Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:48

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn trong tiếng AnhBạn theo dõi ví dụ sau: Yesterday morning I got up and looked out of the window. The sun was shinningbut the ground was very wet.Sáng nay tôi thức dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đang tỏa nắng nhưng mặt đất thì rất ẩm ướt. It has been raining.Trước đó trời đã mưa.Giải thích: Lúc tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời không mưa; mặt trời lúc đó đang chiếu sáng. Nhưng trời đã mưa trước đó. Đó là lý do tại sao mặt đất lại ẩm ướt.Cấu trúc had been + Ving là thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past)Dưới đây là một số ví dụ minh họa về thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn. When the boys came into the house, their clothes were dirty, their hair was untidy and one of them had black eye. Theyd been fight.Khi bọn trẻ về tới nhà, quần áo của chúng dơ bẩn, tóc tai rối bù và mắt một đứa bị tím bầm. Chúng đã đánh nhau. I was very tired when I arrived home. Id been working hard all day.Khi trở về nhà tôi đã rất mệt. Tôi đã làm việc vất vả cả ngày. B.Bạn có thể sử dụng thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous) để diễn tả sự việc nào đó đã diễn ra (had been happening) trong khoảng thời gian trước khi một sự việc khác xảy ra.Ví dụ: Our game of tennis was interrupted. Wed been playing for about half an hour when itstarted to rain very heavily.Trận đấu quần vợt của chúng tôi đã bị ngưng lại. Chúng tôi đã chơi được nửa giờ trước khi trời bắt đầu đổ mưa rất lớn. Ken gave up smoking two years ago. Hed been smoking for 30 years.Ken bỏ thuốc từ hai năm trước. Trước đó anh ta đã hút thuốc suốt 30 năm.C. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (had been + Ving) là dạng quá khứ của thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễnBảng dưới đây đưa ra các ví dụ minh họa cho nhận định này.Hiện tại hoàn thành tiếp diễnQuá khứ hoàn thành tiếp diễn I hope the bus comes soon. Ive been waiting for 20 minutes. (before now)Tôi hy vọng là xe buýt sẽ tới sớm. Tôi đã chờ 20 phút rồi. (trước lúc này) At last the bus came. Id been waiting for minutes.Cuối cùng thì xe buýt cũng đã tới. Tôi đã chờ 20 phút rồi. Hes out of breath. He has been running.Anh ấy đang thở gấp. Anh ấy đã chạy nãy giờ. He was out of breath. He had been running.Anh ấy đã thở gấp. Anh ấy đã chạy trước đó.D. So sánh thì quá khứ tiếp diễn (was doing) và thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (had been Ving)Hai ví dụ sau minh họa sự khác biệt giữa hai thì này: It wasnt raining when we went out. The sun was shining. But it had been raining, so the ground was wet.Trời không mưa lúc chúng tôi đi ra ngoài. Trời lúc đó đang nắng. Nhưng trước đó trời có mưa nên mặt đất ẩm ướt. Ann was sitting in an armchair watching television. She was tired because shed beenworking very hard.Ann đang ngồi trên ghế và xem truyền hình. Cô ấy rất mệt vì cô ấy đã làm việc rất nhiều. E. Một số động từ không được sử dụng với thì tiếp diễnMột số động từ như know và want không được sử dụng với các thì tiếp diễn. Ví dụ: We were good friends. We had known each other for years. (không nói had been knowing).Chúng tôi là những người bạn tốt. Chúng tôi đã biết nhau từ nhiều năm rồi.Bạn tham khảo thêm một số động từ không được sử dụng với các thì tiếp diễn trong chương: So sánh thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn.Bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễnĐể làm bài tập về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.Các loạt bài khác:Hiện tại hoàn thành tiếp diễnHiện tại hoàn thành tiếp diễn vs Hiện tại hoàn thànhCách sử dụng For và SinceHiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn (I)Quá khứ hoàn thànhPhân biệt Have Have gotCách sử dụng Used to Thì q khứ hồn thành tiếp diễn tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng khứ hoàn thành tiếp diễn tiếng Anh Bạn theo dõi ví dụ sau: - Yesterday morning I got up and looked out of the window The sun was shinning but the ground was very wet Sáng thức dậy nhìn ngồi cửa sổ Mặt trời tỏa nắng mặt đất ẩm ướt - It has been raining Trước trời mưa Giải thích: Lúc tơi nhìn ngồi cửa sổ trời khơng mưa; mặt trời lúc chiếu sáng Nhưng trời mưa trước Đó lý mặt đất lại ẩm ướt Cấu trúc had been + V-ing Q khứ hồn thành tiếp diễn (Past) Dưới số ví dụ minh họa Q khứ hồn thành tiếp diễn - When the boys came into the house, their clothes were dirty, their hair was untidy and one of them had black eye They'd been fight Khi bọn trẻ tới nhà, quần áo chúng dơ bẩn, tóc tai rối bù mắt đứa bị tím bầm Chúng đánh - I was very tired when I arrived home I'd been working hard all day Khi trở nhà mệt Tôi làm việc vất vả ngày B Bạn sử dụng Q khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous) để diễn tả việc diễn (had been happening) khoảng thời gian trước việc khác xảy Ví dụ: - Our game of tennis was interrupted We'd been playing for about half an hour when it started to rain very heavily Trận đấu quần vợt bị ngưng lại Chúng chơi nửa trước trời bắt đầu đổ mưa lớn - Ken gave up smoking two years ago He'd been smoking for 30 years Ken bỏ thuốc từ hai năm trước Trước hút thuốc suốt 30 năm C Thì q khứ hồn thành tiếp diễn (had been + V-ing) dạng khứ Hiện hồn thành tiếp diễn Bảng đưa ví dụ minh họa cho nhận định Hiện hoàn thành tiếp diễn Quá khứ hoàn thành tiếp diễn - I hope the bus comes soon I've been waiting for 20 minutes (before now) - At last the bus came I'd been waiting for minutes Tôi hy vọng xe buýt tới sớm Tôi chờ 20 phút (trước lúc này) Cuối xe bt tới Tơi chờ 20 phút - He's out of breath He has been running - He was out of breath He had been running Anh thở gấp Anh chạy Anh thở gấp Anh chạy trước D So sánh q khứ tiếp diễn (was doing) q khứ hồn thành tiếp diễn (had been V-ing) Hai ví dụ sau minh họa khác biệt hai này: - It wasn't raining when we went out The sun was shining But it had been raining, so the ground was wet Trời khơng mưa lúc chúng tơi ngồi Trời lúc nắng Nhưng trước trời có mưa nên mặt đất ẩm ướt - Ann was sitting in an armchair watching television She was tired because she'd been working very hard Ann ngồi ghế xem truyền hình Cơ mệt làm việc nhiều E Một số động từ không sử dụng với tiếp diễn Một số động từ know want không sử dụng với tiếp diễn Ví dụ: - We were good friends We had known each other for years (khơng nói "had been knowing") Chúng người bạn tốt Chúng biết từ nhiều năm Bạn tham khảo thêm số động từ không sử dụng với tiếp diễn chương: So sánh tiếp diễn đơn Bài tập q khứ hồn thành tiếp diễn Để làm tập q khứ hồn thành tiếp diễn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập khứ hoàn thành tiếp diễn Các loạt khác:  Hiện hoàn thành tiếp diễn  Hiện hoàn thành tiếp diễn vs Hiện hoàn thành  Cách sử dụng For Since  Hiện hoàn thành vs Quá khứ đơn (I)  Quá khứ hoàn thành  Phân biệt Have & Have got  Cách sử dụng Used to ... 30 năm C Thì q khứ hồn thành tiếp diễn (had been + V-ing) dạng khứ Hiện hoàn thành tiếp diễn Bảng đưa ví dụ minh họa cho nhận định Hiện hoàn thành tiếp diễn Quá khứ hoàn thành tiếp diễn - I hope... diễn Các loạt khác:  Hiện hoàn thành tiếp diễn  Hiện hoàn thành tiếp diễn vs Hiện hoàn thành  Cách sử dụng For Since  Hiện hoàn thành vs Quá khứ đơn (I)  Quá khứ hoàn thành  Phân biệt Have... dụng với tiếp diễn chương: So sánh tiếp diễn đơn Bài tập khứ hoàn thành tiếp diễn Để làm tập q khứ hồn thành tiếp diễn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập q khứ hồn thành tiếp diễn Các loạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh, Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay