Cách sử dụng used to trong tiếng anh

4 2 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:51

Cách sử dụng used to trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Ví dụ minh họa Dennis stopped smoking two years ago. He doesnt smoke any more.Dennis đã bỏ thuốc lá hai năm trước. Anh ấy không còn hút thuốc nữa. But he used to smoking.Nhưng anh ấy đã từng hút thuốc. He used to smoke 40 cigarettes a day.Anh ấy đã từng hút 40 điếu mỗi ngày.He used to smoke = Anh ấy hút thuốc thường xuyên trong một thời gian trong quá khứ, nhưng anh ấy bây giờ không còn hút thuốc nữa. Anh ấy đã là một người nghiện thuốc, còn bây giờ thì không.B. Cách sử dụng used to trong tiếng AnhChúng ta sử dụng used to + động từ nguyên thể để diễn tả một sự việc nào đó xảy ra thường xuyên ở quá khứ, nhưng bây giờ thì không còn diễn ra nữa.Ví dụ: I used to play tennis a lot but I dont play often nowTrước đây tôi thường chơi tennis nhưng bây giờ tôi không còn chơi thường xuyên nữa. Do you go to cinema a very often? Not now, but I used to. (= I used to go...)Bạn có thường xuyên đi xem phim không? Bây giờ thì không nhưng trước đây thì cóChúng ta cũng có thể sử dụng used to + động từ nguyên thể cho những điều là đúng trong quá khứ, nhưng bây giờ không còn đúng nữa. This building is now a furniture shop. It used to be a cinema.Tòa nhà này bây giờ là một cửa hàng gia dụng. Trước đây nó là một rạp chiếu phim. I used to think he was unfriendly but now I realise hes a very nice person.Tôi đã từng nghĩ anh ấy là một người khó gần, nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng anh ấy là một người rất dễ mến. Ive started drinking coffee recently. I never used to like it before.Gần đây tôi mới bắt đầu uống cà phê. Trước đây tôi chưa bao giờ thích cà phê cả. Janet used to have very long hair when she was child.Janet thường để tóc dài khi cô ấy còn nhỏ. C. I used to do something luôn đề cập đến quá khứCấu trúc I used to do something luôn được sử dụng để đề cập đến quá khứ, không có form hiện tại cho mẫu câu này. Bạn không thể nói I use to do. Để nói về những sự việc hiện tại bạn phải dùng thì Hiện tại đơn (Present Simple).So sánh: Quá khứ | He used to smoke | We used to live | there used to beHiện tại | He smokes | We live | there isVí dụ: We used to live in a small village but now we live in London.Chúng tôi từng sống trong một ngôi làng nhỏ nhưng bây giờ chúng tôi sống ở London. There used to be four cinemas in the town. Now there is only one.Trước khi trong thị trấn có 4 rạp chiếu phim. Nhưng hiện nay chỉ có một cái. D. Dạng câu hỏi và câu phủ định của used toDạng câu hỏi là Did (you) use to ...?: Did you use to eat a lot of sweets when you were a child?Bạn có thường ăn nhiều kẹo khi còn nhỏ không?Dạng câu phủ định là didnt use to ...? (bạn cũng có thể sử dụng used not to ...): I didnt use to like him. (hoặc I used not to like him).Trước đây tôi không thích anh ta.E. So sánh I used to do với I was doing I used to watch TV a lot. (= I watched TV regularly in the past, but I no longer do this)Tôi đã từng xem truyền hình rất nhiều (= Trước kia tôi đã xem truyền hình thường xuyên, nhưng bây giờ tôi không còn xem nữa.)vs I was watching TV when the phone rang. (= I was in the middle of watching TV)Lúc điện thoại đổ chuông thì tôi đang xem truyền hình. (= Tôi đang xem truyền hình dở dang)F. So sánh I used to do và I am used to doingI used to do và I am used to doing đều khác nhau về cấu trúc và ý nghĩa. Bạn không nên nhầm lẫn.Bạn theo dõi ví dụ sau để thấy sự khác nhau này: I used to live alone. (= I lived alone in the past but I no longer live alone)Tôi đã từng sống một mình. (= Trước đây tôi thường sống một mình nhưng giờ đây tôi không còn sống một mình nữa) I am used to living alone. (= I live alone and I dont find it strange or new because Ive been living alone for some time)Tôi đã quen sống một mình. (= Hiện nay tôi đang sống một mình và không cảm thấy điều đó là xa lạ hay mới mẻ vì đã có một thời gian tôi sống một mình rồi)Bài tập Used to trong tiếng AnhĐể làm bài tập về Used to trong tiếng Anh, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Used to trong tiếng Anh.Các loạt bài khác:Hiện tại hoàn thành tiếp diễnHiện tại hoàn thành tiếp diễn vs Hiện tại hoàn thànhCách sử dụng For và SinceHiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn (I)Quá khứ hoàn thànhQuá khứ hoàn thành tiếp diễnThì Hiện tại mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)Tương lai gần: I am going to do Cách sử dụng used to tiếng Anh Trang trước Trang sau A Ví dụ minh họa - Dennis stopped smoking two years ago He doesn't smoke any more Dennis bỏ thuốc hai năm trước Anh không hút thuốc - But he used to smoking Nhưng anh hút thuốc - He used to smoke 40 cigarettes a day Anh hút 40 điếu ngày "He used to smoke" = Anh hút thuốc thường xuyên thời gian q khứ, anh khơng hút thuốc Anh người nghiện thuốc, khơng B Cách sử dụng used to tiếng Anh Chúng ta sử dụng used to + động từ nguyên thể để diễn tả việc xảy thường xuyên khứ, khơng diễn Ví dụ: - I used to play tennis a lot but I don't play often now Trước thường chơi tennis tơi khơng chơi thường xuyên - "Do you go to cinema a very often?" "Not now, but I used to" (= I used to go ) "Bạn có thường xuyên xem phim khơng?"" "Bây khơng trước có" Chúng ta sử dụng used to + động từ nguyên thể cho điều q khứ, khơng - This building is now a furniture shop It used to be a cinema Tòa nhà cửa hàng gia dụng Trước rạp chiếu phim - I used to think he was unfriendly but now I realise he's a very nice person Tôi nghĩ anh người khó gần, nhận anh người dễ mến - I've started drinking coffee recently I never used to like it before Gần bắt đầu uống cà phê Trước chưa thích cà phê - Janet used to have very long hair when she was child Janet thường để tóc dài nhỏ C I used to something đề cập đến khứ Cấu trúc I used to something sử dụng để đề cập đến q khứ, khơng có form cho mẫu câu Bạn nói "I use to do" Để nói việc bạn phải dùng Hiện đơn (Present Simple) So sánh: Quá khứ | He used to smoke | We used to live | there used to be Hiện | He smokes | We live | there is Ví dụ: - We used to live in a small village but now we live in London Chúng sống làng nhỏ sống London - There used to be four cinemas in the town Now there is only one Trước thị trấn có rạp chiếu phim Nhưng có D Dạng câu hỏi câu phủ định used to Dạng câu hỏi Did (you) use to ?:   - Did you use to eat a lot of sweets when you were a child?  Bạn có thường ăn nhiều kẹo nhỏ khơng? Dạng câu phủ định didn't use to ? (bạn sử dụng used not to ):   - I didn't use to like him (hoặc I used not to like him)  Trước tơi khơng thích E So sánh I used to với I was doing - I used to watch TV a lot (= I watched TV regularly in the past, but I no longer this) Tơi xem truyền hình nhiều (= Trước tơi xem truyền hình thường xun, tơi khơng xem nữa.) vs - I was watching TV when the phone rang (= I was in the middle of watching TV) Lúc điện thoại đổ chng tơi xem truyền hình (= Tơi xem truyền hình dở dang) F So sánh I used to I am used to doing I used to I am used to doing khác cấu trúc ý nghĩa Bạn không nên nhầm lẫn Bạn theo dõi ví dụ sau để thấy khác này: - I used to live alone (= I lived alone in the past but I no longer live alone) Tơi sống (= Trước tơi thường sống tơi khơng sống nữa) - I am used to living alone (= I live alone and I don't find it strange or new because I've been living alone for some time) Tôi quen sống (= Hiện tơi sống khơng cảm thấy điều xa lạ hay mẻ có thời gian tơi sống rồi) Bài tập Used to tiếng Anh Để làm tập Used to tiếng Anh, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Used to tiếng Anh Các loạt khác:  Hiện hoàn thành tiếp diễn  Hiện hoàn thành tiếp diễn vs Hiện hoàn thành  Cách sử dụng For Since  Hiện hoàn thành vs Quá khứ đơn (I)  Quá khứ hoàn thành  Quá khứ hồn thành tiếp diễn  Thì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)  Tương lai gần: I am going to ... định didn't use to ? (bạn sử dụng used not to ):   - I didn't use to like him (hoặc I used not to like him)  Trước tơi khơng thích E So sánh I used to với I was doing - I used to watch TV a... lạ hay mẻ có thời gian tơi sống rồi) Bài tập Used to tiếng Anh Để làm tập Used to tiếng Anh, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Used to tiếng Anh Các loạt khác:  Hiện hoàn thành tiếp diễn... dở dang) F So sánh I used to I am used to doing I used to I am used to doing khác cấu trúc ý nghĩa Bạn khơng nên nhầm lẫn Bạn theo dõi ví dụ sau để thấy khác này: - I used to live alone (= I lived
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng used to trong tiếng anh, Cách sử dụng used to trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay