Giáo án hóa học 11 bài 34 Bài thực hành 4 điều chế tính chất của etilen và axetilen

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:26

Giáo án hóa học 11 bài 34 Bài thực hành 4 điều chế tính chất của etilen và axetilen. Giáo án hóa học 11 bài 34 Bài thực hành 4 điều chế tính chất của etilen và axetilen. Giáo án hóa học 11 bài 34 Bài thực hành 4 điều chế tính chất của etilen và axetilen Tuần 25 (Từ 5/2/2018 đến 10/2/2018) Ngày soạn: 31/1/2018 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 49 BÀI 34: BÀI THỰC HÀNH SỐ ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA ETLEN, AXETILEN A MỤC TIÊU Kiến thức Kiểm chứng, củng cố kiến thức etilen axetilen; cách điều chế thử tính chất chúng Kỹ Tiếp tục rèn luyện kỹ thực hành thí nghiệm khí từ chất lỏng Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án , chuẩn bị tập liên quan Chuẩn bị dụng cụ hoá chất: - Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, nút cao su lỗ đậy vừa miệng ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, ống dẫn khí hình chữ L, cốc thuỷ tinh 100 200ml, giá thí nghiệm thực hành, kẹp hoá chất, giá để ống nghiệm tầng - Hoá chất: C2H5OH khan, dung dịch AgNO3, NH3, đá bọt, CaC2, H2SO4đặc, dung dịch KMnO4 loãng Học sinh Đọc trước thí nghiệm, ơn tập kiến thức liên quan C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Tính chất clo, brom, iot? So sánh tính chất clo, brom iot? Dẫn vào Tổ chức hoạt động lớp GV nhắc lại số lưu ý làm thí nghiệm: cẩn thận, khơng để rơi hoá chất, đặc biệt axit đặc, khơng trực tiếp tiếp xúc với hố chất, cẩn thận với thí nghiệm đốt cháy etilen axetilen GV chia lớp thành nhóm thực hành, phân cơng nhóm trưởng Giới thiệu hoá chất, dụng cụ nhóm GV chia dụng cụ hóa chất cho nhóm Hoạt động GV – HS Hoạt động 1: Tiến hành thí nghiệm Nội dung I Nội dung thí nghiệm GV biểu diễn cách lắp dụng cụ thí nghiệm để đốt cháy etilen axetilen lưu ý HS ôn luyện kiến thức liên quan đến thực hành GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm: Cho vào ống nghiệm đá bọt (hoặc cát sạch), cho tiếp vào ống nghiệm khoảng 2ml C2H5OH khan chứng 4ml H2SO4 đặc, lắc Đậy ống nghiệm ống nhỏ có kèm ống dẫn khí thuỷ tinh đầu vuốt nhọn Kẹp ống nghiệm giá Dùng đèn cồn đung nóng ống nghiệm sau tập trung đun phần chứa hoá chất đến hỗn hợp ống nghiệm chuyển thành màu đen, khí etilen tạo thành Đốt khí sinh đầyu vuốt nhọn ống dẫn khí, quan sát màu lửa Bơng tẩm NaOH đặc có tác dụng giữ lại khí SO2 CO2 sản phẩm phụ tạo thành phản ứng dd H2SO4 đặc cới C2H5OH Dẫn khí C2H4 vào ống nghiệm chứa dd Br2 KMnO4 GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm quan sát tượng xảy Viết pthh giải thích? TN1: Điều chế thử tính chất etilen Hiện tượng - dd Br2 màu vàng dd KMnO4 màu tím bị nhạt màu dần Giải thích: Pthh: C2H5OH → C2H4 + H2O C2H4 + Br2 → CH2Br-CH2Br 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH Hoạt động : Tiến hành thí nghiệm TN2 Điều chế thử tính chất axetilen GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm SGK hướng dẫn quan sát tượng xảy Hiện tượng: - Khí sinh qua dd KMnO4 làm dd nhạt màu dần - Khí C2H2 qua dd AgNO3 NH3 thấy xuất kết tủa màu vàng GV y/c HS viết ptpứ Ptpứ: CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2 C2H2 + 2Br2 → CHBr2-CHBr2 C2H2 + AgNO3 + NH3 → AgC≡CAg↓ + NH4NO3 Kết thúc thí nghiệm, GV nhận xét vàng buổi thực hành nhắc HS thu dọn dụng cụ hố chất vệ sinh vị trí Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV nhấn mạnh lại tính chất cuả etilen axetilen * Hướng dẫn nhà HS viết tường trình theo mẫu - Tên thí nghiệm - Dụng cụ, hố chất - Các tiến hành - Hiện tượng quan sát - Giải thích - Nhận xét u cầu nộp tường trình vào buổi học Nhắc HS ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra 45 phút Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... tạo thành phản ứng dd H2SO4 đặc cới C2H5OH Dẫn khí C2H4 vào ống nghiệm chứa dd Br2 KMnO4 GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm quan sát tượng xảy Viết pthh giải thích? TN1: Điều chế thử tính chất etilen. .. rơi hố chất, đặc biệt axit đặc, không trực tiếp tiếp xúc với hố chất, cẩn thận với thí nghiệm đốt cháy etilen axetilen GV chia lớp thành nhóm thực hành, phân cơng nhóm trưởng Giới thiệu hố chất, ... vàng dd KMnO4 màu tím bị nhạt màu dần Giải thích: Pthh: C2H5OH → C2H4 + H2O C2H4 + Br2 → CH2Br-CH2Br 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH Hoạt động : Tiến hành thí nghiệm TN2 Điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 34 Bài thực hành 4 điều chế tính chất của etilen và axetilen, Giáo án hóa học 11 bài 34 Bài thực hành 4 điều chế tính chất của etilen và axetilen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay