Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng anh phần 2

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:44

Thì Hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh (Phần 2) Trang trước Trang sau A.Bạn theo dõi cuộc hội thoại sau: Dave: Have you travelled a lot, Jane? Bạn có đi du lịch được nhiều không Jane?Jane: Yes, Ive been to a lot of a places. Có, mình đã đi được rất nhiều nơi.Dave: Really? Have you ever been to China? Thật ư? Thế bạn đã từng đến Trung Quốc chưa?Jane: Yes, Ive been to China twice. Có, mình đã tới Trung Quốc hai lần rồi.Dave: What about India? Thế còn Ấn Độ?Jane: No, I havent been to India Không, mình chưa tới Ấn độ.Khi chúng ta đề cập tới một khoảng thời gian liên tục từ quá khú đến hiện tại, chúng ta dùng thì Hiện tại hoàn thành (Present Perfect) (have beenhave travelled...). Ở đây, Dave và Jane đang nói về những nơi mà Jane đã đến trong cuộc đời cô ấy (là khoảng thời gian kéo dài đến hiện tại).Ví dụ: Have you ever eaten caviar? (in your life)Bạn đã từng ăn món trứng cá muối chưa? (trong cuộc đời bạn) Weve never had a carChúng tôi chưa bao giờ có được một chiếc xe hơi. Have you read Hamlet? No, I havent read any of Shakespeares plays.Bạn đã đọc Hamlet chưa? Chưa, tôi chưa đọc tác phẩm nào của Shakespear cả. Susan really loves that film. Shes seen it eight timesSusan thực sự rất yêu bộ phim đó. Cô ấy đã xem cuốn phim đó 8 lần rồi What a boring film Its the most boring film Ive ever seen.Thật là một bộ phim nhàm chán Đó là bộ phim buồn tẻ nhất mà tôi từng xem.Trong những ví dụ sau, người diễn đạt đang nói về khoảng thời gian mà liên tục cho đến bây giờ (recentlyin the last few daysso farsince breakfast...). Have you heard from George recently?Gần đây bạn có nghe tin gì về George không? Ive met a lot of people in the last few days.Tôi đã gặp nhiều người trong một vài ngày gần đây. Everything is going well. We havent had any problems so far.Mọi chuyện đều tốt đẹp. Lâu nay chúng ta đã không gặp phiền phức gì. Im hungry. I havent eaten anything since breakfast. (= from breakfast until now).Mình đói rồi. Từ sáng tới giờ mình chưa ăn gì cả. Its nice to see you again. We havent seen each other for a long time.Thật là vui được gặp lại bạn. Rất lâu chúng ta không gặp nhau rồi. B. Thì hiện tại hoàn thành với todaythis morningthis evening ...Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành với todaythis morningthis evening ... khi những khoảng thời gian này chưa kết thúc vào thời điểm nói.Ví dụ: Ive drunk four cups of coffee today. (perhaps Ill drink more before today finished).Hôm nay tôi đã uống 4 tách cà phê. (Có thể tôi còn uống thêm nữa trước khi hết ngày hôm nay) Have you had a holiday this year (yet)?Năm nay bạn đã đi nghỉ phép chưa? I havent seen Tom this morning. Have you?Sáng nay tôi không gặp Tom. Còn bạn? Ron hasnt worked very hard this term.Ron đã không học chăm lắm trong kỳ này.C. Cấu trúc its the first time ...Chúng ta phải dùng thì Hiện tại hoàn thành khi nói Its the first time something has happened (nghĩa là Đó là lần đầu tiên một sự việc nào đó đã xảy ra).Ví dụ: Don is having a driving lesson. He is very nervous and unsure because it is the first lesson.Don đang có một bài học về lái xe. Anh ấy rất hồi hộp và lo lắng bởi vì đây là bài học đầu tiên. Its the first time he has driven a car. (không dùng drive)Đây là lần đầu tiên anh ấy lái xe.hoặc He has never driven a car before.Trước giờ anh ấy chưa bao giờ lái xe. Linda has lost her pastport again. Its the second time this has happened. (không dùng happen)Linda lại làm mất hộ chiếu. Đây là lần thứ hai xảy ra chyện này. This is a lovely meal. Its the first good meal Ive had for ages. (không dùng I have)Bữa ăn thật là ngon. Đây là bữa ăn ngon đầu tiên của tôi trong nhiều năm. Bill is phoning his girlfriend again. Thats the third time hes phoned her this evening.Bill lại gọi điện thoại cho bạn gái của anh ấy. Chiều nay đây là lần thứ ba anh ấy gọi điện cho cô ấy. Bài tập thì hiện tại hoàn thànhĐể làm bài tập về thì hiện tại hoàn thành, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập thì hiện tại hoàn thành.Các loạt bài khác:Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (II)Thì quá khứ đơnQuá khứ tiếp diễnHiện tại hoàn thành (I)Hiện tại hoàn thành tiếp diễnHiện tại hoàn thành tiếp diễn vs Hiện tại hoàn thànhCách sử dụng For và Since Thì Hiện hồn thành tiếng Anh Phần 2) Trang trước Trang sau A Bạn theo dõi hội thoại sau: Dave: Have you travelled a lot, Jane? Bạn có du lịch nhiều khơng Jane? Jane: Yes, I've been to a lot of a places Có, nhiều nơi Dave: Really? Have you ever been to China? Thật ư? Thế bạn đến Trung Quốc chưa? Jane: Yes, I've been to China twice Có, tới Trung Quốc hai lần Dave: What about India? Thế Ấn Độ? Jane: No, I haven't been to India Khơng, chưa tới Ấn độ Khi đề cập tới khoảng thời gian liên tục từ khú đến tại, dùng Hiện hồn thành (Present Perfect) (have been/have travelled/ ) Ở đây, Dave Jane nói nơi mà Jane đến đời cô (là khoảng thời gian kéo dài đến tại) Ví dụ: - Have you ever eaten caviar? (in your life) Bạn ăn trứng cá muối chưa? (trong đời bạn) - We've never had a car Chúng tơi chưa có xe - "Have you read Hamlet?" "No, I haven't read any of Shakespeare's plays." "Bạn đọc Hamlet chưa?" "Chưa, chưa đọc tác phẩm Shakespear cả." - Susan really loves that film She's seen it eight times! Susan thực u phim Cơ xem phim lần rồi! - What a boring film! It's the most boring film I've ever seen Thật phim nhàm chán! Đó phim buồn tẻ mà xem Trong ví dụ sau, người diễn đạt nói khoảng thời gian mà liên tục (recently/in the last few days/so far/since breakfast/ ) - Have you heard from George recently? Gần bạn có nghe tin George khơng? - I've met a lot of people in the last few days Tôi gặp nhiều người vài ngày gần - Everything is going well We haven't had any problems so far Mọi chuyện tốt đẹp Lâu khơng gặp phiền phức - I'm hungry I haven't eaten anything since breakfast (= from breakfast until now) Mình đói Từ sáng tới chưa ăn - It's nice to see you again We haven't seen each other for a long time Thật vui gặp lại bạn Rất lâu không gặp B Thì hồn thành với today/this morning/this evening Chúng ta sử dụng hoàn thành với today/this morning/this evening khoảng thời gian chưa kết thúc vào thời điểm nói Ví dụ: - I've drunk four cups of coffee today (perhaps I'll drink more before today finished) Hôm tơi uống tách cà phê (Có thể tơi uống thêm trước hết ngày hơm nay) - Have you had a holiday this year (yet)? Năm bạn nghỉ phép chưa? - I haven't seen Tom this morning Have you? Sáng không gặp Tom Còn bạn? - Ron hasn't worked very hard this term Ron không học chăm kỳ C Cấu trúc it's the first time Chúng ta phải dùng Hiện hồn thành nói It's the first time something has happened (nghĩa "Đó lần việc xảy ra") Ví dụ: - Don is having a driving lesson He is very nervous and unsure because it is the first lesson Don có học lái xe Anh hồi hộp lo lắng học - It's the first time he has driven a car (không dùng "drive") Đây lần anh lái xe - He has never driven a car before Trước anh chưa lái xe - Linda has lost her pastport again It's the second time this has happened (không dùng "happen") Linda lại làm hộ chiếu Đây lần thứ hai xảy chyện - This is a lovely meal It's the first good meal I've had for ages (không dùng "I have") Bữa ăn thật ngon Đây bữa ăn ngon nhiều năm - Bill is phoning his girlfriend again That's the third time he's phoned her this evening Bill lại gọi điện thoại cho bạn gái anh Chiều lần thứ ba anh gọi điện cho Bài tập hồn thành Để làm tập hoàn thành, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập hồn thành Các loạt khác: • Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II) • Thì q khứ đơn • Q khứ tiếp diễn • Hiện hồn thành (I) • Hiện hồn thành tiếp diễn • Hiện hồn thành tiếp diễn vs Hiện hồn thành • Cách sử dụng For Since ... bạn gái anh Chiều lần thứ ba anh gọi điện cho Bài tập hồn thành Để làm tập hoàn thành, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập hồn thành Các loạt khác: • Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II) • Thì q... vs Hiện đơn (II) • Thì q khứ đơn • Q khứ tiếp diễn • Hiện hồn thành (I) • Hiện hồn thành tiếp diễn • Hiện hồn thành tiếp diễn vs Hiện hồn thành • Cách sử dụng For Since ... other for a long time Thật vui gặp lại bạn Rất lâu không gặp B Thì hồn thành với today/this morning/this evening Chúng ta sử dụng hồn thành với today/this morning/this evening khoảng thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng anh phần 2, Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng anh phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay