Tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân dưới góc độ so sánh giữa pháp luật nước CHDCND lào và pháp luật nước CHXHCN việt nam

99 1 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:28

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là dưới góc độ lý luận và lịch sử Nhà nướcvà pháp luật làm rõ cơ sở lý luận, quá trình hình thành và phát triển của hệ thốngTAND của Lào và Việt Nam, trên cơ sở những so sánh về điểm tương đồng và khác biệt về tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân theo quy định pháp luật hai nước, rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc đổi mới tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân trong tiến trình cải cách tư pháp, nhằm xây dựng hệ thống tòa án trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án của nước CHDCND Lào. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI BOUNLONG DALY TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TỊA ÁN NHÂN DÂN DƯỚI GĨC ĐỘ SO SÁNH GIỮA PHÁP LUẬT NƯỚC CHDCND LÀO PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành : Luật Hiến pháp Luật Hành Chính Mã số : 60.38.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VĂN HỊA HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo Trường Đại học Luật Hà Nội, đặc biệt thầy cô giáo Khoa sau Đại học Khoa Luật Hiến pháp tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu chương trình thạc sĩ luật học trường Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến người hướng dẫn khoa học PGS.TS Văn Hòa, người tận tâm, nhiệt tình bảo giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè động viên, quan tâm, giúp đỡ suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày…tháng…năm 2016 TÁC GIẢ LUẬN VĂN BOUNLONG DALY LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng cá nhân Mọi tài liệu, số liệu luận văn khách quan, trung thực Những kết quả, đánh giá luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học Hà Nội, ngày…tháng…năm 2016 XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN HƯỚNG DẪN BOUNLONG DALY DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHDCND : Cộng hoà dân chủ nhân dân CHXHCN : Cộng hoà xã hội chủ nghĩa HĐXX : Hội đồng xét xử Luật TCTAND : Luật Tổ chức Toà án nhân dân TAND : Toà án nhân dân MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu luận văn 4 Mục tiêu nghiên cứu luận văn Các câu hỏi nghiên cứu luận văn Các phương pháp nghiên cứu áp dụng để thực luận văn Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Bố cục (các chương) luận văn CHƯƠNG KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN NƯỚC CHDCND LÀO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 1.1 Một số vấn đề khái quát Tòa án 1.1.1 Khái quát Quyền tư pháp 1.1.2 Khái quát hệ thống Tòa án nhân dân 1.2 Q trình hình thành phát triển Tòa án nhân dân Lào Việt Nam qua giai đoạn lịch sử 10 1.2.1 Q trình hình thành, phát triển Tòa án nhân dân Việt Nam qua giai đoạn lịch sử 10 1.2.2 Q trình hình thành, phát triển Tòa án nhân dân nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 15 Kết luận Chương 20 CHƯƠNG SO SÁNH PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA 22 ÁN NHÂN DÂN NƯỚC CHDCND LÀO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 2.1 Những điểm tương đồng tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân Lào Việt Nam 22 2.1.1 Điểm tương đồng nguyên tắc tổ chức hoạt động 22 2.1.2 Điểm tương đồng cấu tổ chức hệ thống Tòa án nhân dân 29 2.1.3 Điểm tương đồng chức năng, nhiệm vụ Tòa án nhân dân 33 2.1.4 Những điểm tương đồng hoạt động Thẩm phán Thư ký Toà án nhân dân 36 2.2 Những điểm khác biệt tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân Lào Việt Nam 39 2.2.1 Điểm khác biệt nguyên tắc tổ chức hoạt động 39 2.2.2 Điểm khác biệt cấu tổ chức hệ thống Tòa án nhân dân 49 2.2.3 Điểm khác biệt chức năng, nhiệm vụ Tòa án nhân dân 56 2.2.4 Những điểm khác biệt hoạt động của Thẩm phán, Thư ký Toà án nhân dân thành viên khác Tòa án nhân dân 60 Kết luận Chương 71 CHƯƠNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 72 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN NƯỚC CHDCND LÀO 3.1 Những học kinh nghiệm rút từ việc so sánh quy định tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân Lào Việt Nam 72 3.2 Kiến nghị số giải pháp hoàn thiện quy định tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân nước CHDCND Lào 77 3.2.1 Hoàn thiện quy định mơ hình tổ chức hệ thống Toà án nhân dân 77 3.2.2 Hoàn thiện nguyên tắc tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân 79 3.2.3 Về nhiệm vụ, thẩm quyền hệ thống tòa án nhân dân 81 3.2.4 Hồn thiện quy định hoạt động thành viên Tòa án nhân dân 83 Kết luận chương 87 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cải cách tư pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền nước CHDCND Lào định hướng q trình đổi hệ thống trị Lào Theo quy định Hiến pháp Lào năm 2015, quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng phối hợp thực ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp Toà án nhân dân bốn hệ thống quan thuộc máy nhà nước, quan xét xử nước CHDCND Lào, nơi biểu tập trung quyền tư pháp Thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật giai đoạn cách mạng đất nước, hệ thống ngành Tồ án góp phần to lớn bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa quyền làm chủ nhân dân; bảo vệ tài sản Nhà nước, tập thể; bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự nhân phẩm cơng dân Hệ thống Tồ án nước CHDCND Lào trải qua cải cách tổ chức hoạt động qua thời kỳ theo quy định Hiến pháp Lào năm 1991, Luật tổ chức TAND Lào năm 1997, Hiến pháp Lào năm 2003, Luật Tổ chức TAND Lào năm 2003 Hiện nay, Lào vừa ban hành Hiến pháp năm 2015 với nhiều nội dung sửa đổi quan trọng, có việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, việc xem xét phù hợp hệ thống văn pháp luật năm qua tiếp tục đặt Luật tổ chức tòa án nhân dân Lào ban hành từ năm 2003, trải qua 10 năm đưa vào thực thi thực tế, bên cạnh thành tựu đáng kể đạt được, nhiều hạn chế, đặc biệt hạn chế mặt máy tổ chức cồng kềnh, lực chuyên môn thẩm phán thư ký tòa án hạn chế, dẫn đến yếu hoạt động xét xử Tòa án, gây lòng tin nhân dân ngành tư pháp Lào Trước yêu cầu đặt từ thực tiễn xét xử yêu cầu nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việc tổ chức thực quyền tư pháp, Toà án phải công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật, cơng lý, quyền người, đòi hỏi ngành TAND Lào phải cải cách mạnh mẽ từ nhận thức, pháp luật, sở vật chất nguồn nhân lực phục vụ việc xét xử, mà trước hết phải sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật tổ chức hoạt động ngành TAND Lào Chính vậy, việc nghiên cứu, học tập, tham khảo pháp luật nước giới tổ chức hoạt động hệ thống nhân dân đặt yêu cầu cấp thiết Là công dân Lào, sinh sống, học tập, nghiên cứu pháp luật Việt Nam, thấy rằng, nước anh em, có hồn cảnh lịch sử tương tự nhau, sau 40 năm giải phóng thống đất nước, lập pháp Việt Nam có tiến vượt bậc, tiệm cận với lập pháp quốc tế Việc nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam nói chung, quy định tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân nói riêng, để lại nhiều học bổ ích cho Lào q trình sửa đổi quy định pháp luật quan trọng làm tảng cho hoạt độngpháp Lào Chính vậy, chọn đề tài “Tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân góc độ so sánh pháp luật nước CHDCND Lào pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” làm nội dung nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Trong năm gần có số cơng trình khoa học, viết tạp chí liên quan đến nội dung tổ chức hoạt động tòa án nhân dân Có thể phân loại thành nhóm sau: Thứ nhất, cơng trình giáo trình, sách chun khảo kể đến: Thái Vĩnh Thắng, Vũ Hồng Anh (chủ biên) (2014), Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Tái lần thứ 16 có sửa đổi, bổ sung, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; Nguyễn Đăng Dung (chủ biên - Biên soạn), Bùi Xuân Đức, Bùi Ngọc Sơn, Đặng Minh Tuấn (2014), Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Đăng Dung (2002), "Một số vấn đề Hiến pháp máy Nhà nước", Sách tham khảo, Nxb Giao thông vận tải; Đào Trí Úc (chủ biên, 2002), "Hệ thống tư pháp cách tư pháp Việt Nam nay", Nxb Khoa học xã hội năm 2002; Ngô Huy Cương (2005), "Góp bàn cải cách pháp luật Việt Nam nay" TS, Nxb Tư pháp; Nguyễn Văn Thảo (2006), "Xây dựng Nhà nước pháp quyền lãnh đạo Đảng", Nxb Tư pháp Thứ hai, cơng trình luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ luận học nghiên cứu hệ thống tư pháp có liên quan đến tòa án nhân dân như: Luận án tiến sĩ luật học, Viện nghiên cứu nhà nước pháp luật "Đổi tổ chức hoạt động tòa án nhân dân nước ta giai đoạn " tác giả Lê Thành Dương năm 2002; Luận án tiến sĩ luật học, Đại học luật Hà nội "Đổi tổ chức hoạt động quan tư pháp theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền" tác giả Trần Huy Liệu năm 2003; Luận án tiến sĩ luật học, Đại học quốc gia Hà nội "Những vấn đề lý luận thực tiễn cải cách hệ thống quan tòa án Việt Nam theo định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền" tác giả Đỗ Thị Ngọc Tuyết năm 2005; Luận văn thạc sĩ Luật học, trường Đại học Luật Hà Nội “Nghiên cứu tiếp tục đổi tổ chức hoạt động tòa án nhân dân theo định hướng Nghị 49NQ/TW Hiến pháp 2013” tác giả Nguyễn Văn Cường năm 2014; Luận văn 10 thạc sĩ luật học Trường Đại học Luật Hà Nội “Hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Toà án nhân dân nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào” tác gỉa Bunlai Anêka năm 2003… Thứ ba, viết liên quan đến nội dung đổi tổ chức hoạt động tòa án nhân dân đăng tạp chí: “Những vấn đề chủ yếu công cải cách tư pháp giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam” TSKH.PGS Lê Cảm, tạp chí Tòa án nhân dân số năm 2006; “Đổi tổ chức hoạt động án nhân dân theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” tác giả Trương Hồ Bình, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội, Số 2+3/2009, tr – 16; “Hồn thiện mơ hình tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa” tác giả Trương Hòa Bình, Tạp chí Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, Số 10/2012, tr – 12; “Một số ý kiến đề xuất sửa đổi Hiến pháp năm 1992 liên quan đến tổ chức hoạt động tòa án nhân dân” tác giả Trần Duy Bình, Tạp chí Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, Số 12/2013, tr – 4; “Tiếp tục hoàn thiện mơ hình tổ chức hoạt động tòa án nhân dân, tương xứng với chức năng, nhiệm vụ "Tòa án quan xét xử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực quyền tư pháp"” tác giả Trương Hòa Bình, Tạp chí Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, Số 7/2014, tr – 12; “Hồn thiện mơ hình tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân” tác giả Đỗ Thị Hải Yến, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, Viện Nhà nước Pháp luật, Số 7/2014, tr 15 - 23 Các cơng trình đặt vấn đề làm tảng cho việc nghiên cứu tổ chức hoạt động hệ thống Tòa án nhân dân Tuy vậy, cơng trình chủ yếu sâu vào lĩnh vực nghiên cứu chung tổ chức quyền lực Nhà nước, có cơng trình nghiên cứu vấn đề thời điểm nghiên cứu lâu nên không cập nhật vấn đề đặt lý luận thực tiễn nay, nội dung khơng mang tính thời Cho đến nay, chưa có cơng trình nghiên cứu tổ chức hoạt động hệ thống TAND theo Luật Tổ chức TAND Việt Nam năm 2003 Đồng thời, Lào, ngồi cơng trình “Hồn thiện pháp luật tổ chức hoạt động TAND nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào” tác giả Bunlai Anêka năm 2003 nghiên cứu tổ chức hoạt động TAND nước CHDCND Lào theo Luật Tổ chức TAND năm 1997, chưa có cơng trình nghiên cứu tổ chức hoạt động hệ thống TAND Lào theo Luật TCTAND năm 2003 vấn đề đổi tổ chức hoạt động hệ 85 bất cập việc đề cao cấp hành lãnh thổ tổ chức hoạt động ngành tòa án trọng tới ưu điểm nguyên tắc hai cấp xét xử nguyên tắc độc lập xét xử Để phát huy hết ưu điểm nguyên tắc hai cấp xét xử độc lập xét xử, hệ thống tòa án vẫ tổ chức theo bốn cấp nay, có thay đổi cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cấp Tòa án Theo đó, hệ thống cấu tổ chức hệ thống TAND Lào cấu trúc thành bốn cấp tòa án: (1) cấp tòa án cấp có thẩm quyền hạn chế; (2) cấp tòa án thẩm có thẩm quyền chung; (3) cấp tòa án phúc thẩm; (4) cấp tòa án tối cao Trong đó, xác định nhiệm vụ, quyền hạn hệ thống TAND sau: - Tòa án thẩm khu vực đặt tổ chức đơn vị hành cấp huyện/Tòa án nhân dân thẩm đặt đơn vị hành cấp huyện có nhiệm vụ xét xử thẩm vụ việc theo quy định pháp luật: Với vai trò Tòa án thẩm cấp thứ nhất, Tòa án thẩm khu vực cần thành lập sở đơn vị hành cấp huyện địa bàn đơn vị hành cấp tỉnh Đồng thời việc xác định có Tòa án thẩm khu vực cần thành lập địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần vào tiêu chí; số lượng loại vụ án; quy mơ địa giới hành (diện tích lãnh thổ), đặc điểm địa lý (vùng, miền), số lượng dân cư điều kiện phát triển kinh tế xã hội nơi dự kiến thành lập Tòa án thẩm khu vực nhằm phân bổ hợp lý cân cơng việc tòa án loại nơi đặt trụ sở tòa án phải khu vực thuận lợi để người dân dễ tiếp cận với tòa án Ngồi ra, cần tính tốn thành lập thêm chi nhánh tòa án thẩm khu vực địa hạt tư pháp lớn, vùng sâu, vùng xa để bảo đảm tòa án cấp tòa án gần dân nhất, đáp ứng nhanh, trực tiếp nhu cầu tiếp cận công lý người dân Các chi nhánh Tòa án thẩm khu vực khơng thiết có đầy đủ máy “tòa án thẩm khu vực con”; nơi hướng dẫn thủ tục tố tụng, trợ giúp pháp lý cho nhân dân, tiếp nhận đơn khiếu kiện, lập hồ vụ án, đầu mối quan hệ với quan kiểm sát điều tra khu vực…; đồng thời nơi xét xử cần thiết Đội ngũ cán chi nhánh trực thuộc biên chế tòa án thẩm khu vực chánh án tòa án thẩm khu vực điều động, phân cơng nhiệm vụ - Tòa án nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương: Với vai trò tòa án thẩm cấp thứ hai (trên cấp thẩm sở) Tòa án phúc thẩm cấp thứ (cấp phúc thẩm sở), Tòa án theo hình thức tổ chức theo đơn vị hành cấp tỉnh; Tòa án phúc thẩm có quyền xét xử thẩm phúc thẩm số vụ án theo lãnh thổ giới hạn phạm vi địa giới hành tỉnh, 86 thành phố trực thuộc Trung ương TAND cấp tỉnh Theo thực tiễn tổ chức chung nước phát triển, tòa án cấp phụ trách địa bàn từ – tòa án thẩm cấp - Các TAND cấp cao (hiện nay, tòa Việt Nam tổ chức theo khu vực Hà Nội, Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh, Nhà nước Lào học tập, tổ chức theo số khu vực trọng điểm Lào): Các tòa án đóng vai trò Tòa án phúc thẩm câp thứ hai (trên cấp phúc thẩm sở) tòa án thay Tòa án phúc thẩm TAND Tối cao, TAND cấp cao tổ chức theo khu vực giống việc tổ chức Tòa án phúc thẩm TAND tối cao Nhiệm vụ TAND cấp cao xét xử phúc thẩm án, định thẩm TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phạm vi khu vực quản lý có kháng cáo, kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm án, định Tòa án cấp có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị - TAND tối cao: Sẽ tổ chức lại sở TAND tối cao Tuy nhiên, theo tinh thần cải cách tư pháp, chun mơn hóa, nâng cao chất lượng xét xử, TAND tối cao tập trung nhiệm vụ có nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm xét xử, hướng dẫn áp dụng thống pháp luật, phát triển án lệ xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm TAND tối cao gồm 13 – 17 thẩm phấn chuyên gia pháp lý đầu ngành, có uy tín tơn vinh xã hội Phương án tổ chức theo tinh thần cải cách hệ thống tư pháp nước CHDCND Lào, để tổ chức hệ thống TAND theo “thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc đơn vị hành chính”, khắc phục bước bất cập, hạn chế hệ thống tòa án, khơng tạo nhiều xáo trộn, bước phù hợp với thực tiễn Lào Đồng thời, phương án đảm bảo lãnh đạo cấp ủy địa phương (tỉnh, thành ủy), giám sát quan dân cử (HĐND cấp tỉnh) hoạt động Tòa án 3.2.2 Hồn thiện nguyên tắc tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân Thứ nhất, Hiến pháp Lào sửa đổi 2015 khơng có quy định ngun tắc tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân Do đó, sửa đổi Luật Tổ chức TAND Lào năm 2003, nên bổ sung quy định nguyên tắc tổ chức hoạt độn Tòa án nhân dân, theo đó, học tập Hiến pháp Việt Nam năm 2013, quy định điều luật nguyên tắc tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân.Trong đó, quy định rõ nguyên tắc tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân, ví dụ như: HĐXX xét xử độc lập tuân theo pháp luật; nghiêm cấm quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử HĐXX; Tòa án nhân dân 87 xét xử công khai Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, phong, mỹ tục dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên giữ bí mật đời tư theo yêu cầu đáng đương sự, Tòa án nhân dân xét xử kín; Tòa án nhân dân xét xử tập thể định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn; nguyên tắc tranh tụng xét xử bảo đảm; chế độ xét xử thẩm, phúc thẩm bảo đảm; quyền bào chữa bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp đương bảo đảm … Thứ hai, sửa đổi hoàn thiện nguyên tắc tổ chức hoạt động Tòa án nhân dânLuật tổ chức TAND Lào, đặc biệt nguyên tắc độc lập xét xử Để khắc phục bất cập liên quan đến việc áp dụng nguyên tắc độc lập xét xử tổ chức hoạt động hệ thống Tòa án Lào, cần phải quán triệt nội dung nguyên tắc “thẩm phán độc lập tuân theo pháp luật” Theo đó, “độc lập” “quyền” thẩm phán, từ trọng tới việc quy định biện pháp luật để đảm bảo cho thẩm phán độc lập Đồng thời, không xem xét vấn đề “độc lập thẩm phán cách biệt lập” mà cần phải đặt mối quan hệ với trách nhiệm phải khách quan thẩm phán Bất kỳ biện pháp áp dụng cần phải vừa bảo đảm độc lập vừa bảo đảm ràng buộc trách nhiệm người thẩm phán Chính vậy, lâu dài, cần chuyển giao lại việc quản lý hành hệ thống tòa án sang Bộ Tư pháp Việc để TAND Tối cao chịu trách nhiệm quản lý hành hệ thống TAND cấp vơ hình chung tạo thành hệ thống kép kín, độc lập với thiết chế ngồi tòa án lại làm giảm tính độc lập nội ngành tòa án, cụ thể ảnh hưởng tới nguyên tắc độc lập xét xử Hiện nay, TAND cấp tỉnh quản lý toàn diện mặt tổ chức tài TAND cấp huyện trực thuộc; TAND tối cao cúng nắm quyền chi phối TAND tỉnh từ khía cạnh ngân sách hàng năm, sở vật chất, khen thưởng, kỷ luật nhân sự.Thực tế dẫn đến lệ thuộc tất yếu TAND cấp TAND cấp Trước mắt, chưa chuyển giao lại quản lý hành tòa án sang Bộ Tư pháp nên thành lập Tổng cục Quản lý hành tòa án thuộc TAND tối cao với chế đặc thù để đảm tách biệt cơng tác quản lý hành cơng tác xét xử; bảo đảm độc lập tương đối nội hệ thống tòa án Cùng với đó, cần phải sửa đổi hoàn thiện quy định chế hoạt động thẩm phán (được phân tích tiểu mục đây) Thứ ba, bổ sung thêm quy định nguyên tắc quan trọng cho tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân như: Nguyên tắc TAND tổ chức độc lập theo thẩm quyền xét xử; nguyên tắc việc xét xử thẩm TAND có hội thẩm tham gia, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn; nguyên tắc tòa án xét xử 88 kịp thời, công bằng, công khai; nguyên tắc tranh tụng xét xử xét xử bảo đảm; nguyên tắc xét xử thẩm, phúc thẩm đảm bảo; nguyên tắc trách nhiệm chứng minh tội phạm bảo đảm quyền bào chữa bị can, bị cáo quyền bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự; nguyên tắc bảo đảm quyền lực, hiệu hoạt động TAND; nguyên tắc TAND chịu giám sát quan quyền lực nhà nước Nội dung quy định tham khảo, học tập quy định tương ứng Luật tổ chức TAND Việt Nam năm 2014 3.2.3 Về nhiệm vụ, thẩm quyền hệ thống tòa án nhân dân Khi bàn nhiệm vụ, thẩm quyền tòa án cấp có quan điểm khác Tuy nhiên, thực tế là, TAND cấp huyện giải 90% số lượng vụ án thẩm chưa phù hợp theo dự kiến Tòa án thẩm khu vực thành lập sở đội ngũ cán sở vật chất TAND cấp huyện Trên thực tế, chất lượng đội ngũ cán bộ, thẩm phán TAND cấp huyện nhiểu địa phương bất cập, thâm chí số nơi chưa thực đáp ứng yêu cầu tăng thẩm quyền xét xử thời gian qua Mặt khác, hệ thống tòa án số nước giới cho thấy, tòa án cấp thấp (cấp thẩm sở, thẩm quyền hạn chế) thường xét xử thẩm vụ việc nghiêm trọng, có giá trị tranh chấp mức án tối đa thấp, có chất khơng phức tạp Điều cần thiết có tòa án đáp ứng nhu cầu tìm công lý phổ biến bở xã hội Cũng có tòa án tổ chức gần gũi với người dân Càng nâng cao thẩm quyền tòa án thẩm lên làm cho tòa án xa dân gây tình trạng sử dụng khơng hiệu nguồn lực Tòa án Với tính tốn sở số lượng án tỷ lệ án tăng hàng năm 10% dự kiến số lượng vụ án thuộc thẩm quyền Tòa án cấp cao tương lai nhiều, khơng phải có q việc tính tốn theo tỷ lệ % vụ việc thuộc thẩm quyền Mặt khác, việc đổi mơ hình tổ chức hệ thống tòa án cần đồng đổi thủ tục tố tụng, tiếp tục nâng cao trình độ đội ngũ thẩm phán… nên có sở để khẳng định chất lượng giải án cấp thẩm, phúc thẩm nâng cao, hạn chế tối đa vụ việc phải xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm Do đó, tương lai số lượng án khơng bị q tải Mặt khác, mục đích việc giám đốc thẩm, tái thẩm khơng nhằm khắc phục sai sót, vi phạm pháp luật việc giải vụ án mà có mục tiêu xây dựng án lệ để hướng dẫn áp dụng thống pháp luật phạm vi toàn quốc Mà nhiệm vụ “tổng kết kinh nghiệm xét xử hướng dẫn áp dụng thống pháp luật, phát triển 89 án lệ” đề xuất theo định hướng cải cách tư pháp giao cho TAND tối cao Vì vậy, xuất phát từ định hướng cải cách hệ thống tư pháp, sở học tập kinh nghiệm Việt Nam, đồng thời sở thực tiễn xét xử tòa án cấp quy định pháp luật nguyên tắc tòa án thực chế độ hai cấp xét xử tác giả luận văn thấy nên xác định nhiệm vụ, thẩm quyền tòa án cấp hệ thống tòa án sau: - Đối với Tòa án thẩm khu vực đơn vị hành cấp huyện Với vai trò vị trí Tòa án cấp thẩm, thẩm quyền TAND thẩm khu vực giải quyết, xét xử theo thủ tục thẩm hầu hết vụ, việc thuộc thẩm quyền Tòa án (như TAND cấp huyện nay) bước mở rộng thẩm quyền xét xử khiến kiện hành chính, giao thêm tòa án cấp xét xử vụ vi phạm hành có khiếu kiện (như phạt vi phạm giao thông, không nộp thuế…) chuyển giao bớt thẩm quyền xét xử thẩm cho TAND cấp tỉnh với tư cách tòa án thẩm thẩm quyền chung Hiện nay, TAND cấp huyện năm thụ lý, giải khoảng 90-92% số lượng vụ án theo thủ tục thẩm, lại 8-10% TAND cấp tỉnh giải quyết; mặt khác, Tòa án thẩm khu vực xác định tòa án thẩm cấp sở thay TAND cấp huyện, tòa án phúc thẩm (thực chất TAND cấp tỉnh) có nhiệm vụ xét xử thẩm số vụ án Việc xác định nhiệm vụ, thẩm quyên Tòa án thẩm khu vực phù hợp với truyền thống pháp luật, điều kiện thực tế Lào thông lệ hoạt độngpháp nhiều nước khác giới - Đối với TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Mở rộng thầm quyền xét xử thẩm Tòa án phúc thẩm theo hướng có thẩm quyền xét xử thẩm TAND cấp tỉnh bổ sung thẩm quyền xét xử thẩm giao cho TAND cấp huyện Ngồi ra, thực ngun tắc tòa án thực chế độ hai cấp xét xử TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền xét xử phúc thẩm vụ án mà án, định thẩm chưa có hiệu lực pháp luật Tòa án thẩm khu vực bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định pháp luật tố tụng - Đối với TAND cấp cao: Với vai trò Tòa án phúc thẩm cấp thứ hai tòa án thay thể Tòa án phúc thẩm TAND Tối cao nay, Tòa án cấp cao có thẩm quyền xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án mà án, định thẩm Tòa án phúc thẩm bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định pháp luật Như vậy, thành lập hệ thống tòa án theo tinh thần cải 90 cách tư pháp, Tòa án cấp cao có thẩm quyền xét xử Tòa án phúc thẩm TAND tối cao - Đối với TAND Tối cao: Khi hệ thống Tòa án tổ chức lại theo tinh thần cải cách tư pháp Đảng NDCM Lào, với vai trò quan xét xử cao nước CHDCND Lào, TAND Tối cao không thực chức xét xử phúc thẩm Thay vào đó, TAND tối cao có nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm xét xử, hướng dẫn áp dụng pháp luật, phát triển án lệ xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm Lúc này, TAND tối cao không thẩm quyền xét xử phúc thẩm vụ án mà án, định thẩm chưa có hiệu lực pháp luật TAND cấp tỉnh bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định theo quy định pháp luật tố tụng (nhiệm vụ giao cho Tòa án cấp cao thực dự kiến nêu trên) Lúc này, tổ chức máy TAND Tối cao khơng tổ chức Tòa chun trách mà thực chức xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đảm nhiệm Tuy nhiên, TAND tối cao chịu áp lực lớn tình trạng tải đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm để khắc phục tình trạng này, cần bước hồn thiện thủ tục giám đốc, tái thẩm theo hướng quy định chặt chẽ kháng nghị quy định rõ trách nhiệm người kháng nghị án định tòa án có hiệu lực pháp luật; khắc phục tình trạng kháng nghị tràn lan, thiếu Nếu thực tốt giải pháp kết hợp với vệc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường sở vật chất chế độ sách Tòa án, quan nâng cao chất lượng hiệu công tác xét xử Tòa án cấp số lượng án, định tòa án có “vấn đề” cần phải xem xét lại thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm giảm bớt không gây tải cho nhiệm vụ TAND tối cao 3.2.4 Hoàn thiện quy định hoạt động thành viên Tòa án nhân dân Thứ nhất, cần hồn thiện quy định Phần III Thẩm phán Hiện nay, quy định thẩm phán bao gồm: tiêu chuẩn, chức nhiệm vụ quyền hạn biện pháp bảo đảm Những quy định sài, đảm bảo việc điều chỉnh hoạt động thẩm phán cách tốt Do đó, cần bổ sung nội dung phần theo hướng Luật TCTAND Việt Nam, tức nội dung chương cần quy định vấn đề sau: Trong đó: Một là, tiêu chuẩn thẩm phán, bên cạnh tiêu chuẩn quy định, nên có tiêu chuẩn thời gian công tác thực tiễn pháp luật “Thời gian làm công tác 91 pháp luật” thời gian công tác liên tục kể từ xếp vào ngạch công chức theo quy định pháp luật, bao gồm: Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên ngành Tòa án; Kiểm tra viên, Điều tra viên, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát; Trinh sát viên trung cấp trở lên, Cảnh sát viên trung cấp trở lên lực lượng Cảnh sát nhân dân, Trinh sát viên trung cấp trở lên lực lượng An ninh nhân dân Điều tra viên lực lượng Công an nhân dân; cán điều tra, bảo vệ an ninh Quân đội; Chuyên viên, Chấp hành viên, Công chứng viên, Thanh tra viên, cán pháp chế, giảng viên chuyên ngành luật; thời gian bầu cử làm Hội thẩm, thời gian làm luật sư coi “thời gian làm công tác pháp luật” Yêu cầu cần thiết để đảm bảo lực chuyên môn thẩm phán Bên cạnh đó, nên quy định cụ thể tiêu chuẩn ngạch thẩm phán, ngạch cần đáp ứng chức nhiệm vụ quyền hạn khác Có thể học tập quy định Luật tổ chức TAND Việt Nam năm 2014 – Điều 68 Điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp, Điều 69 Điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Hai là, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cần mở rộng Trong phải đảm bảo nhiệm vụ, quyền hạn sau: (1) xét xử vụ án hình sự, thẩm phán có quyền: Xem xét, kết luận tính hợp pháp hành vi, định tố tụng Điều tra viên, Kiểm sát viên, Luật sư trình điều tra, truy tố, xét xử; xem xét việc áp dụng, thay đổi hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; đình chỉ, tạm đình vụ án; Xem xét, kết luận tính hợp pháp chứng cứ, tài liệu Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; Luật sư, bị can, bị cáo người tham gia tố tụng khác cung cấp; Khi xét thấy cần thiết, trả hồ yêu cầu Viện kiểm sát điều tra bổ sung; yêu cầu Viện kiểm sát bổ sung tài liệu, chứng Tòa án kiểm tra, xác minh, thu thập, bổ sung chứng theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự; Yêu cầu Điều tra viên, Kiểm sát viên người khác trình bày vấn đề có liên quan đến vụ án phiên tòa; khởi tố vụ án hình phát có việc bỏ lọt tội phạm; Ra định để thực quyền hạn khác theo quy định Bộ luật tố tụng hình (2) Thẩm phán có quyền nhiệm vụ xác minh, thu thập tài liệu, chứng để giải vụ việc dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành thực quyền hạn khác theo quy định luật tố tụng (3) Xử lý vi phạm hành chính; xem xét đề nghị quan quản lý nhà nước định áp dụng biện pháp xử lý hành liên quan đến quyền người, quyền công dân theo quy định pháp luật (4) Ra định thi hành án hình sự, hỗn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chấp hành hình phạt tù, giảm 92 miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích, miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án khoản thu nộp ngân sách nhà nước; thực quyền hạn khác theo quy định Bộ luật hình sự, Luật thi hành án hình sự, Luật thi hành án dân Ra định hỗn, miễn, giảm, tạm đình chấp hành biện pháp xử lý hành Tòa án áp dụng thực quyền hạn khác theo quy định Luật xử lý vi phạm hành (5) Trong trình xét xử vụ án, Tòa án phát kiến nghị với quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hủy bỏ văn pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội để bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức; quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời Tòa án kết xử lý văn pháp luật bị kiến nghị theo quy định pháp luật làm sở để Tòa án giải vụ án (6) Bảo đảm áp dụng thống pháp luật xét xử (7) Thực quyền hạn khác theo quy định luật Ba là, cần có quy định hợp lý nhiệm kỳ thẩm phán Đây vấn đề mấu chốt để đảm bảo chp nghiệp thẩm phán, từ đảm bảo độc lập họ Về lý tưởng nhiệm kỳ suốt đời tuổi hưu lựa chọn tốt Tuy nhiên đặc thù Lào nước theo hệ thống pháp luật thành văn thẩm phán thường theo đường nghiệp từ cấp thấp đến cấp cao Sự thăng tiến đường nghiệp chứng tỏ lực uy tín họ Mặt khác, đảm phẩm chất lực họ việc cần thiết, đặc biệt giai đoạn Vì vậy, trì nhiệm kỳ thẩm phán biện pháp hợp lý Nhiệm kỳ thẩm phán nên nghiên cứu để kéo dài hơn, từ đến 10 năm Bên cạnh đó, điều quan trọng chế tái bổ nhiệm cần phải đổi thành chế đương nhiên tái bổ nhiệm trừ trường hợp có sai phạm rõ ràng mặt đạo đức hay sai phạm cách có hệ thống vè chun mơn Điều có nghĩa hết nhiệm kỳ thẩm phán, thay cân nhắc có tái bổ nhiệm hay khơng việc cân nhắc có cách thức thẩm phán hay khơng Các trường hợp rơi vào điều kiện cách thức phải quy định rõ ràng Cơ chế xem xét phải khách quan; thủ tục minh bạch; đương phải có quyền khiếu nại lên tòa ánpháp Bốn là, chế bảo đảm hoạt động giám sát hoạt động thẩm phán Theo đó, nên thành lập Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán Chánh án TAND tối cao làm Chủ tịch Hội đồng để bảo đảm chất lượng đồng ứng viên tuyển chọn, đề nghị bổ nhiệm làm Thẩm phán, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán, đáp ứng yêu cầu luân chuyển, điều động, biệt phái Thẩm phán địa phương, khu vực nước; đồng thời, giám sát việc thực nhiệm vụ, tư cách đạo đức, lối sống Thẩm phán để bảo đảm 93 Thẩm phán thực chỗ dựa nhân dân công lý; kịp thời phát Thẩm phán thối hóa, biến chất, vi phạm đạo đức, không làm trách nhiệm Thẩm phán để kiến nghị xem xét miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Đồng thời, bổ sung quy định luân chuyển, điều động, biệt phái Thẩm phán, miễn nhiệm, cách chức thẩm phán làm sở cho hoạt động quản lý giám sát hoạt động thẩm phán Năm là, chế kỷ luật thẩm phán cần hoàn thiện theo hướng rõ ràng, khách quan minh bạch Trước tiên cần có quy tắc đạo đức nghề thẩm phán toàn thể thẩm phán xây dựng Bộ quy tắc quy định cụ thể chi tiết chuẩn mực đạo đức, tất hành vi thẩm phán không làm phải tránh Bộ quy tắc sở để xử lý kỷ luật thẩm phán Đương phải có quyền trình bày ý kiến trước hội đồng kỷ luật có quyền khởi kiện theo thue tục phúc thẩm lên tòa án chuyên trách đặt TAND tối cao không đồng ý với định kỷ luật Sáu là, tiền lương thẩm phán phải cải thiện, phân biệt rõ lương thẩm phán với tư cách cán tư pháp với lương công chức hành Thơng lệ nước cho thấy, mức lương thẩm phán thường cao từ 1,5 đến lần mức lương cơng chức hành Mức cụ thể thẩm phán mức thấp cao cần xác định cách khoa học dựa nghiên cứu kỹ mức sống thực tế khu vực, đặc điểm nhân chủng gia đình thẩm phán bậc Thứ hai, cần bổ sung thiếu sót quy định thư ký tòa án thẩm tra viên Hiện nay, hoạt động, tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn thư ký Tòa án thẩm tra viên thực theo Thông tư Đại Hội đồng thầm phán Tòa án nhân dân tối cao Lào Rõ ràng, thành viên quan trọng Tòa án, đóng vai trò định q trình tố tụng, xét xử Tòa án nhân dân, quy định họ lại đề cập đến văn luật, điều bất cập Do đó, cần học tập kinh nghiệm Việt Nam, bổ sung Chương, bao gồm số quy định thư ký Tòa án thẩm tra viên Nội dung Chương nên quy định vấn đề sau: tiêu chuẩn Thư ký Toà án; Thẩm tra viên; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, tiêu chuẩn chức danh Thư ký Toà án, Thẩm tra viên; Chế độ, sách Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên Thứ ba nói, Lào, vai trò đại diện tổ chức xã hội mờ nhạt Do đó, để đảm bảo án khơng luật mà cò hợp tình, hợp lý, nên bổ sung chế HĐXX có tham gia đại diện tổ chức xã hội, với vai 94 trò hội thẩm Trong đó, quy định việc phân cơng giải vụ án Hội thẩm có nhiệm vụ như: nghiên cứu hồ vụ án trước mở phiên tòa; tham gia xét xử vụ án theo thủ tục thẩm loại vụ án (riêng vụ án hình Hội thẩm tham gia xét xử theo thủ tục phúc thẩm trường hợp cần thiết); tiến hành hoạt động tố tụng biểu vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng xét xử Hội thẩm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hành vi định Nếu nhà lập pháp Lào lo sợ việc người đại diện tổ chức xã hội khơng đủ trình độ chun mơn thẩm án, quy định cách chặt chẽ tiêu chuẩn hội thẩm nhân dân Theo đó, bên cạnh tiêu chuẩn chung hội thẩm phải công dân Lào, trung thành với Tổ quốc Hiến pháp nước CHDCND Lào, có phẩm chất đạo đức tốt, có lĩnh trị vững vàng, có uy tín cộng đồng dân cư, có tinh thần dũng cảm kiên bảo vệ công lý, liêm khiết trung thực; có hiểu biết xã hội; có sức khỏe bảo đảm hồn thành nhiệm vụ giao; Hội thẩm phải có trình độ pháp luật từ trung cấp trở lên phải qua lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật tập trung 06 tháng Đồng thời, cần có quy định cụ thể Thủ tục bầu, cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm; Nhiệm kỳ Hội thẩm; Chế độ, sách Hội thẩm; Trách nhiệm Hội thẩm; Điều kiện miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm; Đoàn Hội thẩm; trách nhiệm quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân Hội thẩm Kết luận chương Trên sở nội dung nghiên cứu, so sánh Chương 2, nội dung Chương rút học kinh nghiệm từ đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức hoạt động hệ thống TAND nước CHDCND Lào Trong đó: - So sánh cho thấy, xuất phát từ trình độ tư lập pháp, hệ thống quy định tổ chức hoạt động TAND theo pháp luật Việt Nam quy định cách chi tiết, chặt chẽ với kết cấu hợp lý, phân bổ đầy đủ nội dung tổ chức, hoạt động hệ thống TAND nhiều so với pháp luật Lào Luật tổ chức TAND Việt Nam thể chế hóa nội dung Nghị số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW, Kết luận số 92-KL/TW, Thơng báo số 181-TB/TW Bộ Chính trị tổ chức Tòa án Từ đó, tạo nên hệ thống quy định chặt chẽ cấu tổ chức hệ thống Tòa án nhân dân; hệ thống nguyên tắc tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân; nhiệm vụ quyền hạn cách rõ ràng, chun mơn hóa; hoạt động thành viên Tòa án nhân dân quy định cách chi tiết cụ thể nhiều so với Luật tổ chức TAND Lào năm 2003 95 - Trên sở hạn chế, tồn hoạt động hệ thống TAND nước CHDCND Lào, tác giả đề xuất số giải pháp hoàn thiện quy định tổ chức hoạt động TAND Lào khía cạnh: Hồn thiện quy định mơ hình tổ chức hệ thống Toà án nhân dân; hoàn thiện nguyên tắc tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân; nhiệm vụ, thẩm quyền hệ thống tòa án nhân dân; hồn thiện quy định hoạt động thành viên Tòa án nhân dân Thực cách đồng giải pháp này, có tác dụng trước hết nâng cao hiệu hiệu lực hoạt động Tòa án nhân dân cấp, lấy lại tín nhiệm nhân dân môi trường phápan toan, cac quyền cơng dân bảo vệ qua góp phần củng cố lòng tin nhân dân chất tốt đẹp Nhà nước Lào 96 KẾT LUẬN Đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển sâu rộng vào kinh tế toàn cầu, năm qua, nhà nước CHDCND Lào tích cực tiến hành cải cách tổ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương, nhằm làm tinh gọn máy nhà nước, nâng cao hiệu công tác cán bộ, cơng chức Để làm tròn trách nhiệm việc tổ chức thực đường lối, sách Đảng quản lý, điều hành pháp luật Nhà nước tiến hành có hệ thống, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi tình hình thực tiễn nước quốc tế thời đại đòi hỏi phải có máy nhà nước hệ thống pháp luật vững mạnh, tổ chức hoạt động cách có hiệu Muốn làm vậy, Nhà nước Lào cần tiến hành cải tiến máy nhà nước hệ thống pháp luật cách thường xuyên tích cực Nhất phải quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn quản lý, điều hành mặt đời sống xã hội phù hợp với mức độ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn phát triển đất nước Dưới lãnh đạo Đảng NDCM Lào năm đầu nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước, quan tư pháp (Tòa án, Viện kiểm sát) hình thành bên cạnh quan lập pháp quan hành pháp Chức năng, nhiệm vụ Tòa án tiến hành xét xử vụ án kết hợp với việc thuyết phục giao dục pháp luật, tổ chức thực đường lối, sách Đảng phương pháp giáo dục, thuyết phục tư tưởng trị, giải mâu thuẫn, tranh chấp quần chúng nhân dân thực sách đoàn kết dân tộc Những năm qua Nhà nước CHDCND Lào tập trung xây dựng nhiều văn pháp luật, có Luật tổ chức Tòa án nhân ban hành Việc ban hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân tạo sở pháp lý quan trọng tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân thực chức nhiệm vụ pháp luật cách dân chủ bình đẳng xã hội Các văn pháp luật bước vào sống khơng ngừng hồn thiện Tuy nhiên, nhiều tồn tại, vước mắc đòi hỏi phải có sửa đổi bổ sung quy định pháp luật tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân cho phù hợp Chính vậy, việc học tập kinh nghiệm quốc gia giới đặt yêu cầu cấp thiết Nhằm góp phần sứ nhỏ bé vào cơng hồn thiện pháp luật nước CHDCND Lào nói chung, quy định pháp luật tổ chức hoạt động TAND nói riêng, tác giả, việc nghiên cứu việc tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân, góc độ so sánh pháp luật Lào pháp luật Việt Nam, tiến hành nghiên cứu, đối sánh điểm tương đồng khác biệt hai 97 nước khía cạnh: nguyên tắc tổ chức hoạt động TAND; cấu tổ chức hệ thống TAND cấp; chức năng, nhiệm vụ quyền hạn TAND; hoạt động thành viên TAND Trên sở đó, tác giả đưa học kinh nghiệm bổ ích kiến nghị số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động hệ thống TAND Lào trình sửa đổi, bổ sung Luật TCTAND Lào năm 2003 Nghiên cứu cho thấy, hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động TAND nhằm đổi tổ chức hoạt động TAND Điều có tác dụng trước hết nâng cao hiệu hiệu lực hoạt động Tòa án nhân dân cấp, lấy lại tín nhiệm nhân dân môi trường phápan toan, cac quyền công dân bảo vệ qua góp phần củng cố lòng tin nhân dân chất tốt đẹp Nhà nước Lào Đây mục tiêu cao trách nhiệm nặng nề mà công tác cải cách hệ thống Tòa án hướng tới Để hồn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân Lào có hiệu quả, thời gian tới cần khẩn trương hệ thống hóa văn tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân ban hành để loại trừ văn bản, điều khoản trùng lặp, mâu thuẫn, chồng chéo lỗi thời, sửa đổi bổ sung thêm điều khoản để làm đối chiếu sở pháp lý vận dụng hàng ngày Đơng thời, phải tiếp tục hồn thiện cư chế thi hành pháp luật, cần phải trọng đến việc tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật cho cán công nhân viên chức, lực lượng vũ trang quần chúng nhân dân tộc; tăng cường lãnh đạo Đảng tổ chức hoạt động TAND, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật tiến hành đào tạo nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho cán thẩm phán, làm việc đảm bảo cho pháp luật tổ chức thi hành cách nghiêm chỉnh, đồng thời đảm bảo việc điều tra xử lý nghiêm minh hành vi sai phạm cán Tòa án nhân dân Chính vậy, thời gian tới, tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật TCTAND Lào năm 2003, nhà lập pháp Lào cần tham khảo học hỏi kinh nghiệm nước, có Việt Nam, để kịp thời sửa đổi quy định khơng phù hợp bổ sung quy định cần thiết đảm bảo cho việc tổ chức hoạt động hệ thống Tòa án nhân dân nước CHDCND Lào 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Duy Anh (1996), Từ điển Hán Việt, Nxb Tp Hồ Chí Minh; Trương Hòa Bình (2014), “Tiếp tục hồn thiện mơ hình tổ chức hoạt động tòa án nhân dân, tương xứng với chức năng, nhiệm vụ "Tòa án quan xét xử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực quyền tư pháp"”, Tạp chí Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân tối cao, Số 7/2014, tr – 12; Bộ Tư pháp Lào (2013), Sổ tay công tác Tư pháp tháng 6/2013; Bộ tư pháp Lào (2011), Bản tổng kết công tác Bộ tư pháp Lào năm 2010-2011; Bunlai Anêka (2003), Hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Toà án nhân dân nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Luận văn thạc sĩ luật học Trường Đại học Luật Hà Nội; Nguyễn Văn Cường (2014), “Nghiên cứu tiếp tục đổi tổ chức hoạt động tòa án nhân dân theo định hướng Nghị 49-NQ/TW Hiến pháp 2013”, Luận văn thạc sĩ Luật học, trường Đai học Luật Hà Nội; Nguyễn Đăng Dung chủ biên; Biên soạn: Bùi Xuân Đức, Bùi Ngọc Sơn, Đặng Minh Tuấn (2014), Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa Luật, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Đăng Dung – Vũ Công Giao – Lã Khánh Tùng (Đồng chủ biên), Giáo trình Lý luận Pháp luật Quyền người (Dùng cho hệ cử nhân); Nguyễn Huyền Ly (2012), Vai trò Tồ án nhà nước pháp quyền Việt Nam, Luận văn ThS ngành: Lý luận lịch sử nhà nước pháp luật, Khoa Luật, Đại học quốc gia HN, 2012; 10 Nghị Bộ trị Việt Nam số 08/NQ/TW ngày 02/01/2002 “Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời hạn tới”; 11 Nghị Bộ trị Việt Nam số 49/TW ngày 02/6/2005 “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”; 12 Thái Vĩnh Thắng, Vũ Hồng Anh (chủ biên) (2014), Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Tái lần thứ 16 có sửa đổi, bổ sung, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; 13 Thái Vĩnh Thắng (1997), Lịch sử lập hiến Việt Nam – Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 99 14 TAND tối cao Lào (2014), Kế hoạch tổ chức hoạt động 2014-2017, Viêng Chăn; 15 Đỗ Thị Ngọc Tuyết (2005), "Những vấn đề lý luận thực tiễn cải cách hệ thống quan tòa án Việt Nam theo định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền", Luận án tiến sĩ luật học, Đại học quốc gia Hà Nội; 16 Vụ Phổ Biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp)- Viện khoa học xét xử (Tòa án nhân dân tối cao), Đề cương giới thiệu Luật TAND Việt Nam năm 2014; 17 Vụ Tuyên truyền pháp luật -Bộ Tư pháp Lào (2007), Quyền bình đẳng trước pháp luật công dân Lào; 18 Vụ Tuyên truyền pháp luật -Bộ tư pháp Lào (2013), Quan hệ TAND, Viện kiểm sát nhân dân quan quản lý công tác tư pháp, Viêng Chăn; Website: 19 http://toaanquangnam.gov.vn/ta/news/Xay-dung-TAND/Toa-an-nhan-dan70-nam-vung-buoc-duoi-la-co-ve-vang-cua-Dang-cong-san-Viet-Nam1004.html, ngày truy cập 28/7/2015 20 http://toaan.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Trao-doi-nghiep-vu/Luat-tochuc-Toa-an-nam-2014-Nhung-diem-moi-va-yeu-cau-dat-ra-doi-voi-viecthuc-thi-121/, ngày truy cập 01/04/2015 21 http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1862, ngày truy cập 20/10/2015 22 http://www.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet?p_page_id=17541 90&p_cateid=1751909&article_details=1&item_id=6480638, ngày truy cập 25/2/2011 ... CHƯƠNG SO SÁNH PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN NƯỚC CHDCND LÀO VÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 2.1 Những điểm tương đồng tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân Lào Việt Nam 2.1.1 Điểm tương... hình thành phát triển Tòa án nhân dân nước CHDCND Lào nước CHXHCN Việt Nam Chương – So sánh pháp luật tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân nướ CHDCND Lào nước CHXHCN Việt Nam Chương 3- Bài học kinh... CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA 22 ÁN NHÂN DÂN NƯỚC CHDCND LÀO VÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 2.1 Những điểm tương đồng tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân Lào Việt Nam 22 2.1.1 Điểm tương đồng nguyên tắc tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân dưới góc độ so sánh giữa pháp luật nước CHDCND lào và pháp luật nước CHXHCN việt nam, Tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân dưới góc độ so sánh giữa pháp luật nước CHDCND lào và pháp luật nước CHXHCN việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay