Pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công nghiệp

112 1 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:27

Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễnthực thi các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công nghiệptrong thời gian qua, qua đó đề ra những phương hướng, giải pháp hoàn thiện hệthống pháp luật môi trường nói chung, pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công nghiệp nói riêng nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu thực tế đang đặt ra trong tiến trình phát triển bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước trong thời gian tới. LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo Trường Đại học Luật Hà Nội, đặc biệt thầy cô giáo Khoa sau Đại học Khoa Luật Kinh tế truyền thụ kiến thức tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu chương trình sau đại học trường Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Giảng viênTS Vũ Thị Duyên Thủy, người tận tâm, nhiệt tình bảo giúp đỡ tơi hồn thành Luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè ln động viên, quan tâm, giúp đỡ suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016 Học viên BÙI NGỌC LÊ DƠN LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: “Pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp” thân tự thực không chép cơng trình nghiên cứu người khác để làm sản phẩm riêng Những nội dung luận văn thực hướng dẫn trực tiếp cô giáo TS Vũ Thị Duyên Thủy Những phần sử dụng tài liệu tham khảo luận văn trích dẫn nêu rõ nguồn phần tài liệu tham khảo Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác thực nguyên luận văn Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016 XÁC NHẬN CỦA TÁC GIẢ LUẬN VĂN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Học viên BÙI NGỌC LÊ DƠN BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLDS : Bộ luật Dân BLHS : Bộ luật Hình BVMT : Bảo vệ môi trường CTNH : Chất thải nguy hại CTRCNTT : Chất thải rắn công nghiệp thông thường ĐMC : Đánh giá môi trường chiến lược ĐTM : Đánh giá tác động môi trường KCN : Khu công nghiệp KCNST : Khu công nghiệp sinh thái Luật BVMT : Luật Bảo vệ môi trường SXTDBV : Sản xuất tiêu dùng bền vững TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆPPHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC CƠNG NGHIỆP 1.1.1 Lĩnh vực cơng nghiệp ảnh hưởng đến môi trường 1.1.2 Bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp 10 1.2 KHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 16 1.2.1 Khái niệm pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp 16 1.2.2 Vai trò pháp luật bảo vệ mơi trường lĩnh vực công nghiệp 19 1.2.3 Nội dung pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực cơng nghiệp 24 1.2.4 Kinh nghiệm nhìn từ pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp số nước khu vực Kết luận Chương 27 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM 34 2.1 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 34 2.1.1 Yêu cầu việc lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp 34 2.1.2 Yêu cầu việc thực đánh giá môi trường chiến lược lĩnh vực công nghiệp, thực lập quy hoạch xây dựng khu/cụm công nghiệp 37 2.2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP 2.2.1 43 Thực trạng pháp luật thiết kế, xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường khu/cụm công nghiệp 43 2.2.2 Thực trạng pháp luật quản lý chất thải khu/cụm công nghiệp 46 2.2.3 Thực trạng pháp luật phòng ngừa, ứng phó, khắc phục cố môi trường khu/cụm công nghiệp 55 2.3 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 59 2.3.1 Thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng giai đoạn thi công, vận hành thử nghiệm dự án đầu tư công nghiệp 60 2.3.2 Thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường giai đoạn hoạt động dự án đầu tư công nghiệp 61 2.4 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 68 2.4.1 Các quy định pháp luật xử lý hành vi phạm tội lĩnh vực công nghiệp 69 2.4.2 Các quy định xử lý hành vi vi phạm hành lĩnh vực công nghiệp 70 2.4.3 Các quy định xử lý hành vi vi phạm dân lĩnh vực công nghiệp Kết luận Chương 71 75 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM 77 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 77 3.1.1 Hồn thiện pháp luật bảo vệ mơi trường lĩnh vực công nghiệp phải đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, sản xuất tiêu dùng theo hướng thân thiện với mơi trường 77 3.1.2 Hồn thiện pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp phải đảm bảo đồng hệ thống pháp luật môi trường hệ thống pháp luật kết hợp với việc củng cố hoàn thiện hệ thống tổ chức bảo vệ mơi trường 79 3.1.3 Hồn thiện pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp phải đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế, quốc tế hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường 79 3.3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 80 3.2.1 Hoàn thiện quy định pháp luật bảo vệ môi trường Việt Nam xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp 80 3.2.2 Hoàn thiện quy định pháp luật bảo vệ mơi trường khu, cụm cơng nghiệp 85 3.2.3 Hồn thiện quy định pháp luật bảo vệ môi trường sở sản xuất công nghiệp 89 3.2.4 Hoàn thiện quy định xử lý vi phạm pháp luật môi trường lĩnh vực công nghiệp Kết luận chương KẾT LUẬN 94 98 100 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Ngày 9/6/2014, Thủ tướng CP ký định số 879/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 Trong liên quan đến mơi trường quan điểm phát triển nêu rõ: phát triển công nghiệp sở tăng trưởng xanh, phát triển bền vững bảo vệ môi trường Nước vậy, phát triển công nghiệp thường kèm theo nguy gây ô nhiễm môi trường Nếu khơng quan tâm phòng, chống từ đầu hiểm họa khơn lường Trên thực tế có quốc gia phát triển công nghiệp nhanh phải trả giá đắt cho vấn đề Quá trình cơng nghiệp hóa thường kèm theo tốc độ thị hóa nhanh, mức độ phát thải lớn, tốc độ khai thác tài nguyên thiên nhiên tăng đến mức tối đa kết cục môi trường bị hủy hoại nhiễm mạnh, tài ngun cạn kiệt ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng đe dọa toàn hệ sinh thái Sau gần 30 năm đổi mới, cơng nghiệp Việt Nam có tốc độ tăng trưởng trung bình 10%/năm, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước Song, công nghiệp ngành tạo nhiều chất thải nhất, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái Những ngành cơng nghiệp có mức độ gây ô nhiễm cao khai thác than khoáng sản; cơng nghiệp sản xuất điện; cơng nghiệp hóa chất; cơng nghiệp luyện kim; công nghiệp thực phẩm, dệt may, da giầy… khiến cho Nhà nước Chính phủ phải đặt tốn kèm theo lời giải mang tính hiệu cao Chính sách cho bảo vệ mơi trường q trình cơng nghiệp hóa thực vấn đề cấp thiết đòi hỏi sách phải vừa đảm bảo cho mục tiêu cơng nghiệp hóa, đại hóa đạt thành công vừa đảm bảo cho môi trường sinh thái đạt ngưỡng an tồn Song song với q trình cơng nghiệp hóa – đại hóa, phải chịu áp lực thay đổi cấu trúc mơ hình phát triển cạn kiệt tài ngun, ô nhiễm môi trường ngày lộ rõ Do đó, mối quan tâm môi trường cần lồng ghép từ trình định phát triến kinh tế xã hội Có nghĩa là, cần cụ thể hóa nội dung chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng thân thiện với môi trường, tiếp cận mơ hình tăng trưởng xanh đề cập văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI Trong đó, Nhà nước cần dành quan tâm đặc biệt để xây dựng lực nội sinh nhằm sử dụng phát triển công nghệ tiết kiệm tài nguyên, nguyên liệu, lượng ; động lực chủ yếu để thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế nước ta theo hướng phát triển bền vững Cụ thể hóa định hướng nêu trên, hệ thống pháp luật bảo vệ mơi trường nói chung, pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực cơng nghiệp nói riêng bước xây dựng hoàn thiện Tuy nhiên, sở pháp lý cho hoạt động bảo vệ môi trường lĩnh vực cơng nghiệp nước ta nhiều thiếu sót, bất cập, chưa đáp ứng đòi hỏi mà thực tiễn đặt tiến trình phát triển bền vững đất nước Việc nghiên cứu đánh giá cách toàn diện hệ thống quy định pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp để đưa giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu áp dụng quy định đáp ứng yêu cầu cấp thiết với bảo vệ môi trường phát triển bền vững Xuất phát từ tình hình nói trên, tác giả chọn đề tài “Pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp” làm luận văn thạc sĩ luật học, với mong muốn góp phần nâng cao hiệu cơng tác xây dựng thực thi pháp luật bảo vệ mơi trường lĩnh vực cơng nghiệp Tình hình nghiên cứu luận văn Ở Việt Nam, vấn đề bảo vệ môi trường lĩnh vực rộng Đảng Nhà nước đặc biệt nhà khoa học, người làm công tác lý luận đặc biệt quan tâm nghiên cứu nhiều khía cạnh, góc độ khác Tuy nhiên, số lượng tác giả nghiên cứu vấn đề bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp chưa nhiều, chủ yếu số viết đơn lẻ đăng tạp chí chuyên ngành luận văn liên quan đến khía cạnh pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp Các cơng trình nghiên cứu cá nhân, tập thể cơng bố liên quan đến đề tài kể đến như: - Lưu Đức Hải – Nguyễn Ngọc Sinh (2001), “Quản lý môi trường cho phát triển bền vững”, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội; - Luyện Thị Thùy Nhung (2013), “Pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp Việt Nam nay”, Luận văn thạc sĩ luật học; - T.S Vũ Thị Duyên Thủy (2011), “Thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường hoạt động khu cơng nghiệp Việt Nam”, Tạp Chí Luật học số 9/2011; - Lê Thành Quân – Phó vụ trưởng Vụ quản lý khu kinh tế - Bộ Kế hoạch Đầu tư, “Thực trạng giải pháp bảo vệ môi trường Khu công nghiệp – Đôi điều cần bàn”, viết Các cơng trình đưa nhiều giải pháp để phát triển khu công nghiệp – khía cạnh pháp luật bảo vệ mơi trường lĩnh vực cơng nghiệp, nhiên chưa có cơng trình sâu nghiên cứu cách toàn diện vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực cơng nghiệp giải pháp hồn thiện pháp luật lĩnh vực Vì vậy, luận văn cơng trình nghiên cứu pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp cách tồn diện, có hệ thống góp phần đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp xây dựng hồn thiện pháp luật bảo vệ mơi trường lĩnh vực cơng nghiệp Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn thực thi quy định pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp thời gian qua, qua đề phương hướng, giải pháp hồn thiện hệ thống pháp luật mơi trường nói chung, pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp nói riêng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu thực tế đặt tiến trình phát triển bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế đất nước thời gian tới Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu khái quát bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá tồn diện pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp để tìm tồn tại, vướng mắc trình tổ chức thực thi, cơng tác quản lý, chế đảm bảo thực thi pháp luật lĩnh vực cơng nghiệp 10 - Đề xuất hồn thiện hệ thống pháp luật môi trường lĩnh vực công nghiệp nhằm nâng cao hiệu thi hành pháp luật bảo vệ mơi trường nói chung pháp luật bảo vệ mơi trường lĩnh vực cơng nghiệp nói riêng Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 5.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài Luận văn nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp 5.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài Bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp vấn đề rộng, luận văn khơng thể đề cập hết khía cạnh vấn đề mà tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận hệ thống văn quy phạm pháp luật Việt Nam bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp bốn khía cạnh sau: là, pháp luật bảo vệ môi trường xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp; hai là, pháp luật bảo vệ môi trường khu/cụm công nghiệp; ba là, pháp luật bảo vệ môi trường sở công nghiệp; bốn là, xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp Qua q trình phân tích nội dung có lồng ghép thực trạng việc áp dụng pháp luật thực tế để đưa giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp Việt Nam Phương pháp nghiên cứu đề tài Luận văn sử dụng quan điểm Đảng Nhà nước ta phát triển bền vững, chủ trương xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng là: phân tích, so sánh, tổng hợp, quy nạp, chứng minh… để triển khai thực đề tài - Phương pháp phân tích sử dụng tất chương, mục luận văn để thực mục đích nhiệm vụ đề tài - Phương pháp so sánh sử dụng chủ yếu chương 2, so sánh quy định pháp luật Việt Nam bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp giai đoạn khác 98 quan trọng cần thiết Vì thế, cần có quy định trách nhiệm nhân, tổ chức phát cố đầu mối tiếp nhận thơng tin Cụ thể: i>Các tổ chức, cá nhân để xảy cố môi trường phát cố môi trường có trách nhiệm báo cáo kịp thời đến quan sau: Sở Tài nguyên Môi trường quyền địa phương nơi gần nhất; ii> Khi nhận thông tin, báo cáo cố môi trường, quan chủ trì ứng phó phải: Đánh giá tính xác thực thơng tin cố; Sơ đánh giá tính chất, phạm vi, mức độ hậu cố mơi trường; Triển khai phương án, biện pháp ứng phó khẩn cấp với tình huống; Thơng báo cho quan, đơn vị liên quan biện pháp, kế hoạch phối hợp ứng phó khẩn cấp ký kết định hoạt động triển khai ứng phó; Thơng báo cho quan, đơn vị người dân vùng, khu vực bị ảnh hưởng có khả bị ảnh hưởng cố môi trường để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả; Báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình xử lý thơng tin biện pháp triển khai phối hợp ứng phó cụ thể đề xuất, kiến nghị - Bổ sung quy định xây dựng báo cáo công tác ứng phó khắc phục cố mơi trường: Báo cáo cơng tác ứng phó cố mơi trường xây dựng nhằm cập nhật nhanh chóng tình hình diễn biến cố từ đưa biện pháp nhằm ứng phó khắc phục cố Do đó, đề nghị bổ sung quy định báo cáo cơng tác ứng phó khắc phục cố môi trường - Bổ sung quy định phối hợp quốc tế ứng phó cố mơi trường Việt Nam: Sự cố mơi trường xảy diện rộng ảnh hưởng đến vùng biên giới có diễn biến đặc biệt nghiêm trọng với trang thiết bị nước ta chưa đủ sức để ứng cứu, khắc phục cần hỗ trợ từ nước ngồi Do nên bổ sung quy định phối hợp quốc tế lĩnh vực này, cụ thể: Trường hợp cố môi trường xảy vượt khả ứng phó lực lượng nước, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn phối hợp với Bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị lực lượng ứng phó cố mơi trường nước vào trợ giúp Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn có trách nhiệm chủ trì thống với quan liên quan thỏa thuận yêu cầu hỗ trợ ứng phó Việc phối hợp ứng phó cố mơi trường Việt Nam thực theo thỏa thuận yêu cầu hỗ trợ ứng phó 99 Bên thống Việc cấp phép phối hợp ứng phó cố mơi trường thực theo quy định việc cấp phép phối hợp hoạt động với lực lượng hỗ trợ ứng phó nước Việt Nam - Bổ sung nội dung điều tra, xác định nguyên nhân gây cố môi trường: Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra sở, dự án gây cố môi trường, cần phân cấp, làm rõ trách nhiệm quan quản lý Cụ thể, sở, án gây cố môi trường phụ thuộc diện quản lý chuyên ngành quan quản lý chun ngành chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện tổ chức điều tra Việc điều tra quan, đơn vị, sở gây cố môi trường thuộc diện quản lý địa phương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành Cơ quan chủ trì điều tra có trách nhiệm thành lập Tổ điều tra thành viên Tổ điều tra phải người có đủ lực chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật cần thiết theo lĩnh vực điều tra Trong trình điều tra, phát có dấu hiệu cấu thành tội phạm thơng báo cho quan cảnh sát điều tra để phối hợp điều tra Báo cáo tổng hợp điều tra, xác định nguyên nhân cố môi trường phải gửi Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Tài nguyên Mơi trường địa phương có liên quan Trường hợp cần thiết, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Tài ngun Mơi trường yêu cầu quan chủ trì điều tra cung cấp tài liệu, báo cáo tiến hành trình điều tra - Bổ sung quy định tạm đình hoạt động sở gây cố môi trường để khắc phục tai nạn, cố phục vụ điều tra, xác định nguyên nhân cố môi trường - Bổ sung quy định xác định thiệt hại cố môi trường gây ra: Đề nghị nêu rõ dạng tổn thất cố môi trường vấn đề liên quan đến xác định thiệt hại nhằm tạo để đánh giá mức độ cố, xác định thiệt hại cố gây ra, kinh phí cần huy động để khắc phục cố sở để xác định mức bồi thường đối tượng gây nên cố Thứ hai, hoàn thiện quy định quản lý chất thải sở công nghiệp theo số nội dung như: 100 - Quy định thời điểm bắt buộc phải làm thủ tục cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải sở cơng nghiệp có phát sinh chất thải nguy hại nghĩa vụ bắt buộc chủ nguồn thải trước phát sinh chất thải nguy hại Điều tạo thống công tác quản lý kiểm soát chất thải nguy hại Bổ sung quy định thu hồi sổ đăng ký chủ nguồn thải trường hợp chủ nguồn thải không thực yêu cầu đặt quản lý chất thải nguy hại như: thay đổi chủng loại, địa điểm phát sinh chất thải nguy hại mà không làm thủ tục điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải, không phân loại chất thải nguy hại theo chủng loại chất thải đăng ký… quan nhà nước phép xử phạt mà không thu hồi sổ đăng ký Khi có sổ đăng ký chủ nguồn thải, chủ nguồn thải quyền tiếp tục phát thải, họ không thực kê khai sổ làm sổ đăng ký mang tính chất đối phó, hình thức - Bổ sung biện pháp kỹ thuật môi trường, quy định hướng dẫn áp dụng biện pháp giảm thiểu, phân loại đóng gói chất thải cách hợp lý, khoa học chất thải nguồn thải - Bổ sung sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ chủ nguồn thải áp dụng biện pháp giảm thiểu chất thải nguồn sách hỗ trợ tiếp cận vốn, ưu đãi giảm lãi suất vay cho chủ nguồn thải việc đầu tư công nghệ tiên tiến sản xuất, giảm thiểu chất thải nguồn Thứ ba, bổ sung quy định nghĩa vụ tài bảo vệ môi trường với sở công nghiệp sản xuất sản phẩm có khả gây ảnh hưởng xấu lâu dài tới môi trường sức khỏe mơi trường phải áp thuế mức cao; bổ sung quy định ký quỹ phục hồi môi trường cho sở sản xuất công nghiệp khai thác loại tài nguyên thiên nhiên tài nguyên nước, tài nguyên rừng 3.2.4 Hoàn thiện quy định xử lý vi phạm pháp luật môi trường lĩnh vực công nghiệp Thứ nhất, bổ sung quy định xử lý tội phạm hình lĩnh vực cơng nghiệp với hành vi thiếu trách nhiệm phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường 101 chiến lược để dự án gây hậu nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng tới môi trường, đồng thời hướng dẫn chi tiết chủ thể phải chịu trách nhiệm hình (chủ sở hữu doanh nghiệp/ người quản lý doanh nghiệp/ người điều hành doanh nghiệp) tội phạm môi trường lĩnh vực công nghiệp Quan trọng khơng tổ chức buổi, khóa, lớp tập huấn chun sâu mơi trường, kĩ thuật môi trường cho cán tư pháp để đảm bảo hoạt động xử lý nghiêm minh, người, tội Thứ hai, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành với hành vi tiến hành hoạt động nhập khẩu, phá dỡ tàu biển qua sử dụng gây ô nhiễm môi trường, bổ sung quy định xử phạt hành với chủ thể có sai sót chun mơn, thiếu trách nhiệm lập báo cáo/hoặc tư vấn lập báo cáo, chủ thể thẩm định, chủ thể phê duyệt báo cáo đánh giá mơi trường chiến lược để dự án có ảnh hưởng xấu gây thiệt hại tới môi trường; rà soát, hướng dẫn quy định phạt tiền xử phạt hành cho phải phạt tiền xử phạt hình sự, để doanh nghiệp phải “tâm phục” nghiêm túc thực nghĩa vụ trách nhiệm để xảy vi phạm; xem xét lại cách tính thời hiệu xử phạt hành với vi phạm môi trường lẽ hành vi vi phạm pháp luật môi trường lĩnh vực công nghiệp thường tinh vi, khó phát hiện, nên theo quan điểm tác giả nên thay đổi cách tính thời hiệu xử phạt 02 năm tính từ phát hành vi vi phạm pháp luật môi trường lĩnh vực công nghiệp Thứ ba, cần ban hành văn hướng dẫn chi tiết xác định thiệt hại mơi trường quy định nội dung sau: - Chủ thể có quyền u cầu bồi thường thiệt hại khơng quy định chủ thể chịu thiệt hại sức khỏe, tính mạng, lợi ích cá nhân, tổ chức đơn lẻ mà trường hợp thiệt hại suy giảm chức năng, tính hữu ích mơi trường quan nhà nước có thẩm quyền lĩnh vực mơi trường phải có nghĩa vụ khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại mơi trường tự nhiên - Đồng thời bổ sung sung thêm quy định việc xác định thiệt hại bị ô nhiễm từ lĩnh vực công nghiệp như: 102 + Xác định thiệt hại thơng qua việc tính tốn chi phí giảm thiểu triệt tiêu nguồn gây nhiễm từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp; + Xác định thiệt hại thơng qua việc tính tốn chi phí xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường đất, nước hệ sinh thái trở lại trạng thái ban đầu trước bị tác động ô nhiễm từ lĩnh vực công nghiệp; + Xác định thiệt hại thơng qua tính tốn chi phí cho việc sửa chữa, thay thế, ngăn chặn phục hồi tài sản bị thiệt hại ô nhiễm từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp gây ra; + Xác định thiệt hại thơng qua việc tính tốn chi phí để cứu chữa, chăm sóc, phục hồi chức bị người bị hại khoản thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút thiệt hại tính mạng, sức khỏe có ngun nhân từ nhiễm lĩnh vực sản xuất cơng nghiệp - Xây dựng hồn thiện quy chế phápbảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại Theo đó, pháp luật cần quy định tổ chức, cá nhân có hoạt động nguy gây thiệt hại lớn cho mơi trường phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường nhằm đảm bảo việc bồi thường cho người bị thiệt hại có thiệt hại xảy - Cần bổ sung quy định việc xây dựng quan (bộ phận) có đội ngũ kĩ thuật viên chuyên nghiệp xác định thiệt hại Cơ quan trực thuộc quan môi trường cấp độc lập Đồng thời, vụ gây ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng, pháp luật bổ sung việc hợp tác quốc tế với quan thẩm định, xác định thiệt hại nước ngồi có kinh nghiệm để tham gia trình xác định thiệt hại nhằm đảm bảo tính xác, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chủ thể bị xâm phạm Thứ tư, Tăng cường công tác phối hợp lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm mơi trường với quan chức Bộ Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý khu/cụm công nghiệp địa phương,…; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật môi trường; tăng cường hoạt động tra môi trường để kịp thời phát nguyên nhân, điều kiện phát sinh hành vi vi phạm pháp luật 103 mơi trường, sơ hở thiếu sót để đề xuất, kiến nghị biện pháp khắc phục kịp thời Thứ năm, nâng cao nhận thức chủ thể thực pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức bảo vệ môi trường đến người dân, cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, quan Nhà nước cấp nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường để ngăn ngừa hạn chế vi phạm pháp luật môi trường Sự nhận thức cộng đồng môi trường yếu tố quan trọng làm sở để trì phát triển mơi trường bền vững Qua đó, người dân thấy quyền sống môi trường lành Chính cộng đồng dân cư, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp chủ thể giám sát, phát kịp thời hành vi vi phạm pháp luât bảo vệ môi trường doanh nghiệp để kiến nghị quan có thẩm quyền xử lý Nhà nước ta dần học tập kinh nghiệm nước việc phối hợp với tổ chức xã hội để thực chiến dịch giáo dục tới tận cộng đồng dân cư, đồng thời tăng cường chương trình giáo dục môi trường bao gồm từ tiểu học, trung học sở, trung học phổ thông đến đại học 104 Kết luận chương Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp đảm bảo mục tiêu phát triển công nghiệp bền vững, đảm bảo đồng với hệ thống pháp luật mơi trường, việc củng cố, hồn thiện hệ thống tổ chức bảo vệ môi trường Thêm vào đó, hoạt động cần gắn với yêu cầu hội nhập kinh tế- quốc tế hợp tác quốc tế bảo vệ mơi trường Hồn thiện quy định pháp luật bảo vệ môi trường xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp cần bổ sung quy định chuyên môn trách nhiệm người lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; bổ sung quy định biện pháp bảo đảm thực thi với hoạt động đánh giá môi trường chiến lược; đảm bảo tham gia cộng đồng công khai thông tin; xây dựng quy chế thông tin môi trường phải nghiêm minh xử lý vi phạm việc thực đánh giá mơi trường chiến lược Hồn thiện quy định pháp luật bảo vệ môi trường khu, cụm cơng nghiệp đòi hỏi xây dựng chế phối hợp quan quản lý môi trường với quan quản lý khu/cụm công nghiệp; xây dựng quy chế quản lý môi trường nội khu/cụm công nghiệp, xây dựng khu công nghiệp sinh thái lợi ích mà mang tới cho mơi trường phủ nhận, đặc biệt nâng cao trách nhiệm quản lý chất thải giải pháp khắc phục hạn chế tồn Hồn thiện quy định pháp luật bảo vệ môi trường sở sản xuất cơng nghiệp hồn thiện quy định ứng phó cố mơi trường; quản lý chất thải; bổ sung quy định thiếu nghĩa vụ tài áp dụng mức thuế suất cao với sở ảnh hưởng xấu lâu dài tới môi trường; bổ sung quy định ký quỹ phục hồi môi trường cho sở công nghiệp khai thác loại tài nguyên nước, tài nguyên rừng Hoàn thiện quy định pháp luật bảo vệ môi trường xử lý vi phạm môi trường cần bổ sung thêm quy định hành vi thiếu trách nhiệm phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược để gây hậu nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng tới môi trường, bổ sung xử phạt hành với hành vi phá dỡ tàu 105 biển qua sử dụng để gây ô nhiễm cho môi trường, chế tài xử phạt chủ thể gây sai sót thực đánh giá môi trường chiến lược; bổ sung hướng dẫn phương thức xác định thiệt hại 106 KẾT LUẬN Trên sở xác định tính cấp thiết đề tài “Pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp”, luận văn vào làm rõ vấn đề: Khái quát vấn đề lý luận bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp, nêu phân tích khái niệm pháp luật bảo vệ mơi trường lĩnh vực cơng nghiệp; Phân tích, đánh giá cách tồn diện, có hệ thống thực trạng pháp luật bảo vệ mơi trường lĩnh vực để tìm tồn tại, vướng mắc trình tổ chức thực thi quy định pháp luật; sở đề xuất hồn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ mơi trường lĩnh vực cơng nghiệp, hồn thiện máy quản lý nhà nước lĩnh vực góp phần nâng cao hiệu thi hành pháp luật lĩnh vực công nghiệp Không thể phủ nhận đóng góp tích cực ngành cơng nghiệp phát triển kinh tế đất nước thời kì cơng nghiệp hóa – đại hóa, song sức ép đến môi trường mà ngành mang lại khơng nhỏ Ngăn ngừa nhiễm, phòng ngừa, ứng phó cố mơi trường hoạt động cơng nghiệp tạo đòi hỏi thiết cấp bách nhà nước, cộng đồng xã hội Cho nên việc ban hành, triển khai thực tốt quy định pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực cơng nghiệp có ý nghĩa cần thiết Việt Nam giai đoạn Nhà nước ban hành nhiều văn pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp tạo sở pháp lý cho hoạt động bảo vệ môi trường lĩnh vực cơng nghiệp, song qua phân tích, đánh giá trình thực thi quy định cho thấy tồn số hạn chế định Trong đó, giải pháp hồn thiện pháp luật chủ yếu theo nhóm nội dung như: giải pháp hồn thiện điểm thiếu sót, bất cập liệt kê, phân tích; giải pháp vài đề xuất tác giả xây dựng chế đảm bảo thực thi pháp luật hiệu Với kỳ vọng giải pháp tác giả đưa nhà làm luật ghi nhận q trình hồn thiện pháp luật bảo vệ mơi trường lĩnh vực công nghiệp nhằm tạo hành lang pháp lý cách đồng bộ, tồn diện, có hệ thống, đầy đủ, chặt chẽ cho yêu cầu bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp, đảm bảo phát triển bền vững quốc gia, bảo vệ môi trường xanh cho xã hội, cộng đồng Tác giả hy vọng 107 rằng, luận văn có hội đóng góp nhỏ nhoi công tác giáo dục môi trường Việt Nam, làm thay đổi nhận thức người vai trò trách nhiệm cá nhân bảo vệ mơi trường, giữ gìn mơi trường chung xã hội./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO * Văn quy phạm pháp luật Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 Bộ luật Dân năm 2005 Bộ luật Hình năm 2015 Luật Đất đai năm 2013 Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành năm 2008 10 Nghị định 19/2015/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường 11 Nghị định số 25/2013/NĐ-CP Chính phủ phí bảo vệ mơi trường nước thải 12 Nghị định 179/2013/NĐ-CP Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực mơi trường 13 Nghị định 18/2015/NĐ-CP Chính phủ quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường 14 Nghị định 38/2015/NĐ-CP Chính phủ quản lý chất thải phế liệu 15 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên môi trường đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường 16 Thông tư 35/2014/TT-BCT Bộ Công thương bảo vệ môi trường ngành công thương 17 Thông tư 35/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên môi trường bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 18 Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 08 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ định hướng Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam 19 Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 12 tháng năm 2012 Thủ tướng Chính phủ chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2011-2020 20 Quyết định số 1216/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng năm 2012 chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 21 Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25 tháng 09 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ chiến lược quốc gia Tăng trưởng Xanh thời kỳ 2011- 2020 tầm nhìn đến năm 2050 22 Quyết định số 2612/QĐ-TTg ngày 30/12/2013 Thủ tướng Chính phủ chiến lược sử dụng cơng nghệ giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 23 Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 Thủ tướng Chính phủ chiến lược sản xuất công nghiệp đến năm 2020 24 Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 Thủ tướng Chính phủ chiến lược quốc gia quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 25 Quyết định số 76/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 01 năm 2016 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia sản xuất tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 * Sách, tạp chí, luận văn, luận án, báo cáo 26 Bộ Công thương, (2016), Báo cáo thực chương trình sản xuất tiêu dùng bền vững, Báo cáo 27 Nguyễn Ngọc Anh Đào, “ Thực pháp luật sử dụng công cụ kinh tế bảo vệ mơi trường”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 24/2012 28 Đại học Luật Hà Nội, (2013), Giáo trình Lý luận Nhà nước pháp luật, Nhà xuất Công an nhân dân 29 Đại học Luật Hà Nội, (2013), Tập giảng Pháp luật môi trường kinh doanh, Tập giảng, Nhà xuất Tư pháp 30 Nguyễn Thị An Na, (2006), “Đánh giá môi trường – Những vấn đề pháp lý thực tiễn hoạt động Việt Nam”, khóa luận tốt nghiệp, Hà Nội 31 Nguyễn Văn Hùng, 2011, "Hồn thiện pháp luật mơi trường Việt Nam điều kiện nay", Luận văn tiến sỹ luật học, Hà Nội 32 Luyện Thị Thùy Nhung (2013), “Pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp Việt Nam nay”, Luận văn thạc sĩ luật học 33 Vũ Thị Duyên Thủy (2011), “Thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường hoạt động khu công nghiệp Việt Nam”, Tạp Chí Luật học số 9/2011 34 Vũ Thị Duyên Thủy (2009), “Xây dựng hoàn thiện pháp luật quản lý chất thải nguy hại Việt Nam”, Luận án tiến sỹ luật học, Hà Nội 35 Nguyễn Thị Huyền Trang, 2013 " Vai trò nhà nước việc bảo vệ môi trường Việt Nam nay", Luận văn tiến sỹ luật học, Hà Nội 36 Lê Thùy Trang, Khóa luận tốt nghiệp, Hà Nội, 2013, " Tình hình thực pháp luật bảo vệ môi trường Việt Nam nay" 37 Nguyễn Tuệ Minh, Khóa luận tốt nghiệp, Hà Nội, 2006," Pháp luật bảo vệ mơi trường khơng khí" 38 Nguyễn Thị Thanh, Khóa luận tốt nghiệp, Hà Nội, 2006, " Pháp luật bảo vệ nguồn nước- vấn đề lý luận thực tiễn áp dụng" * Website 39 Bạch Dương, (2016), “ Lọc dầu Dung Quất có nguy ngừng sản xuất”, địa chỉ: http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/loc-dau-dungquat-co-nguy-co-ngung-san-xuat-3358497.html, truy cập ngày 15/05/2016 40 Buildvietinfo, “Quản lý môi trường – Bài học từ Singapore”, địa chỉ: http://buildviet.info/vi-VN/a3810p2034/quan-ly-moi-truong-do-thi-bai-hoc-tusingapore.htmuy, truy cập ngày 21/05/2016 41 Nguyễn Minh Đức, (2014), “Hoàn thiện pháp luật ĐTM, ĐMC Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm luật pháp Trung Quốc”, Bản tin Chính sách Tài ngun-Mơi trường-Phát triển bền vững số 12/ PanNature, địa chỉ: http://www.vacne.org.vn/hoan-thien-phap-luat-ve-dtm-dmc-cua-viet-namnhin-tu-kinh-nghiem-luat-phap-trung-quoc/212010.html, truy cập ngày 22/05/2016 42 Nguyễn Minh Đức, (2016), “Lỗ hổng môi trường định dự án kinh tế”, địa chỉ: http://www.thesaigontimes.vn/146248/Lo-hong-moitruong-khi-quyet-dinh-cac-du-an-kinh-te.html, truy cập ngày 03/06/2016 43 Văn Hào, (2016), “Tác động phát triển công nghiệp đến môi trường”, địa chỉ: http://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/tac-dong-cua-phat-trien-cong-nghiepden-moi-truong-n20160517143015634.htm 44 Công ty cổ phần Khoa học mới, “Cơ sở sản xuất phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải”, địa chỉ: http://khoahocmoi.net/quan-trac-online/lap-dathe-thong-quan-trac-nuoc-online/, truy cập ngày 12/06/2016 45 Hội nghị liên hợp quốc môi trường phát triển, Tuyên bố Liên hiệp quốc môi trường phát triển, địa chỉ: http://vea.gov.vn/vn/hoptacquocte/conguoc/Pages/Tuy%C3%AAnb%E1%BB %91LHQv%E1%BB%81m%C3%B4itr%C6%B0%E1%BB%9Dngv%C3%A 0ph%C3%A1ttri%E1%BB%83n.aspx, truy cập ngày 07/06/2016 46 Đặng Ngọc Minh, (2015), “Tác động tiêu cực việc phát triển khu công nghiệp đến môi trường Việt Nam”, Tạp chí Cơng Thương số 8, tháng 7+8/2015, địa https://congnghiepxanh.wordpress.com/2015/09/17/tacdong-tieu-cuc-cua-viec-phat-trien-cac-khu-cong-nghiep-den-moi-truong-oviet-nam/, truy cập ngày 22/06/2016 47 Bộ Tài nguyên môi trường (2015), “Báo cáo công tác quản lý nhà nước môi trường 06 tháng đầu năm 201, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2015 tình hình triển khai thực Luật bảo vệ môi trường 2014”, địa chỉ: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tjEPKCHxU5cJ:www monre.gov.vn/monre_portlet/mvnplugindata/mvncms/2015/7/22/3_BAO%25 20CAO%2520CHUYEN%2520DE%2520MOI%2520TRUONG.doc+&cd=2 &hl=vi&ct=clnk&gl=vn, truy cập ngày 10/05/2016 48 Bộ Tài nguyên Môi trường, Báo cáo môi trường quốc gia: Môi trường khu công nghiệp Việt Nam, Hà nội 2009, địa chỉ: http://vea.gov.vn/vn/hientrangmoitruong/baocaomtquocgia/Pages/B%C3%A1o -c%C3%A1o-M%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-qu%E1%BB%91cgia-n%C4%83m-2009-M%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-khuc%C3%B4ng-nghi%E1%BB%87p-Vi%E1%BB%87t-Nam-1.aspx, truy cập ngày 09/06/2016 49 Trương Việt Trường, (2012), Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) phát triển ĐMC Việt Nam, trích dẫn tại: http://cie.net.vn/vn/Thuvien/Bao-cao-Nghien-cuu-MT/DANH-GIA-MOI-TRUONG-CHIEN-LUOCDMC-VA-SU-PHAT-TRIEN-CUA-DMC-O-VIET-NAM.aspx, truy cập ngày 11/05/2016 50 VNCPC, (2016), “Phát triển khu công nghiệp sinh thái – xu hướng xanh hóa cơng nghiệp Việt Nam”, viết, địa chỉ: http://vncpc.org/phat-trienkhu-cong-nghiep-sinh-thai-xu-huong-xanh-hoa-cong-nghiep-tai-viet-nam/, truy cập ngày 22/05/2016 http://moitruong.com.vn/phat-trien-ben-vung/chien-luoc-chinh-sach/cong-nghiephoa-hien-dai-hoa-voi-bao-ve-moi-truong-15888.htm ... QUÁT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP VÀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC CƠNG NGHIỆP 1.1.1 Lĩnh vực cơng nghiệp. .. đến môi trường 1.1.2 Bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp 10 1.2 KHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 16 1.2.1 Khái niệm pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực công. .. giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực công nghiệp Việt Nam 13 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP VÀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công nghiệp, Pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay