Thì hiện tại mang nghĩa tương lai trong tiếng anh

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:51

Thì hiện tại mang nghĩa tương lai trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Thì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương laiBạn theo dõi tình huống miêu tả lịch làm việc của Tom: This is Toms diary for next week:Đây là lịch làm việc của Tom cho tuần tới. He is playing tennis on Monday afternoon.Anh ấy sẽ chơi quần vợt vào chiều thứ Hai. He is going to the dentist on Tuesday morning.Anh ấy sẽ đi nha sĩ vao sáng thứ Ba. He is having dinner with Ann on Friday.Anh ấy sẽ dùng bữa tối với Ann vào thứ Sáu.> Trong ví dụ trên, Tom đã dự định sắp xếp các công việc để làm trong tuần tới.Bạn hãy sử dụng thì Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) để đề cập tới những gì bạn đã sắp xếp để làm. Đó là những việc xảy ra trong tương lai gần. KHÔNG sử dụng thì Hiện tại đơn (Present Simple) cho mục đích này.Ví dụ: A: What are you doing on Saturday evening? (không nói what do you do)Bạn sẽ làm gì vào chiều thứ Bảy này?B: Im going to the theater. (không nói I go)Tôi sẽ đi nhà hát. A: What time is Cathy arriving tomorrow?Ngày mai Cathy sẽ tới lúc mấy giờ?B: At 10.30. Im meeting her at the station.Lúc 10h30. Tôi sẽ đón cô ấy tại nhà ga. Im not working tomorrow, so we can go out somewhere.Mai tôi sẽ không làm việc, vậy chúng ta có thể đi đâu đó nhé. Ian isnt playing football on Saturday. Hes hurt his leg.Ian sẽ không chơi bóng đá vào thứ Bảy. Anh ấy đang đau chân.Thì Hiện tại tiếp diễn (Im going to ...) cũng có thể sử dụng trong các trường hợp này: What are you going to do on Saturday evening?Bạn sẽ làm gì vào chiều thứ Bảy này?Nhưng nói chung thì Hiện tại tiếp diễn được sử dụng một cách tự nhiên hơn với các việc đã được sắp xếp.Không dùng will khi nói về những việc bạn đã sắp xếp để làm.Ví dụ: What are you doing this evening? (không nói What will you do)Bạn dự định làm gì vào tối nay? Alex is getting married next month. (không nói will get)Alex dự định kết hôn vào tháng tới. B. Thì hiện tại đơn mang nghĩa tương laiChúng ta sử dụng thì Hiện tại đơn (Present Simple) khi nói về lịch phát các chương trình, thời gian biểu ... ( chẳng hạn như giao thông công cộng, lịch phim, ...)Ví dụ: The train leaves Plymouth at 11.30 and arrives in London at 14.45.Đoàn tàu sẽ rời Plymouth lúc 11h30 và tới London lúc 14h45. What time does the film begin?Bộ phim sẽ bắt đầu lúc mấy giờ vậy? Its Wednesday tomorrow.Ngày mai là thứ Tư.Bạn cũng có thể sử dụng thì Hiện tại đơn nếu kế hoạch của họ đã được lập cố định giống như thời gian biểu.Ví dụ: I start my new job on Monday.Tôi sẽ bắt đầu công việc mới vào thứ Hai. What time do you finish work tomorrow?Mấy giờ ngày mai anh sẽ hoàn thành công việc?Nhưng nói chung thì Hiện tại tiếp diễn được sử dụng nhiều hơn cho những dự định, sắp xếp của cá nhân:Ví dụ: What time are you meeting Ann tomorrow? (không nói do you meet)Mấy giờ ngày mai bạn sẽ gặp Ann?Bảng sau so sánh hai thì Hiện tại tiếp diễn và Hiện tại đơn khi mang nghĩa tương lai:Hiện tại tiếp diễnHiện tại đơn What time are you leaving tomorrow?Ngày mai bạn sẽ đi lúc mấy giờ? What time does the train leave tomorrow?Ngày mai đoàn tầu sẽ khởi hành lúc mấy giờ? Im going to the cinema this evening.Chiều nay tôi sẽ đi xem phim. The film starts at 8.15 (this evening).Cuốn phim sẽ bắt đầu lúc 8h15 (tối nay)Bài tập thì hiện tại mang nghĩa tương laiĐể làm bài tập về thì hiện tại mang nghĩa tương lai, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập thì hiện tại mang nghĩa tương lai.Các loạt bài khác:Quá khứ hoàn thànhQuá khứ hoàn thành tiếp diễnCách sử dụng Used toTương lai gần: I am going to doThì tương lai đơn: Will và Shall (I)Thì tương lai đơn: Will và Shall (II)Tương lai gần vs Tương lai đơnTương lai tiếp diễn Tương lai hoàn thànhMệnh đề when mệnh đề if Thì mang nghĩa tương lai tiếng Anh Trang trước Trang sau A Thì tiếp diễn mang nghĩa tương lai Bạn theo dõi tình miêu tả lịch làm việc Tom: - This is Tom's diary for next week: Đây lịch làm việc Tom cho tuần tới - He is playing tennis on Monday afternoon Anh chơi quần vợt vào chiều thứ Hai - He is going to the dentist on Tuesday morning Anh nha sĩ vao sáng thứ Ba - He is having dinner with Ann on Friday Anh dùng bữa tối với Ann vào thứ Sáu > Trong ví dụ trên, Tom dự định xếp công việc để làm tuần tới Bạn sử dụng Hiện tiếp diễn (Present Continuous) để đề cập tới bạn xếp để làm Đó việc xảy tương lai gần KHƠNG sử dụng Hiện đơn (Present Simple) cho mục đích Ví dụ: - A: What are you doing on Saturday evening? (không nói 'what you do') Bạn làm vào chiều thứ Bảy này? B: I'm going to the theater (khơng nói 'I go') Tơi nhà hát - A: What time is Cathy arriving tomorrow? Ngày mai Cathy tới lúc giờ? B: At 10.30 I'm meeting her at the station Lúc 10h30 Tơi đón nhà ga - I'm not working tomorrow, so we can go out somewhere Mai không làm việc, - Ian isn't playing football on Saturday He's hurt his leg Ian khơng chơi bóng đá vào thứ Bảy Anh đau chân Thì Hiện tiếp diễn (I'm going to ) sử dụng trường hợp này: - What are you going to on Saturday evening? Bạn làm vào chiều thứ Bảy này? Nhưng nói chung Hiện tiếp diễn sử dụng cách tự nhiên với việc xếp Không dùng will nói việc bạn xếp để làm Ví dụ: - What are you doing this evening? (khơng nói 'What will you do') Bạn dự định làm vào tối nay? - Alex is getting married next month (khơng nói 'will get') Alex dự định kết vào tháng tới B Thì đơn mang nghĩa tương lai Chúng ta sử dụng Hiện đơn (Present Simple) nói lịch phát chương trình, thời gian biểu ( chẳng hạn giao thông công cộng, lịch phim, ) Ví dụ: - The train leaves Plymouth at 11.30 and arrives in London at 14.45 Đoàn tàu rời Plymouth lúc 11h30 tới London lúc 14h45 - What time does the film begin? Bộ phim bắt đầu lúc vậy? - It's Wednesday tomorrow Ngày mai thứ Tư Bạn sử dụng Hiện đơn kế hoạch họ lập cố định giống thời gian biểu Ví dụ: - I start my new job on Monday Tôi bắt đầu công việc vào thứ Hai - What time you finish work tomorrow? Mấy ngày mai anh hồn thành cơng việc? Nhưng nói chung Hiện tiếp diễn sử dụng nhiều cho dự định, xếp cá nhân: Ví dụ: - What time are you meeting Ann tomorrow? (khơng nói 'do you meet') Mấy ngày mai bạn gặp Ann? Bảng sau so sánh hai Hiện tiếp diễn Hiện đơn mang nghĩa tương lai: Hiện tiếp diễn Hiện đơn - What time are you leaving tomorrow? - What time does the train leave tomorrow? Ngày mai bạn lúc giờ? Ngày mai đoàn tầu khởi hành lúc giờ? - I'm going to the cinema this evening - The film starts at 8.15 (this evening) Chiều xem phim Cuốn phim bắt đầu lúc 8h15 (tối nay) Bài tập mang nghĩa tương lai Để làm tập mang nghĩa tương lai, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập mang nghĩa tương lai Các loạt khác:  Quá khứ hoàn thành  Quá khứ hoàn thành tiếp diễn  Cách sử dụng Used to  Tương lai gần: I am going to  Thì tương lai đơn: Will Shall (I)  Thì tương lai đơn: Will Shall (II)  Tương lai gần vs Tương lai đơn  Tương lai tiếp diễn & Tương lai hoàn thành  Mệnh đề when & mệnh đề if ... dụng Used to  Tương lai gần: I am going to  Thì tương lai đơn: Will Shall (I)  Thì tương lai đơn: Will Shall (II)  Tương lai gần vs Tương lai đơn  Tương lai tiếp diễn & Tương lai hoàn thành... phim bắt đầu lúc 8h15 (tối nay) Bài tập mang nghĩa tương lai Để làm tập mang nghĩa tương lai, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập mang nghĩa tương lai Các loạt khác:  Quá khứ hoàn thành... you meet') Mấy ngày mai bạn gặp Ann? Bảng sau so sánh hai Hiện tiếp diễn Hiện đơn mang nghĩa tương lai: Hiện tiếp diễn Hiện đơn - What time are you leaving tomorrow? - What time does the train
- Xem thêm -

Xem thêm: Thì hiện tại mang nghĩa tương lai trong tiếng anh, Thì hiện tại mang nghĩa tương lai trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay