Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:44

Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cấu trúc havehas been + VingBạn theo dõi ví dụ sau: Is it raining? (Có phải trời đang mưa không?)No, but the ground is wet. (Không, nhưng mặt đất lại ẩm ướt.)It has been raining. (Trời vừa mới mưa xong.)havehas been + Ving là thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous).Iwetheyyouhave (=Ive)beendoingwaitingplaying...hesheithas (=hes)beendoingwaitingplaying...Ta sử dụng thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous) khi nói về những hành động đã kết thúc gần đây hay mới vừa kết thúc và kết quả của nó có sự liên hệ hay ảnh hưởng tới hiện tại:Ví dụ: Youre out to breath. Have you been running? (you are out of breath now)Trông bạn mệt đứt hơi. Bạn vừa mới chạy phải không? (Hiện giờ anh ấy đang mệt đứt hơi) Paul is very tired. Hes been working very hard. (hes tired now)Paul rất mệt. Anh ấy vừa mới làm việc rất căng. (Bây giờ anh ấy đang mệt) Why are your clothes so dirty? What have you been doing?Sao quần áo bạn bẩn thế? Bạn vừa mới làm gì vậy? Ive been talking to Carol about the problem and she thinks that ...Mình vừa nói chuyện với Carol về vấn đề đó và cô ấy nghĩ rằng ... B. for, since, how long trong Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễnBạn theo dõi ví dụ sau: It is raining now. It began raining two hours ago and it is still raining.Hiện giờ trời đang mưa. Trời đã mưa được hai giờ và bây giờ vẫn còn đang mưa. How long has it been raining?Trời mưa được bao lâu rồi?It has been raining for two hoursTrời đã mưa được hai tiếng đồng hồ rồi.Chúng ta sử dụng thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous) cho những trường hợp này, đặc biệt là dùng với how long, for ... và since ... Hành động vẫn đang xảy ra (như ví dụ trên) hay vừa mới chấm dứt.Ví dụ: How long have you been learning English? (youre still learning English)Bạn đã học tiếng Anh được bao lâu rồi ? (hiện giờ bạn vẫn học tiếng Anh) Tim is watching television. He has been watching television for two hours.Tim đang xem TV. Anh ta đã xem TV được hai giờ rồi. Where have you been? I have been looking for you for the last half hour.Anh đã ở đâu vậy? Tôi đã tìm anh nửa tiếng đồng hồ rồi. George hasnt been feeling well recently.Gần đây George không cảm thấy khỏe.Chúng ta có thể dùng thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous) để chỉ những hành động lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian.Ví dụ: Debbie is a very good player tennis. Shes been playing since she was eight.Debbie là một vận động viên quần vợt rất giỏi. Cô ấy đã chơi quần vợt từ khi lên 8. Every morning they meet in the same café. Theyve been going there for years.Họ gặp nhau mỗi sáng ở cùng một quán cà phê. Họ đã đến quán đó nhiều năm rồi. C. So sánh I am doing và I have been doingBạn theo dõi các ví dụ sau để thấy sự khác nhau giữa I am doing và I have been doing. Dont disturb me now. I am working .Đừng quấy rầy tôi bây giờ. Tôi đang làm việc. Ive been working hard, so now Im going to have a restTôi đã làm việc nhiều rồi, vì thế bây giờ tôi dự định sẽ nghỉ ngơi. We need an umbrella. Its raining.Chúng ta cần một cái ô. Trời đang mưa.The ground is wet. Its been raining.Mặt đất còn ẩm ướt. Trời đã mưa. Hurry up Were waiting.Nhanh lên nào Chúng mình đang đợi.Weve been waiting for an hour.Chúng tôi đã đợi hàng giờ rồi.Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễnĐể làm bài tập về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.Các loạt bài khác:Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (II)Thì quá khứ đơnQuá khứ tiếp diễnHiện tại hoàn thành (I)Hiện tại hoàn thành tiếp diễn vs Hiện tại hoàn thànhCách sử dụng For và SinceHiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn (I) Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Thì Hiện hồn thành tiếp diễn tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cấu trúc have/has been + V-ing Bạn theo dõi ví dụ sau: - Is it raining? (Có phải trời mưa khơng?) No, but the ground is wet (Không, mặt đất lại ẩm ướt.) It has been raining (Trời vừa mưa xong.) have/has been + V-ing Hiện hồn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous) I/we/they/you have (=I've) been doing/waiting/playing/ he/she/it has (=he's) been doing/waiting/playing/ Ta sử dụng Hiện hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous) nói hành động kết thúc gần hay vừa kết thúc kết có liên hệ hay ảnh hưởng tới tại: Ví dụ: - You're out to breath Have you been running? (you are out of breath now) Trông bạn mệt đứt Bạn vừa chạy phải không? (Hiện anh mệt đứt hơi) - Paul is very tired He's been working very hard (he's tired now) Paul mệt Anh vừa làm việc căng (Bây anh mệt) - Why are your clothes so dirty? What have you been doing? Sao quần áo bạn bẩn thế? Bạn vừa làm vậy? - I've been talking to Carol about the problem and she thinks that Mình vừa nói chuyện với Carol vấn đề nghĩ B for, since, how long Thì hồn thành tiếp diễn Bạn theo dõi ví dụ sau: - It is raining now It began raining two hours ago and it is still raining Hiện trời mưa Trời mưa hai mưa - How long has it been raining? Trời mưa rồi? It has been raining for two hours Trời mưa hai tiếng đồng hồ Chúng ta sử dụng Hiện hồn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous) cho trường hợp này, đặc biệt dùng với how long, for since Hành động xảy (như ví dụ trên) hay vừa chấm dứt Ví dụ: - How long have you been learning English? (you're still learning English) Bạn học tiếng Anh ? (hiện bạn học tiếng Anh) - Tim is watching television He has been watching television for two hours Tim xem TV Anh ta xem TV hai - Where have you been? I have been looking for you for the last half hour Anh đâu vậy? Tơi tìm anh nửa tiếng đồng hồ - George hasn't been feeling well recently Gần George không cảm thấy khỏe Chúng ta dùng Hiện hồn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)để hành động lặp lặp lại khoảng thời gian Ví dụ: - Debbie is a very good player tennis She's been playing since she was eight Debbie vận động viên quần vợt giỏi Cô chơi quần vợt từ lên - Every morning they meet in the same café They've been going there for years Họ gặp sáng quán cà phê Họ đến quán nhiều năm C So sánh I am doing I have been doing Bạn theo dõi ví dụ sau để thấy khác I am doing I have been doing - Don't disturb me now I am working Đừng quấy rầy Tôi làm việc - I've been working hard, so now I'm going to have a rest Tơi làm việc nhiều rồi, dự định nghỉ ngơi - We need an umbrella It's raining Chúng ta cần ô Trời mưa The ground is wet It's been raining Mặt đất ẩm ướt Trời mưa - Hurry up ! We're waiting Nhanh lên ! Chúng đợi We've been waiting for an hour Chúng tơi đợi hàng Bài tập hoàn thành tiếp diễn Để làm tập hồn thành tiếp diễn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập hồn thành tiếp diễn Các loạt khác:  Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II)  Thì khứ đơn  Quá khứ tiếp diễnHiện hoàn thành (I)  Hiện hoàn thành tiếp diễn vs Hiện hoàn thành  Cách sử dụng For Since  Hiện hoàn thành vs Quá khứ đơn (I) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau ... loạt khác:  Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II)  Thì khứ đơn  Quá khứ tiếp diễn  Hiện hoàn thành (I)  Hiện hoàn thành tiếp diễn vs Hiện hoàn thành  Cách sử dụng For Since  Hiện hoàn thành vs Quá... Nhanh lên ! Chúng đợi We've been waiting for an hour Chúng tơi đợi hàng Bài tập hoàn thành tiếp diễn Để làm tập hồn thành tiếp diễn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập hồn thành tiếp diễn. .. for the last half hour Anh đâu vậy? Tơi tìm anh nửa tiếng đồng hồ - George hasn't been feeling well recently Gần George không cảm thấy khỏe Chúng ta dùng Hiện hồn thành tiếp diễn (Present Perfect
- Xem thêm -

Xem thêm: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh, Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay