ÔN tập KIỂM TRA 1 TIẾT sử

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:13

ÔN tập KIỂM TRA 1 TIẾT sử ÔN tập KIỂM TRA 1 TIẾT sử ÔN tập KIỂM TRA 1 TIẾT sử ÔN tập KIỂM TRA 1 TIẾT sử ÔN tập KIỂM TRA 1 TIẾT sử ÔN tập KIỂM TRA 1 TIẾT sử ÔN tập KIỂM TRA 1 TIẾT sử ÔN tập KIỂM TRA 1 TIẾT sử ÔN tập KIỂM TRA 1 TIẾT sử ÔN tập KIỂM TRA 1 TIẾT sử ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II Mơn : Sử Câu : Quá trình đánh chiếm thất bại Pháp chiến trường Đà Nẵng ?  Nguyên nhân : - Chủ nghĩa tư Pháp cần nguyên liệu thị trường - Việt Nam có vị trí địa lí quan trộng , giàu tài nguyên , chế độ phong kiến nhà Nguyễn suy yếu  Diễn biến : - Lấy cớ bảo vệ đạo Gia – tô , ngày 31/8/1858 liên quân Pháp Tây Ban Nha đem 3000 quân đến dàn trận cửa biển Đà Nẵng - Ngày 1/9/1858 Pháp nổ súng đánh chiếm Bán đảo Sơn Trà Quân dân ta anh dũng chống trả liệt huy Nguyễn Tri Phương - Pháp chiếm bán đảo Sơn Trà , nhân dân ta làm “ vườn ko nhà trống ” - Bước đầu , Pháp thất bại sau âm mưu “ đánh nhanh thắng nhanh ”  Pháp chọn Đà Nẵng mục tiêu xâm lược nước ta sau chiếm Đà Nẵng đánh thẳng vô Kinh Thành Huế buộc triều đình Huế phải đầu hàng Câu : Tinh thần kháng chiến nhân dân ta Bắc Kì Nam Kì thể ? a) Nam Kì :  Đà Nẵng : nhiều toán nghĩa binh phối hợp với quân triều đình chống giặc  Ba tỉnh miền đơng Nam Kì : nhân dân sơi kháng chiến , tiêu biểu : - Nghĩa quân Nguyễn trung Trực đốt cháy tàu Ét – pê – ( Hi vọng ) Pháp đậu sông Vàm Cỏ Đông ( 10 – 12 – 1861 ) - Nghĩa quân Trương Định lãnh đạo làm địch thất điên bát đảo  Ba tỉnh miền tây Nam Kì : nhân dân tâm kháng chiến nhiều hình thức bất hợp tác với giặc , lập trung tâm vũ trang với nhiều lãnh tụ tiếng Phan Tôn , Phan Liêm , Nguyễn Trung Trực , có người dùng thơ văn để đánh giặc Nguyễn Đình Chiểu , Phan Văn Trị , b) Bắc Kì :  Giai đoạn 1873 – 1874 :  Ở Hà Nội : quân dân Hà Nội anh dũng chống trả với nhiều gương hi sinh dũng cảm cha Nguyễn Tri Phương , trận chiến ô Thanh Hà  Ở tỉnh khác : nhân dân địa phương kháng cự liệt , nhiều trung tâm kháng chiến thành lập  Ngày 21 – 12 – 1873 ta diệt đc Gác – ni –ê , chiến thắng Cầu Giấy , ta phấn khởi , Pháp hoang mang lo sợ  Giai đoạn 1882 – 1884 :  Ở Hà Nội : quân dân ta chống trả liệt nhân dân tự tay đốt nhà , tạo thành tường lửa chặn giặc Nhân dân Hà Nội không bán lương thực cho Pháp , phối hợp với đồng bào vùng xung quanh , đào hào , đắp lũy , lập đội quân anh dũng , bất chấp lệnh giải tán triều đình  Ở địa phương : nhân dân tích cực đắp đập , cắm kè sơng , làm hầm chông , cạm bẫy , chống Pháp  Ngày 19 – – 1883 chiến thắng Cầu Giấy lần thứ quân dân ta phấn khởi , Pháp hoang mang , dao động Câu : Nêu nguyên nhân , diễn biến phản công ?  Nguyên nhân : - Phái chủ chiến Tôn Thất Thuyết đứng đầu dành lại chủ quyền từ tay Pháp Để chuẩn bị giành lại chủ quyền , Tôn Thất Thuyết ( Thượng thư Bộ binh , thành viên Hội Đồng Phụ ) dựa vào ý chí nhân dân yêu nước quan lại chủ chiến địa phương , ông sức xây dựng lực lượng , tích trữ lương thảo , khí giới , Trừng trị kẻ thân với Pháp đưa Ưng Lịch lên ( vua Hàm Nghi ) - Trước hành động ngày liệt Tôn Thất Thuyết , thực dân Pháp lo sợ , tìm cách để bắt Tôn Thất Thuyết tiêu diệt phái chủ chiến  Diễn biến : - Đêm mồng rạng sáng mồng / / 1885 , Tôn Thất Thuyết hạ lệnh công quân Pháp tòa Khâm Sứ đồn Mang Cá - Quân Pháp thời rối loạn Sau củng cố tinh thần , chúng mở phản công chiếm Hoàng thành - Trên đường chúng xả súng tàn sát , cướp bóc dã man Hàng trăm người dân vô tội bị giết hại Câu : Các giai đoạn phong trào Cần Vương khởi nghĩa Hương Khê ?  Các giai đoạn phong trào Cần Vương : • Giai đoạn 1885 – 1888 : - Thời gian này, phong trào đặt huy Hàm Nghi Tôn Thất Thuyết, với hàng trăm khởi nghĩa lớn nhỏ nổ phạm vi rộng lớn, Bắc Kì Trung Kì - Tiêu biểu khởi nghĩa Phan Đình Phùng , Cao Thắng Hà Tĩnh ; Phạm Bành , Đinh Công Tráng Thanh Hóa , - Tháng 11 - 1888, nhờ có tay sai dẫn đường , quân Pháp bắt vua Hàm Nghi đưa vua Hàm Nghi đầy sang An – giê – ri ( Châu Phi ) • Giai đoạn 1888 – 1896 : - Ở giai đoạn này, Hàm Nghi bị bắt phong trào Cần Vương trì dần quy tụ thành khởi nghĩa lớn ngày lan rộng , có quy mơ trình độ tổ chức cao  Các giai đoạn khở nghĩa Hương Khê : • Giai đoạn 1885 – 1888 : - Đây giai đoạn chuẩn bị lực lượng , xây dựng sở chiến đấu nghĩa quân - Nghĩa quân lo tổ chức , huấn luyện , xây dựng công , rèn đúc vũ khí tích trữ lương thảo - Họ tự chế tạo thành công súng trường theo mẫu Pháp • Giai đoạn 1888 – 1896 : - Đây thời kì chiến đấu nghĩa quân - Dựa vào vùng núi hiểm trở , có huy thống phối hợp tương đối chặt chẽ , nghĩa quân đẩy lùi nhiều càn quét địch Câu : Trào lưu cải cách Duy Tân Việt Nam I Bối cảnh đời trào lưu cải cách Duy Tân Việt Nam : a Chính trị - Xã hội : - Pháp riết mở rộng đánh chiếm nước ta - Bộ máy quyền từ trung ương đến địa phương trở nên mục nát - Triều đình Huế tiếp tục thực sách đối nội , đối ngoại lỗi thời, lạc hậu khiến cho kinh tế , xã hội Việt Nam rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng - Mâu thuẫn giai cấp ( mâu thuẫn giai cấp nông dân địa chủ ) mâu thẫn dân tộc ngày gay gắt bùng nổ phong trào khởi nghĩa , đấu tranh nông dân xã hội rối loạn b Kinh tế - Tài : - Nơng nghiệp , thủ cơng nghiệp thương nghiệp đình trệ ; tài cạn kiệt , đời sống nhân dân vơ khó khăn Trong bối cảnh , trào lưu cải cách Duy Tân đời II Những đề nghị cải cách : Thời gian Năm 1868 Người , quan đề nghị - Trần Đình Túc Nguyễn Huy Tế - Đinh Văn Điền Nội dung đề nghị - Xin mở cửa biển Trà Lí ( Nam Định ) - Xin đẩy mạnh việc khai khẩn ruộng hoang khai mỏ , phát triển buôn bán , chấn chỉnh quốc phòng Năm 1872 - Viện Thương bạc - Xin mở ba cửa biển miền Bắc miền Trung để thơng thương với bên ngồi Từ 1863 đến - Nguyễn Trường Tộ - Chấn chỉnh máy quan lại , phát triển công 1871 thương nghiệp tài , chỉnh đốn vơ bị , mở rộng ngoại giao , cải tổ giáo dục Năm 1877 - Nguyễn Lộ Trạch - Đề nghị chấn hưng dân khí , khai thơng dân trí , 1882 bảo vệ đất nước - Những đề nghị cải cách sĩ phu , quan lại xuất phát từ tình cảnh đất nước lòng u nước , thương dân III Kết cục đề nghị cải cách :  Những cải cách :  Ưu điểm : - Đáp ứng phần yêu cầu đất nước  Hạn chế : - Nội dung lẻ tẻ , rời rạc - Chưa đụng tới hai vấn đề thời đại : + Mâu thuẫn dân tộc + Mâu thuẫn giai cấp  Những đề nghị không thực :  Triều đình phong kiến Nguyễn bảo thủ , bất lực việc thích ứng với hồn cảnh , nên không chấp nhận thay đổi từ chối cải cách , kể cải cách hồn tồn có khả thực Điều làm cản trở phát triển tiên đề , khiến xã hội luẩn quẩn vòng bế tắc chế độ thuộc địa nửa phong kiến  Ý nghĩa :  Dù không thành thực , song tư tưởng cải cách cuối kỉ XIX gây đc tiếng vang lớn , dám công vào tư tuorng bảo thủ phản ánh trình độ nhận thức người Việt Nam hiểu biết , thức thời ... Tráng Thanh Hóa , - Tháng 11 - 18 88, nhờ có tay sai dẫn đường , quân Pháp bắt vua Hàm Nghi đưa vua Hàm Nghi đầy sang An – giê – ri ( Châu Phi ) • Giai đoạn 18 88 – 18 96 : - Ở giai đoạn này, Hàm... quốc phòng Năm 18 72 - Viện Thương bạc - Xin mở ba cửa biển miền Bắc miền Trung để thông thương với bên Từ 18 63 đến - Nguyễn Trường Tộ - Chấn chỉnh máy quan lại , phát triển cơng 18 71 thương nghiệp... Thất Thuyết tiêu diệt phái chủ chiến  Diễn biến : - Đêm mồng rạng sáng mồng / / 18 85 , Tôn Thất Thuyết hạ lệnh công quân Pháp tòa Khâm Sứ đồn Mang Cá - Quân Pháp thời rối loạn Sau củng cố tinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN tập KIỂM TRA 1 TIẾT sử, ÔN tập KIỂM TRA 1 TIẾT sử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay