Giáo án hóa học 11 bài 26 Xicloankan

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:05

Giáo án hóa học 11 bài 26 Xicloankan . Giáo án hóa học 11 bài 26 Xicloankan Giáo án hóa học 11 bài 26 Xicloankan . Giáo án hóa học 11 bài 26 Xicloankan . Giáo án hóa học 11 bài 26 Xicloankan . Giáo án hóa học 11 bài 26 Xicloankan BÀI 26: XICLOANKAN I MỤC TIÊU Kiến thức HS nắm công thức chung, đồng đẳng, đồng phân, tên gọi đặc điểm cấu tạo phân tử xicloankan, tính chất hố học, phương pháp điều chế ứng dụng xicloankan So sánh giống khác cấu tạo, tính chất xicloankan ankan Kỹ Viết CTCT xicloankan, gọi tên chất Viết phương trình hố học thể tính chất xicloankan Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực phát giải vấn đề II CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Làm BTVN Ôn lại cũ III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Nêu tính chất ankan? Viết phản ứng hoá học minh hoạ Dẫn vào Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS Nội dung Bài 26 Xicloankan GV: xét xicloankan mạch đơn Xicloankan hidrocacbon no có vòng (monoxicloankan) mạch vòng I Cấu tạo GV y/c HS nghiên cứu bảng 5.2 SGK, học cách viết CTCT gọi tên số xicloankan đơn giản CTTQ: CnH2n, điều kiện n? CTTQ: CnH2n (n ≥ 3) * Gọi tên xicloankan có nhánh: quy GV: Quy tắc gọi tên ankan? từ suy tắc tương tự gọi tên ankan mạch quy tắc gọi tên xicloankan? nhánh, mạch GV lấy ví dụ y/c HS gọi tên mạch vòng II Tính chất hố học Do phân tử gồm liên kết đơn, phản ứng đặc trưng xicloankan phản ứng Phản ứng C6H12 + Br2 → C6H11Br + HBr phản ứng tuân theo quy tắc (thế vào cacbon có nhánh) GV y/c HS viết ptpứ metylxiclopentan với brom GV lưu ý: phản ứng tuân theo quy tắc GV: Ngồi phản ứng thế, xicloankan có phản ứng cộng mở vòng Do vòng cạnh cạnh vòng bền nên xiclopropan xiclobutan có phản ứng cộng mở vòng với hidro, đk: t0, xt: Ni Riêng xiclopropan có phản ứng cộng mở vòng với brom axit GV bổ sung: Các xicloankan vòng lớn, đặc biệt vòng 5,6 cạnh, vòng bền, khơng tham gia phản ứng cộng mở vòng Phản ứng cộng mở vòng C3H6 + H2 → C3H8 C4H10 + H2 → C4H12 C3H6 + Br2 → CH2Br-CH2-CH2Br C3H6 + HBr → CH3-CH2-CH2Br Phản ứng tách Tương tự ankan,các xicloankan có phản ứng tách hidro (dehidro hoá) VD phản ứng tách hidro xiclopentan GV y/c HS viết ptpứ GV: điều kiện phản ứng: t0, xt GV lưu ý: đặc biệt với vòng cạnh, phản ứng dehidro hoá xảy tách phân tử hidro lúc để tạo thành vòng thơm bền GV y/c HS viết phản ứng tách C6H12 C5H10 → C5H8 + H2 C6H12 → C6H6 + 3H2 benzen Phản ứng oxi hoá * Phản ứng oxi hoá hoàn toàn (phản ứng cháy), sản phẩm tạo gồm CO2, H2O toả nhiệt CnH2n + 3n/2 O2 → nCO2 + nH2O GV: hầu hết chất hữu khác, xicloankan cháy GV y/c HS viết phản ứng dạng tổng quát lấy ví dụ III Điều chế - Từ chưng cất dầu mỏ - Đ/c từ ankan: C6H14 → C6H12 + H2 IV Ứng dụng HS: tham khảo SGK - Dùng làm nhiên liệu, dung môi nguyên liệu điều chế chất khác Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV nhấn mạnh lại kiến thức: - Công thức chung, đặc điểm cấu tạo - So sánh tính chất xicloankan với ankan BT1 – SGK: đáp án D BT4 – SGK: phân biệt dung dịch nước brom, HS viết ptpứ * Hướng dẫn nhà - Làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... vòng II Tính chất hố học Do phân tử gồm liên kết đơn, phản ứng đặc trưng xicloankan phản ứng Phản ứng C6H12 + Br2 → C6H11Br + HBr phản ứng tuân theo quy tắc (thế vào cacbon có nhánh) GV y/c HS viết... GV nhấn mạnh lại kiến thức: - Công thức chung, đặc điểm cấu tạo - So sánh tính chất xicloankan với ankan BT1 – SGK: đáp án D BT4 – SGK: phân biệt dung dịch nước brom, HS viết ptpứ * Hướng dẫn... hidro, đk: t0, xt: Ni Riêng xiclopropan có phản ứng cộng mở vòng với brom axit GV bổ sung: Các xicloankan vòng lớn, đặc biệt vòng 5,6 cạnh, vòng bền, khơng tham gia phản ứng cộng mở vòng Phản
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 26 Xicloankan, Giáo án hóa học 11 bài 26 Xicloankan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay