Hiện tại hoàn thành for và since trong tiếng anh

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:46

Hiện tại hoàn thành: for và since trong tiếng Anh (I) Trang trước Trang sau A. So sánh When ...? (+ Quá khứ đơn) và How long ...? (+ hiện tại hoàn thành)Bạn xét các ví dụ sau: A: When did it start raining?Trời đã mưa từ khi nào vậy?B: It started raining an hour ago at 1 oclock.Trời bắt đầu mưa cách đây một giờ lúc 1h. A: How long has it been raining?Trời đã mưa lâu chưa?B: Its been raining for an hour since 1 oclock.Trời đã mưa được một giờ rồi từ lúc 1h. A: When did Joe and Carol first meet?Joe và Carol gặp nhau lần đầu khi nào?B: They first met a long time ago when they were at school.Họ gặp nhau lần đầu lâu rồi khi họ còn đi học. A: How long have Joe and Carol known each other?Joe và Carol biết nhau bao lâu rồi?B: Theyve known each other for a long time since they were at school.Họ biết nhau từ lâu rồi từ khi họ còn đi học. B. Cách sử dụng for và sinceChúng ta sử dụng cả for và since để nói rằng một sự việc xảy ra trong bao lâu.Chúng ta sử dụng for khi nói về một khoảng thời gian (ví dụ như two hours, six weeks, ...). Ive been waiting for two hours.Tôi đã chờ hai tiếng đồng hồ rồi. Sallys been working here for six months. (không nói since six months)Sally đã làm việc ở đây được 6 thángChúng ta sử dụng since khi đề cập tới sự bắt đầu của một khoảng thời gian nào đó (ví dụ như 8 oclock, Monday, 1995,...). Ive been waiting since 8 oclock.Tôi đã chờ từ 8h. Sallys been working here since April. (= bắt đầu từ tháng Tư cho tới giờ)Sally đã làm việc ở đây từ tháng Tư.Chúng ta cũng có thể sử dụng for trong câu khẳng định (nhưng trong câu phủ định là bắt buộc). Theyve been maried (for) ten years. (có sử dụng for hay không cũng được)Họ đã cưới nhau được 10 năm rồi. They havent had holiday for ten years. (bạn phải sử dụng for trong câu này).Mười năm qua họ chưa đi nghỉ lần nào.Chúng ta không sử dụng for + all (all day, all my life, ...). Ive lived here all my life. (không nói for all my life)Tôi đã sống ở đây cả đời tôi. C. Cấu trúc Its (a long time two years...) since something happened Its two years since I last saw Joe. (= I havent seen for two years = Tôi đã không gặp Joe hai năm rồiLần cuối tôi gặp Joe cách đây đã hai năm)Đã hai năm rồi từ khi tôi gặp Joe lần cuối. Its ages since we went to cinema. (= We havent been to cinema for ages = Chúng tôi đã không đi xem phim nhiều năm rồi)Đã nhiều năm rồi chúng tôi không đi xem phim.Thể nghi vấn cho cấu trúc trên là: How long is it since ...? How long is it since you last saw Joe ? = When did you last see Joe? Bạn đã gặp Joe lần cuối khi nào? How long is it since Mrs Hill die? = When did Mrs Hill die?Bà Hill mất năm nào?Bài tập for và sinceĐể làm bài tập về for và since, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập for và since.Các loạt bài khác:Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (II)Thì quá khứ đơnQuá khứ tiếp diễnHiện tại hoàn thành (I)Hiện tại hoàn thành tiếp diễnHiện tại hoàn thành tiếp diễn vs Hiện tại hoàn thànhHiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn (I) Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Hiện hoàn thành for since tiếng Anh (I) Trang trước Trang sau A So sánh When ? (+ Quá khứ đơn) How long ? (+ hồn thành) Bạn xét ví dụ sau: - A: When did it start raining? Trời mưa từ vậy? B: It started raining an hour ago / at o'clock Trời bắt đầu mưa cách giờ/ lúc 1h - A: How long has it been raining? Trời mưa lâu chưa? B: It's been raining for an hour / since o'clock Trời mưa rồi/ từ lúc 1h - A: When did Joe and Carol first meet? Joe Carol gặp lần đầu nào? B: They first met a long time ago / when they were at school Họ gặp lần đầu lâu rồi/ họ học - A: How long have Joe and Carol known each other? Joe Carol biết rồi? B: They've known each other for a long time / since they were at school Họ biết từ lâu rồi/ từ họ học B Cách sử dụng for since Chúng ta sử dụng for since để nói việc xảy  Chúng ta sử dụng for nói khoảng thời gian (ví dụ two hours, six weeks, )   - I've been waiting for two hours  Tôi chờ hai tiếng đồng hồ   - Sally's been working here for six months (khơng nói "since six months") Sally làm việc tháng  Chúng ta sử dụng since đề cập tới bắt đầu khoảng thời gian (ví dụ o'clock, Monday, 1995, )   - I've been waiting since o'clock  Tôi chờ từ 8h   - Sally's been working here since April (= tháng Tư giờ) Sally làm việc từ tháng Tư  Chúng ta sử dụng for câu khẳng định (nhưng câu phủ định bắt buộc)   - They've been maried (for) ten years (có sử dụng for hay không được)  Họ cưới 10 năm   - They haven't had holiday for ten years (bạn phải sử dụng for câu này) Mười năm qua họ chưa nghỉ lần  Chúng ta không sử dụng for + all (all day, all my life, )   - I've lived here all my life (khơng nói "for all my life") Tôi sống đời C Cấu trúc It's (a long time/ two years ) since something happened - It's two years since I last saw Joe (= I haven't seen for two years = Tôi không gặp Joe hai năm rồi/Lần cuối gặp Joe cách hai năm) Đã hai năm từ gặp Joe lần cuối - It's ages since we went to cinema (= We haven't been to cinema for ages = Chúng không xem phim nhiều năm rồi) Đã nhiều năm không xem phim Thể nghi vấn cho cấu trúc là: How long is it since ? - How long is it since you last saw Joe ? = When did you last see Joe? Bạn gặp Joe lần cuối nào? - How long is it since Mrs Hill die? = When did Mrs Hill die? Bà Hill năm nào? Bài tập for since Để làm tập for since, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập for since Các loạt khác:  Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II)  Thì khứ đơn  Quá khứ tiếp diễn  Hiện hoàn thành (I)  Hiện hoàn thành tiếp diễn  Hiện hoàn thành tiếp diễn vs Hiện hoàn thànhHiện hoàn thành vs Quá khứ đơn (I) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau ... tập for since, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập for since Các loạt khác:  Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II)  Thì khứ đơn  Quá khứ tiếp diễn  Hiện hoàn thành (I)  Hiện hoàn thành tiếp... tiếp diễn  Hiện hoàn thành tiếp diễn vs Hiện hoàn thành  Hiện hoàn thành vs Quá khứ đơn (I) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện... dụng for nói khoảng thời gian (ví dụ two hours, six weeks, )   - I've been waiting for two hours  Tôi chờ hai tiếng đồng hồ   - Sally's been working here for six months (không nói "since
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiện tại hoàn thành for và since trong tiếng anh, Hiện tại hoàn thành for và since trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay