I am going to do trong tiếng anh

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:52

I am going to do trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Ý nghĩa của I am going to do somethingCấu trúc I am going to do something có nghĩa là Tôi đã quyết định thực hiện điều gì đó, tôi có ý định làm điều đó.Ví dụ: A: Theres a film on television tonight. Are you going to watch it?Sẽ có chiếu phim trên truyền hình tối nay. Bạn có định xem không?B: No, Im tired. Im going to have an early night.Không, tôi đang mệt. Tôi sẽ đi ngủ sớm. A: I hear Ruth has won some money. What is she going to do with it?Tôi nghe thấy rằng Ruth vừ thắng được một khoản tiền. Cô ấy định làm gì với số tiền đó nhỉ?B: She is going to buy new car.Cô ấy dự định mua xe mới. A: Have you made the coffee yet?Em đã pha cà phê chưa?B: Im just going to make it. (just = right at this moment)Em pha ngay bây giờ đây. (just = ngay tại thời điểm này) This food looks horrible. Im not going to eat it.Món ăn nay trông ghê quá. Em sẽ không ăn món này đâu. B. So sánh I am doing và I am going to doChúng ta sử dụng thì Hiện tại tiếp diễn (I am doing) khi nói về những việc chúng ta đã sắp xếp để làm chẳng hạn như sắp xếp để gặp ai đó, chuẩn bị đến nơi nào đó. Đó là những việc xảy ra trong tương lai gần.Để biết rõ hơn về I am doing, bạn tham khảo chương: Thì hiện tại mang nghĩa tương lai.Ví dụ: What time are you meeting Ann evening?Bạn sẽ gặp Ann lúc mấy giờ chiều nay? Im leaving tomorrow. Ive got my plane ticket.Sáng mai tôi sẽ đi. Tôi đã có vé máy bay rồi.Chúng ta sử dụng I am going to do something = Tôi đã có dự định làm điều đó (nhưng có thể tôi chưa sắp xếp và thực hiện điều đó).Ví dụ: The windows are dirty. Yes, I know. Im going to clean them later. (= Ive decided to clean them but I havent arranged to clean them)Các cửa sổ bẩn quá. Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ lau chúng. (= Tôi đã có dự định lau các cửa sổ, nhưng tôi chưa sắp xếp để làm điều đó.) Ive decided not to stay here any longer. Tomorrow Im going to look for somewhere else to stay.Tôi quyết định không ở đây nữa. Ngày mai tôi sẽ đi tìm nơi khác để ở.Thường thì sự khác biệt giữa hai cách nói trên là rất nhỏ và bạn có thể sử dụng cách nào cũng được.C. Cấu trúc Something is going to happen mang nghĩa tương laiĐể nói về một điều gì đó sắp sửa xảy ra trong tương lai gần, bạn cũng có thể sử dụng mẫu câu: Something is going to do.Ví dụ tình huống: The man cant see where hes walking. There is a hole in front of him.Người đàn ông kia không thể nhìn thấy lối đi. Có một cái hố phía trước anh ấy.> He is going to fall into the hole.Anh ấy sắp rơi xuống hố.Khi chúng ta nói rằng something is going to happen, tình huống thực tế khiến chúng ta tin rằng điều đó sẽ xảy ra. Giống như trong ví dụ trên: hiện giờ người đàn ông đang đi về phía cái hố, vì vậy anh ta sắp rơi xuống hố.Một số ví dụ khác: Look at those black clouds Its going to rain. (the clouds are there now)Hãy nhìn những đám mây đen kìa Trời sắp mưa rồi. (những đám mây hiện giờ đang ở đó) I feel terrible. I think Im going to be sick. (I feel terrible now )Tôi thấy khó chịu. Tôi nghĩ tôi sắp bị ốm rồi. (bây giờ tôi đang cảm thấy khó chịu) D. Cách sử dụng I was going to (do something) trong tiếng AnhMẫu câu I was going to (do something) có nghĩa là Tôi đã có ý định làm gì nhưng tôi đã không làm.Ví dụ: We were going to travel by train but then we decided to go by car instead.Chúng tôi đã dự định đi du lịch bằng xe lửa nhưng sau đó chúng tôi đã quyết địnhđi bằng xe hơi. A: Did Peter do the examination?Peter có tham dự kỳ thi không vậy?B: No, he was going to do it but he changed his mind.Không, anh ấy đã định tham dự nhưng anh ấy đã quyết định thay đổi. I was just going to cross the road when somebody shouted: stop.Tôi vừa định băng qua đường khi có ai đó la lên: Đứng lại.Bạn có thể sử dụng mẫu câu: something was going to happen để nói về một sự việc nào đó suýt xảy ra (nhưng đã không xảy ra).Ví dụ: I thought it was going to rain but then the sun came out.Tôi đã tưởng trời sắp mưa nhưng sau đó mặt trời lại hiện ra.Bài tập thì tương lai gầnĐể làm bài tập về thì tương lai gần, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập thì tương lai gần.Các loạt bài khác:Quá khứ hoàn thànhQuá khứ hoàn thành tiếp diễnCách sử dụng Used toThì Hiện tại mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)Thì tương lai đơn: Will và Shall (I)Thì tương lai đơn: Will và Shall (II)Tương lai gần vs Tương lai đơnTương lai tiếp diễn Tương lai hoàn thành I am going to tiếng Anh Trang trước Trang sau A Ý nghĩa I am going to something Cấu trúc "I am going to something" có nghĩa "Tơi định thực điều đó, tơi có ý định làm điều Ví dụ: - A: There's a film on television tonight Are you going to watch it? Sẽ có chiếu phim truyền hình tối Bạn có định xem khơng? B: No, I'm tired I'm going to have an early night Không, mệt Tôi ngủ sớm - A: I hear Ruth has won some money What is she going to with it? Tôi nghe thấy Ruth vừ thắng khoản tiền Cô định làm với số tiền nhỉ? B: She is going to buy new car Cô dự định mua xe - A: Have you made the coffee yet? Em pha cà phê chưa? B: I'm just going to make it (just = right at this moment) Em pha (just = thời điểm này) - This food looks horrible I'm not going to eat it Món ăn trơng ghê q Em khơng ăn đâu B So sánh I am doing I am going to Chúng ta sử dụng Hiện tiếp diễn (I am doing) nói việc xếp để làm chẳng hạn xếp để gặp đó, chuẩn bị đến nơi Đó việc xảy tương lai gần Để biết rõ I am doing, bạn tham khảo chương: Thì mang nghĩa tương lai Ví dụ: - What time are you meeting Ann evening? Bạn gặp Ann lúc chiều nay? - I'm leaving tomorrow I've got my plane ticket Sáng mai Tôi có vé máy bay Chúng ta sử dụng I am going to something = Tơi có dự định làm điều (nhưng tơi chưa xếp thực điều đó) Ví dụ: - "The windows are dirty" "Yes, I know I'm going to clean them later." (= I've decided to clean them but I haven't arranged to clean them) "Các cửa sổ bẩn quá." "Vâng, biết Tôi lau chúng" (= Tơi có dự định lau cửa sổ, tơi chưa xếp để làm điều đó.) - I've decided not to stay here any longer Tomorrow I'm going to look for somewhere else to stay Tôi định khơng Ngày mai tơi tìm nơi khác để Thường khác biệt hai cách nói nhỏ bạn sử dụng cách C Cấu trúc "Something is going to happen" mang nghĩa tương lai Để nói điều sửa xảy tương lai gần, bạn sử dụng mẫu câu: "Something is going to do" Ví dụ tình huống: - The man can't see where he's walking There is a hole in front of him Người đàn ông khơng thể nhìn thấy lối Có hố phía trước anh > He is going to fall into the hole Anh rơi xuống hố Khi nói something is going to happen"", tình thực tế khiến tin điều xảy Giống ví dụ trên: người đàn ơng phía hố, rơi xuống hố Một số ví dụ khác: - Look at those black clouds! It's going to rain (the clouds are there now) Hãy nhìn đám mây đen kìa! Trời mưa (những đám mây đó) - I feel terrible I think I'm going to be sick (I feel terrible now ) Tơi thấy khó chịu Tơi nghĩ bị ốm (bây cảm thấy khó chịu) D Cách sử dụng "I was going to (do something)" tiếng Anh Mẫu câu "I was going to (do something) có nghĩa "Tơi có ý định làm tơi khơng làm" Ví dụ: - We were going to travel by train but then we decided to go by car instead Chúng dự định du lịch xe lửa sau chúng tơi định xe - A: Did Peter the examination? Peter có tham dự kỳ thi khơng vậy? B: No, he was going to it but he changed his mind Không, anh định tham dự anh định thay đổi - I was just going to cross the road when somebody shouted: "stop!" Tôi vừa định băng qua đường có la lên: "Đứng lại!" Bạn sử dụng mẫu câu: "something was going to happen" để nói việc st xảy (nhưng khơng xảy ra) Ví dụ: - I thought it was going to rain but then the sun came out Tôi tưởng trời mưa sau mặt trời lại Bài tập tương lai gần Để làm tập tương lai gần, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập tương lai gần Các loạt khác: • Q khứ hồn thành • Q khứ hồn thành tiếp diễn • Cách sử dụng Used to • Thì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần) • Thì tương lai đơn: Will Shall (I) • Thì tương lai đơn: Will Shall (II) • Tương lai gần vs Tương lai đơn • Tương lai tiếp diễn & Tương lai hoàn thành ... (bây t i cảm thấy khó chịu) D Cách sử dụng "I was going to (do something)" tiếng Anh Mẫu câu "I was going to (do something) có nghĩa "T i có ý định làm t i khơng làm" Ví dụ: - We were going to travel... It's going to rain (the clouds are there now) Hãy nhìn đám mây đen kìa! Tr i mưa (những đám mây đó) - I feel terrible I think I' m going to be sick (I feel terrible now ) T i thấy khó chịu T i. .. dụng Hiện tiếp diễn (I am doing) n i việc xếp để làm chẳng hạn xếp để gặp đó, chuẩn bị đến n i Đó việc xảy tương lai gần Để biết rõ I am doing, bạn tham khảo chương: Thì mang nghĩa tương lai Ví
- Xem thêm -

Xem thêm: I am going to do trong tiếng anh, I am going to do trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay