Powerpoint độc, đẹp - Giáo dục công dân 11 - bài cạnh tranh

23 22 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:32

Bài soạn powerpoint được thiết kế độc, lạ, đẹp cho giáo viên hoặc sinh viên thực tập tham khảo trong quá trình soạn bài giảng về giáo dục công dân lớp 11. Bài giảng tiết Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa khái quát về toàn bộ nội dung của bài 4. phần Công dân với kinh tế. Bài thiết kế được chuẩn bị kỹ lưỡng với những giao diện đẹp mắt, hiệu ứng hấp dẫn, nội dung khoa học và chính xác giúp các bạn có thể lựa chọn để phát triển thêm ý tưởng của mình khi dạy học Giáo dục công dân 11 Bài CẠNH TRANH TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THƠNG HÀNG HĨA NỘI DUNG BÀI HỌC Cạnh tranh nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh Mục đích cạnh tranh loại cạnh tranh Tính hai mặt cạnh tranh Cạnh tranh nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh a Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh (cạnh tranh kinh tế) ganh đua, đấu tranh chủ thể kinh tế sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành điều kiện thuận lợi để thu nhiều lợi nhuận Tính chất cạnh tranh Các chủ thể kinh tế tham gia cạnh tranh Mục đích cạnh tranh - Người mua & người mua, người bán - Ganh đua, đấu tranh & người bán - Lành mạnh không lành - Cùng ngành - khác ngành Lợi mạnh nhuận b Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh Tồn nhiều chủ sở hữu khác với tư cách đơn vị kinh tế độc lập Lợi ích riêng Điều kiện sản xuất khác Cạnh tranh để giành điều kiện thuận lợi, hạn chế bất lợi 100 triệu/năm Trên 200 tỷ $/năm 2016: coopmart: 28.000 tỉ đồng gần 200 tỷ $/năm Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh khác lợi ích kinh tế chủ thể sản xuất hàng hóa độc lập Mục đích cạnh tranh loại cạnh tranh a Mục đích cạnh tranh Giành nguồn lực sản xuất Giành nguồn lực sản xuất Giành ưu khoa học công nghệ Khoa học, kỹ thuật đại -> sản phẩm có nhiều tính -> lợi Asus Zenfone AR: tích hợp công nghệ tăng cường thực tế ảo Google Tango Daydream VR Sony Xperia XZ Premium trang bị hình 4K HDR.: LG G6: Điện thoại flagship LG tuyên bố điện thoại thông minh giới trang bị công nghệ Dolby Vision Giành nguồn lực sản xuất Giành thị trường, nơi đầu tư, hợp đồng, đơn đặt hàng Giành ưu khoa học công nghệ Giành nguồn lực sản xuất Giành thị trường, nơi đầu tư, hợp đồng, đơn đặt hàng Giành ưu khoa học công nghệ Giành ưu chất lượng, giá cả, dịch vụ bán hàng, chăm sóc khách hàng b Các loại cạnh tranh Học sinh tự nghiên cứu (giảm tải) Tính hai mặt cạnh tranh Cạnh tranh lành mạnh Cạnh tranh khơng lành mạnh Tính hai mặt cạnh tranh Không Phù hợp - Chuẩn mực Không đạo đức phù hợp KT -XH - Hệ Kìm phát triển cạnh tranh hãm Đúng Cạnh tranh lành mạnh - Pháp luật Cạnh tranh không lành mạnh Tính hai mặt cạnh tranh Khơng Phù hợp - Chuẩn mực Không đạo đức phù hợp KT rối KT phát - Hệ cạnh tranh loạn triển Đúng Cạnh tranh lành mạnh Mặt tích cực cạnh tranh - Pháp luật Tính hai mặt cạnh tranh Cạnh tranh không lành mạnh Mặt hạn chế cạnh tranh a Mặt tích cực cạnh tranh Kích thích LLSX, KH KT phát triển, tăng NSLĐ Thúc đẩy tăng trưởng KT, chủ động, tích cực hội nhập KT quốc tế Khai thác tối đa nguồn lực Mặt hạn chế cạnh tranh Ảnh hưởng môi trường, môi sinh Thủ đoạn phi pháp, bất lương ảnh hưởng lợi ích chung Rối loạn thị trường, cản trở phát triển kinh tế, xã hội ... DUNG BÀI HỌC Cạnh tranh nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh Mục đích cạnh tranh loại cạnh tranh Tính hai mặt cạnh tranh Cạnh tranh nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh a Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh (cạnh. .. mặt cạnh tranh Khơng Phù hợp - Chuẩn mực Không đạo đức phù hợp KT -XH - Hệ Kìm phát triển cạnh tranh hãm Đúng Cạnh tranh lành mạnh - Pháp luật Cạnh tranh khơng lành mạnh Tính hai mặt cạnh tranh. .. Không Phù hợp - Chuẩn mực Không đạo đức phù hợp KT rối KT phát - Hệ cạnh tranh loạn triển Đúng Cạnh tranh lành mạnh Mặt tích cực cạnh tranh - Pháp luật Tính hai mặt cạnh tranh Cạnh tranh khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Powerpoint độc, đẹp - Giáo dục công dân 11 - bài cạnh tranh, Powerpoint độc, đẹp - Giáo dục công dân 11 - bài cạnh tranh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay