Nghiên cứu giải pháp xây dựng hồ sơ địa chính số và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã thượng ấm, huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang

120 21 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 00:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM ĐỒN TRỌNG TRƯỜNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỒ ĐỊA CHÍNH SỐ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THƯỢNG ẤM, HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thái Nguyên - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM ĐỒN TRỌNG TRƯỜNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỒ ĐỊA CHÍNH SỐ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THƯỢNG ẤM, HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀM XUÂN VẬN Thái Nguyên - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Tuyên Quang, ngày 02 tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn Đoàn Trọng Trường Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Đàm Xuân Vận Giảng viên Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun tận tình hướng dẫn, giúp đỡ thời gian học tập trường hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun giảng dạy, đóng góp ý kiến, tạo điều kiện cho tơi học tập hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn VPĐKQSDĐ tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Sơn Dương, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Sơn Dương, UBND Thượng Ấm giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Trung tâm Đo đạc đồ Quy hoạch đất đai thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tuyên Quang nơi công tác tạo điều kiện cho học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể cán Trung tâm Đo đạc đồ Quy hoạch đất đai thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tuyên Quang đơn vị thực công tác đo đạc thành lập đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng hồ địa Thượng Ấm giúp đỡ thực tác nghiệp nội dung nghiên cứu luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp làm chỗ dựa tinh thần vững cho học tập công tác./ Tác giả luận văn Đồn Trọng Trường Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐĐC: Bản đồ địa CNQSD: Chứng nhận quyền sử dụng HSĐC: Hồ địa QSD: Quyền sử dụng UBND: Ủy ban nhân dân VPĐKQSDĐ: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Dân số, lao động Thượng Ấm tính đến 31/12/2013 32 Bảng 3.2: Một số tiêu thu nhập Thượng Ấm tính đến 31/12/2013 33 Bảng 3.3: Hiện trạng sử dụng đất năm 2013 Thượng Ấm 35 Bảng 3.4: Biến động sử dụng đất từ năm 2010 - 2013 Thượng Ấm 36 Bảng 3.5: Tổng hợp diện tích đo vẽ đồ địa phân theo đối tượng sử dụng đất Thượng Ấm 55 Bảng 3.6: Kết họp xét cấp Giấy chứng nhận Thượng Ấm 67 Bảng 3.7: Tổng hợp kết cấp Giấy chứng nhận Thượng Ấm tính đến 30 tháng năm 2014 70 Bảng 3.8: Kết lập hồ địa Thượng Ấm tính đến 30/6/2014 72 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Quy trình đo đạc thành lập đồ địa phương pháp đo đạc trực tiếp thực địa Thượng Ấm 40 Hình 3.2: đồ bình sai lưới địa Thượng Ấm phần mềm TTC 2.73 42 Hình 3.3: đồ bình sai lưới KC đo vẽ Thượng Ấm phần mềm TTC 2.73 44 Hình 3.4: Quy trình đăng ký cấp GCN XDHSĐC phần mềm ELIS 57 Hình 3.5: Cơng cụ chuyển liệu BĐĐC vào hệ thống ELIS 59 Hình 3.6: Bản đồ địa tỷ lệ 1/1000 tồn Thượng Ấm chuyển đổi vào sở liệu ELIS 59 Hình 3.7: Cơng cụ nhập liệu từ Excel ELIS 61 Hình 3.8: Cơng cụ tìm kiếm liệu thuộc tính ELIS 62 Hình 3.9: Thơng tin thuộc tính ban đầu chủ sử dụng ơng Ma Văn Học 63 Hình 3.10: Thửa đất 258 hộ ông Ma Văn Học sở liệu 63 Hình 3.11: Cơng cụ lập đơn đăng ký QSD đất ELIS 64 Hình 3.12: Cơng cụ viết giấy CNQSD đất ELIS 69 Hình 3.13: Cơng cụ lập sổ mục kê ELIS 71 Hình 3.14: Thửa số 307 tờ 57 sau thực biến động tách chuyển thành thửa 307 399 72 Hình 3.15: Quy trình xây dựng hồ địa số cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt cho hộ gia đình, cá nhân cấp 79 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học 1.1.1 Khái niệm hệ thống hồ địa 1.1.2 Vai trò hệ thống hồ địa cơng tác quản lý đất đai 1.1.3 Giá trị pháphồ địa 1.1.4 Các thành phần nội dung hệ thống hồ địa nước ta 1.1.5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 15 1.2 Cơ sở pháp 16 1.3 Cơ sở thực tiễn 19 1.3.1 Hồ địa số nước giới 19 1.3.2 Xu hướng hoàn thiện hồ địa Việt Nam 21 1.3.3 Khái quát công tác đo đạc thành lập đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xây dựng hồ địa huyện Sơn Dương 24 Chương 2: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 27 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 27 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 27 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 27 2.2.1 Thời gian nghiên cứu 27 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.2.2 Địa điểm nghiên cứu 27 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii 2.3 Nội dung nghiên cứu 27 2.4 Phương pháp nghiên cứu 28 2.4.1 Phương pháp kế thừa tài liệu liên quan 28 2.4.2 Phương pháp thống kê xử lý số liệu 28 2.4.3 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu cấp thứ cấp 28 2.4.4 Phương pháp đồ kết hợp với phương pháp mơ hình hóa liệu 29 2.4.5 Phương pháp kiểm nghiệm thực tế 29 2.4.6 Phương pháp chuyên gia 29 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 30 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Thượng Ấm huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 30 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - hội 32 3.2 Thực trạng quản lý đất đai địa bàn Thượng Ấm, huyện Sơn Dương 34 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất đai công tác quản lý biến động đất đai 34 3.2.2 Thực trạng đo đạc lập đồ địa Thượng Ấm 37 3.2.3 Thực trạng công tác cấp Giấy chứng nhận lập loại sổ sách Thượng Ấm 37 3.2.4 Thực trạng công tác tra, giải tranh chấp khiếu nại tố cáo 38 3.3 Giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ địa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 38 3.3.1 Hồn thiện nội dung thơng tin hồ địa phục vụ quản lý đất đai 38 3.3.2 Giải pháp đo đạc thành lập đồ địa 39 3.3.3 Giải pháp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập hồ địa 56 3.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến đo đạc thành lập đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 73 3.4.1 Nhân lực, kinh phí, sở vật chất 73 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 81 Bổ sung thêm modul tiện ích liên kết thơng tin thuộc tính sở liệu với liệu hồ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường - Đề xuất với UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư xây dựng sở vật chất, máy chủ, máy trạm, hệ thống đường truyền để vận hành phần mềm ELIS đáp ứng yêu cầu đồng hóa liệu hồ địa 03 cấp tỉnh, huyện, - Tổ chức lực lượng kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đơn vị thi công thực kịp thời theo công đoạn để đơn vị thi cơng có sở triển khai bước * Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tổ chức hội nghị triển khai quán triệt tinh thần trách nhiệm phận, đơn vị - Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát công tác đo đạc thành lập đồ địa chính, xây dựng hồ địa địa bàn huyện - Ký Quyết định (kèm theo danh sách) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân Phòng Tài ngun Mơi trường đề nghị * Đối với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện - Thường xuyên đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND trình tổ chức kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; xây dựng hồ địa - Kiểm tra, xác nhận hồ đăng ký theo thẩm quyền; lập thủ tục đề nghị UBND huyện định cấp Giấy chứng nhận kịp thời * Đối với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện - Bố trí cán theo dõi phụ trách địa bàn từ công đoạn đo đạc lập đồ địa chính; giám sát, kiểm tra thường xun q trình kê khai đăng ký quyền sử dụng đất Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 82 - Tổ chức thẩm tra, xác nhận hồ đăng ký quyền sử dụng đất với việc kiểm tra, xét duyệt hồ đăng ký quyền sử dụng đất UBND cấp sau đơn vị thi cơng hồn thành cơng tác kê khai đăng ký quyền sử dụng đất - Tiếp nhận hồ đăng ký UBND trình, phân loại hồ sơ, xác nhận chuyển hồ đăng ký lên Phòng Tài nguyên Môi trường kịp thời Phối hợp với phòng cấp huyện có liên quan để xác nhận nội dung tài sản gắn liền với đất (nếu có) * Đối với Chi cục Thuế huyện Tiếp nhận xác nhận kịp thời vào hồ thực nghĩa vụ tài VPĐKQSDĐ huyện chuyển đến * Đối với Ủy ban nhân dân cấp - Tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ trương sách Nhà nước công tác đo đạc lập đồ địa chính; đăng ký cấp Giấy chứng nhận đến người sử dụng đất địa bàn - Xây dựng thông báo kế hoạch thực công tác đo đạc lập đồ địa chính; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đến thôn, ban ngành liên quan, chủ sử dụng đất địa bàn Phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi cơng q trình tổ chức thực - Tổ chức vận động nhân dân tự xác định, đóng mốc ranh giới đất, giải tranh chấp ranh giới đất đai - Chỉ đạo cán địa chính, trưởng thơn, tham gia công tác đo đạc, kết hợp với chủ sử dụng đất cung cấp xác tên, ranh giới đất chủ sử dụng địa bàn - Tổ chức kiểm tra, xét duyệt hồ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; ký xác nhận hồ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận kịp thời Công bố, công khai kết họp xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 83 - Tổ chức vận hành tốt phần mềm ELIS để khai thác hồ địa số phục vụ cơng tác quản lý đât đai địa bàn * Đối với đơn vị thi công - Bám sát giải pháp kỹ thuật Thiết kế kỹ thuật - Dự toán phê duyệt; đạo quan: Sở Tài ngun Mơi trường, UBND huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường, VPĐKQSDĐ huyện để tổ chức thực - Ứng dụng công nghệ GPS vào thành lập lưới địa lưới khống chế đo vẽ để nâng cao độ xác, rút ngắn thời gian thi cơng, giảm chi phí sản xuất - Ứng dụng phần mềm ELIS để thực kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận giảm bớt khối lượng công việc, rút ngắn thời gian; đồng thời sử dụng liệu đồ họa liệu thuộc tính lưu sở liệu phần mềm để xây dựng sở liệu địa nhanh chóng mang lại hiệu cao Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 84 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Qua trình nghiên cứu giải pháp xây dựng hồ địa số cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang để đưa số biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống hồ địa phục vụ quản lý Nhà nước đất đai Học viên rút số kết luận kiến nghị sau: Kết luận: - Đề tài đánh giá thực trạng tồn công tác cấp Giấy chứng nhận, lập hồ địa Thượng Ấm; đồng thời khẳng định công tác đo đạc lập đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng hồ địa số Thượng Ấm, huyện Sơn Dương cần thiết - Đề tài nêu bật vai trò hồ địa công tác quản lý Nhà nước đất đai; đồng thời ra yêu cầu đo đạc lập đồ địa phải thực cơng tác cấp Giấy chứng nhận, lập hồ địa số, xây dựng sở liệu địa chính; coi nhiệm vụ cần ưu tiên hành đầu - Giới thiệu phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin (phần mềm ELIS) vào đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, lập hồ địa Đồng thời thực việc thu thập thông tin lập hồ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận khâu đo đạc lập đồ địa chính; thực việc thẩm tra, xác nhận hồ đăng ký VPĐKQSDĐ huyện với việc kiểm tra, xét duyệt hồ UBND trình thực rút ngắn 1/3 lượng thời gian so với phương pháp truyền thống mang lại hiệu cao - Đã hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân; xây dựng hệ thống hồ địa Thượng Ấm, huyện Sơn Dương Sản phẩm Sở Tài nguyên Môi trường Tuyên Quang đơn vị chủ đầu tư dự án kiểm tra, nghiệm thu đưa vào sử dụng, kết đạt sau: Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 85 + Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận: Lập 11.152 hồ đăng ký cấp Giấy chứng nhận với diện tích 667,08 ha/754,25 hộ gia đình, cá nhân sử dụng, đạt 88,44% Trình UNND huyện cấp 10.349 giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích 606,08 ha, đạt 92,80 % số hồ lập + Bản đồ địa tỷ lệ 1/1000 (in 04 bộ): 88 tờ/ 01 + Sổ mục kê (in 03 bộ): 03 quyển/bộ + Sổ địa (in 03 bộ): 07 quyển/bộ + Dữ liệu Bản đồ địa chính, Sổ mục kê, Sổ địa chính, Sổ cấp Giấy chứng nhận lưu sở liệu phần mềm ELIS - Đề xuất quy trình giải pháp đo đạc lập đồ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt cho hộ gia đình, cá nhân cấp xã; xây dựng hồ địa số áp dụng cho quan có liên quan thời gian tới phù hợp với điều kiện thực tế địa phương Kiến nghị: Trên sở kết luận, học viên đưa kiến nghị sau: - Các nhà quản lý cần tiếp tục nghiên cứu để hồn thiện nội dung thơng tin hệ thống hồ địa để quản lý đất đai tốt hơn, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiến tới xây dựng hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tuyên Quang nghiên cứu quy trình giải pháp mà học viên đề xuất sớm ban hành văn hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng hồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận để áp dụng địa bàn cấp chưa thực đo đạc lập đồ địa chính, xây dựng hồ địa - Các huyện, thành phố địa bàn tỉnh Tun Quang nhanh chóng hồn thiện hệ thống hồ địa theo quy trình giải pháp mà học viên đề xuất Đặc biệt trọng đến việc thực lồng ghép công đoạn đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận với việc đo đạc lập đồ địa chính; lồng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 86 ghép việc thẩm tra, xác nhận hồ đăng ký VPĐKQSDĐ huyện với việc kiểm tra, xét duyệt hồ đăng ký UBND xã, đồng thời ứng dụng phần mềm ELIS vào đăng ký, cấp Giấy chứng nhận nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận, xây dựng hồ địa - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Sơn Dương, UBND Thượng Ấm tiếp tục sử dụng hồ địa số mà học viên bàn giao để kê khai đăng ký, lập hồ cấp Giấy chứng nhận đất tồn có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận; thực đăng ký biến động đất đai nội dung khác để thực công tác quản lý nhà nước đất đai./ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2004), Thông tư số 29/2004/TTBTNMT ngày 01/11/2004 việc hướng dẫn lập, chỉnh lý quản lý hồ địa Bộ Tài ngun Mơi trường (2007), Thông tư số 08/2007/TTBTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn thực thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2007), Thông tư số 09/2007/TTBTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn lập, chỉnh lý quản lý hồ địa Bộ Tài nguyên Môi trường (2008), Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 1:10000 Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Thông tư số 05/2009/TTBTNMT ngày 01/6/2009, hướng dẫn kiểm tra, thẩm định nghiệm thu cơng trình, sản phẩm địa Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Thông tư số 17/2009/TTBTNMT ngày 21/10/2009, quy định giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2010), Thông tư số 20/2010/TTBTNMT ngày 22/10/2010 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 23/2014/TTBTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014, quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 24/2014/TTBTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014, quy định Hồ địa 10 Bộ Tài ngun Mơi trường (2014), Thông tư số 25/2014/TTBTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014, quy định Bản đồ địa Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 11 Chính phủ (2009), Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất 12 Cục Công nghệ Thông tin - Bộ Tài nguyên Môi trường (2011), Tài liệu hướng dẫn sử dụng phân hệ Đăng ký cấp giấy chỉnh lý biến động đất đai 13 Nguyễn Trọng Đợi (2009), Giáo trình Hệ thống hồ địa chính, Trường Đại học Quy Nhơ, Quy Nhơn 14 Tạ Ngọc Long (2011), Nghiên cứu xây dựng sở liệu địa số phục vụ công tác quản lý đất đai địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Nông Lâm, Thái Nguyên 15 Quốc hội XI (2003), Luật Đất đai số 13/2003/QH11 16 Quốc hội XIII (2013), Luật Đất đai số 45/2013/QH13 17 Nguyễn Văn Quý (2014), Nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước đất đai, http://www.tapchicongsan.org.vn, ngày 28/10/2014 18 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tuyên Quang (2011); Thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng hệ thống hồ địa sở liệu quản lý đất đai huyện Sơn Dương; Tuyên Quang 19 Sở Tài nguyên Môi trường Tuyên Quang (2012), Báo cáo thuyết minh đồ thổ nhưỡng huyện Sơn Dương 20 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tuyên Quang (2014), Báo cáo số 11/BC-TNMT, ngày 17/01/2014, Báo cáo kết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 14/3/2013 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang 21 Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương (2014), Báo cáo số 62A/BCUBND ngày 07/3/2014 Báo cáo kết thống kê đất đai huyện Sơn Dương năm 2013 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 22 Uỷ ban nhân dân Thượng Ấm (2010), Báo cáo thuyết minh kết kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2010 địa bàn Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 23 Uỷ ban nhân dân Thượng Ấm (2012), Đề án xây dựng Nông thôn Thượng Ấm, giai đọan 2011-2020 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01: KẾT QUẢ TỌA ĐỘ PHẲNG ĐỘ SAU BÌNH SAI HỆ TỌA ĐỘ PHẲNG VN-2000 KINH TUYẾN TRỤC: 106°00' ELLIPSOID: WGS-84 (Cơng trình: Lưới địa Thượng Ấm, huyện Sơn Dương) Số TT Tên Tọa độ Độ cao Sai số vị trí điểm điểm X(m) Y(m) h(m) (mx) (my) (mh) (mp) 079466 2408740,970 428506,656 56,085 - - - - 079467 2406243,494 432859,313 67,599 - - - - 079475 2403771,278 431008,329 57,326 - - - - 079476 2404553,494 427868,560 47,326 - - - - SD-206 2403238,874 429494,932 96,556 0,010 0,010 0,019 0,014 SD-207 2402882,555 430118,698 66,895 0,010 0,010 0,017 0,014 SD-208 2403997,714 431734,409 55,735 0,008 0,008 0,015 0,011 SD-209 2405711,798 430456,922 120,192 0,008 0,007 0,014 0,010 SD-210 2406459,643 428970,136 57,907 0,008 0,007 0,014 0,011 10 SD-211 2406489,102 429758,766 40,549 0,008 0,008 0,014 0,011 11 SD-212 2407389,870 429054,450 41,680 0,008 0,008 0,015 0,011 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC 02: BẢNG KẾT QUẢ TỌA ĐỘ PHẲNG ĐỘ CAO SAU BÌNH SAI HỆ TỌA ĐỘ PHẲNG VN-2000 KINH TUYẾN TRỤC: 106°00' ELLIPSOID: WGS84 (Cơng trình: Lưới khống chế đo vẽ Thượng Ấm, huyện Sơn Dương) Số TT Tên điểm Tọa độ X(m) Độ cao Y(m) h(m) Sai số vị trí điểm (mx) (my) (mh) (mp) GPS-I-001 2407462,294 428469,882 23,499 0,002 0,002 0,004 0,003 GPS-I-002 2407429,327 428531,651 24,033 0,002 0,002 0,004 0,003 GPS-I-003 2407337,308 428578,822 29,154 0,002 0,002 0,004 0,003 GPS-I-004 2407339,907 428652,403 24,704 0,002 0,002 0,004 0,003 GPS-I-005 2407206,465 428535,901 27,131 0,002 0,002 0,004 0,003 GPS-I-006 2407183,925 428733,109 28,448 0,002 0,002 0,004 0,003 GPS-I-007 2407225,993 429114,369 33,947 0,001 0,001 0,002 0,002 GPS-I-008 2407047,000 429089,607 32,034 0,001 0,001 0,002 0,002 GPS-I-009 2407079,036 428168,803 27,238 0,002 0,002 0,003 0,003 10 GPS-I-010 2407003,212 428028,736 27,089 0,002 0,002 0,003 0,003 11 GPS-I-011 2407018,751 428487,411 33,286 0,002 0,002 0,003 0,003 12 GPS-I-012 2406928,607 428270,727 26,273 0,002 0,002 0,003 0,003 13 GPS-I-013 2406955,210 428800,292 30,462 0,002 0,002 0,004 0,003 14 GPS-I-014 2406925,300 429266,700 36,027 0,001 0,001 0,002 0,002 15 GPS-I-015 2406864,813 428152,379 26,418 0,002 0,002 0,003 0,003 16 GPS-I-016 2406810,280 428460,616 33,685 0,002 0,002 0,003 0,003 17 GPS-I-017 2406691,186 428120,510 31,221 0,002 0,002 0,003 0,003 18 GPS-I-018 2406745,545 428412,378 28,895 0,002 0,002 0,003 0,002 19 GPS-I-019 2406830,763 429048,051 30,385 0,001 0,001 0,002 0,002 20 GPS-I-020 2406827,481 429388,620 37,221 0,001 0,001 0,002 0,002 21 GPS-I-021 2406636,284 429150,471 32,953 0,001 0,001 0,002 0,002 22 GPS-I-022 2406591,068 428482,568 28,649 0,002 0,001 0,003 0,002 23 GPS-I-023 2406328,329 428258,722 32,716 0,002 0,002 0,003 0,003 24 GPS-I-024 2406390,298 428688,278 30,196 0,001 0,001 0,002 0,002 25 GPS-I-025 2406502,612 428792,219 31,137 0,002 0,002 0,003 0,002 26 GPS-I-026 2406557,090 428864,062 32,633 0,002 0,002 0,003 0,003 27 GPS-I-027 2406432,702 429182,663 33,311 0,002 0,002 0,003 0,002 28 GPS-I-028 2406469,262 429403,953 38,351 0,002 0,002 0,004 0,002 29 GPS-I-029 2406541,449 429595,093 39,710 0,002 0,002 0,003 0,002 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 30 GPS-I-030 2406538,868 430052,469 51,042 0,002 0,002 0,003 0,002 31 GPS-I-031 2406476,195 429871,613 43,585 0,002 0,002 0,003 0,002 32 GPS-I-032 2406263,220 429386,702 38,917 0,001 0,002 0,003 0,002 33 GPS-I-033 2406230,453 429696,839 39,375 0,001 0,002 0,003 0,002 34 GPS-I-034 2406223,638 428365,596 33,264 0,002 0,001 0,003 0,002 35 GPS-I-035 2406230,790 428617,986 32,680 0,002 0,001 0,003 0,002 36 GPS-I-036 2406179,655 428823,634 33,154 0,002 0,002 0,003 0,002 37 GPS-I-037 2406241,793 429067,730 33,333 0,002 0,002 0,003 0,002 38 GPS-I-038 2406048,054 428870,918 34,704 0,002 0,002 0,003 0,002 39 GPS-I-039 2406012,153 429475,145 38,565 0,002 0,002 0,003 0,003 40 GPS-I-040 2405946,633 428678,030 37,478 0,002 0,002 0,003 0,003 41 GPS-I-041 2405896,685 428804,912 39,093 0,002 0,002 0,004 0,003 42 GPS-I-042 2405920,217 429125,173 36,906 0,002 0,002 0,003 0,003 43 GPS-I-043 2405870,862 429269,267 37,247 0,002 0,002 0,003 0,003 44 GPS-I-044 2405774,054 429026,694 37,025 0,002 0,002 0,003 0,003 45 GPS-I-045 2405690,351 429021,205 47,926 0,002 0,002 0,004 0,003 46 GPS-I-046 2405551,059 429033,929 47,969 0,002 0,002 0,004 0,003 47 GPS-I-047 2405592,030 429174,298 40,564 0,002 0,002 0,003 0,003 48 GPS-I-048 2405570,463 429430,926 41,829 0,002 0,002 0,003 0,003 49 GPS-I-049 2405921,389 429731,329 39,152 0,002 0,002 0,003 0,003 50 GPS-I-050 2406064,121 429802,609 39,709 0,002 0,002 0,003 0,002 51 GPS-I-051 2406031,302 430017,667 46,221 0,003 0,002 0,004 0,004 52 GPS-I-053 2405998,558 430092,849 48,518 0,003 0,002 0,004 0,003 53 GPS-I-054 2405899,472 429835,747 40,026 0,002 0,002 0,003 0,002 54 GPS-I-055 2405809,111 430185,157 50,789 0,002 0,002 0,003 0,003 55 GPS-I-056 2405411,515 429144,516 48,231 0,002 0,003 0,004 0,004 56 GPS-I-057 2405434,579 429353,560 44,156 0,002 0,002 0,004 0,003 57 GPS-I-058 2405368,704 429307,115 53,207 0,002 0,002 0,003 0,003 58 GPS-I-059 2405319,065 429403,533 48,486 0,002 0,002 0,003 0,003 59 GPS-I-060 2405321,172 429447,464 47,162 0,003 0,003 0,005 0,004 60 GPS-I-061 2405475,637 429781,388 43,754 0,002 0,002 0,003 0,002 61 GPS-I-062 2405311,027 429703,827 43,860 0,002 0,002 0,003 0,002 62 GPS-I-063 2405565,181 429960,051 44,849 0,001 0,001 0,002 0,002 63 GPS-I-064 2405678,561 430122,248 48,468 0,002 0,002 0,003 0,003 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 64 GPS-I-065 2405669,559 430231,564 55,093 0,002 0,002 0,003 0,002 65 GPS-I-066 2405555,527 430101,124 45,605 0,002 0,002 0,003 0,002 66 GPS-I-067 2405393,517 430044,846 46,691 0,001 0,001 0,003 0,002 67 GPS-I-068 2405239,560 430042,754 45,529 0,001 0,002 0,003 0,002 68 GPS-I-069 2405341,158 430338,194 49,809 0,002 0,002 0,003 0,002 69 GPS-I-070 2405259,871 430660,751 50,998 0,002 0,002 0,003 0,003 70 GPS-I-071 2405106,714 430407,666 46,509 0,002 0,002 0,003 0,003 71 GPS-I-072 2404959,666 430398,173 47,522 0,001 0,002 0,003 0,002 72 GPS-I-073 2404855,573 430711,612 49,504 0,001 0,001 0,002 0,002 73 GPS-I-074 2404572,045 430831,175 50,957 0,002 0,002 0,004 0,003 74 GPS-I-075 2404483,388 430929,829 52,897 0,002 0,003 0,005 0,003 75 GPS-I-076 2404471,647 431167,493 49,802 0,002 0,002 0,003 0,003 76 GPS-I-077 2404311,382 431076,117 54,056 0,002 0,002 0,003 0,003 77 GPS-I-078 2404156,223 431123,930 54,844 0,002 0,002 0,003 0,003 78 GPS-I-079 2404088,249 431041,851 56,988 0,004 0,004 0,008 0,006 79 GPS-I-080 2404146,003 431445,428 53,826 0,002 0,002 0,004 0,003 80 GPS-I-081 2404336,335 431928,086 62,227 0,003 0,003 0,005 0,004 81 GPS-I-082 2403917,070 430864,255 60,123 0,004 0,006 0,013 0,007 82 GPS-I-083 2403786,679 430863,371 62,820 0,004 0,004 0,007 0,006 83 GPS-I-084 2403813,551 431035,547 54,838 0,002 0,002 0,004 0,003 84 GPS-I-085 2403840,671 431676,159 51,891 0,002 0,002 0,004 0,003 85 GPS-I-086 2403533,707 430690,978 62,553 0,003 0,003 0,005 0,004 86 GPS-I-087 2403637,878 431448,158 56,158 0,002 0,002 0,003 0,003 87 GPS-I-088 2403514,272 431028,331 59,191 0,003 0,003 0,005 0,004 88 GPS-I-089 2403428,380 431310,875 60,241 0,004 0,004 0,007 0,006 89 GPS-I-090 2403451,416 431580,415 56,429 0,002 0,002 0,003 0,003 90 GPS-I-091 2403510,210 431749,182 52,097 0,002 0,002 0,003 0,003 91 GPS-I-092 2403392,581 431522,414 62,695 0,002 0,002 0,004 0,003 92 GPS-I-093 2403221,001 431612,164 56,803 0,002 0,002 0,004 0,003 93 GPS-I-094 2403057,539 430788,198 66,103 0,001 0,001 0,002 0,002 94 GPS-I-095 2403102,424 431144,161 70,266 0,002 0,002 0,004 0,003 95 GPS-I-096 2403068,402 431769,823 63,709 0,002 0,002 0,003 0,002 96 GPS-I-097 2403192,880 431932,934 54,516 0,002 0,002 0,003 0,002 97 GPS-I-098 2402923,609 431899,785 56,136 0,002 0,002 0,003 0,002 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 98 GPS-I-099 2402777,998 431441,017 69,437 0,002 0,002 0,003 0,002 99 GPS-I-100 2402666,011 431701,331 57,276 0,002 0,002 0,003 0,002 100 GPS-I-101 2402770,779 430947,723 65,373 0,002 0,002 0,003 0,002 101 GPS-I-102 2403756,793 430439,645 89,150 0,002 0,002 0,003 0,003 102 GPS-I-103 2403638,902 430283,122 67,929 0,002 0,002 0,002 0,002 103 GPS-I-104 2403372,909 431179,551 59,830 0,002 0,002 0,003 0,002 104 GPS-I-105 2403152,905 429837,383 70,037 0,001 0,002 0,002 0,002 105 GPS-I-106 2403357,291 429915,745 80,003 0,001 0,002 0,002 0,002 106 GPS-I-107 2403552,237 429683,424 87,487 0,002 0,002 0,002 0,002 107 GPS-I-108 2404938,006 428052,205 34,240 0,003 0,003 0,006 0,005 108 GPS-I-109 2404914,840 428269,567 46,500 0,005 0,006 0,010 0,007 109 GPS-I-110 2404763,381 428310,369 36,515 0,003 0,003 0,006 0,004 110 GPS-I-111 2404719,156 428625,619 40,548 0,003 0,003 0,007 0,005 111 GPS-I-112 2404660,408 428154,966 36,053 0,002 0,003 0,005 0,004 112 GPS-I-113 2404559,545 428401,527 41,838 0,003 0,003 0,006 0,004 113 GPS-I-114 2404497,992 428241,065 71,735 0,003 0,003 0,005 0,004 114 GPS-I-115 2404349,050 428457,115 55,000 0,003 0,003 0,005 0,004 115 GPS-I-116 2404078,864 427852,709 37,891 0,003 0,003 0,005 0,004 116 GPS-I-117 2404122,462 428224,783 40,807 0,002 0,003 0,005 0,003 117 GPS-I-118 2403799,064 427791,529 39,786 0,002 0,003 0,005 0,004 118 GPS-I-119 2403395,531 427952,972 40,822 0,003 0,003 0,005 0,004 119 GPS-I-120 2403884,474 428975,124 80,646 0,002 0,003 0,005 0,004 120 GPS-I-121 2403888,350 429254,477 85,144 0,003 0,003 0,006 0,004 121 GPS-I-122 2403668,441 429298,815 75,464 0,002 0,003 0,005 0,004 122 GPS-I-123 2403496,790 429309,206 80,645 0,003 0,003 0,005 0,004 123 GPS-I-124 2403177,715 429268,398 92,513 0,003 0,003 0,006 0,004 124 GPS-I-125 2403303,941 429430,081 77,215 0,002 0,003 0,005 0,004 125 GPS-I-126 2402687,661 429345,736 105,748 0,002 0,003 0,004 0,003 126 GPS-I-127 2402747,212 429433,522 95,679 0,002 0,003 0,004 0,003 127 GPS-I-128 2402342,763 429548,881 119,941 0,003 0,003 0,005 0,004 128 GPS-I-129 2402405,144 429623,278 108,547 0,002 0,003 0,004 0,003 129 GPS-I-130 2402067,675 429678,958 121,423 0,003 0,003 0,005 0,004 130 GPS-I-131 2401914,721 429613,744 129,496 0,003 0,003 0,005 0,004 131 GPS-I-132 2401759,713 428746,731 69,038 0,003 0,006 0,004 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 0,003 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 132 GPS-I-133 2401688,469 428857,959 67,444 0,003 0,003 0,006 0,004 133 GPS-I-134 2401673,168 429095,996 81,483 0,003 0,003 0,005 0,004 134 GPS-I-135 2401524,164 429071,079 86,926 0,003 0,003 0,005 0,004 135 GPS-I-136 2401433,823 429339,169 85,682 0,003 0,003 0,005 0,004 136 GPS-I-137 2401212,465 429198,725 99,870 0,003 0,003 0,005 0,004 137 GPS-I-138 2401111,021 429478,640 91,424 0,003 0,003 0,005 0,004 138 GPS-I-139 2400894,473 429149,375 104,139 0,003 0,003 0,006 0,004 139 GPS-I-140 2400946,050 429373,898 98,809 0,003 0,003 0,006 0,004 140 GPS-I-141 2400861,330 429494,054 102,068 0,003 0,003 0,005 0,004 141 GPS-I-142 2403794,738 429609,977 93,414 0,002 0,002 0,004 0,003 142 GPS-I-143 2405675,987 429722,010 43,197 0,002 0,002 0,003 0,003 143 GPS-I-144 2405355,866 430850,381 58,079 0,002 0,002 0,005 0,003 144 GPS-I-145 2405486,266 430934,498 65,961 0,002 0,002 0,005 0,003 145 GPS-I-146 2403809,476 431022,723 55,173 0,005 0,004 0,008 0,006 146 GPS-I-147 2403586,881 431400,373 55,996 0,005 0,004 0,009 0,006 147 SD-206 2403238,877 429494,937 96,556 - - - - 148 SD-207 2402882,565 430118,702 66,845 - - - - 149 SD-208 2403997,718 431734,416 55,802 - - - - 150 SD-209 2405711,800 430456,924 120,194 - - - - 151 SD-210 2406459,631 428970,135 57,923 - - - - 152 SD-211 2406489,101 429758,767 40,543 - - - - 153 SD-212 2407389,858 429054,452 41,715 - - - - Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... TRỌNG TRƯỜNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH SỐ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XÃ THƯỢNG ẤM, HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03... lưu Giấy chứng nhận dạng giấy Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận để lưu theo quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Giấy chứng. .. giải pháp xây dựng hồ sơ địa số cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang" 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu giải pháp đo đạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp xây dựng hồ sơ địa chính số và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã thượng ấm, huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang , Nghiên cứu giải pháp xây dựng hồ sơ địa chính số và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã thượng ấm, huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay