Thì tương lai đơn i will và thì tương lai gần i am going to trong tiếng anh

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:54

Thì tương lai đơn (I will) và thì tương lai gần (Im going to) trong tiếng Anh (II) Trang trước Trang sau A. Phân biệt thì tương lai gần và thì tương lai đơn trong tiếng AnhBạn theo dõi ví dụ sau để thấy rõ sự khác nhau giữa thì Tương lai đơn (will) và thì Tương lai gần (going to) khi cả hai cùng nói về các sự việc trong tương lai. Sue đang nói chuyện với Helen: Sue: Lets have a party.Hãy tổ chức một buổi tiệc đi.Helen: Thats a great idea. Well invite lots of people.Thật là một ý kiến hay. Chúng ta sẽ mời nhiều người tới tham dự.Chúng ta sử dụng will khi chúng ta quyết định làm việc gì đó ngay tại thời điểm nói. Người nói trước đó chưa quyết định làm điều đó. Buổi tiệc là một ý kiến mới. Sau hôm đó Helen gặp Dave: Helen: Sue and I have decided to have a party. Were going to invite lots of peopleSue và tôi đã quyết định tổ chức một buổi tiệc. Chúng tôi dự định sẽ mời rất nhiều người đến dự.Chúng ta sử dụng (be) going to khi chúng ta đã quyết định làm điều gì đó rồi. Helen đã quyết định mời nhiều người tới dự bữa tiệc trước khi nói với Dave.Bạn so sánh các ví dụ sau để phân biệt thì Tương lai gần (going to) và tương lai đơn (will): 1. George phoned while you were out. OK. Ill phone him back.George đã gọi điện thoại trong lúc bạn ra ngoài. Vậy à. Tôi sẽ gọi lại cho anh ấy.vs George phoned while you were out. Yes, I know. Im going to phone him back.George đã gọi điện thoại trong lúc bạn ra ngoài. Vâng, tôi biết. Tôi định gọi cho anh ấy ngay đây.2. Ann is in hospital. Oh, really? I didnt know. Ill go and visit her.Ann đang nằm viện. Ồ, thật ư? Tôi đâu có biết. Tôi sẽ đi thăm cô ấy.vsAnn is in hospital. Yes, I know. Im going to visit her tomorrow.Ann đang nằm viện. Vâng, tôi biết. Tôi định sẽ đi thăm cô ấy vào ngày mai. B. Tình huống và sự việc xảy ra ở tương lai (Dự đoán tương lai)Đôi khi không có sự khác biệt nhiều giữa will và going to.Chẳng hạn bạn có thể nói: I think the weather will be nice later.hoặc I think the weather is going to be nice later.Tôi nghĩ thời tiết sắp tới sẽ tốt hơn.Khi chúng ta nói một việc nào đó sắp xảy ra (something is going to happen), chúng ta biết hay nghĩ tới điều đó dựa vào một tình huống trong hiện tại.Ví dụ: Look at those black clouds. Its going to rain. (KHÔNG nói It will rain — we can see the clouds now)Hãy nhìn những đám mây đen kìa. Trời sắp mưa đấy. (Chúng ta có thể nhìn thấy các đám mây vào lúc này) I feel terrible. I think Im going to be sick. (KHÔNG nói I think Ill be sick — I feel terrible now)Tôi cảm thấy khó chịu. Tôi nghĩ tôi sắp bị ốm rồi (Bây giờ tôi đang cảm thấy khó chịu) Với các trường hợp như trên, bạn KHÔNG sử dụng will.Trong các trường hợp khác, chúng ta có thể sử dụng will. Tom will probably arrive at about 8 oclock.Tom có thể sẽ tới vào lúc 8h. I think Ann will like the present we bought for her.Tôi nghĩ Ann sẽ thích món quà chúng ta đã mua tặng cô ấy.Bài tập phân biệt thì tương lai gần và thì tương lai đơnĐể làm bài tập về phân biệt thì tương lai gần và thì tương lai đơn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt thì tương lai gần và thì tương lai đơn.Các loạt bài khác:Quá khứ hoàn thànhQuá khứ hoàn thành tiếp diễnCách sử dụng Used toThì Hiện tại mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)Tương lai gần: I am going to doThì tương lai đơn: Will và Shall (I)Thì tương lai đơn: Will và Shall (II)Tương lai tiếp diễn Tương lai hoàn thành Thì tương lai đơn I will tương lai gần I am going to tiếng Anh (II) Trang trước Trang sau A Phân biệt tương lai gần tương lai đơn tiếng Anh Bạn theo dõi ví dụ sau để thấy rõ khác Tương lai đơn (will) Tương lai gần (going to) hai nói việc tương lai Sue nói chuyện với Helen: - Sue: Let's have a party Hãy tổ chức buổi tiệc Helen: That's a great idea We'll invite lots of people Thật ý kiến hay Chúng ta mời nhiều người tới tham dự Chúng ta sử dụng will định làm việc thời điểm nói Người nói trước chưa định làm điều Buổi tiệc ý kiến Sau hơm Helen gặp Dave: - Helen: Sue and I have decided to have a party We're going to invite lots of people Sue định tổ chức buổi tiệc Chúng dự định mời nhiều người đến dự Chúng ta sử dụng (be) going to định làm điều Helen định mời nhiều người tới dự bữa tiệc trước nói với Dave Bạn so sánh ví dụ sau để phân biệt Tương lai gần (going to) tương lai đơn (will): "George phoned while you were out." "OK I'll phone him back." "George gọi điện thoại lúc bạn ngoài." "Vậy Tôi gọi lại cho anh ấy." vs "George phoned while you were out." "Yes, I know I'm going to phone him back." "George gọi điện thoại lúc bạn ngồi." "Vâng, tơi biết Tơi định gọi cho anh đây." "Ann is in hospital." "Oh, really? I didn't know I'll go and visit her." "Ann nằm viện." "Ồ, thật ư? Tơi đâu có biết Tôi thăm cô ấy." vs "Ann is in hospital." "Yes, I know I'm going to visit her tomorrow." "Ann nằm viện." "Vâng, biết Tôi định thăm vào ngày mai." B Tình việc xảy tương lai (Dự đoán tương lai) Đơi khơng có khác biệt nhiều will going to Chẳng hạn bạn nói: - I think the weather will be nice later - I think the weather is going to be nice later Tôi nghĩ thời tiết tới tốt Khi nói việc xảy (something is going to happen), biết hay nghĩ tới điều dựa vào tình Ví dụ: - Look at those black clouds It's going to rain (KHƠNG nói 'It will rain' — we can see the clouds now) Hãy nhìn đám mây đen Trời mưa (Chúng ta nhìn thấy đám mây vào lúc này) - I feel terrible I think I'm going to be sick (KHƠNG nói "I think I'll be sick" — I feel terrible now) Tơi cảm thấy khó chịu Tơi nghĩ bị ốm (Bây cảm thấy khó chịu) Với trường hợp trên, bạn KHÔNG sử dụng will Trong trường hợp khác, sử dụng will - Tom will probably arrive at about o'clock Tom tới vào lúc 8h - I think Ann will like the present we bought for her Tơi nghĩ Ann thích q mua tặng Bài tập phân biệt tương lai gần tương lai đơn Để làm tập phân biệt tương lai gần tương lai đơn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt tương lai gần tương lai đơn Các loạt khác: • Q khứ hồn thành • Q khứ hồn thành tiếp diễn • Cách sử dụng Used toThì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần) • Tương lai gần: I am going toThì tương lai đơn: Will Shall (I) • Thì tương lai đơn: Will Shall (II) • Tương lai tiếp diễn & Tương lai hoàn thành ... to • Thì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần) • Tương lai gần: I am going to • Thì tương lai đơn: Will Shall (I) • Thì tương lai đơn: Will Shall (II) • Tương lai tiếp diễn & Tương lai hoàn... vào ngày mai." B Tình việc xảy tương lai (Dự đốn tương lai) Đ i khơng có khác biệt nhiều will going to Chẳng hạn bạn n i: - I think the weather will be nice later - I think the weather is going. .. biệt tương lai gần tương lai đơn, m i bạn click chuột vào chương: B i tập phân biệt tương lai gần tương lai đơn Các loạt khác: • Q khứ hồn thành • Q khứ hồn thành tiếp diễn • Cách sử dụng Used to
- Xem thêm -

Xem thêm: Thì tương lai đơn i will và thì tương lai gần i am going to trong tiếng anh, Thì tương lai đơn i will và thì tương lai gần i am going to trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay