một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 nắm vững biện pháp tu từ so sánh

28 11 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:59

một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 nắm vững biện pháp tu từ so sánh một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 nắm vững biện pháp tu từ so sánh một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 nắm vững biện pháp tu từ so sánh một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 nắm vững biện pháp tu từ so sánh một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 nắm vững biện pháp tu từ so sánh một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 nắm vững biện pháp tu từ so sánh vmột số biện pháp giúp học sinh lớp 3 nắm vững biện pháp tu từ so sánh A MỞ ĐẦU I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn vấn đề nghiên cứu Chương trình Tiếng Việt Tiểu học có nhiệm vụ hình thành cho học sinh kĩ “ Nghe - nói - đọc - viết ” Trong phần luyện từ câu sách Tiếng Việt nhằm: Mở rộng vốn từ cho học sinh theo chủ điểm, cung cấp hiểu biết giản từ loại, rèn kĩ dùng từ đặt câu theo số mẫu câu học lớp 2, rèn kĩ nói viết thành câu, biết dùng số dấu câu phổ biến viết, nhận biết phân biệt mẫu câu Về mức độ yêu cầu nội dung: thuộc chủ điểm sách giáo khoa, đồng thời nhận biết nghĩa số thành ngữ, tục ngữ gắn với chủ điểm học Nhận biết số biện pháp tu từ so sánh nhân hóa Biện pháp tu từ so sánh nội dung khó học học sinh lớp Sách Tiếng Việt giới thiệu phép so sánh, hình thành hiểu biết kĩ ban đầu so sánh cho học sinh thông qua tập thực hành Từ giúp học sinh cảm nhận hay câu văn, câu thơ vận dụng biện pháp so sánh vào quan sát vật, tượng xung quanh để thể tốt viết câu đoạn văn hay Mặt khác, việc dạy phép tu từ sánh cho học sinh lớp cách chuẩn bị dần để em sử dụng thành thạo phép tu từ làm văn kể chuyện, miêu tả lớp - Qua trình giảng dạy học sinh khối lớp 3, nhận thấy hiệu dạy học phép so sánh chưa cao dovốn từ học sinh chưa phong phú Để viết câu đoạn văn hay học sinh phải có vốn từ, câu văn phải có hình ảnh mà học sinh nhận biết hình ảnh so sánh việc vận dụng kiến thức so sánh vào nói, viết nhiều hạn chế Xuất phát từ nhu cầu đổi giáo dục: Dạy họcnhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ học sinh, giúp em phát triểntoàn diện lực, phẩm chất Vậy dạy kiểu so sánh để học sinh dễ tiếp thu, vận dụng đáp ứng định hướng đổi giáo dục? Đây vấn đề mà trăn trở định sâu vào nghiên cứu: ““ Một số biện pháp giúp học sinh lớp nắm vững biện pháp tu từ so sánh ” ” Ý nghĩa tác dụng giải pháp Trên sở nắm kiến thức biện pháp so sánh cho học sinh lớp giúp em hiểu dạng tập,biết vận dụng tốt kiến thức vào làm tập, tự tin nói viết câu có hình ảnh so sánh Thơng qua phát triển trí tưởng tượng, óc quan sát giúp em cảm nhận văn học sống cách tinh tế, tạo hứng thú viết văn cho học sinh để em viết câu văn, đoạn văn hay giàu hình ảnh Phạm vi nghiên cứu - Đối tượng tiến hành nghiên cứu: Học sinh lớp - Lĩnh vực khoa học: Môn Tiếng Việt II PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH Cơ sở lý luận Xuất phát từ mục tiêu môn Tiếng Việt trường tiểu học nhằm: + Hình thành phát triển học sinh kỹ sử dụng Tiếng Việt (nghe,nói, đọc, viết) để học tập giao tiếp môi trường hoạt động lứatuổi Thông qua việc dạy học Tiếng Việt, góp phần rèn luyện thao tác + Cung cấp cho học sinh kiến thức giản Tiếng Việt hiểubiết giản xã hội, tự nhiên người, văn hoá, văn học Việt Nam nước ngồi + Bồi dưỡng tình u Tiếng Việt hình thành thói quen giữ gìn sáng, giàu đẹp Tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa Bởi thế, dạy Tiếng Việt có vai trò quan trọng đời sống cộng đồng đời sống người Trong sống hàng ngày, trò chuyện, giao tiếp với người xung quanh không không lần sử dụng phép tu từ so sánh “So sánh” “cách nói” quen thuộc phổ biến sống sáng tạo văn chương Nhờ phép so sánh, người viết gợi hình ảnh cụ thể, cảm xúc thẩm mĩ lành mạnh, đẹp đẽ cho người đọc, người nghe So sánh coi phương thức tạo hình, gợi cảm hiệu nhất, có tác dụng lớn việc tái đời sống, hình thành phát triển trí tưởng tượng, óc quan sát khả nhận xét, đánh giá người Mặt khác, làm cho tâm hồn trí tuệ người thêm phong phú, giúp người cảm nhận văn học sống cách tinh tế hơn, sâu sắc hơn,từ góp phần mở mang tri thức làm phong phú tâm hồn, tạo hứng thú viết văn, rèn luyện ý thức, yêu quý Tiếng Việt, giữ gìn sáng Tiếng Việt cho học sinh Trong chương trình Tiểu học, so sánh đưa vào dạy học sinh kì I lớp phân môn tiếng Việt Với mục tiêu giúp học sinh: - Nhận biết biện pháp so sánh - Mục đích sử dụng biện pháp so sánh - Rèn luyện kỹ phát sử dụng biện pháp so sánh Đây nội dung khó, mang tính trừu tượng.Trong đó, nhận thức học sinh lớp chủ yếu trực quan cụ thể Các em nhận diện (tìm) vật so sánh, hình ảnh so sánh, … nói đến câu (đoạn văn), thơ văn cảm nhận cách chung chung tác dụng so sánh Các em gặp khó khăn vận dụng đặt câu (nói, viết) có dùng phép so sánhsở thực tiễn Nội dung “ So sánh ” đưa vào giảng dạy chương trình Tiếng Việt lớp ba Các kiến thức cung cấp cho học sinh thông qua hệ thống tập không lý thuyết Nội dung so sánh cung cấp cho học sinh thông qua hệ thống tập thực hành với mục tiêu cụ thể là: + Học sinh nhận biết biện pháp so sánh ( bao gồm hình ảnh so sánh, kiểu so sánh, ngang bằng, ) vật – vật, âm - âm thanh, hoạt động – hoạt động, từ so sánh, phương diện so sánh học ngơn từ nói hàng ngày, kể lời nói em + Rèn luyện kỹ sử dụng biện pháp so sánh giao tiếp Như môn Tiếng Việt lớp so sánh bước đầu đưa vào thông qua sách hướng dẫn học, qua ví dụ tập thực hành giúp cho học sinh cảm nhận, gây hứng thú từ tìm kiến thức để áp dụng nói viết hàng ngày Việc nắm vững biện pháp so sánh quan trọng học sinh Tiểu họcgiúp cho em thấyđược hay, cáiđẹp Tiếng Việt thêm yêu quý Tiếng Việt, góp phần làm giàu đẹp phong phú thêm vốn từ ngữ cho em, giúp em có nhiều điều kiện để học tốt môn Tiếng Việt môn học khác bậc Tiểu học… Vì vậy, việc dạy biện pháp so sánh cho học sinh coi trọng, dạy lướt qua Với sở trên, năm học 2015 - 2016,tôi tiến hành điều tra khảo sát chất lượng môn Tiếng Việt phần biện pháp so sánh học sinh với nội dung khảo sát sau: - Đề khảo sát Bài 1: Gạch từ vật so sánh với câu sau: a Mít xanh gai nhọn kim Lúc chín nứt vỏ gai chìm tăm ( Vũ Xuân Quản ) b c Con tàu mũi tên Đang lao phía trước Em muốn tàu Đưa em khắp nước ( Trần Đăng Khoa ) Ngọn đèn sáng tựa trăng rằm d Mùa đông, bàng thiếp màu đỏ báo tin mùa xuân đến Bài 2:Đọc câu sau ghi vào ô trống cho phù hợp Câu Hình ảnh A Từ so sánh Hình ảnh B Kiểu so sánh Bà em làng quê Lưng còng dấu hỏi Cây rau khúc nhỏ, mầm cỏ non nhú Con trăm núi ngàn khe Chưa mn nỗi tái tê lòng bầm Con đánh giặc mười năm Chưa khó nhọc đời bầm sáu mươi” Công cha cao núi Nghĩa mẹ dài sông Suốt đời em ghi nhớ Khắc sâu tận đáy lòng Bài 3: Điền thêm vế so sánh để hồn chỉnh hình ảnh so sánh sau a Đỏ d Sáng b Xanh e Dai c Vui g Hiền Bài 4: Viết câu có sử dụng hình ảnh so sánh tìm tập Bài 5: Việt đoạn văn ngắn để nói vật mà em u thích cósử dụng biện pháp so sánh - Kết quả: Sĩ Điểm HS thích Giỏi Khá TB Yếu Lớp 3A 3B số 29 30 học SL % 21 23 SL 10 11 % 34 37 SL % 28 23 SL 5 % 17 17 SL 15 17 % 52 57 - Qua kết nhận thấy học sinh nhận biết sử dụng biện pháp so sánh yếu chẳng hạn như: +Bài 1: Học sinh thường gạch từ vật + Bài 2: Học sinh điền thiếu trống sai hình ảnh A, hình ảnh B chưa biết kiểu so sánh để điền + Bài 3: Có em khơng tìm vế để so sánh + Bài 4: Có em viết câu khơng có hình ảnh so sánh theo yêu cầu tập + Bài 5: Nhiều em viết đoạn văn khơng có câu có hình ảnh so ánh so sánh không phù hợp với thực tế - Nguyên nhân sai sót: + Đối với học sinh: Học sinh lớp lần tiếp xúc với biện pháp tu từ so sánh nên em bỡ ngỡ Đây nội dung khó, mang tính trừu tượng Trong đó, nhận thức học sinh lớp 3chủ yếu trực quan cụ thể Các em nhận diện ( tìm ) vật so sánh, hình ảnh so sánh, … nói đến câu ( đoạn văn ), thơ văn nhưngviệc vận dụng kiến thức phép so sánh vào nói, viết nhiều hạn chế vốn từ ít, chưa có thói quen biết cách quan sát, nhận xét vật, tượng để tìm đặc điểm giống nhau, chưa biết tìm từ, cụm từ hay, có hình ảnh để liên kết câu Nhiều em chưa có hứng thú học vốn từ Bởi vậy, câu văn em mang nội dung thông báo chưa có sức gợi cảm, gợi tả Chính em làm tập tập làm văn thường khô khan, thiếu sức hấp dẫn + Đối với giáo viên: - Người giáo viên gặp khó khăn phương tiện dạy học tài liệu tham khảo Một số phận nhỏ giáo viên chưa trọng quan tâm đến việc lồng ghép q trình dạy học nội dung mơn Tiếng Việt với nhau, để khơi dậy hứng thú học tập cho học sinh Một số giáo viên chưa tích cực đổi phương pháp dạy học, tiếp thu “cái mới” chậm - Cách dạy giáo viên thường phụ thuộc vào sách hướng dẫn, ngại điều chỉnh, thay đổi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, theo đường mòn, chưa mang tính sáng tạo, chưa mạnh dạn đưa sáng kiến, ý tưởng vào trình dạy học - Vốn từ giáo viên hạn chế, hiểu sâu kiến thức câu, từ dùng để so sánh mức độ, khả phân tích ngơn ngữ, phân tích ngữ liệu mức bình thường, lúng túng khimiêu tả từ cho học sinhnênđã bộc lộ suất kiến thức dạy - Phương pháp dạy học giáo viên đơn điệu, cứng nhắcchưa linh hoạt, sáng tạo chưa lơi học sinh gây nhàm chán vìchủ yếu dựa vào sách hướng dẫn học - Ngoài tìm tòi, học hỏi, tự học, tự rèn có phần hạn chế;khả diễn đạt, giảng giải chưa lưu lốt gây cho học sinh khó hiểu - Phần hướng dẫn tập chưa tốt, việc sửa sai cho học sinh chưa cụ thể, kếtquả thấp chưa giúp học sinh mở rộng số tình giao tiếp khác gầngũi với sống hàng ngày em mà đóng khung khnkhổ mẫu câu sách Nhiều trường hợp học sinh làm sai , giáo viênchỉ nhận xét sai nêu lời giải mà chưa giúp cho học sinh nhận racái sai cách sửa chữa Các biện pháp tiến hành Tôi thực biện pháp giúp học sinh lớp học tốt môn luyện từ câu lớp sau: - Phương pháp nghiên cứu lí luận: + Nghiên cứu nội dung chương trình sách giáo khoa, sách giáo viên, sách thiết kế + Nghiên cứu yêu cầu dạng tập làm văn + Nghiên cứu tập làm văn sách nâng cao + Nghiên cứu tài liệu - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra, phân loại đối tượng học sinh để giúp đỡ - Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: Để giúp học sinh học tốt mơn tập làm văn lớp chủ nhiệm làm đối tượng thực nghiệm chọn học sinh lớp khối làm đối tượng so sánh.Tôi tiến hành giải biện pháp sau: Biện pháp 1: Giúp học sinh tự hệ thống kiến thức Biện pháp 2:Tạo hứng thú cho học sinh giải tập trò chơi Biện pháp 3:Sắp xếp chỗ ngồi hợp lí để giúp học sinh chia sẻ tốt nhóm Biện pháp 4:Giúp học sinh tự trải nghiệm tập theo mức độ văn hợp 03 Biện pháp 5: Kiểm tra, đánh giá Biện pháp 6: Động viên, khuyến khích, khen thưởng Thời gian tạo giải pháp - Năm học 2015 – 2016tôi bắt tay vào đọc tài liệu, nghiên cứu nội dung chương trình, sách giáo khoa, sách nâng cao lớp Tìm hiểu thực trạng việc dạy học Tiếng việt giáo viên, học sinh, sau tiến hành nghiên cứu - Năm học 2016 – 2017 dạy thực nghiệm, đối chứng, đánh giá kết - Năm học 2017 – 2018 tiến hành viết thành kinh nghiệm gửi Hội đồng khoa học cấp B NỘI DUNG I MỤC TIÊU : - Tìm hiểu thực trạng dạy học môn Tiếng Việt phần kiến thức biện pháp tu từ so sánh trường Tiểu học - Đề giải pháp để giúp học sinh học tốt biện pháp tu từ so sánhnhằm nâng cao chất lượng dạy học - Giáo viên nghiên cứu nội dung học sách giáo khoavà đề biện pháp cần giải - Thực nghiệm sư phạm - Kết - Điều kiện để sáng kiến nhân rộng II MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP HỌC TỐT BIỆN PHÁP TU TỪ SO SÁNH: Biện pháp 1: Giúp học sinh tự hệ thống kiến thức * Mục đích:Học sinh hiểu so sánh việc đặt hai hay nhiều vật, tượng vào mối quan hệ định nhằm tìm giống khác biệt chúng So sánh biện pháp tu từ người ta đối chiếu vật với miễn vật có nét tương đồng để gợi hình ảnh cụ thể, cảm xúc thẩm mĩ nhận thức người đọc, người nghe * Nội dung: Đưa câu hỏi học sinh tự hình thành kiến thức so sánh * Cách tiến hành: Sau học hết tuần 15, để giúp học sinh làm tốt tập so sánh thực bước sau: Bước 1: Giáo viên đưa hệ thống câu hỏi - Thế so sánh? - Có cách so sánh? - Có kiểu so sánh? - Dấu hiệu để nhận biết câu văn có hình ảnh so sánh? Bước 2: Giáo viên đưa hình thức cho học sinh thảo luận để trả lời câu hỏi đưa vào phiếu (Tơi u cầu thảo luận nhóm viết vào phiếu ) Ở bước học sinh thực việc sau: + Việc 1: Nhóm trưởng đọc yêu cầu phiếu cho nhóm nghe + Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu bạn nhóm đọc lại câu hỏi phiếu + Việc 3: Cá nhân suy nghĩ để trả câu hỏi + Việc 4: Nhóm trưởng yêu cầu bạn nhóm trả lời thống ý kiến để thư kí viết vào phiếu Bước 3: Giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức - Học sinh báo cáo kết - Giáo viên giúp học sinh chốt kiến thức Ở bước tơi cho đại diện nhóm báo cáo kết Sau nhóm báo cáo giáo viên chốt kiến thức: + So sánh biện pháp tu từ người ta đối chiếu vật với miễn vật có nét tương đồng để gợi hình ảnh cụ thể + Có cách so sánh là: So sánh vật – vật: Trăng tròn bóng So sánh hoạt động – hoạt động : Những gà chạy lăn tròn So sánh âm – âm : Tiếng suối tiếng hát xa + Có kiểu so sánh là: So sánh ngang bằng: Ông buổi trời chiều So sánh kém: Cháu khỏe ông nhiều + Dấu hiệu nhận biết câu văn có hình ảnh so sánh từ như, tựa, dấu gạch ngang Vậy qua giúp học sinh nắm so sánh, nắm cách so sánh, kiểu so sánh dấu hiệu để nhận biết câu văn có hình ảnh so sánh 2.Biện pháp 2: Tạo hứng thú cho học sinh giải tập trò chơi * Mục đích: Với biện pháp nhằm tạo hứng thú cho học sinh phấn khởi học so sánh tiết luyện tập học sinh không bị căng thẳng * Nội dung: Trong tiết học, tiết ôn tạo cho học sinh chơi trò chơi trước làm tập, dùng hình thức trò chơi để báo cáo kết chơi để củng cố kết thúc tiết học * Cách tiến hành: - Tổ chức tạo hứng thú cho học sinh trước làm tập VD: Trước làm tập trang tuần cho em hát Trăng sáng Sân nhà em sáng Nhờ ánh trăng sáng ngời Trăng tròn đĩa Sau hát xong hỏi: Trong hát trăng so sánh với gì? ( Học sinh trả lời so sánh với đĩa ) từ giáo vên chuyển ý giới thiệu vào tập 2: Tìm vật so sánh với câu thơ câu văn - Tổ chức trò chơi cho học sinh để báo cáo kết Để giúp học sinh đỡ nhàm chán, thảo luận nhóm, thống tìm kết chọn nội dung tập trang 69 tuần dùng để báo cáo Nội dung tập sau: Chọn từ ngữ ngoặc đơn thích hợp với chỗ trống để tạo thành hình ảnh so sánh: a) Mảnh trăng non đầu tháng lơ lửng trời b) Tiếng gió rừng vi vu c) Sương sớm long lanh tựa ( cánh diều, hạt ngọc, tiếng sáo ) Tơi in tập vào phiếu nhóm từ ngoặc đơn tơi in vào tờ bìa cứng cắt rời u cầu nhóm thảo luận chọn từ ngữ thích hợp gắn vào chỗ chấm câu cho phù hợp nhóm xong trước dán lên bảng Nhóm làm đúng, nhanh thắng - Tổ chức tạo hứng thú cho học sinh kết thúc tiết học để củng cố kiến thức học Sau làm xong tập 1,2,3 trang 117 tuần 14 ôn từ đặc điểm tơi tổ chức cho học sinh chơi trò chơi để củng cố từ đặc điểm vận dụng để nói câu có phép so sánh Tơi làm phiếu có ghi từ đặc điểm : cao, khỏe, đẹp, vui, sướng, lạnh, nóng, ngọt, cho học sinh lên bốc phiếu nói câu có phép so sánhtừ phiếu VD: Khỏe voi/ Khỏe lực sĩ Ngọt đường, Nếu học sinh nói câu có hình ảnh so sánh quyền gọi bạn khác lên chơi Bằng hình thức tổ chức trò chơi để tạo hứng thú cho học sinh đầu học, sau thảo luận làm tập kết thúc tiết học để thâu tóm kiến thức cần ghi nhớ thấy học sinh chủ động tiếp thu kiến thức cách tích cực, tự giác, khơng khí lớp học vui tươi, thoải mái, thu hút độ tập trung cao học sinh khiến cho em nhớ kiến thức sâu Nhờ trò chơi học sinh chơi mà học, học mà chơi Biện pháp 3: Sắp xếp chỗ ngồi hợp lí để giúp học sinh chia sẻ tốt nhóm *Mục đích: Giúp học sinh có chỗ ngồi để em dễ tương tác giúp đỡ làm tập, củng cố kiến thức ôn luyện kiến thức truy * Nội dung: Chia nhóm để giúp học sinh học tập hình thức khác nhóm ngẫu nhiên nhóm phân theo đối tượng * Cách tiến hành: Để tạo cho học sinh giúp đỡ việc học tốt biện pháp so sánh phân nhóm sau: - Chia nhóm theo đối tượng nhận thức: Thực tiết học lớp + Cách chia: Trong nhóm có đủ đối tượng học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu + Cách giao việc: Chọn học sinh học tốt làm nhóm trưởng, bạn viết nhanh đẹp làm thư ký Nhóm trưởng điều hành cho bạn thảo luận, trình bày ý kiến thống chọn câu trả lời thư ký ghi kết Ví dụ: Khi dạy tập trang 126 tuần 15 Quan sát cặp vật vẽ viết câu có hình ảnh so sánh vật tranh: 10 Giáo viên hướng dẫn cá nhân học sinh tự làm - Bước 1: Đọc kĩ yêu cầu tập - Bước 2: Điền vào bảng từ ngữ cho phù hợp - Bước 3: Đổi chéo với bạn kiểm tra kết Bài 5:Gạch hình ảnh so sánh đoạn thơ sau: Lá thông thể chùm kim Đêm trăng rằm Reo lên gió nghìn âm Trăng mâm Lá lúa lưỡi kiếm cong Ai treo ông cao Vây quanh bảo vệ bơng lúa vàng Ơng đầu em bé Lá chuối tàu Muốn khoe có mặt tròn Bơng bềnh chở nặng màu gió trăng ( Trần Đăng Khoa ) ( Phạm Đức ) Ở tập giáo viên cần lưu ý cho học sinh: Hình ảnh so sánh bao gồm: Sự vật + Từ so sánh + Sự vật Qua dạng tập giúp học sinh củng cố cách so sánh: vật – vật; âm – âm thanh; hoạt động với hoạt động Học sinh nắm cấu trúc hình ảnh so sánh gồm: Sự vật + Từ so sánh + Sự vật dấu hiệu so sánh từ: như, là, Dạng 2: Bài tập bổ sung vế so sánh Sau giúp học sinh hệ thống dạng tập nhận diệnvề so sánh để nâng mức độ cao tơi giúp học sinh giải tập bổ sung vế so sánh từ dễ đến khó sau: Bài 1: Chọn từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ trống: a) Anh em ……… Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần b) Trên trời mây trắng … Ở cánh đồng trắng …… a) Mấy cô má đỏ hây hây Đội thể ……… làng Em ………………… Muốn bay khơng nhấc mà bay ( đội mây, hạc đầu đình, chân với tay, , mây) 14 Giáo viên hướng dẫn cá nhân học sinh tự làm - Bước 1: Đọc kĩ yêu cầu tập - Bước 2: Lựa chọn từ cho sẵn điền vào chỗ chấm cho phù hợp - Bước 3: Đổi chéo với bạn kiểm tra kết Bài 2:Tìm từ ngữ thích hợp với chỗ trống: a) Xe cộ lại đường đông b)Trời mưa, đường đất sét trơn c)Ở thành phố có nhiều tòa nhà cao Giáo viên hướng dẫn học sinh làm theo nhóm - Bước 1: Cá nhân đọc kĩ yêu cầu tập - Bước 2: Suy nghĩ tìm vế so sánh - Bước 3: Nhóm trưởng điều hành yêu cầu bạn tìm thống ý kiến Với dạng tổ chức thảo luận nhóm để học sinh có phương án trả lời tạo hứng thú vui vẻ qua bạn chia sẻ có thêm vế so sánh hay giúp bổ sung kiến thức Dạng tập giúp học sinh tạo lập hình ảnh, câu văn, thơ sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh dựa ngữ liệu có sẵn phần học sinh phải tự tạo lập Dạng 3: Đặt câu có hình ảnh so sánh đặt câu dựa vào từ ngữ, vào tranh ảnh có sẵn: Để học sinh có tính sáng tạo cao giúp em làm tập đặt câu có hình ảnh so sánh từ dễ đến khó sau: Bài 1:Quan sát cặp tranh viết câu có hình ảnh so sánh 15 Giáo viên hướng dẫn học sinh - Bước 1: Đọc kĩ yêu cầu tập - Bước 2: Nhóm trưởng cho bạn chia sẻ với câu hỏi: + Đề yêu cầu gì? + Bạn cho biết tranh vẽ ? + Bạn nói câu có hình ảnh so sánh phù hợp với tranh - Bước 3: Trong nhóm thống chọn câu văn hay VD: - Xe ô tô lao nhanh tên bắn - Bóng đèn điện toả sáng mặt trăng - Cây thông cao tháp - Nụ cười cô tươi hoa hồng - Thỏ hiền báo - Bước 4: Giáo viên chốt kiến thức Bài 2:Đặt câu có dùng biện pháp so sánh để nói về: a) Một vật b) Nói đồ vật c) Nói mẹ Với tập cho học sinh hoạt động lớp yêu cầu: 16 - Bước 1: Đọc kĩ yêu cầu tập - Bước 2: Trao đổi với bạn bên cạnh để tìm câu văn có hình ảnh so sánh - Bước 3: Cho học sinh chia sẻ trước lớp để tìm câu văn có hình ảnh khác Bài 3:Đặt câu có hình ảnh so sánh để nói chủ đề mà em thích ( Con vật, người, cối ) Bài tập làm tương tự tập Dạng 4:Viết đoạn văn có hình ảnh so sánh Từ việc giúp học sinh làm tốt tập tơi đưa mức độ cao viết đoạn văn hay có hình ảnh so sánh để hình thành phát triển trí tưởng tượng, óc quan sát khả nhận xét đánh giá giúp em có vốn từ ngữ phong phú Bài tập: Em viết đoạn văn ngắnNói cảnh đẹp q hương Trong có câu văn dùng hình ảnh so sánh Đây dạng tập khó, giáo viên phải hướng dẫn học sinh câu hỏi gợi ý: + Em nêu cảnh vật quê hương? ( đa, cánh đồng lúa, dòng sơng, mái đình , ) + Dựa vào học trước em nói câu có dùng biện pháp sánh để nói đa, cánh đồng lúa, dòng sơng, + Mỗi vật cho nhiều em nói để em lựa chọn câu hay + Cho học sinh nói chia sẻ đoạn văn nhóm viết + Đọc để chia sẻ trước lớp cho em bình chọn hay Với đối tượng học sinh giỏi yêu cầu đoạn văn có hình ảnh so sánh với đối tượng học sinh học chưa tốt yêu cầu hình ảnh so sánh VD: Quê hương giống người mẹ hiền em Phong cảnh quê em thật đẹp Đầu làng có đa già sừng sững tháp đèn khổng lồ Giữa làng mái đình cổ kính tòa lâu đài Xa xa, cánh đồng lúa chín thảm vàng Dòng sơng hiền hòa uốn lượn dải lụa đào Nhờ việc phân dạng tập theo mức độ giúp học sinh nắm kiến thức, kỹ nhận biết học sinh nâng lên theo mức độ Học sinh nhận biết mà cờn sử dụng tốt biện pháp so sánh vận dụng vào việc viết câu, đoạn văn hay văn giàu hình ảnh Học sinh hứng thú, tích cực học tập Qua giúp em hiểu thêm yêu Tiếng Việt, thấy phong phú giàu tiếng mẹ đẻ Từ đó, em yêu thích học Tiếng Việt 17 Biện pháp 5: Kiểm tra, đánh giá: * Mục đích: Sau học tốt dạng tập, để giúp giáo viên đánh giá học sinh nắm tập tiết học giúp học sinh tự đánh giá học sinh để từ giáo viên điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học giúp học sinh tiến học so sánh * Nội dung: - Học sinh tự kiểm tra đánh giá học sinh - Giáo viên kiểm tra đánh giá học sinh - Phụ huynh kiểm tra đánh giá học sinh * Cách tiến hành: - Với học sinh tự kiểm tra đánh giá học sinh: Vào tiết học lớp có tập so sánh q trình học sinh học tơi giao cho bạn nhóm đầu kiểm tra nhà ghi vào phiếu: Bạn hoàn thành tập chưa? Bài bạn làm có khơng? Bạn vướng mắc câu hay nào? kiểm tra học, kết thúc tiết học kiểm tra chéo cho để củng cố kiến thức - Giáo viên kiểm tra học sinh: + Với tiết học so sánh kiểm tra thường xuyên việc quan sát ánh mắt, cử học sinh để biết em nắm tốt em nắm chưa tốt từ tơi giao tập nhà đơn giản cho học sinh mức giao tập cao học sinh học tốt + Kiểm tra định kỳ: Sau học xem học sinh có làm khơng tơi thường lồng vào hình thức kiểm tra bổ trợ vào cuối tuần để đánh giá kết - Phụ huynh kiểm tra học sinh: Tôi thường xuyên liên hệ với phụ huynh Với học sinh học yếu trao đổi với phụ huynh để họ nắm biện pháp so sánh để phụ huynh hiểu từ giúp đỡ Với học sinh học tốt nhờ phụ huynh kiểm tra kết làm Với cách kiểm tra tơi nắm bắt nhờ có học sinh với học sinh để học sinh giúp đỡ học tập học sinh giúp đỡ giáo viên với phụ huynh phối kết hợp để giúp nắm bắt đối tượng học sinh Với giáo viên người chủ cơng phân loại đối tượng học sinh hoàn thành tốt, hoàn thành chưa hồn thành để có biện pháp giúp đỡ em học tập tốt Biện pháp 6: Động viên, khuyến khích, khen thưởng * Mục đích: Để động viên, khích lệ tinh thần học tập giúp em có động lực phấn đấu vươn lên 18 * Hình thức khen thưởng: - Tại chỗ, lúc, nơi - Sau tuần học - Kết thúc học kỳ cuối năm hay họp phụ huynh * Cách tiến hành: - Với hình thức khen thưởng chỗ sử dụng lúc, nơi vào đầu giờ, cuối học học sinh nắm bài, có tiến so với thân Với học sinh giỏi khuyến khích em phát huy tinh thần cho bạn Với em nhận thức chậm động viên lời nói, tràng pháo tay, hoa học sinh cảm thấy phấn khởi thích thú tiết học hàng ngày lớp - Khen sau tuần học: Dựa vào báo cáo buổi sinh hoạt lớp với em có tiến tiết học so sánh tuyên dương trước lớp - Khen cuối kỳ cuối năm dựa vào kiểm tra, tặng phần thưởng đồ dùng học tập cho học sinh lên bốc thăm : Bút chì, tẩy, thước kẻ, vở, lọ mực, hồ dán, khen thưởng họp phụ huynh để phụ huynh tin tưởng thấy việc làm phù hợp để nhà động viên khen kịp thời tạo động lực cho phấn đấu vươn lên Vậy hình thức khen thưởng không với môn học mà tất môn, học sinh lớp thích thú, em có ý thức, động lực phấn đấu vươn lên thi đua học tập để đạt kết tốt, em thấy ngày đến trường ngày vui phụ huynh tin tưởng gửi gắm em III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Với cách làm nhưđã trình bày trên, năm học 2017 - 2018 triển khai dạy thực nghiệm cho học sinh lớp 3A chủ nhiệm tiến hành đối chứng với lớp 3B với đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Việt phần biện pháp so sánh đề năm học 2017 – 2018 * Kết cụ thể sau: - Học sinh nhận diện sử dụng biện pháp so sánh tốt - Kỹ nói viết câu nâng lên đạt kết cao - Các em mạnh dạn tự tin, say mê, hào hứng học môn Tiếng Việt Lớp 3A1 Sĩ số 39 Điểm Giỏi SL % 18 46 Khá SL % 13 33 TB SL 19 % 21 Yếu SL % 0 HS thích học SL % 36 92 3A2 35 20 10 29 15 43 19 54 Như vậy, qua thời gian dạy thực nghiệm theo biện pháp thu kết đáng khích lệ, tơi thấy chất lượng học tập em tiến rõ rệt Các em hứng thú say mê học tập, u thích mơn học, tập trung cao, phát huy khả duy, trí tưởng tượng phong phú Kỹ năng, kỹ xảo em hình thành từ đơn giản đến thành thạo, linh hoạt, sáng tạo, viết câu văn có hình ảnh so sánh xác Khả nhận xét, đánh giá tác dụng biện pháp tu từ so sánh nâng lên, em hiểu ý nghĩa câu văn câu thơ C KẾT LUẬN Nhận định chung: 20 Việc giảng dạy môn Tiếng Việt nói chung phần kiến thức biện pháp tu từ so sánh nói riêng có ý nghĩa quan trọng Nó góp phần hình thành kỹ nghe, nói, đọc, viết đồng thời thực tốt mục tiêu giáo dục tiểu học Với số việc làm thân, tơi hi vọng góp phần nâng cao hiệu dạy học phân môn Tiếng Việt với nội dung so sánh lớp Biển kiến thức vô tận Những suy nghĩ việc làm giọt nước nhỏ biển kiến thức Nhưng tơi nghĩ, với lòng tất học sinh thân yêu, tương lai đất nước để giúp em phát triển phẩm chất, lực cách toàn diện từ cấp Tiểu học việc làm dù có nhỏ thật có ý nghĩa Tuy nhiên q trình nghiên cứu làm đề tài với lực trình độ có hạn thân, khơng thể tránh khỏi hạn chế thiếu sót Rất mong đóng góp trao đổi ý kiến bạn đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện Điều kiện để sáng kiến nhân rộng: Để nâng cao hiệu dạy học phân môn Tiếng Việt với nội dung so sánh lớp người giáo viên cần phải: a Nắm vững nội dung chương trình sách Tiếng Việt lớp b Tích cực vận dụng đổi phương pháp dạy học dạy c Đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học d Đa dạng hóa dạng tập e Tích cực tham gia học tập, tự bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, trình độ chunmơn nghiệp vụ, thường xuyên dự đồng nghiệp, tham dự đầy đủ lớp tập huấn chuyên môn … để nắm bắt thông tin nội dung, phương pháp chương trình mơn Tiếng Việt Từ đó, giáo viên lập kế hoạch dạy học kế hoạch học cách khoa học, có tích hợp kiến thức môn học lớp học với g Động viên khuyến khích học sinh tự học, học theo phương pháp tự tìm tòi Dạy học hướng tập trung vào học sinh, phải coi học sinh chủ thể hoạt động, tổ chức hoạt động giúp em chiếm lĩnh tri thức rút kết luận phù hợp với học Phạm vi áp dụng sáng kiến: Sáng kiến áp dụng rộng rãi dễ dàng với đồng chí giáo viên, em học sinh khối trường Tiểu học Những đề xuất, kiến nghị a Đối với cấp lãnh đạo: 21 - Cẩn tổ chức nhiều hội thảo, chuyên đề để giáo viên có hội thảo luận học hỏi đồng nghiệp - Tổ chức hội thảo để giải đáp vướng mắc giáo viên, có vấn hướng dẫn phương pháp cách làm có hiệu cho giáo viên b Đối với giáo viên: - Cần thường xuyên trau dồi kiến thức kinh nghiệm giảng dạy cho tốt Thật say mê, yêu nghề, nhiệt huyết với học sinh - Cần nghiên cứu áp dụng có hiệu kinh nghiệm giảng dạy học kinh nghiệm đúc rút trình giảng dạy c Đối với phụ huynh học sinh: - Cần quan tâm đến việc học em mình, đầu có hiệu cho em thời gian, sách vở, điều kiện cần thiết có phương pháp kèm cặp nhà có hiệu - Cần có mối quan hệ chặt chẽ với nhà trường thầy cô giáo để kịp thời nắm bắt tình hình học tập em Trên số suy nghĩ việc làm nhằm giúp học sinh lớp học tốt biện pháp tu từ so sánh ”, góp phần tháo gỡ khó khăn, lúng túng cho giáo viên học sinh dạy – học phần kiến thức biện pháp tu từ so sánh, đồng thời nhận thức đắn tầm quan trọng phần kiến thức Tôi mong góp ý, trao đổi cấp đạo chuyên môn, bạn đồng nghiệp để kinh nghiệm hồn chỉnh Tơi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm thân viết, không chép nội dung người khác Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội tháng năm 2018 Người viết 22 MỤC LỤC A MỞ ĐẦU I.ĐẶT VẤN ĐỀ: Lý chọn vấn đề nghiên cứu Trang 2.Ý nghĩa tác dụng giải pháp Trang Phạm vi nghiên cứu Trang II PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH .Trang Cơ sở lý luận Trang 2 Cơ sở thực tiễn Trang 3 Các biện pháp tiến hành Trang Thời gian tạo giải pháp Trang B NỘI DUNG 23 I MỤC TIÊU Trang II MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP HỌC TỐT BIỆN PHÁP TU TỪ SO SÁNH Trang III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Trang 23 C KẾT LUẬN Nhận định chung Trang 25 Điều kiện để sáng kiến nhân rộng Trang 25 Phạm vi áp dụng sáng kiến Trang 26 Những đề xuất, kiến nghị Trang 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách hướng dẫn học Tiếng Việt lớp tập 1A Sách hướng dẫn học Tiếng Việt lớp tập 1B Sách thiết kế giảng Tiếng Việt Cùng em học Tiếng Việt lớp – NXB Hà Nội Bài tập thực hành Tiếng Việt – NXBGD Việt Nam Ôn luyện Tiếng Việt - NXBGD Việt Nam Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp - NXBGD Việt Nam Luyện Từ câu – NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội Bài tập nâng cao Từ Câu lớp – NXB Đại Học Sư Phạm 24 XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TRƯỜNG TIỂU HỌC DÂN TIẾN Tổng điểm : TM HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CHỦ TỊCH - HIỆU TRƯỞNG XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHOÁI CHÂU Tổng điểm : 25 TM HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CHỦ TỊCH - TRƯỞNG PHÒNG 26 27 28 ... khoavà đề biện pháp cần giải - Thực nghiệm sư phạm - Kết - Điều kiện để sáng kiến nhân rộng II MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP HỌC TỐT BIỆN PHÁP TU TỪ SO SÁNH: Biện pháp 1: Giúp học sinh tự... phần kiến thức biện pháp tu từ so sánh trường Tiểu học - Đề giải pháp để giúp học sinh học tốt biện pháp tu từ so sánhnhằm nâng cao chất lượng dạy học - Giáo viên nghiên cứu nội dung học sách giáo... để giúp giáo viên đánh giá học sinh nắm tập tiết học giúp học sinh tự đánh giá học sinh để từ giáo viên điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học giúp học sinh tiến học so sánh * Nội dung: - Học
- Xem thêm -

Xem thêm: một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 nắm vững biện pháp tu từ so sánh, một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 nắm vững biện pháp tu từ so sánh, Biện pháp 5: Kiểm tra, đánh giá:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay