So sánh hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn trong tiếng anh phần II

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:47

So sánh Hiện tại hoàn thành và Quá khứ đơn trong tiếng Anh (II) Trang trước Trang sau A. Hiện tại hoàn thành và Quá khứ đơnChúng ta không dùng thì Hiện tại hoàn thành (Present Perfect) khi nói về một thời điểm đã kết thúc (chẳng hạn Yesterday, ten minutes ago, in 1995, when I was a child, ...), mà khi đó chúng ta phải sử dụng thì Quá khứ đơn (Past Tense).Bạn theo dõi các ví dụ sau: The weather was nice yesterday. (không nói have been nice)Hôm qua thời tiết đẹp. They arrived ten minutes ago. (không nói have arrived)Họ đã đến 10 phút trước đó. I ate a lot of sweets when I was a child. (không nói have eaten)Tôi đã ăn nhiều kẹo khi tôi còn là một đứa bé. A: Did you see the new on television last night? (không nói Have you seen)Bạn có xem tin tức trên truyền hình tối qua không?B: No, I went to bed early. (không nói have gone)Không, tối qua tôi đi ngủ sớm.Chúng ta sử dụng thì Quá khứ đơn (Past Tense) để hỏi về thời gian với When ... ? hay What time ...?Ví dụ: When did they arrive? (không nói have they arrived)Họ đã đến khi nào vậy? What time did you finish work?Bạn hoàn thành công việc lúc mấy giờ? Hiện tại hoàn thành: Tom has lost his key. He cant get into the house.Tom đã làm mất chìa khóa. Anh ấy không thể vào nhà.Ở đây chúng ta không nghĩ về hành động mà nghĩ tới kết quả hiện tại của hành động đó: hiện giờ Tom không có chìa khóa vào nhà.Quá khứ đơn: Tom lost his key yesterday. He couldnt get into the house.Hôm qua Tom làm mất chìa khóa. Anh ấy đã không vào nhà được.Ở đây chúng ta nói về hành động xảy ra trong quá khứ, mà không quan tâm đến việc hiện giờ Tom có chìa khóa hay chưa.B. So sánh hai thì qua các ví dụHiện tại hoàn thành (have done): Ive done a lot of work today.Hôm nay tôi đã làm nhiều việc.Chúng ta sử dụng thì Hiện tại hoàn thành khi đề cập đến một khoảng thời gian liên tục từ quá khứ đến hiện tại. Ví dụ như: today, this week, since 1995, ...Quá khứ đơn (did): I did a lot of work yesterdayHôm qua tôi đã làm nhiều việcChúng ta sử dụng thì Quá khứ đơn giản khi đề cập tới một thời điểm kết thúc trong quá khứ. Ví dụ như: yesterday, last week, from 1985 to 1990, ...Dưới đây là một số ví dụ minh họa cách sử dụng hai thì Hiện tại hoàn thành và Quá khứ đơn trong tiếng Anh.Hiện tại hoàn thànhQuá khứ đơn giản It hasnt rained this week.Tuần này trời không mưa. It didnt rain last week.Tuần rồi trời không mưa. Have you seen Ann this morning?Từ sáng tới giờ bạn có gặp Ann không? (bây giờ vẫn còn là buổi sáng) Did you see Ann this morning?Sáng nay bạn có gặp Ann không? (bây giờ đã là buổi chiều hay buổi tối rồi) Have you seen Ann recently?Gần đây bạn có gặp Ann không? Did you see Ann on Sunday?Bạn có gặp Ann hôm chủ nhật không? I dont know where Ann is. I havent seen her. Tôi không biết Ann ở đâu. Tôi đã không nhìn thấy cô ấy. (= Gần đây tôi không gặp cô ấy) A: Was Ann at the party on Sunday?Ann có tham dự buổi tiệc vào chủ nhật phải không?B: I dont think so. I didnt see her.Tôi không nghĩ thế. Tôi không gặp cô ấy. Weve been waiting for an hour.Chúng tôi đã chờ cả giờ đồng hồ rồi. (bây giờ chúng tôi vẫn tiếp tục chờ) We waited (hoặc were waiting) for an hour.Chúng tôi đã chờ hàng giờ đồng hồ. (bây giờ chúng tôi không chờ nữa) Ian lives in London. He has lived there for seven years.Ian đang sống ở London. Anh ấy đã sống ở đó được 7 năm rồi. Ian lived in Scotland for ten years. Now he lives in London.Ian đã sống ở Scotland 10 năm rồi. Bây giờ anh ta sống ở London. I have never played golf. (in my life)Tôi chưa bao giờ chơi golf (trong đời tôi) I didnt play golf when I was on holiday last summerTôi đã không chơi golf vào kỳ nghỉ mùa hè năm ngoáiBạn có thể tham khảo thì Hiện tại hoàn thành ở các chương:Thì Hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh (I)Thì Hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh (II)Bạn có thể tham khảo thì Quá khứ đơn ở các chương:Thì Quá khứ đơn trong tiếng AnhBài tập phân biệt thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơnĐể làm bài tập về phân biệt thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn.Các loạt bài khác:Hiện tại hoàn thành tiếp diễnHiện tại hoàn thành tiếp diễn vs Hiện tại So sánh Hiện hoàn thành Quá khứ đơn tiếng Anh Phần II) Trang trước Trang sau A Hiện hoàn thành Quá khứ đơn Chúng ta khơng dùng Hiện hồn thành (Present Perfect) nói thời điểm kết thúc (chẳng hạn Yesterday, ten minutes ago, in 1995, when I was a child, ), mà phải sử dụng Quá khứ đơn (Past Tense) Bạn theo dõi ví dụ sau: - The weather was nice yesterday (khơng nói "have been nice") Hơm qua thời tiết đẹp - They arrived ten minutes ago (khơng nói "have arrived") Họ đến 10 phút trước - I ate a lot of sweets when I was a child (khơng nói "have eaten") Tơi ăn nhiều kẹo tơi đứa bé - A: Did you see the new on television last night? (khơng nói "Have you seen") Bạn có xem tin tức truyền hình tối qua khơng? B: No, I went to bed early (khơng nói "have gone") Không, tối qua ngủ sớm Chúng ta sử dụng Quá khứ đơn (Past Tense) để hỏi thời gian với When ? hay What time ? Ví dụ: - When did they arrive? (khơng nói "have they arrived") Họ đến vậy? - What time did you finish work? Bạn hoàn thành cơng việc lúc giờ? Hiện hồn thành:   - Tom has lost his key He can't get into the house  Tom làm chìa khóa Anh vào nhà Ở không nghĩ hành động mà nghĩ tới kết hành động đó: Tom khơng có chìa khóa vào nhà Q khứ đơn:   - Tom lost his key yesterday He couldn't get into the house  Hơm qua Tom làm chìa khóa Anh không vào nhà Ở nói hành động xảy khứ, mà khơng quan tâm đến việc Tom có chìa khóa hay chưa B So sánh hai qua ví dụ Hiện hồn thành (have done):   - I've done a lot of work today  Hôm làm nhiều việc Chúng ta sử dụng Hiện hồn thành đề cập đến khoảng thời gian liên tục từ khứ đến Ví dụ như: today, this week, since 1995, Quá khứ đơn (did):   - I did a lot of work yesterday  Hôm qua làm nhiều việc Chúng ta sử dụng Quá khứ đơn giản đề cập tới thời điểm kết thúc khứ Ví dụ như: yesterday, last week, from 1985 to 1990, Dưới số ví dụ minh họa cách sử dụng hai Hiện hoàn thành Quá khứ đơn tiếng Anh Hiện hoàn thành Quá khứ đơn giản - It hasn't rained this week - It didn't rain last week Tuần trời không mưa Tuần trời không mưa - Have you seen Ann this morning? - Did you see Ann this morning? Từ sáng tới bạn có gặp Ann khơng? (bây buổi sáng) Sáng bạn có gặp Ann khơng? (bây buổi chiều hay buổi tối rồi) - Have you seen Ann recently? - Did you see Ann on Sunday? Gần bạn có gặp Ann khơng? Bạn có gặp Ann hôm chủ nhật không? - I don't know where Ann is I haven't seen her - A: Was Ann at the party on Sunday? Tôi Ann đâu Tơi khơng nhìn thấy (= Gần tơi khơng gặp ấy) Ann có tham dự buổi tiệc vào chủ nhật phải không? B: I don't think so I didn't see her Tôi không nghĩ Tôi không gặp cô - We've been waiting for an hour - We waited (hoặc were waiting) for an hour Chúng chờ đồng hồ (bây tiếp tục chờ) Chúng chờ hàng đồng hồ (bây không chờ nữa) - Ian lives in London He has lived there for seven years - Ian lived in Scotland for ten years Now he lives in London Ian sống London Anh sống năm Ian sống Scotland 10 năm Bây sống London - I have never played golf (in my life) - I didn't play golf when I was on holiday last summer Tôi chưa chơi golf (trong đời tôi) Tôi khơng chơi golf vào kỳ nghỉ mùa hè năm ngối Bạn tham khảo Hiện hồn thành chương:  Thì Hiện hồn thành tiếng Anh (I)  Thì Hiện hồn thành tiếng Anh (II) Bạn tham khảo Q khứ đơn chương:  Thì Quá khứ đơn tiếng Anh Bài tập phân biệt hoàn thành khứ đơn Để làm tập phân biệt hồn thành q khứ đơn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt hồn thành q khứ đơn Các loạt khác:  Hiện hoàn thành tiếp diễn  Hiện hoàn thành tiếp diễn vs Hiện ... golf vào kỳ nghỉ mùa hè năm ngối Bạn tham khảo Hiện hồn thành chương:  Thì Hiện hồn thành tiếng Anh (I)  Thì Hiện hồn thành tiếng Anh (II) Bạn tham khảo Q khứ đơn chương:  Thì Quá khứ đơn tiếng. .. tiếng Anh Bài tập phân biệt hồn thành q khứ đơn Để làm tập phân biệt hoàn thành khứ đơn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt hoàn thành khứ đơn Các loạt khác:  Hiện hoàn thành. .. week, from 1985 to 1990, Dưới số ví dụ minh họa cách sử dụng hai Hiện hồn thành Quá khứ đơn tiếng Anh Hiện hoàn thành Quá khứ đơn giản - It hasn't rained this week - It didn't rain last week
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn trong tiếng anh phần II, So sánh hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn trong tiếng anh phần II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay