Thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng anh

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:39

Thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Xét tình huống sau: Ann is in her car. She is on her way to work.Ann đang trong xe hơi. Cô ấy đang trên đường đi làm. She is driving to work.Cô ấy đang lái xe đi làm.Câu này có nghĩa là: Cô ấy đang lái xe, tại thời điểm đang nói thì hành động lái xe chưa chấm dứt.amisare + Ving là thì Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)B. I am doing something = Tôi đang làm việc gì đó. Tôi đang ở giữa thời điểm làm công việc gì đó. Tôi đã khởi sự và chưa hoàn tất công việc. Thường thì hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.Ví dụ Please dont make so much noise. Im working. (không sử dụng I work)Xin đừng làm ồn quá như vậy. Tôi đang làm việc. Wheres Tom? Hes having a bath. (không sử dụng he has a bath).Tom đang ở đâu vật. Anh ta đang tắm. Lets go out now. It isnt raining any more. (không sử dụng It doesnt rain).Bây giờ đi ra ngoài nào. Trời không còn mưa nữa. (at a party) Hello, Jane. Are you enjoying the party? (không sử dụng do you enjoy).(tại một bữa tiệc) Xin chào, Jane. Bạn có thích buổi tiệc này không? Im tired. Im going to bed now. GoodnightTôi mệt rồi. Tôi đi ngủ bây giờ đây. Chúc ngủ ngon Nhưng hành động cũng không nhất thiết phải xảy ra tại thời điểm nói.Ví dụ: Tom and Ann are talking in a café. Tom says:Tom và Ann đang nói chuyện trong một quán cà phê. Tom nói: Im reading an interesting book at the moment. Ill lend it to you when Ive finished it.Lúc này mình đang đọc một quyển sách hay. Mình sẽ cho bạn mượn khi nào mình đọc xong.Tom không đọc sách vào lúc nói chuyện với Ann. Anh ấy muốn nói là anh ấy đã bắt đầu đọc cuốn sách đó nhưng chưa đọc xong. Anh ấy đang trong thời gian đọc.Bạn theo dõi thêm một số ví dụ: Catherine wants to work in Italy, so she is learning Italian. Catherine muốn làm việc ở Ý, vì thế cô ấy đang học tiếng Ý.> vào thời điểm nói có thể cô ấy không phải đang học tiếng Ý. Some friends of mine are building their own house. They hope it will finished before next summer.Một vài người bạn của tôi đang xây nhà riêng. Họ hi vọng nó sẽ kết thúc trước mùa hè tới.> vào thời điểm nói có thể một vài người bạn này không phải đang xây nhà. Chúng ta dùng thì Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) khi nói về những việc xảy ra tại một khoảng thời gian gần với lúc nói, ví dụ như today (hôm nay), this week (tuần này), this evening (tối nay), ...Ví dụ Youre working hard today. Yes, I have a lot to do (không sử dụng you work hard today)Hôm nay bạn đã làm việc thật chăm chỉ. Ừ, mình có khá nhiều việc để làm Is Susan working this week? No, shes on holiday.Tuần này Susan có làm việc không vậy? Không, cô ấy đang đi nghỉ.Chúng ta dùng thì Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) khi nói về những thay đổi đang diễn ra trong thời gian nói.Ví dụ: The population of the world is rising very fast. (không sử dụng rise)Dân số Thế giới đang gia tăng khá nhanh. Is your English getting better?Tiếng Anh của bạn có khá lên chút nào không?Bài tập thì hiện tại tiếp diễnĐể làm bài tập về , mời bạn click chuột vào chương: Bài tập thì hiện tại tiếp diễn.Các loạt bài khác: mời bạn click chuột vào link để theo dõi loạt bài này.Thì Hiện tại đơnHiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (I)Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (II)Thì quá khứ đơnQuá khứ tiếp diễnHiện tại hoàn thành (I)Hiện tại hoàn thành (II) Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông d Thì tiếp diễn tiếng Anh Trang trước Trang sau A Xét tình sau: - Ann is in her car She is on her way to work Ann xe Cô đường làm - She is driving to work Cô lái xe làm Câu có nghĩa là: Cơ lái xe, thời điểm nói hành động lái xe chưa chấm dứt am/is/are + V-ing Hiện tiếp diễn (Present Continuous) B I am doing something = Tơi làm việc Tơi thời điểm làm cơng việc Tơi khởi chưa hồn tất cơng việc Thường hành động xảy thời điểm nói Ví dụ - Please don't make so much noise I'm working (không sử dụng 'I work') Xin đừng làm ồn Tôi làm việc - "Where's Tom?" "He's having a bath" (không sử dụng 'he has a bath') Tom đâu vật Anh ta tắm - Let's go out now It isn't raining any more (không sử dụng 'It doesn't rain') Bây ngồi Trời khơng mưa - (at a party) Hello, Jane Are you enjoying the party? (không sử dụng 'do you enjoy') (tại bữa tiệc) Xin chào, Jane Bạn có thích buổi tiệc không? - I'm tired I'm going to bed now Goodnight! Tôi mệt Tôi ngủ Chúc ngủ ngon! Nhưng hành động không thiết phải xảy thời điểm nói Ví dụ: - Tom and Ann are talking in a café Tom says: Tom Ann nói chuyện quán cà phê Tom nói: - I'm reading an interesting book at the moment I'll lend it to you when I've finished it Lúc đọc sách hay Mình cho bạn mượn đọc xong Tom khơng đọc sách vào lúc nói chuyện với Ann Anh muốn nói anh bắt đầu đọc sách chưa đọc xong Anh thời gian đọc Bạn theo dõi thêm số ví dụ: - Catherine wants to work in Italy, so she is learning Italian Catherine muốn làm việc Ý, học tiếng Ý > vào thời điểm nói khơng phải học tiếng Ý - Some friends of mine are building their own house They hope it will finished before next summer Một vài người bạn xây nhà riêng Họ hi vọng kết thúc trước mùa hè tới > vào thời điểm nói vài người bạn xây nhà Chúng ta dùng Hiện tiếp diễn (Present Continuous) nói việc xảy khoảng thời gian gần với lúc nói, ví dụ today (hôm nay), this week (tuần này), this evening (tối nay), Ví dụ - "You're working hard today." "Yes, I have a lot to do" (không sử dụng 'you work hard today') "Hôm bạn làm việc thật chăm chỉ" "Ừ, có nhiều việc để làm" - "Is Susan working this week?" "No, she's on holiday" "Tuần Susan có làm việc khơng vậy?" "Khơng, nghỉ" Chúng ta dùng Hiện tiếp diễn (Present Continuous) nói thay đổi diễn thời gian nói Ví dụ: - The population of the world is rising very fast (không sử dụng 'rise') Dân số Thế giới gia tăng nhanh - Is your English getting better? Tiếng Anh bạn có lên chút khơng? Bài tập tiếp diễn Để làm tập , mời bạn click chuột vào chương: Bài tập tiếp diễn Các loạt khác: mời bạn click chuột vào link để theo dõi loạt  Thì Hiện đơn  Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I)  Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II)  Thì khứ đơn  Quá khứ tiếp diễnHiện hoàn thành (I)  Hiện hoàn thành (II) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng d ... để theo dõi loạt  Thì Hiện đơn  Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I)  Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II)  Thì khứ đơn  Quá khứ tiếp diễn  Hiện hoàn thành (I)  Hiện hoàn thành (II) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/... better? Tiếng Anh bạn có lên chút khơng? Bài tập tiếp diễn Để làm tập , mời bạn click chuột vào chương: Bài tập tiếp diễn Các loạt khác: mời bạn click chuột vào link để theo dõi loạt  Thì Hiện. .. ta dùng Hiện tiếp diễn (Present Continuous) nói thay đổi diễn thời gian nói Ví dụ: - The population of the world is rising very fast (không sử dụng 'rise') Dân số Thế giới gia tăng nhanh - Is
- Xem thêm -

Xem thêm: Thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng anh, Thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay