Chien luoc hanh vi trich nguon keith athkin

4 21 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 23:43

Đây là một cuốn sách hay nói về dạy kỹ năng cho trẻ tự kỷ. Trong đó nói mô tả về từng đối tượng cụ thể, phân tích các nguyên nhân của chứng bệnh này. Sau đó tác giả đưa ra một số phương pháp giáo dục đặc biệt cho trẻ tự kỷ. Các bài tập mẫu và kế hoạch xây dựng giáo án cho đối tượng này. Chiến lợc giải hành vi ám ảnh, lặp lại gây khó chịu Những hành vi lặp lại gây khó chịu gây loạt vấn đề chẳng hạn nh cáu kỉnh, la hét (rất to thời gian dài), đóng cửa mạnh, tự gây tổn thơng gây tổn thơng cho ngời khác ngủ Những hành vi cã thĨ diƠn vµo bÊt kú lóc nµo, mét thờng xuyên mà lời cảnh báo trớc, nhà, nơi công cộng trờng Những hành vi nguyên nhân sau: sợ hãi không hiểu lo lắng, bối rối khả phản ứng với nguồn gây vấn đề nhạy cảm nhạy cảm khả đối phó với thay đổi có nhu cầu đợc làm theo kiểu, thói quen sinh hoạt định sẵn giống môi trờng Việc xác định nguyên nhân hành vi gây khó chịu giúp giải chúng Để bắt đầu giải hành vi gây khó khăn cần phải xác định xác hành vi cần đợc giải hành vi cần u tiên giải trớc Nhiều hành vi giải lúc nên cần thiết phải xác định hành vi u tiên Có thể sử dụng số chiến lợc đặc biệt để giải hành vi gây khó chịu lặp lại nh sau: • • • • • • • • • • dùng phần thởng tích cực trẻ thể hành vi tích cực bảo đảm việc tuân theo khung thói quen sinh hoạt định sẵn nhiều tốt môi tr−êng VÝ dơ: sư dơng thËt nhiỊu cèc hc thËm chí tất bát đĩa, dao kéo mà trẻ yêu thích nơi nhà, trờng nơi công cộng đa nguyên tắc thật đơn giản, rõ ràng trình bày chữ viết tranh ¶nh sư dơng thêi gian biĨu cã thĨ nh×n b»ng mắt để giúp trẻ hiểu đợc tiếp diễn dùng kỹ thuật xoa dịu, làm trẻ bình tĩnh trở lại có tác động đến trẻ nh nhạc êm dịu, vuốt ve trẻ hỗ trợ phát triển kỹ giao tiếp lời phi lời nói theo ăn cho trẻ cho trẻ ăn vặt vào bữa Thừa nhận nhạy cảm nhạy cảm sợ hãi sợ hãi trẻ Nhận biết nhạy cảm nhạy cảm nỗi sợ hãi trẻ sử dụng dấu hiệu thị giác để giúp trẻ dễ hiểu phát triển kỹ chơi tởng tợng để làm thay đổi ý tới hoạt động khác thích hợp giới thiệu hoạt động cách từ từ chuẩn bị cho trẻ thay đổi diễn Chien luoc hanh vi -1/4- đáp ứng nhiều tốt thứ mà trẻ thích/không thích hoạt động trẻ thích nhng không cho phép trẻ lấn tới hay điều khiển sử dụng hành vi lặp lại theo cách tiếp cận có kế hoạch để nhằm tăng cờng kỹ hạn chế lựa chọn để tránh nhầm lẫn, bối rối sử dụng thời gian kìm chế hoạt động ám ảnh lặp lại cách hạn chế số lần Nếu hành vi có vấn đề, bạn thực việc can thiệp hành vi đợc lập kế hoạch trớc Đầu tiên, bạn cần phải xác định xác xem xét kỹ hành vi Phân tích theo ABC: Trớc có hành vi Cái xảy trớc có hành vi? Hành vi Mô tả hành vi cách xác từ rõ ràng Hệ Hành vi có tác động nh tới trẻ? dụ, tình đơn giản là: Trớc có hành vi Hành vi Trẻ khác giành đồ chơi Trẻ hét lên trẻ Hệ Ngời lớn lấy lại đồ chơi đa cho trẻ Trong trờng hợp này, hành vi đa tới thông điệp cho ngời mà lấy lại đồ chơi đa cho trẻ Tôi thất vọng Từ thông tin thu đợc qua phân tích ABC, đặt câu hỏi nh sau: Chúng ta làm để giảm thiểu tần số xuất hành vi đó? Chúng ta làm hành vi diễn ra? Cảnh báo: việc phân tích hành vi lúc đơn giản dễ thực Hành vi ngời bị tác động nhiều nhân tố thời điểm khác Trẻ tự kỷ thờng có nhân tố phản ứng riêng thế, việc quan sát đóng vai trò quan trọng nhiều Thiết kế việc can thiệp Những thành phần chơng trình nhằm thay đổi hành vi phát triển kỹ là: Thay đổi việc thiết lập điều kiện lúc đầu Thay đổi bối cảnh tình hành vi diễn nhằm xoá bỏ bắt đầu hành vi đợc Cần phải xem xét theo nghĩa rộng việc Thiết lập điều kiện suy xét nhiều khía cạnh sống trẻ, Chien luoc hanh vi -2/4- dụ nh kiểu ngủ, chế độ ăn, yêu cầu học tập, môi trờng, mức độ làm ồn, hoạt động thể chất Có thái độ tÝch cùc NÕu chóng ta cđng cè tÝch cùc cho hành vi mong muốn đạt đợc tiến lớn nhiều Tuy nhiên, cần phải y để đảm bảo củng cố/phần thởng tích cực thực để thởng cho trẻ Những nụ cời ôm chặt có tác động ngợc lại trẻ nhỏ bị tự kỷ so với mà dự định Có thể sử dụng thức ăn, đồ uống, đồ chơi, nghỉ giải lao ám ảnh làm phần thởng cho trẻ Tuy nhiên, chúng cần phải có sức mạnh có y nghĩa trẻ Cần sử dụng chúng theo cách thống mang tính báo trớc từ đầu chơng trình thay đổi hành vi có hiệu Dạy kỹ thay Nếu xác định đợc mục đích chức hành vi thông qua việc quan sát cẩn thận dạy trẻ cách thay để đạt đợc mục tiêu dụ, sử dụng biểu tợng để việc thêm thay cho việc hét lên Sử dụng kỹ thuật thay đổi hành vi bớc Việc thay đổi hành vi có kế hoạch thờng giúp suy nghĩ, phân tích cách cẩn thận nhằm đạt tới mục tiêu, xây dựng loạt bớc đạt tới mục tiêu thực Xây dựng thủ tục đánh giá đo lờng Nh việc ghi chép ban đầu hành vi sử dụng ABC, cần kiểm tra cách cẩn thận chơng trình thay đổi hành vi để ghi chép lại thay đổi nhận biết đợc hiệu can thiệp Nói không cách nhẹ nhàng nhng dứt khoát Khi bạn làm chấp nhận đợc, bạn nói không cách nhẹ nhàng nhng dứt khoát với hỗ trợ cử Đừng làm ầm ĩ lên, không tức giận thất vọng Bé dần hiểu hành vi bé không đợc chấp nhận mà không cần bạn phải tức giận làm ầm ĩ lên để bé nhìn thấy Khen thởng hành vi tích cực lờ hành vi gây khó chịu Nguyên tắc vàng việc quản ly hành vi khen thởng hành vi tốt lờ hành vi gây khó chịu Điểm then chốt lờ hành vi tiêu cực Nếu bạn làm ầm ĩ hành vi tiêu cực, bạn đạt đợc xác bé muốn ®ã lµ sù chó y vµ sÏ cµng cã ®éng lực để tiếp tục Nói cách khác, bạn lờ hành vi gây khó chịu, bạn chẳng đạt đợc cải (tất nhiên, bạn phải đảm bảo bạn đợc an toàn lúc) Nhng đồng thời bạn phải chó y tíi bÐ bÐ c− xư tèt Do bậc cha mẹ nên y thật nhiều tới bạn bé c xử tốt cách nói chuyện với bé, khen ngợi bé thừa nhận hành vi tốt bé Mặt khác, bạn c xử không tốt, y tới bé tốt, chí, tốt bạn lờ bé để bé hiểu hành vi không tốt bé cách gây y cho cha mẹ Hãy cố gắng khen ngợi thởng cho bạn bé chơi đẹp Nếu bạn tỏ giận dỗi, lờ điều Đừng quở trách hay tranh luận với bạn, lờ bé đợi cho vấn đề lên từ cáu kỉnh Đừng để việc thành công không bé nhận cách tốt để đạt đợc bé muốn bé cáu kỉnh lúc bé không hài lòng việc Chien luoc hanh vi -3/4- Tìm kiếm dạng hành vi tiêu cực Nếu bạn sử dụng phân tích hành vi ABC nhìn thấy dạng hành vi tiêu cực, cố ngăn chặn trớc tình trớc xảy Sẽ có số tình gây hành vi tiêu cực tránh khỏi nên bạn cần phải phát triển chiến lợc nhằm giải chúng Việc ghi lại vấn đề hµnh vi hµng ngµy cã thĨ sÏ cã Ých cho bạn việc xác định điểm khởi đầu thêi gian nµo ngµy mét hµnh vi thĨ diễn Từ bạn tìm cách đối phó với hành vi theo trật tự Hãy thống không đợc nhợng Nếu bạn nói không, bạn phải kiên định với định bạn không đợc phép nhợng trẻ cần phải hiểu bạn nói nghĩa không Nếu bạn nhận thấy bạn nhợng bé khăng khăng đòi Bằng cách này, bạn làm cho vấn đề trở nên tồi tệ cho bạn Một đứa trẻ cần biết giới hạn hành vi đợc chấp nhận bé biết đợc giới hạn thay đổi Nếu bạn bắt đầu sử dụng y tởng quản ly hành vi, bạn nhận thấy thứ dờng nh khó khăn trớc tốt bạn phá vỡ kiên trì bạn tìm thấy giới hạn Hãy mạnh mẽ, kiên bền chí Một điều vô quan trọng thành viên gia đình bạn thống hành vi hành vi đợc chấp nhận hành vi không Và điều quan trọng không thành viên gia đình thống phơng pháp mà bạn sử dụng để đối phó với hành vi ngời phải sử dụng phơng pháp theo cách thống công Hãy phản ứng Trong tình mà chẳng hạn nh bạn đánh trẻ khác, bạn phản ứng với hành vi xấu không bạn không hiểu bạn nói điều Bạn phải nhớ bạn khen bạn nói bạn dừng lại bạn phải nói cho bạn biết việc bé làm hay sai Cách tăng cờng sức mạnh cho thông điệp bạn §èi víi sù tù träng cđa bÐ, ®iỊu quan träng bạn phải bình luận hành vi bé bé Reference: Cumine, V., Leach, J & Stevenson, G (2000) Autism in the early years: a practical guide.(Tự kỷ năm đầu: dẫn cã tÝnh thùc hµnh) London: David Fulton Publishers Hannah, L (2001) Teaching young children with autistic spectrum disorders to learn: a practical guide for parents and staff in mainstream schools and nurseries (Dạy trẻ nhỏ bị rối loạn phổ tự kû häc: mét h−íng dÉn cã tÝnh thùc hµnh dµnh cho cha mẹ cán trờng hoà nhập nhà trẻ) London: The National Autistic Society Newman, S (1999) Small steps forward: using games and activities to help your pre-school child with special needs (Tõng b−íc nhá mét: sử dụng trò chơi hoạt động nhằm giúp bạn có nhu cầu đặc biệt lứa tuổi mÇm non) London: Jessica Kingsley Publishers Ltd Wall, K (2004) Autism and early years practice: a guide for early years professionals, teachers and parents (Tù kû vµ viƯc thùc hµnh năm đầu: dẫn dành cho chuyên gia, giáo viên cha mẹ năm đầu) London: Paul Chapman Publishing Chien luoc hanh vi -4/4- ... để vi c thành công không bé nhận cách tốt để đạt đợc bé muốn bé cáu kỉnh lúc bé không hài lòng vi c Chien luoc hanh vi -3/4- Tìm kiếm dạng hành vi tiêu cực Nếu bạn sử dụng phân tích hành vi. .. đổi bối cảnh tình hành vi diễn nhằm xoá bỏ bắt đầu hành vi đợc Cần phải xem xét theo nghĩa rộng vi c Thiết lập điều kiện suy xét nhiều khía cạnh sống trẻ, vÝ Chien luoc hanh vi -2/4- • • • • dụ... thực vi c can thiệp hành vi đợc lập kế hoạch trớc Đầu tiên, bạn cần phải xác định xác xem xét kỹ hành vi Phân tích theo ABC: Trớc có hành vi Cái xảy trớc có hành vi? Hành vi Mô tả hành vi cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Chien luoc hanh vi trich nguon keith athkin, Chien luoc hanh vi trich nguon keith athkin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay