Phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn trong tiếng anh phần 1

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:40

Phân biệt thì Hiện tại tiếp diễn và Hiện tại đơn trong tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau Phân biệt Hiện tại tiếp diễn và Hiện tại đơn trong tiếng AnhThì Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) I am doingHãy dùng thì Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc chúng ta nói hay xung quanh thời điểm nói, và hành động chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra).Ví dụ The water is boiling. Can you turn it off?Nước đang sôi kìa. Bạn có thể tắt bếp được không? Listen to those people. What language are they speaking?Hãy nghe những người kia. Họ đang nói tiếng nước nào vậy? Lets go out. It isnt raining nowMình đi ra ngoài đi. Hiện trời không còn mưa nữa. Dont disturb me. Im busy. Why? What are you doing?Đừng quấy rầy tôi. Tôi đang bận. Tại sao? Bạn đang làm gì đó? I am going to bed now. GoodnightMình đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon. Maria is in Britain at the moment. Shes learning EnglishHiện tại Maria đang ở Anh. Cô ấy đang học tiếng Anh.Hãy dùng thì Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) để diễn đạt một tình huống hay trạng thái có tính chất tạm thời.Ví dụ: Im living with some friends until I find a flat.Hiện tại mình đang sống cùng với một vài người bạn cho tới khi mình tìm được một căn hộ. Youre working hard today Yes, Ive got a lot to do.Hôm nay bạn làm việc thật vất vả. Ừ. Mình có khá nhiều việc phải làm quá.Để tìm hiểu kỹ hơn về thì Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous), bạn tham khảo chương Thì Hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh.Thì Hiện tại đơn (Present Simple)Hãy dùng thì Hiện tại đơn (Present Simple) để đề cập tới các sự việc một cách chung chung, hay những sự việc lặp đi lặp lại.Ví dụ: Water boils at 100 degrees celcius.Nước sôi ở 100 độ C. Excuse me. Do you speak English?Xin lỗi. Bạn nói được tiếng Anh không? It doesnt rain very much in the summer.Trời không mưa quá nhiều vào mùa hè. What do you usually do at weekends?Bạn thường làm gì vào cuối tuần? I always go to bed before midnight.Tôi thường đi ngủ trước 12 h đêm Most people learn to swim when they are children.Hầu hết mọi người học bơi khi họ còn nhỏ.Hãy dùng thì Hiện tại đơn (Present Simple) để diễn đạt một tình huống hay trạng thái có tính ổn định, lâu dài.Ví dụ: My parents live in London. They have lived there for all their lives.Ba mẹ mình sống ở London. Hai người đã sống suốt đời ở đó. John isnt lazy. He works very hard most of the time.John không lười đâu. Hầu như lúc nào anh ấy cũng làm việc rất chăm chỉ.Để tìm hiểu kỹ hơn về thì Hiện tại đơn (Present Simple), bạn tham khảo chương Thì Hiện tại đơn trong tiếng Anh. Cách sử dụng I always do và Im always doingCấu trúc I always do something có nghĩa là Tôi lúc nào cũng làm việc đó.Ví dụ: I always go to work by car.Tôi luôn đi làm bằng xe hơi. (không nói Im always going)Cách diễn đạt Im always doing something có nghĩa bạn làm việc gì đó rất thường xuyên, sự thường xuyên mà người nói cho là nhiều hơn bình thường.Ví dụ: Ive lost my key again. Im always losing things.Tôi lại làm mất chìa khóa. Tôi luôn làm mất đồ.Cách diễn đạt Im always losing things không có nghĩa là lúc nào tôi cũng làm mất đồ mà có nghĩa là việc tôi làm mất đồ xảy ra quá thường xuyên, nhiều hơn bình thường.Bài tập phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơnĐể làm bài tập về phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn.Các loạt bài khác:Thì Hiện tại tiếp diễnThì Hiện tại đơnHiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (II)Thì quá khứ đơnQuá khứ tiếp diễnHiện tại hoàn thành (I)Hiện tại hoàn thành (II) Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python, Phân biệt Hiện tiếp diễn Hiện đơn tiếng Anh Phần 1) Trang trước Trang sau Phân biệt Hiện tiếp diễn Hiện đơn tiếng Anh Thì Hiện tiếp diễn (Present Continuous) - I am doing Hãy dùng Hiện tiếp diễn (Present Continuous) để diễn tả việc xảy lúc nói hay xung quanh thời điểm nói, hành động chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra) Ví dụ - The water is boiling Can you turn it of? Nước sơi Bạn tắt bếp khơng? - Listen to those people What language are they speaking? Hãy nghe người Họ nói tiếng nước vậy? - Let's go out It isn't raining now Mình ngồi Hiện trời khơng mưa - "Don't disturb me I'm busy." "Why? What are you doing?" "Đừng quấy rầy Tôi bận." "Tại sao? Bạn làm đó?" - I am going to bed now Goodnight! Mình ngủ Chúc ngủ ngon - Maria is in Britain at the moment She's learning English Hiện Maria Anh Cô học tiếng Anh Hãy dùng Hiện tiếp diễn (Present Continuous) để diễn đạt tình hay trạng thái có tính chất tạm thời Ví dụ: - I'm living with some friends until I find a flat Hiện sống với vài người bạn tìm hộ - "You're working hard today" "Yes, I've got a lot to do." "Hôm bạn làm việc thật vất vả." "Ừ Mình có nhiều việc phải làm quá." Để tìm hiểu kỹ Hiện tiếp diễn (Present Continuous), bạn tham khảo chương Thì Hiện tiếp diễn tiếng Anh Thì Hiện đơn (Present Simple) Hãy dùng Hiện đơn (Present Simple) để đề cập tới việc cách chung chung, hay việc lặp lặp lại Ví dụ: - Water boils at 100 degrees celcius Nước sôi 100 độ C - Excuse me Do you speak English? Xin lỗi Bạn nói tiếng Anh không? - It doesn't rain very much in the summer Trời không mưa nhiều vào mùa hè - What you usually at weekends? Bạn thường làm vào cuối tuần? - I always go to bed before midnight Tôi thường ngủ trước 12 h đêm - Most people learn to swim when they are children Hầu hết người học bơi họ nhỏ Hãy dùng Hiện đơn (Present Simple) để diễn đạt tình hay trạng thái có tính ổn định, lâu dài Ví dụ: - My parents live in London They have lived there for all their lives Ba mẹ sống London Hai người sống suốt đời - John isn't lazy He works very hard most of the time John không lười đâu Hầu lúc anh làm việc chăm Để tìm hiểu kỹ Hiện đơn (Present Simple), bạn tham khảo chương Thì Hiện đơn tiếng Anh Cách sử dụng I always I'm always doing Cấu trúc I always something có nghĩa Tơi lúc làm việc Ví dụ: - I always go to work by car Tơi ln làm xe (khơng nói I'm always going) Cách diễn đạt I'm always doing something có nghĩa bạn làm việc thường xun, thường xuyên mà người nói cho nhiều bình thường Ví dụ: - I've lost my key again I'm always losing things Tơi lại làm chìa khóa Tôi làm đồ Cách diễn đạt I'm always losing things khơng có nghĩa lúc tơi làm đồ mà có nghĩa việc tơi làm đồ xảy thường xuyên, nhiều bình thường Bài tập phân biệt tiếp diễn đơn Để làm tập phân biệt tiếp diễn đơn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt tiếp diễn đơn Các loạt khác:  Thì Hiện tiếp diễnThì Hiện đơnHiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II)  Thì khứ đơn  Quá khứ tiếp diễnHiện hoàn thành (I)  Hiện hoàn thành (II) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python, ... diễn đơn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt tiếp diễn đơn Các loạt khác:  Thì Hiện tiếp diễn  Thì Hiện đơn  Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II)  Thì khứ đơn  Quá khứ tiếp diễn. .. phải làm quá." Để tìm hiểu kỹ Hiện tiếp diễn (Present Continuous), bạn tham khảo chương Thì Hiện tiếp diễn tiếng Anh Thì Hiện đơn (Present Simple) Hãy dùng Hiện đơn (Present Simple) để đề cập... Cách diễn đạt I'm always losing things khơng có nghĩa lúc tơi làm đồ mà có nghĩa việc tơi làm đồ xảy thường xuyên, nhiều bình thường Bài tập phân biệt tiếp diễn đơn Để làm tập phân biệt tiếp diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn trong tiếng anh phần 1, Phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn trong tiếng anh phần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay