẫn nhà: Học đọc trước - Nhận xét học cho điểm số HS RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học Năm học 2018 - 2019 Lớp dạy: 7A2, 7A4, 7A5 Ngày soạn : Ngày dạy : TIẾT 62 BÀI 59: BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC I Mục tiêu học Về kiến thức: − HS giải thích mục tiêu biện pháp đấu tranh sinh học − Hs nêu biện pháp đất tranh sinh học nêu ví dụ để minh hoạ cho biện pháp − Hs nêu ưu điểm hạn chế biện pháp đấu tranh sinh học Về kỹ năng: − Rèn kỹ phân tích, so sánh − Hoạt động hợp tác nhóm nhỏ Về thái độ: HS thấy vai trò cảu động vật tiêu diệt sinh vật gây hại từ có ý thức bảo vệ lồi động vật II Trọng tâm: HS nêu biện pháp, ưu điểm, nhược điểm biện pháp đấu tranh sinh học III Chuẩn bị: Giáo viên: Tranh vẽ Hình 59.1, 59.2 SGK.tr192 IV.Tiến trình giảng ổn định tổ chức Giảng ĐVĐ: Trong tình trạng nông nghiệp nay, việc sử dụng biện pháp hố học để tiêu diệt lồi sinh vật có hại phổ biến, đặc biệt Việt Nam Đây biện pháp tiện lợi, có hiệu song lại biện pháp gây ô nhiễm môi trường thực phẩm, ảnh hưởng xấu động vật đe doạ nhiều đến sức khoẻ người Trong tình hình thực tế vậy, biện pháp đấu tranh sinh học lại ngày khuyến khích sử dụng Vậy biện pháp đấu tranh sinh học, biện pháp đấu tranh sinh học có ưu, nhược điểm Chúng ta tìm hiểu điều qua học hơm > Ghi bảng: Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động Tìm hiểu biện pháp đấu tranh sinh học ? Mục tiêu: HS hiểu mục tiêu khái niệm đấu tranh sinh học I Thế biện pháp đấu tranh sinh học ? - Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK cho biết: ?: Thế biện pháp đấu tranh - Cá nhân nghiên cứu thông tin SGK, trả GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học sinh học Cho ví dụ Năm học 2018 - 2019 lời + Là biện pháp sử dụng sinh vật tiêu diệt sinh vật gây hại nhằm hạn chế tác động gây hại sinh vật gây hại + VD: Mèo diệt chuột - GV giới thiệu: sinh vật tiêu diệt sinh vật có hại gọi thiên địch - Chốt lại Là biện pháp sử dụng sinh vật tiêu diệt sinh vật gây hại nhằm hạn chế tác động gây hại sinh vật gây hại Hoạt động Tìm hiểu biện pháp đấu tranh sinh học Mục tiêu: Nêu biện pháp nêu ví dụ để minh hoạ cho biện pháp II Biện pháp đấu tranh sinh học - Treo tranh vẽ Hình 59.1, 59.2 - Thông báo: Quan sát tranh, nghiên - Các nhóm bàn bạc, trao đổi làm BT cứu thơng tin SGK, thảo luận nhóm làm BT1 BT1: Quan sát tranh, nghiên cứu thơng tin SGK, thảo luận nhóm lớn 5' hoàn thành bảng sau: Các biện pháp đấu tranh sinh học Tên sinh vật gây Tên thiên địch hại - Gọi nhóm báo cáo, nhóm khác NX, - Đại diện nhóm báo cáo, nhóm khác bổ sung NX, bổ sung - Chữa sai (nếu có) đưa đáp án chuẩn Các biện pháp đấu tranh sinh học Tên sinh vật gây Tên thiên địch hại Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật - Bọ gậy, ấu trùng - Cá đuôi cờ gây hại sâu bọ - Sâu bọ - Thằn lằn, Cóc, Sáo, Cú vọ, Mèo - Chuột - Rắn sọc dưa, Diều hâu, Cú vọ, Mèo rừng Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí - Trứng sâu xám - Ong mắt đỏ GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học Năm học 2018 - 2019 sinh vào sinh vật gây hại hay trứng - Cây xương rồng sâu hại Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền - Thỏ nhiễm cho sinh vật gây hại Gây vô sinh diệt động vật gây hại ?: Giải thích biện pháp gây vô sinh để diệt sinh vật gây hại ?: Trên sở BT1, nêu biện pháp đấu tranh sinh học Trong biện pháp đó, biện pháp phổ biến - Chốt lại ?: Ngồi ví dụ SGK, cho VD để minh hoạ cho biện pháp - Bướm đêm từ Achentina Vi khuẩn Myoma, vi khuẩn Calixi - Ruồi gây loét dày bò - Cá nhân: Dùng phương pháp làm triệt sản ruồi đực sản sinh tinh trùng nên không thực thụ tinh giao phối khơng phát triển nòi giống - Cá nhân: có biện pháp Biện pháp sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại phổ biến - Sử dụng thiên địch - Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm - Gây vô sinh diệt động vật gây hại - Cá nhân: + Kiến vống tiêu diệt sâu hại cam, Bọ rùa tiêu diệt rệp sáp … + Nấm bạch dương, nấm lục cương gây bệnh truyền nhiễm cho Bọ xít - Chốt lại Hoạt động Tìm hiểu ưu điểm hạn chế biện pháp đấu tranh sinh học Mục tiêu: HS nêu ưu, nhược điểm biện pháp đấu tranh sinh học - Chuyển: Biện pháp đấu tranh sinh học ngày khuyến khích sử dụng nhiều, nhiên số người sử dụng biện pháp đấu tranh sinh học ít, bên cạnh ưu điểm ko thể phủ nhận, có hạn chế, ưu điểm, hạn chế gì? III Những ưu điểm hạn chế biện pháp đấu tranh sinh học - Thông báo: Liên hệ thực tế, nghiên - Các nhóm bàn bạc, trao đổi làm BT cứu thơng tin SGK thảo luận nhóm lớn 3' nêu: Những ưu điểm đấu tranh sinh học ? GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học Năm học 2018 - 2019 Những hạn chế đấu tranh sinh học ? - Gọi nhóm báo cáo, nhóm khác NX, - Đại diện nhóm báo cáo, nhóm khác bổ sung NX, bổ sung - Chữa sai (nếu có) đưa đáp án chuẩn + Ưu điểm: Hiệu cao, tiêu diệt lồi sinh vật có hại Không gây ô nhiễm môi trường + Nhược điểm: Nhiều lồi thiên địch di nhập, khơng quen khí hậu địa phương nên phát triển Thiện địch không diệt triệt để sinh vật gây hại Sự tiêu diệt lồi sinh vật có hại lại tạo điều kiện cho loài sinh vật khác phát triển - Chốt lại - Ưu điểm: - Nhược điểm: ?: Tại nay, nên sử - Cá nhân: Biện pháp hoá học: dụng biện pháp đấu tranh + Ưu điểm là: tác động đồng thời hiệu sinh học mà không nên sử dụng cao, tiện sử dụng biện pháp hoá học + Nhược điểm: gây ô nhiễm môi trường, rau quả, ảnh hưởng xấu đến sinh vật có ích đặc biệt người, gây tượng quen thuốc, giá thành cao - Chốt lại Luyện tâp - Củng cố - Thông báo: Cá nhân làm BT - Cá nhân làm BT BT1: Hãy chọn cụm từ thích hợp BT1: điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh (1): Sinh học câu sau: (2): thiên địch Biện pháp đấu tranh …(1)… bao gồm (3): gây hại cách sử dụng …(2)…, gây bệnh (4): ưu điểm truyền nhiễm gây bệnh vô sinh cho (5): hạn chế sinh vật …(3)…, nhằm hạn chế tác động sinh vật gây hại Chỉ sử dụng đấu tranh sinh học có nhiều …(4)… so với thuốc trừ sâu Tuy nhiên, đấu tranh sinh học có …(5)… cần khắc phục GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học Năm học 2018 - 2019 BT2: Khoanh tròn vào đáp án mà em cho Những ưu điểm biện pháp đấu tranh sinh học là: a Mang lại hiệu cao, tiêu diệt sinh vật có hại b Khơng gây nhiễm môi trường c Rẻ tiền dễ thực d Cả a b e Cả a, b c Những hạn chế biện pháp đấu tranh sinh học là: a Nhiều loài thiên địch di nhập, khơng quen với khí hậu địa phương nên phát triển b Thiên địch không tiêu diệt triệt để sinh vật gây hại mà kìm hãm phát triển chúng c Sự tiêu diệt sinh vật có hại tạo điều kiện cho loài sinh vật khác phát triển d Cả a b e Cả a, b c - Chữa sai (nếu có) đưa đáp án - d; - e chuẩn 5.Hướng dẫn nhà - Nhận xét học - Hướng dẫn nhà: Học trả lời câu hỏi Đọc trước - Nhận xét học cho điểm số HS RÚT KINH NGHIỆM: Lớp dạy: 7A2, 7A4, 7A5 Ngày soạn : Ngày dạy : TIẾT 63 BÀI 60: ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM I Mục tiêu học: Về kiến thức: − HS nêu tiêu chí động vật quý − HS nêu tiêu chí cấp độ đe doạ tuyệt chủng (cấp độ nguy cấp) động vật quý − HS nêu ví dụ cụ thể số động vật quý cấp độ tuyệt chủng (cấp độ nguy cấp) − HS nêu biện pháp để bảo vệ động vật quý Về kỹ năng: − Quan sát, nhận biết số động vật quí − Hoạt động hợp tác nhóm nhỏ GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học Năm học 2018 - 2019 Về thái độ: Nhận thức đắn cần thiết việc "Bảo vệ loài động vật quý hiếm" II Trọng tâm: − HS nêu tiêu chí động vật quý cấp độ đe doạ tuyệt chủng chúng − Nêu biện pháp bảo vệ động vật quý III Chuẩn bị: Giáo viên: Tranh vẽ loài động vật quý Bảng phụ IV.Tiến trình giảng: ổn định tổ chức Giảng ĐVĐ: Trong tự nhiên có số lồi động vật có giá trị đặc biệt lại có nguy bị tiệt chủng động vật ? Đó động vật quý hiếm, động vật quý động vật ? Chúng ta cần phải làm để bảo vệ cho lồi động vật ? > Ghi bảng: Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động Thế động vật quý Mục tiêu: HS nêu tiêu chí động vật quý I Thế động vật quý ? - Yêu cầu HS tìm hiểu thông tin mục I - HS thu thập thông tin SGK tranh, SGK tr196 tranh vẽ số động thảo luận nhóm nêu tiêu chí động vật vật quý hiếm, nêu lên tiêu chí quý hiếm: Động vật quý + Có giá trị thực tiễn + Có số lượng giảm sút (trong vòng 10 năm lại đây) ?: Kể tên số động vật quý - Cá nhân: Sói đỏ, bướm phượng cánh mà em biết nheo, phượng hồng đất … - Chốt lại - Có giá trị nhiều mặt - Có số lượng giảm sút Hoạt động Tìm hểu ví dụ minh hoạ cấp độ tuyệt chủng động vật quý Việt Nam Mục tiêu: HS nêu tiêu chí cấp độ đe doạ tuyệt chủng ĐV quý Việt Nam II Ví dụ minh hoạ cấp độ tuyệt chủng động vật quý Việt Nam - Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin - HS nghiên cứu thông tin SGK, quan sát SGK, quan sát tranh, thảo luận nhóm tranh, thảo luận nhóm hồn thành bảng GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học Năm học 2018 - 2019 hoàn thành Bảng 1: Một số động vật quý cần bảo vệ Việt Nam - Chữa sai (nếu có) đưa đáp án chuẩn Tên ĐV quý Cấp độ đe doạ tuyệt chủng Ốc xà cừ CR Hươu xạ CR Tôm hùm đá EN Rùa núi vàng EN Cà cuống Cá ngựa gai Khỉ vàng VU VU LR Gà lơi trắng LR Sóc đỏ LR 10 Khướu đầu LR đen ?: Từ kết bảng cho biết: Động vật q có giá trị ?: Em có nhận xét cấp độ đe doạ tuyệt chủng động vật quý - Chốt lại Giá trị động vật quý Kĩ nghệ khảm tranh Dược liệu sản xuất nước hoa Thực phẩm đặc sản xuất Dược liệu chữa còi xương trẻ, thẩm mĩ Thực phẩm đặc sản, gia vị Dược liệu chữa hen, tăng sinh lực Cao khỉ (dược liệu), động vật thí nghiệm Động vật đặc hữu, thẩm mĩ Giá trị thẩm mĩ Động vật đặc hữu, chim cảnh - Cá nhân: Có giá trị nhiều mặt: … - Một số loài nguy tuyệt chủng cao, tuỳ vào giá trị sử dụng người Cấp độ tuyệt chủng động vật quý Việt Nam biểu thị: - Rất nguy cấp (CR) - Nguy cấp (EN) - Sẽ nguy cấp (VU) - Ít nguy cấp (LR) Hoạt động Tìm hiểu việc bảo vệ động vật quý Mục tiêu: Chỉ biện pháp bảo vệ động vật quý III Bảo vệ động vật quý ?: Vì phải bảo vệ động vật q - Cá nhân: Vì chúng có nguy bị tuyệt chủng - Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: + Những nguy suy giảm số lượng - Các nhóm bàn bạc, trao đổi làm trả lời động vật quý ? câu hỏi: + Cần làm để bảo vệ động vật quý + Nguy suy giảm: Săn bắn bừa bãi Môi trường sống bị đe doạ GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học Năm học 2018 - 2019 Buôn bán, giữ trái phép + Biện pháp: - Bảo vệ môi trường sống - Cấm săn bắn, buôn bán, giữ trái phép - Chăn ni, chăm sóc đầy đủ - Xây dựng khu dự trữ thiên nhiên - Chữa sai (nếu có) chốt lại Luyện tập - Củng cố - u cầu HS nhắc lại nơi dung - HS nhắc lại nội dung của - Yêu cầu HS đọc KL SGK - HS đọc KL SGK - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: - Cá nhân trả lời câu hỏi + Thế động vật quý ? + Phải bảo vệ động vật quý ? Hướng dẫn nhà - Nhận xét học - Hướng dẫn nhà: + Học trả lời câu hỏi + Tìm hiểu động vật có giá trị kinh tế địa phương - Nhận xét học cho điểm số HS RÚT KINH NGHIỆM: Lớp dạy: 7A2, 7A4, 7A5 Ngày soạn : Ngày dạy : TIẾT 64, 65 BÀI 61, 62: TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐỘNG VẬT CÓ TẦM QUAN TRỌNG TRONG KINH TẾ Ở ĐỊA PHƯƠNG I Mục tiêu học: Về kiến thức: Tập dượt cho HS cách sưu tầm tư liệu sinh học qua sách đọc thêm, sách tham khảo dành cho HS, thiếu niên, sách báo phổ biến khoa học … nhằm rèn luyện cho em cách thức đọc sách, phân loại sách phân tích kiến thức, bổ sung hệ thống hoá kiến thức Về kỹ năng: Qua việc tìm hiểu trên, HS mở rộng rèn luyện khả vận dụng kiến thức với cách thức nhận định lập luận để giải thích tình tương tự so với điều học tham khảo, góp phần rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tế Về thái độ: Nâng cao lòng yêu thiên nhiên, nơi em sống; từ xây dựng tình cảm, thái độ cách xử lí đắt thiên nhiên, bảo vệ GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học Năm học 2018 - 2019 thiên nhiên II Trọng tâm: Rèn luyện cho HS cách thức đọc sách, phân loại sách phân tích, bổ sung, hệ thống hố kiến thức Liên hệ thực tế III Chuẩn bị: Tranh ảnh, sách báo động vật có tầm quan trọng kinh tế địa phương IV.Tiến trình giảng ổn định tổ chức Giảng ĐVĐ: GV thông báo: Để bổ sung thêm kiến thức thực tiễn động vật, đặc biệt động vật có tầm quan trọng kinh tế địa phương tìm hiểu thơng qua sách báo thực tế địa phương > Ghi bảng Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung ghi bảng - GV thông báo phân phối tiết học: + Tiết 1: Thu thập thông tin từ sách báo, thực tế gia đình theo nhóm + Tiết 2: Báo cáo Hoạt động Hướng dẫn cách thu thập thông tin I Thu thập thông tin - GV yêu cầu: - HS nghe yêu cầu nội dung cần thu + Hoạt động theo nhóm người thập + Xếp lại nội dung thông tin cho phù hợp với yêu cầu a Tên loài động vật cụ thể a Tên loài động vật cụ thể VD: Tôm, cá, gà lợn … b Địa điểm: Chăn ni gia đình b Địa điểm hay địa phương … - Điều kiện sống lồi động vật bao gồm: + Khí hậu + Nguồn thức ăn - Điều kiện sống khác đặc trưng lồi VD: Bò cần bãi chăn thả Tôm, cá cần mặt nước rộng c Cách nuôi c Cách nuôi - Làm chuồng trại: + Đủ ấm mùa đơng + Thống mát mùa hè Số lượng lồi, thể (có thể ni chung gia súc, gia cầm …) GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học Năm học 2018 - 2019 Cách chăm sóc: Lượng thức ăn, loại thức ăn Cách chế biến: phơi khô, lên mem, nấu chín Thời gian ăn: Thời kì vỗ béo Thời kì sinh sản Ni dưỡng non Vệ sinh chuồng trại Giá trị tăng trọng Số kg tháng VD: Lợn: 20 kg/1 tháng Gà kg/1 tháng d Giá trị kinh tế d Giá trị kinh tế + Gia đình: Thu nhập loại Tổng thu nhập xuất chuồng Giá trị VNĐ/1 năm + Địa phương: Tăng nguồn thu nhập kinh tế địa phương nhờ chăn nuôi động vật Ngành kinh tế mũi nhọn địa phương Đối với quốc gia - Sau phổ biến nội dung cần - GV theo dõi, nhắc nhở, hướng dẫn thêm thu thập cho HS hoạt động nhóm thu thập thơng tin qua sách báo, ti vi, hay thực tế địa phương tiết Hoạt động Báo cáo Học sinh II Báo cáo kết - GV cho nhóm báo cáo - Đại diện nhóm báo cáo kết kết trước lớp - Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung - GV nhận xét kết quả, bổ sung (nếu có) Hoạt động Nhận xét, đánh giá - Hướng dẫn nhà - Nhận xét, đánh giá: + Nhận xét chuẩn bị nhóm + Đánh giá kết báo cáo nhóm - Hướng dẫn nhà: GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ Giáo án Sinh học Năm học 2018 - 2019 Ơn lại tồn chương trình sinh học RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : TRƯỜNG THCS MINH HÀ ... hồ… giới ĐVNS vô đa dạng Chương I: Ngành Động vật nguyên sinh Tiết 3: Bài 3: Thực hành Quan sát số động vật nguyên sinh Hoạt động giáo viên GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH : Hoạt động học sinh. .. nên nhánh SV khác Bài học hôm tìm hiểu nhánh SV này, đặc biệt ĐV Tiết 2: Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật Đặc điểm chung động vật Hoạt động giáo viên - học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động. .. Kiểm tra - đánh giá BT1: Khoanh tròn vào đáp án mà em cho Sự đa dạng, phong phú giới động vật thể điểm sau a Đa dạng loại & phong phú số lượng cá thể b Đa dạng môi trường sống c Đa dạng cấu trúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh 7 TIẾT 1: BÀI 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG, PHONG PHÚ., Giáo án sinh 7 TIẾT 1: BÀI 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG, PHONG PHÚ.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay