Giáo án hóa học 11 bài 37 Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:31

Giáo án hóa học 11 bài 37 Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Giáo án hóa học 11 bài 37 Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Giáo án hóa học 11 bài 37 Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Giáo án hóa học 11 bài 37 Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. BÀI 37: NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN I MỤC TIÊU Kiến thức Học sinh biết - Thành phần, tính chất tầm quan trọng dầu mỏ, khí thiên nhiên than mỏ - Quá trình chưng cất dầu mỏ, chế hoá dầu mỏ chưng cất dầu mỏ Học sinh hiểu tầm quan trọng lọc hoá dầu kinh tế Kỹ - Phân tích, khái quát hoá nội dung SGK thành kết luận khoa học Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề II CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Học cũ Xem trước III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình học Dẫn vào Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung I Dầu mỏ GV y/c HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi: Túi dầu gì? Đặc điểm cấu tạo túi dầu? HS trả lời: Túi dầu lớp nham thạch có nhiều lỗ xốp chứa dầu bao quanh lớp khống sét khơng thấm nước khí Túi dầu có lớp, lớp khí đồng hành, lớp dầu, lớp cuối nước cặn GV: Thế dầu mỏ, thành phần hoá học dầu mỏ sao? GV y/c HS nghiên cứu SGK nhận xét thành phần tính chất dầu mỏ HS nghiên cứu SGK tóm tắt thành phần hố học dầu mỏ dạng sơ đồ Thành phần - Hiđrocacbon; ankan, xicloankan, aren chủ yếu - Chất hữu có chứa oxi, nitơ, lưu huỳnh (lượng nhỏ) - Chứa vô Về thành phần nguyên tố thường sau: 83-87%C, 11-14%H, 0,017%S, 0,01 - 7%O, 0,01 - 2N, kim loại nặng vào khoảng phần triệu đến phần vạn Khai thác SGK GV: Để khai thác dầu mỏ, người ta phải làm gì? Hiện tượng khiến ta xác định có mặt dầu mỏ HS nghiên cứu bảng 8.2 SGK nêu sản phẩm trình khai thác dầu mỏ GV: Khi lượng dầu giảm (áp suất khí giảm), người ta phải làm gì? HS trả lời: Dùng bơm hút dầu lên bơm nước xuống (vì sao?) Chế biến - Loại bỏ nước, muối, nhũ tương - Chưng cất phân đoạn (phương pháp vật lý) - cracking, rifoming (phương pháp GV: Dầu mỏ lấy từ giếng dầu lên gọi hoá học) dầu thô Cần nâng giá trị sử dụng lên cách nào? a) Chưng cất: HS: chế biến dầu mỏ: loại bỏ nước, - Chưng cất áp suất thường muối, phá nhũ tương tách riêng - Chưng cất áp suất cao chất GV: dầu mỏ chưng cất đâu, điều kiện nào? HS: Chưng cất áp suất thường, tháp cất liên tục GV y/c HS nghiên cứu hình 7.5 SGK - C1 - C2, C3 - C4 dùng làm nhiên liệu cho biết: Các sản phẩm khí hố lỏng thu chưng cất phân đoạn - (C5 - C6) gọi ete dầu hoả dầu mỏ? Ứng dụng chúng gì? dùng làm dung môi nguyên liệu HS nghiên cứu trả lời cho nhà máy hoá chất C6 - C10 xăng - Chưng cất áp suất thấp Phân loại linh động (dùng cho crăkinh) Dầu nhờn: vazơlin, parafin, atphan b) Chế biến hố học: Mục đích việc chế hố dầu mỏ - Đáp ứng nhu cầu số lượng, chất lượng xăng làm nhiên liệu GV: phải chế biến hoá học - Đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho phân đoạn dầu mỏ? phương pháp cơng nghiệp hố chất dùng q trình đó? Crăkinh q trình bẽ gãy phân tử HS trả lời: chế biến hoá học phân hiđrocacbon mạch dài thành đoạn dầu mỏ để tăng giá trị sử dụng hiđrocacbon mạch ngắn t dầu mỏ VD: H3-CH2-CH3 → CH4+CH2 = phương pháp thường dung: cracking CH2 rifoming + Crăkinh nhiệt GV nêu thí dụ phương trình + Crăkinh xúc tác phản ứng Sản phẩm q trình cracking xăng khí cracking - Rifominh * Khái niệm: Rifominh trình dùng xúc tác nhiệt biến đổi cấu trúc HS nhận xét rút khái niệm nội hiđrocacbon từ không phân nhánh dung phương pháp rifominh thành phân nhánh, từ không thơm thành thơm * Nội dung: - Chuyển ankan mạch thẳng thành ankan mạch nhánh xicloankan - Tách hiđro chuyển xicloankan thành aren - Tách hiđro chuyển ankan thành aren II Khí dầu mỏ khí thiên nhiên HS tìm hiểu bảng SGK mục I Thành phần rút nhận xét về: Ứng dụng - Khái niệm khí dầu mỏ, khí thiên nhiên III Than mỏ - Thành phần khí dầu mỏ, khí thiên - Than mỏ: than gầy, than mỡ, than nhiên nâu GV: đưa câu hỏi: - Nguyên nhân hình thành than mỏ gì? Có loại than mỏ nào? HS trả lời: Than mỏ phần lại cỏ cổ đại bị biến hoá Có loại than chính: than gầy, than mỡ, than dầu HS tìm hiểu sơ đồ SGK rút nhận xét than mỏ sản phẩm thu từ trình GV: Đặc điểm thành phần khí lò cốc gì? HS trả lời Than mỡ 1000C ko có kk K: Khí lò cốc L: Nhựa than đá R: Than cốc - Khí lò cốc hỗn hợp chất dễ cháy, thành phần theo thể tích: 59% H2, 25% CH4, 3% hidrocacbon, 6% CO, 7% CO2, N2, O2 - Nhựa than đá chất lỏng chứa nhiều hidrocacbon thơm phenol Từ nhựa than đá tách nhiều chất có giá GV: nhựa than đá gì? Sản phẩm trị benzen, toluen, xilen, phenol, trình chưng cất nhựa than đá? nahptalen, piriđin, crezol, xilenol, HS tìm hiểu SGK rút sản phẩm quynolin Cặn lại hắc ín dùng trình chưng cất nhựa than đá để rải đường -Than cốc (C): dùng lò cao GV bổ sung than cốc Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố - Có nguồn hidrocacbon thiên nhiên? - Thành phần, cách khai thác chế biến dầu mỏ? - Nêu ứng dụng nguồn hidrocacbon đó? * Hướng dẫn nhà - Học làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... hướng dẫn nhà * Củng cố - Có nguồn hidrocacbon thiên nhiên? - Thành phần, cách khai thác chế biến dầu mỏ? - Nêu ứng dụng nguồn hidrocacbon đó? * Hướng dẫn nhà - Học làm BT SGK Rút kinh nghiệm,... II Khí dầu mỏ khí thiên nhiên HS tìm hiểu bảng SGK mục I Thành phần rút nhận xét về: Ứng dụng - Khái niệm khí dầu mỏ, khí thiên nhiên III Than mỏ - Thành phần khí dầu mỏ, khí thiên - Than mỏ:... vazơlin, parafin, atphan b) Chế biến hoá học: Mục đích việc chế hố dầu mỏ - Đáp ứng nhu cầu số lượng, chất lượng xăng làm nhiên liệu GV: phải chế biến hoá học - Đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 37 Nguồn hidrocacbon thiên nhiên, Giáo án hóa học 11 bài 37 Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay