Thì quá khứ đơn trong tiếng anh

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:42

Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh Trang trước Trang sau ABạn xem xét ví dụ sau: Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer. He lived from 1756to 1791. He started composing at the age of five and wrote more than 600 pieces of music.He was only 35 years old when he died.Wolfgang Amadeus Mozart là một nhạc sĩ và nhà soạn nhạc người Áo. Ông sống từ năm 1756 đến năm 1791. Ông bắt đầu soạn nhạc từ lúc 5 tuổi và đã viết hơn 600 bản nhạc. Ông chết khi Ông chỉ mới 35 tuổi.LivedStartedwrotewasdied đều ở thì Quá khứ đơn (Past Simple).BThường thì động từ chia ở thì Quá khứ đơn (Past Simple) tận cùng bằng ed (Đây là các động từ có qui tắc Regular Verb).Ví dụ: I work in a travel agency now. Before that I worked in a shop.Hiện giờ tôi làm việc ở một văn phòng du lịch. Trước đây tôi làm việc ở một cửa hiệu. We invite them to our party but they decided not to come.Chúng tôi mời họ tới bữa tiệc với chúng tôi nhưng họ đã quyết định không đến. The police stopped me on my way home last night.Cảnh sát dừng xe tôi trên đường về nhà tối qua. She passed her examination because she studied very hard.Cô ấy đã vượt qua kỳ thi bởi vì cô ấy đã học tập rất chăm chỉ.Nhưng có nhiều động từ bất qui tắc (Irregular Verb) khi ở thì Quá khứ đơn (Past Simple) không tận cùng bằng ed.Động từVí dụwrite — wrote Mozart wrote more than 600 pieces of music.Mozart viết hơn 600 bản nhạc.see — saw We saw Rose in town a few days ago.Chúng tôi nhìn thấy Rose trong thị trấn một vài ngày trước.go — went I went to cinema three times last week.Tuần trước mình tới rạp chiếu phim 3 lần.shut — shut It was cold, so I shut the window.Trời lạnh vì thế tôi đã đóng cửa sổ. CTrong các câu nghi vấn và phủ định, chúng ta sử dụng diddidnt + động từ nguyên thể (không có to) cho thì Quá khứ đơnKhẳng địnhNghi vấnPhủ địnhI enjoyedDid you enjoy?I didnt enjoyShe sawDid she see?She didnt seeThey wentDid they go?They didnt goVí dụ A: Did you go out last night?B: Yes, I went to the cinema but I didnt enjoy the film much.A: Tối qua có phải bạn đi chơi không?B: Uh, mình tới rạp chiếu phim nhưng mình không thích bộ phim cho lắm. When did Mr. Thomas die? About ten years ago.Mr. Thomas mất khi nào vậy? Khoảng 10 năm trước. They didnt invite his to party, so he didnt go.Họ đã không mời anh ta tới bữa tiệc, vì thế anh ta đã không tới. Did you have time to write the letter? No, I didnt.Bạn có thời gian để viết một lá thư không? Không, mình không có.Bạn cẩn thận khi do làm động từ chính trong câu: What did you do at the weekend? (không nói what did you at the weekend)Bạn đã làm gì vào cuối tuần vậy? I didnt do anything. (không nói I didnt do anything)Mình chả làm gì cả.DDạng quá khứ của be (amisare) là waswereIhesheitwaswasntwasIhesheit?weyoutheywerewerentwereweyouthey?Ghi chú: chúng ta không dùng did trong câu phủ định và nghi vấn với waswere.Ví dụ: I was angry because they were late.Tôi đã tức giận bởi vì họ đã tới muộn. Was the weather good when you on holiday?Có phải thời tiết là tốt khi bạn đi nghỉ không? They werent able to come because they were so busy.Họ đã không thể tới bởi vì họ quá bận. Did you go out last night or were you too tired?Tối qua bạn đi chơi hay là bạn quá mệt?Bài tập thì quá khứ đơnĐể làm bài tập về thì quá khứ đơn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập thì quá khứ đơn.Các loạt bài khác:Thì Hiện tại tiếp diễnThì Hiện tại đơnHiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (I)Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (II)Quá khứ tiếp diễnHiện tại hoàn thành (I)Hiện tại hoàn thành (II) Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Thì khứ đơn tiếng Anh Trang trước Trang sau A Bạn xem xét ví dụ sau: - Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer He lived from 1756 to 1791 He started composing at the age of five and wrote more than 600 pieces of music He was only 35 years old when he died Wolfgang Amadeus Mozart nhạc sĩ nhà soạn nhạc người Áo Ông sống từ năm 1756 đến năm 1791 Ông bắt đầu soạn nhạc từ lúc tuổi viết 600 nhạc Ông chết Ông 35 tuổi Lived/Started/wrote/was/died Quá khứ đơn (Past Simple) B Thường động từ chia Quá khứ đơn (Past Simple) tận -ed (Đây động từ có qui tắc - Regular Verb) Ví dụ: - I work in a travel agency now Before that I worked in a shop Hiện tơi làm việc văn phòng du lịch Trước làm việc cửa hiệu - We invite them to our party but they decided not to come Chúng mời họ tới bữa tiệc với họ định không đến - The police stopped me on my way home last night Cảnh sát dừng xe đường nhà tối qua - She passed her examination because she studied very hard Cơ vượt qua kỳ thi học tập chăm Nhưng có nhiều động từ bất qui tắc (Irregular Verb) Quá khứ đơn (Past Simple)không tận -ed Động từ Ví dụ write — wrote - Mozart wrote more than 600 pieces of music Mozart viết 600 nhạc see — saw - We saw Rose in town a few days ago Chúng tơi nhìn thấy Rose thị trấn vài ngày trước go — went - I went to cinema three times last week Tuần trước tới rạp chiếu phim lần shut — shut - It was cold, so I shut the window Trời lạnh tơi đóng cửa sổ C Trong câu nghi vấn phủ định, sử dụng did/didn't + động từ ngun thể (khơng có to) cho Quá khứ đơn Khẳng định Nghi vấn Phủ định I enjoyed Did you enjoy? I didn't enjoy She saw Did she see? She didn't see They went Did they go? They didn't go Ví dụ - A: Did you go out last night? B: Yes, I went to the cinema but I didn't enjoy the film much A: Tối qua có phải bạn chơi khơng? B: Uh, tới rạp chiếu phim khơng thích phim cho - "When did Mr Thomas die?" "About ten years ago." "Mr Thomas vậy?" "Khoảng 10 năm trước." - They didn't invite his to party, so he didn't go Họ không mời tới bữa tiệc, khơng tới - "Did you have time to write the letter?" "No, I didn't" "Bạn có thời gian để viết thư khơng?" "Khơng, khơng có." Bạn cẩn thận làm động từ câu: - What did you at the weekend? (khơng nói 'what did you at the weekend') Bạn làm vào cuối tuần vậy? - I didn't anything (khơng nói 'I didn't anything') Mình chả làm D Dạng khứ be (am/is/are) was/were I/he/she/it was/wasn't was I/he/she/it? we/you/they were/weren't were we/you/they? Ghi chú: không dùng did câu phủ định nghi vấn với was/were Ví dụ: - I was angry because they were late Tơi tức giận họ tới muộn - Was the weather good when you on holiday? Có phải thời tiết tốt bạn nghỉ không? - They weren't able to come because they were so busy Họ khơng thể tới họ q bận - Did you go out last night or were you too tired? Tối qua bạn chơi bạn mệt? Bài tập khứ đơn Để làm tập khứ đơn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập khứ đơn Các loạt khác:  Thì Hiện tiếp diễn  Thì Hiện đơn  Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I)  Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II)  Quá khứ tiếp diễn  Hiện hoàn thành (I)  Hiện hoàn thành (II) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước ... tập khứ đơn Để làm tập khứ đơn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập khứ đơn Các loạt khác:  Thì Hiện tiếp diễn  Thì Hiện đơn  Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I)  Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn. .. so I shut the window Trời lạnh tơi đóng cửa sổ C Trong câu nghi vấn phủ định, sử dụng did/didn't + động từ ngun thể (khơng có to) cho Quá khứ đơn Khẳng định Nghi vấn Phủ định I enjoyed Did you... vs Hiện đơn (II)  Quá khứ tiếp diễn  Hiện hoàn thành (I)  Hiện hoàn thành (II) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thì quá khứ đơn trong tiếng anh, Thì quá khứ đơn trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay