BẢNG báo cáo th lớp 8

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:07

BẢNG báo cáo thực hành lớp 8 BẢNG báo cáo thực hành lớp 8 BẢNG báo cáo thực hành lớp 8 BẢNG báo cáo thực hành lớp 8 BẢNG báo cáo thực hành lớp 8 BẢNG báo cáo thực hành lớp 8 BẢNG báo cáo thực hành lớp 8 BẢNG báo cáo thực hành lớp 8 BẢNG báo cáo thực hành lớp 8 BẢNG báo cáo thực hành lớp 8 bth BẢNG BÁO CÁO - Họ tên học sinh : Lớp : - Tên thực hành : - Mục tiêu : Nắm cách xác định khối lượng riêng vật rắn không thấm nước - Tóm tắt lý thuyết : Khối lượng riêng chất ? Đơn vị khối lượng riêng ? - Tóm tắt cách làm : Để đo khối lượng riêng sỏi , em phải thực công việc sau : Đo khối lượng sỏi ( dụng cụ ?) Đo thể tích sỏi ( dụng cụ ?) Tính khối lượng riêng sỏi theo cơng thức - Bảng kết đo khối lượng riêng sỏi Lần Đo Khối lượng sỏi Theo g Theo kg Thể tích sỏi Theo cm3 Theo m3 * Gía trị trung bình khối lượng riêng sỏi + + Dtb = = kg / m3 Khối lượng riêng sỏi ( kg / m3)
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG báo cáo th lớp 8, BẢNG báo cáo th lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay