Thì hiện tại đơn trong tiếng anh

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:40

Thì hiện tại đơn trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Bạn xét tình huống sau: Alex is bus driver, but now he is in bed asleep. So:He is not driving a bus. (He is asleep)but He drives a bus. (He is a bus driver.)ALex là một tài xế xe buýt, nhưng bây giờ anh ấy đang ngủ. Vì vậy:Anh ấy không phải đang lái xe (Anh ấy đang ngủ)nhưng Anh ấy lái xe buýt. (Anh ấy là một tài xế xe buýt.)Drive(s)Work(s)Do(es), ... là thì Hiện tại đơn (Present Simple)Chúng ta dùng thì Hiện tại đơn (Present Simple) để nói một cách chung chung về những sự vật hay sự việc nào đó. Ta không chỉ riêng đề cập đến hiện tại mà thôi. Chúng ta dùng thì này để nói về những sự việc, hành động xảy ra thường xuyên hay lặp đi lặp lại, hoặc những sự việc hiển nhiên đúng nói chung. Sự việc đang nói có diễn ra vào lúc đó hay không là không quan trọng.Ví dụ Nurses look after patients in hospitals.Các y tá chăm sóc bệnh nhân trong các bệnh viện. I usually go away at weekends.Tôi thường đi chơi vào các buổi cuối tuần. The earth goes round the sunTrái đất quay xung quanh Mặt trời.Hãy nhớ rằng ta nói: hesheit... + Vs (Động từ chia ở thì hiện tại theo các ngôi)Hãy nhớ thêm s vào sau động từ đối với ngôi thứ ba số ít. Ví dụ: I work... nhưng He works...They teach nhưng My sister teaches.B. Trong thì Hiện tại đơn (Present Simple), chúng ta có thể sử dụng dodoes để đặt các câu hỏi nghi vấn và phủ định:doIweyoutheywork?doeshesheitwork?IwetheydontworkhesheitdoesntworkVí dụ: I come from Canada. Where do you come from?Mình đến từ Canada. Bạn đến từ đâu? Would you like a cigarette?Bạn có muốn một điếu thuốc không? No, thanks. I dont smoke.Không, cảm ơn. Tôi không hút thuốc. What does this word mean?Từ này có nghĩa là gì vậy? Rice doesnt grow in cold climatesLúa không mọc được ở vùng khí hậu lạnh.Trong những ví dụ sau, do đóng vai trò là động từ chính trong câu: What do you do? (= Whats your job?) I work in a shop.Bạn làm công việc gì vậy? Mình làm việc trong một cửa hàng. Hes so lazy. He doesnt do anything to help me. (không sử dụng He doesnt anything.)Cậu ta rất lười. Cậu ta chẳng làm gì để giúp mình. C.Chúng ta sử dụng thì Hiện tại đơn (Present Simple) khi muốn diễn đạt mức độ thường xuyên của sự việc xảy ra.Ví dụ: I get up at 8 oclock every morning.Mình thường dậy vào 8 giờ mỗi buổi sáng. Ann doesnt drink tea very often.Ann không thường xuyên uống trà. In summer John usually plays tennis once or twice a week.John thường chơi tennis một hoặc hai lần mỗi tuần vào mùa hè.D. Cấu trúc I promiseI apologise, ...Khi bạn hứa làm việc gì đó, bạn có thể nói I promise ...; khi bạn đề nghị điều gì, bạn có thể nói I suggest ... Chúng ta sử dụng thì Hiện tại đơn (Present Simple) trong những câu như vậy.Ví dụ: I promise I wont be late. (không sử dụng Im promising).Em xin hứa em sẽ không tới muộn. What do you suggest I do?. I suggest that you...Bạn đề nghị mình làm gì? Mình cho rằng bạn ...Tương tự khi chúng ta nói: I apologise... (xin lỗi) I insist....(năn nỉ) I agree... (đồng ý) I refuse (từ chối) ...Bài tập thì hiện tại đơnĐể làm bài tập về , mời bạn click chuột vào chương: Bài tập thì hiện tại đơn.Các loạt bài khác:Thì Hiện tại tiếp diễnHiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (I)Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (II)Thì quá khứ đơnQuá khứ tiếp diễnHiện tại hoàn thành (I)Hiện tại hoàn thành (II) Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Thì đơn tiếng Anh Trang trước Trang sau A Bạn xét tình sau: Alex is bus driver, but now he is in bed asleep So: He is not driving a bus (He is asleep) but He drives a bus (He is a bus driver.) ALex tài xế xe buýt, anh ngủ Vì vậy: Anh khơng phải lái xe (Anh ngủ) Anh lái xe buýt (Anh tài xế xe buýt.) Drive(s)/Work(s)/Do(es), Hiện đơn (Present Simple) Chúng ta dùng Hiện đơn (Present Simple) để nói cách chung chung vật hay việc Ta khơng riêng đề cập đến mà thơi Chúng ta dùng để nói việc, hành động xảy thường xuyên hay lặp lặp lại, việc hiển nhiên nói chung Sự việc nói có diễn vào lúc hay khơng khơng quan trọng Ví dụ - Nurses look after patients in hospitals Các y tá chăm sóc bệnh nhân bệnh viện - I usually go away at weekends Tôi thường chơi vào buổi cuối tuần - The earth goes round the sun Trái đất quay xung quanh Mặt trời Hãy nhớ ta nói: he/she/it + V-s (Động từ chia theo ngơi) Hãy nhớ thêm s vào sau động từ thứ ba số Ví dụ: I work He works They teach My sister teaches B Trong Hiện đơn (Present Simple), sử dụng do/does để đặt câu hỏi nghi vấn phủ định: I/we/you/they work? does he/she/it work? I/we/they don't work he/she/it doesn't work Ví dụ: - I come from Canada Where you come from? Mình đến từ Canada Bạn đến từ đâu? - "Would you like a cigarette?" "Bạn có muốn điếu thuốc khơng?" - "No, thanks I don't smoke" "Không, cảm ơn Tôi không hút thuốc." - What does this word mean? Từ có nghĩa vậy? - Rice doesn't grow in cold climates Lúa khơng mọc vùng khí hậu lạnh Trong ví dụ sau, đóng vai trò động từ câu: - "What you do?" (= What's your job?) "I work in a shop" "Bạn làm cơng việc vậy? "Mình làm việc cửa hàng." - He's so lazy He doesn't anything to help me (không sử dụng 'He doesn't anything.') Cậu ta lười Cậu ta chẳng làm để giúp C Chúng ta sử dụng Hiện đơn (Present Simple) muốn diễn đạt mức độ thường xuyên việc xảy Ví dụ: - I get up at o'clock every morning Mình thường dậy vào buổi sáng - Ann doesn't drink tea very often Ann không thường xuyên uống trà - In summer John usually plays tennis once or twice a week John thường chơi tennis hai lần tuần vào mùa hè D Cấu trúc I promise/I apologise, Khi bạn hứa làm việc đó, bạn nói I promise ; bạn đề nghị điều gì, bạn nói I suggest Chúng ta sử dụng Hiện đơn (Present Simple) câu Ví dụ: - I promise I won't be late (không sử dụng 'I'm promising') Em xin hứa em không tới muộn - "What you suggest I do?" "I suggest that you " "Bạn đề nghị làm gì?" "Mình cho bạn " Tương tự nói: I apologise (xin lỗi)/ I insist (năn nỉ) / I agree (đồng ý) / I refuse (từ chối) Bài tập đơn Để làm tập , mời bạn click chuột vào chương: Bài tập đơn Các loạt khác: • Thì Hiện tiếp diễn • Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I) • Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II) • Thì q khứ đơn • Q khứ tiếp diễn • Hiện hồn thành (I) • Hiện hồn thành (II) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau ... Bài tập đơn Để làm tập , mời bạn click chuột vào chương: Bài tập đơn Các loạt khác: • Thì Hiện tiếp diễn • Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I) • Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II) • Thì khứ đơn • Quá... khứ đơn • Quá khứ tiếp diễn • Hiện hoàn thành (I) • Hiện hoàn thành (II) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile... thêm s vào sau động từ ngơi thứ ba số Ví dụ: I work He works They teach My sister teaches B Trong Hiện đơn (Present Simple), sử dụng do/does để đặt câu hỏi nghi vấn phủ định: I/we/you/they work?
- Xem thêm -

Xem thêm: Thì hiện tại đơn trong tiếng anh, Thì hiện tại đơn trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay