Giáo án hóa học 11 bài 28 Bài thực hành 3 phân tích định tính nguyên tố điều chế và tính chất ankan

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:09

Giáo án hóa học 11 bài 28 Bài thực hành 3 phân tích định tính nguyên tố điều chế và tính chất ankan . Giáo án hóa học 11 bài 28 Bài thực hành 3 phân tích định tính nguyên tố điều chế và tính chất ankan . Tuần 22 (Từ 21/1/2019 đến 26/1/2019) Ngày soạn: 15/1/2019 Ngày dạy tiết đầu: …/…/2019 Tiết 41 BÀI 28: BÀI THỰC HÀNH SỐ PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH NGUYÊN TỐ ĐIỀU CHẾ TÍNH CHẤT CỦA METAN A MỤC TIÊU Kiến thức HS nắm nguyên tắc phân tích hợp chất hữu cơ; xác định có mặt C, H hợp chất hữu Tính chất hidrocacbon no, điều chế thu khí CH4, thử tính chất CH4: phản ứng cháy, thử phản ứng với dung dịch Br2, dd KMnO4 Kỹ Rèn luyện kỹ thực hành với hợp chất hữu Tiếp tục rèn luyện kỹ thực hành thí nghiệm với lượng nhỏ hố chất nung nóng ống nghiệm chứa chất rắn, thử tính chất chất khí Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Có thái độ nghiêm túc học tập, ý thức cẩn thận, tiết kiệm làm thí nghiệm Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án , chuẩn bị tập liên quan Chuẩn bị dụng cụ hoá chất: - Dụng cụ: ống nghiệm, giá thí nghiệm, ống hút nhỏ giọt, nút cao su, ống dẫn khí hình chữ L, thìa lấy hố chất, đèn cồn - Hố chất: saccarozơ (đường kính), CuO, CuSO4 khan, CH3COONa khan, vôi xút, dung dịch Br2, dd thuốc tím KMnO4, bơng khơng thấm nước Học sinh Đọc trước thí nghiệm, ơn tập kiến thức liên quan C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Nguyên tắc xác định định tính? Tính chất chung ankan? Điều chế metan PTN? Dẫn vào Tiến hành số thí nghiệm phân tích định tính hợp chất hữu thí nghiệm điều chế ankan Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS Nội dung GV chia lớp thành nhóm thực hành, phân cơng nhóm trưởng Giới thiệu hố chất, dụng cụ nhóm GV nhắc lại số lưu ý làm thí nghiệm: cẩn thận, khơng để rơi hố chất, khơng trực tiếp tiếp xúc với hố chất chưa biết chất GV chia dụng cụ hóa chất cho nhóm I Nội dung thí nghiệm TN1: Xác định định tính cacbon Lưu ý HS số kiến thức liên quan: hidro - Để nhận nguyên tố C H thành phần phân tử hợp chất hữu cơ, ta đun nóng hợp chất hữu với CuO để chuyển nguyên tố C thành CO2, H thành H2O GV hướng dẫn cách tiến hành, biểu diễn cách lắp dụng cụ thí nghiệm Sau làm xong phải bỏ ống nghiệm chứa dung dịch Ca(OH)2 trước tắt đèn cồn Lưu ý - Tiến hành thí nghiệm với ống nghiệm khơ - Sử dụng không thấm nước - Khi đốt ống nghiệm, đốt nhẹ Hiện tượng trước, sau đốt tập trung - Màu CuSO4 khan đổi sang màu xanh - Ống nghiệm đựng nước vôi vẩn đục Giải thích? Giải thích: Màu CuSO4 chuyển sang màu xanh chứng tỏ có nước tạo thành => thành phần saccarozơ có chứa H DD nước vơi vẩn đục chứng tỏ sản phẩm tạo có CO2 => thành phần saccarozơ có chứa C TN2 Điều chế thử tính chất GV hướng dẫn cách tiến hành (như metan SGK) Lưu ý: - Cần để phản ứng điều chế metan xảy mạnh lượng khí metan tạo thành đủ để đẩy hết phần khơng khí ống nghiệm đốt để đề phòng phản ứng nổ mạnh HS tiến hành thí nghiệm quan sát màu lửa đầu ống dẫn khí Đưa ống dẫn khí vào ống nghiệm chứa dung dịch nước Br2, quan sát Hiện tượng: màu dung dịch - Màu lửa: - màu dung dịch nước Br2: không đổi => metan không làm màu dung màu dịch nước Br2 GV y/c HS viết ptpứ ptpứ: CH3COONa + NaOH → CH4 + Kết thúc thí nghiệm, GV nhắc HS thu Na2CO3 dọn dụng cụ hoá chất vệ sinh vị trí Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV nhấn mạnh lại kiến thức: - Nguyên tắc phân tích định tính - Tính chất ankan - Phương pháp điều chế metan PTN * Hướng dẫn nhà HS viết tường trình theo mẫu - Tên thí nghiệm - Dụng cụ, hố chất - Các tiến hành - Hiện tượng quan sát - Giải thích - Nhận xét Yêu cầu nộp tường trình vào buổi học Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy .. .Nguyên tắc xác định định tính? Tính chất chung ankan? Điều chế metan PTN? Dẫn vào Tiến hành số thí nghiệm phân tích định tính hợp chất hữu thí nghiệm điều chế ankan Tổ chức hoạt... chưa biết chất GV chia dụng cụ hóa chất cho nhóm I Nội dung thí nghiệm TN1: Xác định định tính cacbon Lưu ý HS số kiến thức liên quan: hidro - Để nhận nguyên tố C H thành phần phân tử hợp chất hữu... nước tạo thành => thành phần saccarozơ có chứa H DD nước vơi vẩn đục chứng tỏ sản phẩm tạo có CO2 => thành phần saccarozơ có chứa C TN2 Điều chế thử tính chất GV hướng dẫn cách tiến hành (như
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 28 Bài thực hành 3 phân tích định tính nguyên tố điều chế và tính chất ankan, Giáo án hóa học 11 bài 28 Bài thực hành 3 phân tích định tính nguyên tố điều chế và tính chất ankan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay