So sánh hiện tại hoàn thành tiếp diễn vs hiện tại hoàn thành

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:45

So sánh Hiện tại hoàn thành tiếp diễn Vs Hiện tại hoàn thành Trang trước Trang sau Hiện tại hoàn thành vs Hiện tại hoàn thành tiếp diễnBạn theo dõi ví dụ sau: Anns clothes are covered in paint. She has been painting the ceiling.Quần áo của Ann dính toàn sơn. Cô ấy đang sơn trần nhà. The ceiling was white. Now it is blue. She has painted the ceiling.Trần nhà trước đây màu trắng. Bây giờ nó màu xanh. Cô ấy đã sơn trần nhà.has been paiting là thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous): Ở đây chúng ta quan tâm đến hành động mà không quan tâm đến hành động đã hoàn tất hay chưa. Trong ví dụ trên, hành động sơn tường chưa kết thúc.has been là thì Hiện tại hoàn thành (Present Perfect): Với thì này, điều quan trọng là sự hoàn thành của hành động. has painted là một hành động đã hoàn tất. Chúng ta quan tâm đến kết quả của hành động chứ không phải bản thân hành động đó.Bạn so sánh các ví dụ sau: My hands are very dirty. Ive been repairing the car.Tay tôi rất bẩn. Tôi đang sửa xe. The car is OK again. Ive repaired it.Chiếc xe giờ lại tốt rồi. Tôi đã sửa nó. Shes been smoking too much recently. She should smoke less.Gấn đây cô ta hút rất nhiều thuốc. Cô ấy nên hút ít đi. Somebody has smoked all my cigarettes. The packet is empty.Ai đó đã hút toàn bộ thuốc của tôi. Gói thuốc đã trống rỗng. Its nice to meet you again. What have you been doing since we last met?Rất mừng gặp lại bạn. Bạn đã làm gì từ khi chúng ta gặp nhau lần cuối? Wheres the book I gave you? What have you done with it?Cuốn sách tôi tặng bạn đâu rồi? Bạn đã làm gì với nó? Where have you been? Have you been playing tennis?Bạn đã ở đâu vậy? Bạn đã chơi quần vợt phải không? Have you ever played tennis?Bạn đã từng chơi quần vợt chưa?Chúng ta thường dùng thì tiếp diễn để hỏi hay nói về how long bao lâu (cho hành động vẫn còn đang diễn ra).Ví dụ: How long have you been reading that book?Bạn đã đọc cuốn sách đó bao lâu rồi? Mary is still writing letters. Shes been writing letters all day.Mary vẫn còn đang viết thư. Cô ấy đã viết thư cả ngày hôm nay. Theyve been playing tenis since 2 oclock.Họ đã chơi quần vợt từ lúc 2h chiều. Chúng ta sử dụng thì Hiện tại hoàn thành (Present Perfect) để hỏi hay nói how much, how many hay how many times (cho những hành động đã kết thúc).Ví dụ: How many pages of that book have you read? Mary has written ten letters today. Theyve played tennis three times this week.Một số động từ (ví dụ như knowlikebelieve) không được sử dụng với các thì tiếp diễn.Bạn tham khảo So sánh hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn (phần A).Ví dụ: Ive known about it for a long time. (không dùng Ive been knowing)Tôi đã được biết về điều đó lâu rồi.Bài tập phân biệt thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và hiện tại hoàn thànhĐể làm bài tập về phân biệt thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và hiện tại hoàn thành, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và hiện tại hoàn thành.Các loạt bài khác:Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (II)Thì quá khứ đơnQuá khứ tiếp diễnHiện tại hoàn thành (I)Hiện tại hoàn thành tiếp diễnCách sử dụng For và SinceHiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn (I) Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C hay nhất101 bài học C++ hay nhất97 bài tập C++ có giải hay nhất208 bài học Javascript có giải hay nhất So sánh Hiện hoàn thành tiếp diễn Vs Hiện hoàn thành Trang trước Trang sau Hiện hoàn thành vs Hiện hoàn thành tiếp diễn Bạn theo dõi ví dụ sau: - Ann's clothes are covered in paint She has been painting the ceiling Quần áo Ann dính tồn sơn Cơ sơn trần nhà - The ceiling was white Now it is blue She has painted the ceiling Trần nhà trước màu trắng Bây màu xanh Cơ sơn trần nhà has been paiting Hiện hồn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous): Ở quan tâm đến hành động mà không quan tâm đến hành động hồn tất hay chưa Trong ví dụ trên, hành động sơn tường chưa kết thúc has been Hiện hồn thành (Present Perfect): Với này, điều quan trọng hoàn thành hành động has painted hành động hoàn tất Chúng ta quan tâm đến kết hành động khơng phải thân hành động Bạn so sánh ví dụ sau: - My hands are very dirty I've been repairing the car Tay bẩn Tôi sửa xe - The car is OK again I've repaired it Chiếc xe lại tốt Tôi sửa - She's been smoking too much recently She should smoke less Gấn cô ta hút nhiều thuốc Cơ nên hút - Somebody has smoked all my cigarettes The packet is empty Ai hút tồn thuốc tơi Gói thuốc trống rỗng - It's nice to meet you again What have you been doing since we last met? Rất mừng gặp lại bạn Bạn làm từ gặp lần cuối? - Where's the book I gave you? What have you done with it? Cuốn sách tơi tặng bạn đâu rồi? Bạn làm với nó? - Where have you been? Have you been playing tennis? Bạn đâu vậy? Bạn chơi quần vợt phải không? - Have you ever played tennis? Bạn chơi quần vợt chưa? Chúng ta thường dùng tiếp diễn để hỏi hay nói how long - (cho hành động diễn ra) Ví dụ: - How long have you been reading that book? Bạn đọc sách rồi? - Mary is still writing letters She's been writing letters all day Mary viết thư Cơ viết thư ngày hôm - They've been playing tenis since o'clock Họ chơi quần vợt từ lúc 2h chiều Chúng ta sử dụng Hiện hồn thành (Present Perfect) để hỏi hay nói how much, how many hay how many times (cho hành động kết thúc) Ví dụ: - How many pages of that book have you read? - Mary has written ten letters today - They've played tennis three times this week Một số động từ (ví dụ know/like/believe) khơng sử dụng với tiếp diễn Bạn tham khảo So sánh tiếp diễn đơn (phần A) Ví dụ: - I've known about it for a long time (không dùng "I've been knowing") Tơi biết điều lâu Bài tập phân biệt hồn thành tiếp diễn hoàn thành Để làm tập phân biệt hồn thành tiếp diễn hoàn thành, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt hồn thành tiếp diễn hoàn thành Các loạt khác: • Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II) • Thì khứ đơn • Quá khứ tiếp diễnHiện hoàn thành (I) • Hiện hoàn thành tiếp diễn • Cách sử dụng For Since • Hiện hoàn thành vs Quá khứ đơn (I) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC • 155 học Java tiếng Việt hay • 100 học Android tiếng Việt hay • 247 học CSS tiếng Việt hay • 197 thẻ HTML • 297 học PHP • 85 học C# hay • 101 học C++ hay • 97 tập C++ có giải hay • 208 học Javascript có giải hay ... diễn hoàn thành Để làm tập phân biệt hồn thành tiếp diễn hoàn thành, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt hoàn thành tiếp diễn hoàn thành Các loạt khác: • Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn... đơn • Q khứ tiếp diễn • Hiện hồn thành (I) • Hiện hồn thành tiếp diễn • Cách sử dụng For Since • Hiện hồn thành vs Q khứ đơn (I) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo... với tiếp diễn Bạn tham khảo So sánh tiếp diễn đơn (phần A) Ví dụ: - I've known about it for a long time (không dùng "I've been knowing") Tơi biết điều lâu Bài tập phân biệt hồn thành tiếp diễn hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh hiện tại hoàn thành tiếp diễn vs hiện tại hoàn thành, So sánh hiện tại hoàn thành tiếp diễn vs hiện tại hoàn thành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay