Động từ khuyết thiếu modal verb trong tiếng anh

3 27 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:56

Động từ khuyết thiếu (Modal Verb) trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Động từ khuyết thiếu (Modal Verb) là nhóm động từ rất quen thuộc với người học tiếng Anh. Từ khi mới bắt đầu học, chúng ta đã làm quen với các câu đơn giản như Can I help you? hay I can cook.. Và đã bao giờ bạn thắc mắc khi nào sử dụng Could you open the door? hay sử dụng Can you open the door? không.Chương này, mình xin giới thiệu Động từ khuyết thiếu (Modal Verb) là gì và sơ lược qua các động từ khuyết thiếu thường gặp. Bắt đầu từ chương tiếp theo chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu từng động từ khuyết thiếu một.Động từ khuyết thiếu (Modal Verb) là gì ?Động từ khiếm khuyết (Modal Verb) là các động từ nhưng lại không chỉ hành động mà nó chỉ giúp bổ nghĩa cho động từ chính. Tại sao gọi là Động từ khuyết thiếu ?List sau trình bày một số lý do giải thích tại sao gọi là Động từ khuyết thiếu:Động từ không cần chia ở ngôi thứ ba số ít (ví dụ: I canshe canhe can)Không có dạng nguyên thể hay phân từ như các động từ thường khác (ví dụ: KHÔNG có to can)Động từ chính ở sau động từ khiếm khuyết không chia (dạng nguyên thể không to). Ví dụ: can cook, must begin, ...Không cần trợ động từ (do, does, did, ...) trong câu hỏi, phủ định. Chính các động từ khuyết thiếu này đóng luôn vai trò làm trợ động từ trong các câu này.Chương tiếp theo trình bày vấn đề gì trong Ngữ pháp tiếng Anh?Trong chương tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng của Động từ khuyết thiếu Can, Could và cách sử dụng của be able to trong tiếng Anh. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.Các loạt bài khác:Thì tương lai đơn: Will và Shall (II)Tương lai gần vs Tương lai đơnTương lai tiếp diễn Tương lai hoàn thànhĐộng từ khuyết thiếu là gì?Can, could và (be) able toCould (do) và could have (done)Must và CantMay và Might (I)May và Might (II)Have to MustMust, mustnt needntCách sử dụng Should (I)Cách sử dụng Should (II)Had better Cấu trúc Its timeCách sử dụng WouldLời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C hay nhất101 bài học C++ hay nhất97 bài tập C++ có giải hay nhất208 bài học Javascript có giải hay nhất Động từ khuyết thiếu Modal Verb tiếng Anh Trang trước Trang sau Động từ khuyết thiếu (Modal Verb) nhóm động từ quen thuộc với người học tiếng Anh Từ bắt đầu học, làm quen với câu đơn giản "Can I help you?" hay "I can cook." Và bạn thắc mắc sử dụng "Could you open the door?" hay sử dụng "Can you open the door?" khơng Chương này, xin giới thiệu Động từ khuyết thiếu (Modal Verb) sơ lược qua động từ khuyết thiếu thường gặp Bắt đầu từ chương vào tìm hiểu động từ khuyết thiếu Động từ khuyết thiếu (Modal Verb) ? Động từ khiếm khuyết (Modal Verb) động từ lại không hành động mà giúp bổ nghĩa cho động từ Tại gọi Động từ khuyết thiếu ? List sau trình bày số lý giải thích gọi Động từ khuyết thiếu:  Động từ khơng cần chia ngơi thứ ba số (ví dụ: I can/she can/he can)  Khơng có dạng ngun thể hay phân từ động từ thường khác (ví dụ: KHƠNG có to can)  Động từ sau động từ khiếm khuyết không chia (dạng nguyên thể khơng to) Ví dụ: can cook, must begin,  Không cần trợ động từ (do, does, did, ) câu hỏi, phủ định Chính động từ khuyết thiếu đóng ln vai trò làm trợ động từ câu Chương trình bày vấn đề Ngữ pháp tiếng Anh? Trong chương tới, tìm hiểu cách sử dụng Động từ khuyết thiếu Can, Couldvà cách sử dụng be able to tiếng Anh Mời bạn tiếp tục theo dõi Các loạt khác:  Thì tương lai đơn: Will Shall (II)  Tương lai gần vs Tương lai đơn  Tương lai tiếp diễn & Tương lai hoàn thành  Động từ khuyết thiếu gì?  Can, could (be) able to  Could (do) could have (done)  Must Can't  May Might (I)  May Might (II)  Have to & Must  Must, mustn't & needn't  Cách sử dụng Should (I)  Cách sử dụng Should (II)  Had better & Cấu trúc It's time  Cách sử dụng Would  Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng Việt hay  247 học CSS tiếng Việt hay  197 thẻ HTML  297 học PHP  85 học C# hay  101 học C++ hay  97 tập C++ có giải hay  208 học Javascript có giải hay ... ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay... 72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng Việt hay  247 học CSS tiếng Việt hay  197 thẻ HTML ... Tương lai gần vs Tương lai đơn  Tương lai tiếp diễn & Tương lai hoàn thành  Động từ khuyết thiếu gì?  Can, could (be) able to  Could (do) could have (done)  Must Can't  May Might
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ khuyết thiếu modal verb trong tiếng anh, Động từ khuyết thiếu modal verb trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay