Giáo án hóa học 11 bài 35 Benzen và đồng đẳng

8 2 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:27

Giáo án hóa học 11 bài 35 Benzen và đồng đẳng. Giáo án hóa học 11 bài 35 Benzen và đồng đẳng. Giáo án hóa học 11 bài 35 Benzen và đồng đẳng. Giáo án hóa học 11 bài 35 Benzen và đồng đẳng. Giáo án hóa học 11 bài 35 Benzen và đồng đẳng. Tuần 26 (Từ 19/2/2018 đến 24/2/2018) Tiết 51 Ngày soạn: 8/2/2018 Ngày bắt đầu dạy: …………………… CHƯƠNG 7: HIDROCACBON THƠM NGUỒN HIDROCACBON THIÊN NHIÊN BÀI 35: BENZEN ĐỒNG ĐẲNG MỘT SỐ HIDROCACBON THƠM KHÁC A MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Cấu tạo benzen - Đồng đẳng, đồng phân danh pháp ankylbenzen - Tính chất vật lí, tính chất hố học benzen ankylbenzen - Cấu tạo, tính chất, ứng dụng stiren naphtalen HS hiểu: - Sự liên quan cấu trúc phân tử tính chất hố học benzen Kỹ Vận dụng quy tắc nhân benzen Viết số phương trình phản ứng chứng minh tính chất hố học sitren naphtalen Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án, mơ hình phân tử benzen Học sinh Ơn lại tính chất hiđrocacbon no, hiđrocacbon khơng no C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Không Dẫn vào Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm chung hidrocacbon thơm GV nêu khái niệm hidrocacbon thơm Hidrocacbon thơm (Aren) hidrocacbon phân tử có chứa hay nhiều vòng benzen Hidrocacbon thơm chia thành hai loại: có vòng benzen có nhiều vòng benzen A Dãy đồng đẳng benzen: Benzen tên hợp chất hidrocacbon thơm đơn giản C6H6 Hoạt động 2: Tìm hiểu đồng đẳng, đồng phân, danh pháp dãy đồng đẳng benzen I Đồng đẳng, đồng phân GV yêu cầu HS thiết lập công thức danh pháp: tổng quát dãy đồng đẳng benzen Đổng đẳng HS trả lời viết CT chung dãy đồng - Benzen (C6H6) hiđrocacbon thơm khác hợp thành đẳng benzen: CnH2n-6 (n ≥ 6) dãy đồng đẳng Benzen có công thức chung CnH2n-6 (với n ≥ 6) Đồng phân danh pháp HS tìm hiểu cơng thức cấo tạo thu gọn - C6H6 C7H8 có đồng số đồng phân benzen bảng phân thơm 7.1 rút nhận xét loại đồng -Ankylbenzen có đồng phân mạch phân dãy đồng đẳng đẳng cacbon đồng phân vị trí nhóm vòng benzen CH3 - Yêu cầu HS đọc tên đồng phân đơn giản cách đánh số vòng 6(Ortho) 2(Ortho) thơm 5(Meta) 3(Meta) (Para) GV cho HS liên hệ cách đọc với ankin Metylbezen o-đimetylbenzen anken từ rút cơng thức tổng etylbezen quát (toluen) Có hai cách gọi tên ankylbezen Cấu tạo HS quan sát sơ đồ mơ hình phân tử - Sáu nguyên tử C phân tử bezen rút nhận xét Benzen tạo thành lục giác Cả nguyên tử C nguyên tử H nằm mặt phẳng - GV hướng dẫn HS sử dụng CTCT lợi ích loại Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất vật lí dãy đồng đẳng benzen II Tính chất vật lí GV y/c HS đọc SGK cho biết tính + Nhiệt độ nóng chảy nhìn chung chất vật lý hidrocacbon thơm giảm dần, có bất thường pHS nghiên cứu bảng 7.1 SGK Xilen; m-Xilen rút nhận xét tnc, ts; khối lượng + Nhiệt độ sôi tăng dần riêng aren + Khối lượng riêng aren nhỏ 1g/cm3 aren nhẹ nước + Màu sắc, tính tan, mùi: SGK Hoạt động 4: Tìm hiểu tính chất hóa học dãy đồng đẳng benzen GV hướng dẫn HS phân tích đặc điểm III Tính chất hố học cấu tạo nhân Benzen; mạch vòng, tạo hệ liên hợp nhân Benzen bền Các aren có trung tâm phản ứng nhân Benzen mạch nhánh GV hướng dẫn HS suy luận khả Phản ứng tham gia phản ứng hoá học a) Thế nguyên tử H vòng aren Benzen HS viết phương trình phản ứng - Phản ứng halogen hoá benzen, toluen với Br2; HNO3 - GV bổ sung điều kiện phản ứng lưu - Với benzen ý HS: + Trạng thái chất tham gia phản ứng: Brom khan; HNO3 bốc khói; H2SO4 đậm đặc đun nóng + Điều kiện phản ứng: bột sắt chiếu sáng + Ảnh hưởng nhóm nhân thơm tới mức độ phản ứng hướng phản ứng + Toluen tham gia phản ứng dễ dàng - Với đồng đẳng benzen tạo thành sản phẩm vào vị trí ortho para * Quy tắc vòng bezen - Nếu vòng benzen có sẵn nhóm đẩy electron => định hướng o- p-, phản ứng xảy dễ dàng benzen - Nếu vòng benzen có sẵn nhóm hút electron => định hướng m-, phản ứng xảy khó khăn benzen - Thế theo tỉ lệ : 3? => tạo 2,4,6-trinitrobenzen b) Thế H mạch nhánh GV hướng dẫn HS viết phản ứng toluen với Br2, ý điều kiện phản ứng - GV yêu cầu HS nhắc lại điều kiện ankan từ vận dụng vào phản ứng nhánh vòng thơm GV y/c HS viết phản ứng etylbenzen với brom, viết sản phẩm t0 C6H5CH3 + Br2 → C6H5CH2Br - xảy tương tự ankan, tuân theo quy tắc t C6H5CH2CH3 + Br2 → C6H5CHBrCH3 Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố - Hidrocacbon thơm gì? Tính chất? * Hướng dẫn nhà - Học làm BT1→7 SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy Tuần 27 (Từ 26/2/2018 đến 3/3/2018) Tiết 52 Ngày soạn: 8/2/2018 Ngày bắt đầu dạy: …………………… BENZEN ĐỒNG ĐẲNG MỘT SỐ HIDROCACBON THƠM KHÁC (tiếp) A MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Đồng đẳng, đồng phân danh pháp ankylbenzen - Tính chất vật lí, tính chất hố học benzen ankylbenzen - Cấu tạo, tính chất, ứng dụng stiren naphtalen HS hiểu: - Sự liên quan cấu trúc phân tử tính chất hố học benzen Kỹ Vận dụng quy tắc nhân benzen Viết số phương trình phản ứng chứng minh tính chất hố học sitren naphtalen Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Học cũ Xem trước C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Khái niệm hidrocacbon thơm? CT chung benzen đồng đẳng benzen? Dẫn vào Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu tính chất hóa học dãy đồng đẳng benzen Phản ứng cộng + benzen ankylbenzen không làm màu dung dịch Br2 a) cộng hidro GV bổ sung: Khi đun nóng, có xúc + vòng benzen cộng hidro thành vòng tác Ni Pt, benzen no ankylbenzen cộng với hiđro tạo thành xicloankan, ví dụ: Phản ứng ln tạo thành xiclohexan, không phụ thuộc vào tỉ lệ benzen hiđro b) Phản ứng cộng clo GV mơ tả thí nghịêm benzen tác dụng với Cl2 có ánh sáng GV yêu cầu HS viết p.trình phản ứng Phản ứng oxi hố GV làm thí nghiệm cho benzen vào Benzen không tác dụng với dung dịch dung dịch KMnO4 KMnO4 (không làm màu dung HS quan sát, nhận xét tượng: dịch KMnO4) Toluen không làm màu dung dịch KMnO4 nhiệt độ thường GV nhấn mạnh: Các ankylbezen Khi đun nóng: t đun nóng với dung dịch KMnO4 C6H5CH3 + 2KMnO4 → có nhóm ankyl bị oxi hoá C6H5COOK + 2MnO2 + KOH + H2O GV làm thí nghiệm đốt cháy benzen, nhỏ vài giọt Benzen vào đế sứ đốt HS quan sát, nhận xét tượng, so sánh tượng đốt cháy hiđrocacbon học Các aren 3n − cháy khơng khí thường tạo O2 → nCO2 + (n-3) nhiều muội than CnH2n-6 + HS viết phương trình phản ứng cháy H2O benzen aren (dùng CTTQ) Hoạt động 2: Tìm hiểu vài hidrocacbon thơm khác B Một vài hiđrocacbon thơm khác I Stiren Cấu tạo tính chất vật lí stiren - GV yêu cầu HS viết công thức cấu CTPT: C8H8 tạo ứng với công thức phân tử C 8H8 CTCT: C6H5 – CH = CH2 (có vòng benzen) Stiren (vinylbezen phenyletilen) HS lên bảng viết CTCT GV cho HS biết công thức cấu tạo + Chất lỏng không màu, nhẹ nước HS vừa viết công thức cấu tạo stilen GV giới thiệu tính chất vật lý stiren HS nhận xét đặc điểm cấu tạo phân tử stiren: Có vòng thơm nối đơi nhánh -> HS dự đốn tính chất hố học: + Có tính chất giống aren + Có tính chất giống anken HS dự đốn tượng thí ngiệm: cho stiren vào dung dịch nước brom, HS giải thích viết phương trình phản ứng GV lưu ý phản ứng cộng HX theo quy tắc Mac-cop-nhi-côp không tan nước Tính chất hố học Stiren có khả tham gia phản ứng vào vòng benzen, phản ứng cộng vào nối đôi - Phản ứng cộng: + cộng hidro => cộng hidro vào liên kết đôi nhánh, sau cộng hidro vào vòng benzen tạo thành vòng no C6H5-CH=CH2 + H2 → C6H5-CH2CH3 C6H5-CH2CH3+ 3H2 → C6H11-CH2CH3 + cộng brom C6H5-CH=CH2 + Br2 (dd) → C6H5-CHBr-CH2Br => stiren làm màu dd brom + cộng HX: tuân theo quy tắc cộng Mac-cop-nhi-cop C6H5-CH=CH2+HCl → C6H5 - CHCl CH3 - Phản ứng trùng hợp: GV gợi ý để HS viết phương trình phản ứng trùng hợp GV gợi ý: Tương tự etilen, stiren - Phản ứng oxi hóa khơng hồn tồn: làm màu dung dịch stiren làm màu dung dịch KMnO4 nhiệt độ thường KMnO4 GV bổ sung: stiren có phản ứng ngun tử H vòng benzen, nhóm CH2=CH- định hướng vị trí meta, phản ứng xảy khó khăn II Naphtalen: GV y/c HS nhà đọc sách tìm hiểu Tính chất vật lí cấu tạo thêm naphtalen CTPT: C10H8 Tính chất hố học HS viết phương trình phản ứng a) Phản ứng SGK Spchính vào vị trí số 1- (α-) b) Phản ứng cộng hiđro - cộng no vòng c) phản ứng oxi hóa khơng hồn tồn - Naphtalen không làm màu dung dịch KMnO4 GV y/c HS nghiên cứu SGK nêu C Một số ứng số ứng dụng hidrocacbon hiđrocacbon thơm thơm SGK Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Làm tập SGK Benzen + H2, xt: Ni Br2(dd) Br2 có Fe, t0 + Dd KMnO4, t0 HBr H2O (xt: H+) * Hướng dẫn nhà Học làm BT8→13 SGK Hexen + + + + + + Toluen + + + dụng Etilen + + + + + + Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... danh pháp dãy đồng đẳng benzen I Đồng đẳng, đồng phân GV yêu cầu HS thiết lập công thức danh pháp: tổng quát dãy đồng đẳng benzen Đổng đẳng HS trả lời viết CT chung dãy đồng - Benzen (C6H6) hiđrocacbon... …………………… BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG MỘT SỐ HIDROCACBON THƠM KHÁC (tiếp) A MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Đồng đẳng, đồng phân danh pháp ankylbenzen - Tính chất vật lí, tính chất hố học benzen ankylbenzen... 7.1 rút nhận xét loại đồng -Ankylbenzen có đồng phân mạch phân dãy đồng đẳng đẳng cacbon đồng phân vị trí nhóm vòng benzen CH3 - Yêu cầu HS đọc tên đồng phân đơn giản cách đánh số vòng 6(Ortho)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 35 Benzen và đồng đẳng, Giáo án hóa học 11 bài 35 Benzen và đồng đẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay