Giáo án hóa học 11 bài 33 Luyện tập ankin

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:24

Giáo án hóa học 11 bài 33 Luyện tập ankin . Giáo án hóa học 11 bài 33 Luyện tập ankin . Giáo án hóa học 11 bài 33 Luyện tập ankin . Giáo án hóa học 11 bài 33 Luyện tập ankin . Giáo án hóa học 11 bài 33 Luyện tập ankin Tuần 25 (Từ 5/2/2018 đến 10/2/2018) Ngày soạn: 31/1/2018 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 48 BÀI 33: LUYỆN TẬP: ANKIN A MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Sự giống khác tính chất anken, ankin ankađien - Mối liên quan cấu tạo tính chất loại hiđrocacbon học Kỹ Viết phương trình phản ứng minh hoạ tính chất anken, ankađien ankin So sánh loại hiđrocacbon chương với hiđrocacbon học Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án , chuẩn bị tập liên quan Học sinh Làm BTVN Ôn lại cũ C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình luyện tập Dẫn vào Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Nhắc lại lý thuyết I Kiến thức cần nắm vững GV đưa bảng sau y/c HS điền So sánh anken ankin thông tin vào bảng So sánh anken ankin anken ankin GV: gọi HS trả lời chữa bảng CTTQ Ctạo Tchh Anken Ankin CTTQ CnH2n (n ≥ CnH2n-2 (n ≥ Cấu tạo Tính chất hóa học 2) Có liên kết đôi - phản ứng cộng - phản ứng trùng hợp - phản ứng cháy - làm màu dd KMnO4 2) Có liên kết ba - phản ứng cộng - phản ứng đime hóa, trime hóa - phản ứng cháy - làm màu dd KMnO4 - phản ứng với dd AgNO3/NH3 Sự chuyển hoá ankan, anken ankin − H / t , xt CnH2n+2  → −2 H / t , xt → CnH2n+2    CnH2n + H / Ni ,t  → +2 H / Ni ,t → CnH2n-2    + H / Pd / PbCO3 ,t → CnH2n-2      CnH2n CnH2n-2 CnH2n+2 CnH2n+2 CnH2n Hoạt động 2: Luyện tập Gọi HS lên bảng chữa GV nhận xét, cho điểm BT2-SGK(Tr147) GV y/c HS chữa BT3-SGK(Tr147) II Bài tập BT1-SGK(Tr147) - dd AgNO3 NH3 có kết tủa màu vàng nhạt CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ + 2NH4NO3 - dd brom nhạt màu CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br BT2-SGK(Tr147) 2CH4 → C2H2 + 3H2 2C2H2 → CH2=CH-C≡CH CH2=CH-C≡CH + H2 → CH2=CH-CH=CH2 nCH2=CH-CH=CH2 → -(CH2-CH=CH-CH2)-n GV y/c HS chữa GV nhận xét, cho điểm BT3-SGK(Tr147) a) CH≡CH + H2 → CH2=CH2 CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl-CH2Cl 1,2-diclo etan b) CH≡CH + 2HCl → CH3-CHCl2 + 2HCl 1,2-diclo etan c) CH≡CH + Br2 → CHBr=CHBr 1,2 dibrom eten d) 2C2H2 → CH2=CH-C≡CH CH2=CH-C≡CH + H2 → CH2=CH-CH=CH2 e) CH≡CH + Br2 → CHBr=CHBr CHBr=CHBr + HBr → CH2Br-CHBr2 1,1,2-tribrometan Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV nhấn mạnh lại kiến thức: - Công thức chung, đặc điểm cấu tạo - So sánh tính chất ankan, anken với ankin * Hướng dẫn nhà Làm BT 4,5,6,7 SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ...Cấu tạo Tính chất hóa học 2) Có liên kết đôi - phản ứng cộng - phản ứng trùng hợp - phản ứng cháy - làm màu dd KMnO4 2) Có liên kết ba - phản ứng cộng - phản ứng đime hóa, trime hóa - phản ứng cháy... CnH2n-2 CnH2n+2 CnH2n+2 CnH2n Hoạt động 2: Luyện tập Gọi HS lên bảng chữa GV nhận xét, cho điểm BT2-SGK(Tr147) GV y/c HS chữa BT3-SGK(Tr147) II Bài tập BT1-SGK(Tr147) - dd AgNO3 NH3 có kết tủa... * Củng cố GV nhấn mạnh lại kiến thức: - Công thức chung, đặc điểm cấu tạo - So sánh tính chất ankan, anken với ankin * Hướng dẫn nhà Làm BT 4,5,6,7 SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 33 Luyện tập ankin, Giáo án hóa học 11 bài 33 Luyện tập ankin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay