Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề và thực tiễn thi hành tại hà nội

94 14 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 20:51

Luận văn tập trung tim hiểu, phân tích, đánh giá các quy định của phápluật về kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề tại Việt Nam hiện nay cũngnhư thực trạng áp dụng pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề tạiHà Nội để từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật, tổ chức thực hiệnpháp luật cụ thể tại Hà Nội. LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo trường Đại học Luật Hà Nội, đặc biệt thầy cô giáo Khoa sau Đại học Khoa Luật Kinh tế tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu chương trình sau đại học trường Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Giảng viên – TS Nguyễn Văn Phương, người tận tâm, nhiệt tình dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2016 Học viên LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật hình BVMT Bảo vệ môi trường ĐTM Đánh giá tác động môi trường UBND Ủy ban nhân dân VPHC Vi phạm hành DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 Tình trạng ô nhiễm nhóm làng nghề 34 Bảng 2.2 Cơng tác tra, kiểm tra, xử lí vi phạm 40 ô nhiễm môi trường làng nghề Hà Nội Bảng 2.3 Kiểm tra, tra sở làng nghề Hà Nội 47 Bảng 2.4 Bảng báo giá hệ thống xử lý nước thải 50 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU CHƯƠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ VÀ PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ 1.1 Khái quát làng nghề ô nhiễm môi trường làng nghề 1.1.1 Khái quát làng nghề 1.1.2 Khái quát ô nhiễm mơi trường làng nghề 1.2 Pháp luật kiểm sốt ô nhiễm môi trường làng nghề 12 15 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề 15 1.2.2 Các quy định trách nhiệm quản lí nhà nước bảo vệ môi trường làng nghề 16 1.2.3 Các quy định trách nhiệm tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm bảo vệ môi trường làng nghề 22 CHƯƠNG THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ TẠI HÀ NỘI 29 2.1 Thực trạng ô nhiễm môi trường làng nghề Hà Nội 29 2.1.1 Tình hình nhiễm mơi trường số làng nghề 29 2.1.2 Hậu ô nhiễm môi trường làng nghề 31 2.2 Đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề Hà Nội 33 2.2.1 Đánh giá thực tiễn thi hành quan quản lý nhà nước 33 2.2.2 Đánh giá thực tiễn thực thi tổ chức, cá nhân 47 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ 57 3.1 Pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề số nước giới kinh nghiệm áp dụng Việt Nam 57 3.2 Định hướng xây dựng sách kiểm sốt nhiễm, bảo vệ mơi trường làng nghề 60 3.3 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề 63 3.3.1 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề cấp Trung ương 63 3.3.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề Hà Nội 68 3.4 Các giải pháp tổ chức, thực Hà Nội 68 KẾT LUẬN 80 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam đất nước có nhiều làng nghề Các làng nghề tập trung nhiều tỉnh, thành, địa phương khác mang lại nét văn hóa truyền thống, sắc cho quê hương đất nước mà mang lại lợi ích kinh tế định Trong địa phương nước, Hà Nội nơi có nhiều làng nghề “Theo Chi cục Bảo vệ môi trường TP Hà Nội, thành phố có 1.350 làng nghề làng có nghề, có 286 làng cơng nhận làng nghề truyền thống Số làng có nghề phân bố khơng đều, tập trung chủ yếu huyện: Phú Xuyên (124 làng), Thường Tín (125 làng), Chương Mỹ (174 làng), Ứng Hòa (113 làng), Thanh Oai (101 làng), Ba Vì (91 làng),… số huyện có số lượng làng có nghề như: Thanh Trì (24 làng), Gia Lâm (22 làng), Từ Liêm (11 làng)…”[1] Trong thời gian qua, nhiều làng nghề bảo tồn, khôi phục phát triển mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho đời sống xã hội Tuy nhiên, kèm với nét tích cực tình trạng nhiễm mơi trường nước nói chung Hà Nội nói riêng ngày phổ biến nghiêm trọng Ơ nhiễm mơi trường làng nghề gây hậu nghiêm trọng mơi trường mà ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, ảnh hưởng tới thẩm mỹ, cảnh quan đời sống Trước thực trạng ô nhiễm môi trường làng nghề, pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề ban hành đưa nhiều quy định nhằm điều chỉnh, khắc phục vấn đề Tuy nhiên xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, mà việc áp dụng, thực thi pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề thực tế nhiều bất cập Biểu cụ thể http://langnghevietnam.vn/?go=New&page=d&igid=692&iid=24820 [ ] Hà Nội – nơi tập trung nhiều làng nghề có nhiều sách khuyến khích, bảo vệ mơi trường làng nghề Từ lý cho thấy, việc tìm hiểu quy định pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề để từ đánh giá thực trạng thi hành quy định Hà Nội, đưa giải pháp hoàn thiện pháp luật vấn đề quan trọng mang tính cấp thiết Do vậy, tác giả lựa chọn đề tài: “Pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề thực tiễn thi hành thành phố Hà Nội” Tình hình nghiên cứu đề tài Trong thời gian qua, có nhiều sách-báo, cơng trình nghiên cứu pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề nghiên cứu - Về sách-báo: “Làng nghề Việt Nam môi trường”(2005) Đặng Kim Chi (chủ biên, Nxb Khoa học kĩ thuật, Hà Nội) cơng trình nghiên cứu tổng quan làng nghề tình trạng nhiễm mơi trường làng nghề Bên cạnh đó, có nhiều báo, tạp chí viết vấn đề mang lại nhiều giá trị như: viết Lê Kim Nguyệt (2012) “Thực trạng thực thi pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề Việt Nam ,Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội nêu lên trạng ô nhiễm môi trường làng nghề cách giải quyết, khắc phục; viết Nguyễn Trần Điện (2015) “Giải pháp bảo đảm thực pháp luật môi trường làng nghề vùng đồng sông Hồng Tạp chí Dân chủ pháp đề cập phương hướng, giải pháp hồn thiện Ngồi nhiều viết khác mang lại nhiều giá trị tham khảo - Về luận án, luận văn: “Pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường hoạt động làng nghề gây Việt Nam nay” Lê Kim Nguyệt (2014, Đại học luật Hà Nội) luận án sâu nghiên cứu kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề bao gồm việc phân tích, bình luận quy định pháp luật hành, thực trạng giải pháp hoàn thiện pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề “Thực pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề tỉnh đồng sông Hồng Việt Nam” Nguyễn Trần Điện (2016, Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh) luận án nghiên cứu việc thực quy định pháp luật BVMT làng nghề thực tế nhiều tỉnh thành có Hà Nội, bất cập, hạn chế việc thực hiện, áp dụng pháp luật thực tế giải pháp khắc phục Nhìn chung, có nhiều cơng trình nghiên cứu ô nhiễm môi trường làng nghề pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề nói chung Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu việc áp dụng quy định pháp luật kiểm sốt nhiễm môi trường làng nghề địa bàn thành phố Hà Nội số nội dung chưa đề cập tới đặc biệt nội dung sửa đổi bổ sung kể từ năm 2014 qua luật BVMT 2014 hay Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành số điều Luật BVMT… Mục đích nghiên cứu đề tài Luận văn tập trung tim hiểu, phân tích, đánh giá quy định pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề Việt Nam thực trạng áp dụng pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề Hà Nội để từ đưa giải pháp hoàn thiện pháp luật, tổ chức thực pháp luật cụ thể Hà Nội Đối tượng nghiên cứu đề tài Phân tích đặc điểm bản, đặc trưng làng nghề để thấy tồn tại, phát triển làng nghề; ý nghĩa làng nghề tác động định làng nghề tới mơi trường Tìm hiểu, nghiên cứu sách, pháp luật Đảng, Nhà nước BVMT làng nghề Từ đánh giá ưu điểm để phát huy hiệu lực thực tế, phát thiếu hụt, mâu thuẫn điểm khơng phù hợp sách, pháp luật cản trở làm giảm hiệu lực quản lý Nhà nước BVMT làng nghề 10 Nghiên cứu trình áp dụng, thực thi pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề hiệu hoạt động quan Nhà nước BVMT làng nghề Hà Nội Phạm vi nghiên cứu đề tài Luận văn nghiên cứu, đánh giá quy định pháp luật kiểm sốt nhiễm môi trường làng nghề bao gồm: Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định, Thông tư hướng dẫn …và thực trạng ô nhiễm môi trường làng nghề Hà Nội thực tiễn áp dụng quan quản lý nhà nước tổ chức, cá nhân địa bàn Tp Hà Nội Phương pháp nghiên cứu đề tài Đề tài thực sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Lenin Các phương pháp nghiên cứu gồm: phân tích, so sánh, lịch sử, chứng minh, tổng hợp, quy nạp kết hợp để triển khai thực đề tài Trong phân tích, so sánh chứng minh thông qua khảo sát thực tiễn phương pháp luận văn Cụ thể sau: - Phương pháp phân tích khái quát hóa sử dụng để làm sáng tỏ cứ, sở khoa học cho việc cần thiết phải hoàn thiện pháp luật - Phương pháp so sánh sử dụng để đối chiếu, đánh giá pháp luật hành với văn pháp luật tiền nhiệm, pháp luật nước thực tiễn áp dụng - Phương pháp chứng minh sử dụng để chứng minh luận điểm, nhận định đề xuất phương án xây dựng, hoàn thiện Bố cục luận văn Ngoài phần Mở đầu Kết luận, luận văn gồm ba chương: Chương Ơ nhiễm mơi trường làng nghề pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề Chương Thực tiễn thi hành pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề Hà Nội 80 cần tránh xa khu dân cư quy hoạch đồng mặt sản xuất, kết cấu hạ tầng đường giao thông, hệ thống cung cấp điện, nước, thu gom xử lý nước thải, chất thải rắn; Quy hoạch phân tán, sản xuất hộ gia đình kết hợp điều kiện sản xuất với cải thiện vệ sinh môi trường mà di dời, hạn chế tối đa việc mở rộng đường, xây nhà cao tầng Việc áp dụng loại hình quy hoạch phụ thuộc vào điều kiện địa phương đặc thù loại hình làng nghề Tuy nhiên với điều kiện kinh phí trình độ khoa học kỹ thuật, tiến độ thưc hạn chế trước hết nên thực tốt loại quy hoạch phân tán, sản xuất hộ gia đình, sau nghiên cứu đẩy mạnh thực quy hoạch tập trung theo khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhỏ vấn đề lâu dài, đảm bảo phát triển bền vững Hơn khó khăn Hà Nội quy hoạch, di dời làng nghề theo cụm cơng nghiệp vấn đề giá thuê đất Hà Nội cao vượt khả đáp ứng Trong vấn đề lập quy hoạch làng nghề để BVMT cần ý số vấn đề: + Rà soát xác định làng nghề gây ô nhiễm nghiêm trọng địa bàn để đầu tư xây dựng sở hạ tầng tiến hành di dời sở ô nhiễm + Phải tính đến ranh giới an tồn cho khu dân cư khỏi tác động bất lợi từ hoạt động sản xuất làng nghề gây + Cần ý tới việc quy hoạch xanh mặt nước yếu tố quan trọng giúp môi trường lấy lại khả tự cân vốn có + Có thể tiến hành quy hoạch phát triển theo ngành nghề, ưu tiên quy hoạch ngành nghề cần phải phát triển trước ngành, nghề mà sản xuất gây ô nhiễm nặng tới môi trường tái chế phế liệu + Việc chuyển đổi ngành nghề sản xuất di dời vào khu, cụm công nghiệp tập trung cần ý tới việc lập danh mục nhóm làng nghề có lộ trình chuyển đổi hay di dời, trước mắt tập trung vào nhóm loại hình tái 81 chế, giấy, nhựa, kim loại, nhuộm, giết mổ làng nghề gây ô nhiễm nghiêm trọng; làng nghề, sở làng nghề cần chuyển đổi ngành nghề sản xuất, địa phương phải lồng ghép với “chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn mới”, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để nghiên cứu, định hướng ngành nghề chuyển đổi Các làng nghề, sở sản xuất gây ô nhiễm khu vực dân cư nông thôn cần di dời vào khu, cụm cơng nghiệp làng nghề hưởng sách ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất, thuế sử dụng đất… phải tuân thủ quy định BVMT khu, cụm công nghiệp tập trung Bên cạnh tiếp tục rà sốt bổ sung làng nghề gây ô nhiễm vào danh sách làng nghề cần xử lý môi trường tổ chức triển khai xử lý ô nhiễm thực tế theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển làng nghề Hà Nội, cần ý đầu tư hoàn thiện sở hạ tầng khu công nghiệp, làng nghề có theo quy hoạch (bao gồm 70 làng nghề có danh mục cần nâng cấp sở hạ tầng theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND), đồng thời tăng cường biện pháp quản lý, giám sát hoạt động, đánh giá tình trạng nhiễm khu cơng nghiệp, cụm cơng nghiệp để đánh giá tính hiệu cơng tác quy hoạch có điều chỉnh thích hợp Hà Nội có đề án bảo tồn phát triển làng nghề, làng nghề, đặc biệt coi trọng việc quy hoạch khơng gian làng nghề gắn liền với BVMT Tuy nhiên cần phải tính tốn chi tiết việc quy hoạch nhóm làng nghề Ví dụ với nhóm làng nghề chế biến, tái chế, dệt nhuộm gây ô nhiễm nghiêm trọng, nằm ven khu thị…thì cần có hạn chế tránh mở rộng Ngược lại, làng nghề sản xuất mang lại hiệu kinh tế, gây nhiễm cần khuyến khích đổi cơng nghệ, dây chuyền đại đáp xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường Bên cạnh đó, Hà Nội cần tiếp tục có rà sốt để hạn chế, di dời, chuyển đổi làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bổ sung vào danh sách làng nghề khơng khuyến khích 82 phát triển Ngồi ra, cần có hỗ trợ, đầu tư vốn, kinh phí thực hiện, khoa học kĩ thuật; có biện pháp khuyến khích hỗ trợ cưỡng chế doanh nghiệp, sở sản xuất di dời đến cụm công nghiệp tập trung khu vực quy định Bên cạnh cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực dự án Thứ năm, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật cơng nghệ vào q trình BVMT làng nghề Hầu hết sở sản xuất làng nghề Hà Nội không đáp ứng trang, thiết bị kỹ thuật theo luật BVMT Do để thực thi luật BVMT cách có hiệu cần tăng cường kiểm sốt cơng nghệ cũ, lạc hậu sở sản xuất làng nghề Khuyến khích loại bỏ cơng nghệ, máy móc gây nhiễm mơi trường sử dụng Thực việc đánh giá công nghệ sản xuất dự án đầu tư trực tiếp nước ngồi để bảo đảm khơng nhập công nghệ cũ, lạc hậu gây ô nhiễm môi trường Triển khai áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến gây nhiễm mơi trường lò gạch tuynel, lò gạch liên tục kiểu đứng hiệu suất cao…Sở khoa học công nghệ Hà Nội cần đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ xử lý chất thải cho hộ, sở sản xuất quy mô nhỏ theo hướng vận hành đơn giản, ổn định, tiết kiệm chi phí xử lý nhiễm mơi trường đạt hiệu cao Áp dụng công nghệ xử lý môi trường đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mơi trường quan có thẩm quyền chứng nhận Bên cạnh cần xây dựng chế, sách định hướng phát triển thị trường khoa học công nghệ cao, công nghệ thân thiên với mơi trường Hồn thiện chế, sách khuyến khích sử dụng cơng nghệ sản xuất, cơng nghệ xử lý nhiễm thân thiện với mơi trường Ngồi ra, cần cải tạo, nâng cấp hoàn thiện xây sở hạ tầng BVMT làng nghề hệ thống tiêu thoát nước; điểm thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại cho làng nghề cơng nhận Hà Nội cần có giải pháp nhân rộng mơ hình 83 thí điểm mang lại nhiều thành tích cực xử lý nước thải, khí thải áp dụng số làng nghề thời gian qua Thứ sáu, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường làng nghề cho người dân Đây biện pháp cần quan nhà nước phối hợp với tổ chức xã hội, ban, ngành đoàn thể thực cách thường xuyên, liên tục lâu dài, nhiều hình thức như: hội thảo, thi tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng; phát hành tài liệu, tờ rơi phổ biến rộng rãi; giáo dục học sinh ý thức BVMT làng nghề trường học … Nội dung công tác tuyên truyền trước hết giáo dục, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường người dân, bảo vệ môi trường bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ lợi ích kinh tế, xã hội mà làng nghề đem lại Tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật với quy định bảo vệ môi trường làng nghề để người dân nắm thực hiện, hiểu quan tâm Nhà nước quyền địa phương đến cơng tác bảo vệ môi trường Nội dung tuyên truyền, phổ biến phải đề cập đến thực trạng, diễn biến môi trường làng nghề diễn địa phương, phải nêu rõ tác hại ô nhiễm môi trường đến người dân số liệu cụ thể Và mục đích cuối cơng tác tun truyền, phổ biến kêu gọi đóng góp cơng sức người tham gia vào hoạt động bảo vệ mơi trường địa phương như: giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi ở, nơi sản xuất; tham gia buổi tổng vệ sinh làng xóm; thu gom, tập kết rác thải nơi quy định … Việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường làng nghề cho người dân giải pháp thiết thực, ý nghĩa Tại làng nghề, người dân làng nghề đối tượng phải gánh chịu hậu nhiễm từ hoạt động kinh doanh, sản xuất họ Sau tiếp thu tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường làng nghề, người dân làng 84 nghề nhận thức từ tác động tới hành vi tuân thủ luật BVMT Hơn làng nghề nơng thơn, tính cộng đồng cao khó phá vỡ nên nhiều can thiệp pháp luật, cưỡng chế khơng có hiệu Vì cách tác động tốt tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường làng nghề, nâng cao nhận thức người dân Khi tính cộng đồng làng nghề lại trở thành yếu tố có lợi để phát triển ý thức bảo vệ môi trường người thành cộng đồng làng nghề - Kết luận chương 3: Các quy định pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề bộc lộ số hạn chế, thiếu sót Chính vậy, việc hồn thiện pháp luật kiểm sốt nhiễm môi trường làng nghề điều cần thiết, cấp bách Trong chương 3, luận văn việc hoàn thiện pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề phải dựa vào định hướng xây dựng sách kiểm sốt nhiễm, bảo vệ mơi trường làng nghề Đảng, 85 Nhà nước đề Bên cạnh đó, nội dung pháp luật kiểm sốt ô nhiễm môi trường làng nghề cần có sửa đổi, hoàn thiện Đồng thời ban hành văn pháp luật cần thiết để điều chỉnh, quy định kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề nhằm phù hợp với nhu cầu đời sống thực tiễn đặt Ngoài để hoàn thiện pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề hiệu quả, cần thực biện pháp tổ chức thực cách tích cực nghiên cứu, học hỏi vận dụng kinh nghiệm quốc gia khác để việc hồn thiện pháp luật kiểm sốt ô nhiễm môi trường làng nghề đạt hiệu từ góp phần hạn chế, giảm thiểu thực trạng ô nhiễm môi trường làng nghề 86 KẾT LUẬN Qua q trình nghiên cứu pháp luật kiểm sốt ô nhiễm môi trường làng nghề thực tiễn thi hành Hà Nội, luận văn đề cập đến số vấn đề sau: Thứ nhất, luận văn khái niệm, đặc điểm làng nghề, ô nhiễm môi trường làng nghề, khái niệm quy định pháp luật kiểm sốt nhiễm môi trường làng nghề Thứ hai, luận văn phân tích thực trạng nhiễm mơi trường làng nghề Hà Nội, hậu ô nhiễm môi trường làng nghề Hà Nội Từ sâu phân tích, bình luận mặt ưu điểm hạn chế thực tiễn thi hành pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề Hà Nội quan quản lý nhà nước tổ chức, cá nhân Thứ ba, luận văn đề cập đến pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường số quốc gia giới làm sở, tham khảo cho pháp luật Việt Nam Đồng thời, luận văn phân tích quan điểm, sách Đảng nhà nước với hoạt động BVMT làng nghề từ đưa giải pháp hồn thiện pháp luật bao gồm giải pháp hoàn thiện cấp trung ương Hà Nội Bên cạnh đó, luận văn đưa số giải pháp tổ chức, thực Hà Nội cách tương đối cụ thể DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Danh mục văn pháp luật Báo cáo số 170/BC-CP ngày 22/9/2011 Chính phủ trình Quốc Hội việc thực sách, pháp luật môi trường khu kinh tế, làng nghề Bộ luật dân năm 2015 Bộ luật hình năm 2015 Luật Bảo vệ mơi trường năm 2005 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 Luật Di sản văn hóa năm 2009 Luật Đất đai năm 2013 Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 phí bảo vệ mơi trường chất thải rắn Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 quản lý chất thải rắn 10 Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường 11 Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 phí bảo vệ mơi trường nước thải 12 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử lý vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường 13 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường 14 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 quản lý chất thải phế liệu 15 Nghị số 19/2011/QH13 ngày 26/11/2011 kết giám sát đẩy mạnh thực sách, pháp luật mơi trường khu kinh tế, làng nghề 16 Nghị số 35/NQ-CP ngày 18/03/2013 số vấn đề cấp bách lĩnh vực bảo vệ môi trường 17 Kế hoạch số 235/2015/KH-UBND nhằm thực công tác bảo vệ môi trường (BVMT) làng nghề giai đoạn 2016-2020 18 Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg số sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn 19 Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21/01/2014 việc ban hành Kế hoạch thực chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030 20 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 quy định mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường khu xử lý chất thải rắn địa bàn 21 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 3/6/2013 ban hành quy định quản lý chất thải rắn thông thường địa bàn 22 Quyết định số 577/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 phê duyệt “Đề án BVMT làng nghề đến năm 2020 định hướng đến năm 2030” 23 Quyết định số 7209/2013/QĐ-UBND phê duyệt đề án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp địa bàn Hà Nội giai đoạn 2014-2015 24 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND quy định sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội 25 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 việc thu phí BVMT nước thải sinh hoạt địa bàn Hà Nội 26 Quyết định số 5168/QĐ-UBND ngày 8/10/2014 UBND Hà Nội phê duyệt giới hành lang bảo vệ cơng trình thủy lợi sơng Nhuệ dịa bàn Tp Hà Nội tỷ lệ 1/500 27 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND việc phê duyệt quy hoạch phát triển làng nghề đến 2020, định hướng đến 2030 28 Thông tư 116/2006/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2006 việc hướng dẫn thực số nội dung Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 Chính phủ phát triển ngành nghề nông thôn 29 Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/09/2008 hướng dẫn lập, phê duyệt xác nhận đề án BVMT kiểm tra, tra việc thực đề án BVMT 30 Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT ngày 26/02/2011 quy định bảo vệ môi trường làng nghề 31 Thông tư số 51/2014/TT-BTNMT ngày 05/09/2014 quy định quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa bàn thủ đô Hà Nội 32 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 quản lý chất thải nguy hại B Danh mục tài liệu tham khảo khác Tiếng Việt 33 Aki Nakauchi – Cục Sức khỏe môi trường – Bộ Môi trường Nhật Bản, (2013), Kinh nghiệm kiểm sốt nhiễm mơi trường Nhật Bản, trang http://reds.vn/index.php/thoi-su/quoc-te, [truy cập ngày 27/6/2016] 34 Diệu Anh (2016), Hà Nội: Đẩy mạnh phát triển khu, cụm công nghiệp, trang http://thanglong.chinhphu.vn [truy cập ngày 27/6/2016] 35 Bộ Chính trị (1998), Chỉ thị số 36/CT-TƯ ngày 25/06/1998 Bộ trị tăng cường cơng tác bảo vệ mơi trường thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Hà Nội 36 Bộ Chính trị (2004), Nghị 41/NQ-TƯ ngày 15/11/2004 Bộ Chính trị bảo vệ mơi trường thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Hà Nội 37 Bộ Tài nguyên Môi trường (2008), Báo cáo môi trường quốc gia 2008 - Môi trường làng nghề Việt Nam, Hà Nội 38 Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Báo cáo môi trường quốc gia 2014 – Môi trường nông thôn, Hà Nội 39 Bộ Tài nguyên môi trường (2015), Báo cáo công tác quản lý nhà nước môi trường tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2015 tình hình triển khai Luật Bảo vệ mơi trường 2014, Hà Nội 40 Đặng Kim Chi (chủ biên) (2005), Làng nghề Việt Nam môi trường, Nxb Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội 41 Đặng Kim Chi (2005), Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn nhằm xây dựng sách giải pháp cải thiện mơi trường làng nghề nông thôn Việt Nam, Đề tài KC 08.09, Hà Nội 42 Chính phủ (2015), Báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cơng tác bảo vệ môi trường, Hà Nội 43 Trần Văn Chử (2006), Tài nguyên môi trường phát triển bền vững Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 44 Công ty luật Minh Khuê (2014), Giới thiệu hệ thống thuế Trung Quốc, trang http://thuvienphapluat.vn [truy cập ngày 27/6/2016] 45 Nguyễn Trần Điện (2015), “Giải pháp bảo đảm thực pháp luật môi trường làng nghề vùng đồng sơng Hồng” Tạp chí Dân chủ pháp luật, (7) 46 Nguyễn Trần Điện (2016), Thực pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề tỉnh đồng sông Hồng Việt Nam, Luận án tiến sỹ Lý luận lịch sử Nhà nước pháp luật, Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh 47 Phạm Thị Huyền (2013), “Mơ hình làng nghề sản phẩm Nhật Bản: Phiên cho Việt Nam?”, Tạp chí Cơng thương, (5) 48 Minh Kỳ (2011), Làng nghề “mảng tối” môi trường, trang http://baomoi.com [truy cập ngày 27/6/2016] 49 Linh Lan (2011), Ơ nhiễm mơi trường làng nghề: Cần có chế tài đủ mạnh, trang http://craftb2c.com [truy cập ngày 27/6/2016] 50 Langnghevietnam.vn (2015), Hà Nội có doanh nghiệp đầu tư xử lý chất thải làng nghề, trang http://langnghevietnam.vn [truy cập ngày 27/6/2016] 51 Langnghevietnam.vn (2016), Cải thiện môi trường làng nghề chậm chạp, trang http://langnghevietnam.vn [truy cập ngày 27/6/2016] 52 Phạm Thị Linh (2007), Hiện trạng sức khỏe môi trường làng nghề chế biến thực phẩm Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Tây, Đại học Quốc gia Hà Nội, Báo cáo khoa học 53 Việt Nga – Hải Nam (2015), Ơ nhiễm mơi trường làng nghề Tp.Hà Nội: “Loay hoay” khắc phục, trang http://baocongthuong.com.vn [truy cập ngày 27/6/2016] 54 Lê Kim Nguyệt (2012), “Thực trạng thực thi pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, (28) 55 Lê Kim Nguyệt (2013), “Hồn thiện pháp luật kiểm sốt nhiễm môi trường hoạt đông làng nghề gây ra” Tạp chí Dân chủ Pháp luật, (10) 56 Lê Kim Nguyệt (2014), Pháp luật kiểm sốt nhiễm môi trường hoạt động làng nghề gây Việt Nam nay, Luận án tiến sỹ Luật học , Trường Đại học Luật Hà Nội 57 Hồng Quyên (2015), Xử lý ô nhiễm làng nghề: Bài tốn khó giải, trang http://thoibaotaichinhvietnam.vn, [truy cập ngày 27/6/2016] 58 Red.vn chuyên trang môi trường (2013), Bài học bảo vệ môi trường từ luật pháp Singapore trang http://www.reds.vn 59 Sotrans.com.vn (2015), Gia tăng kim ngạch xuất hàng thủ công mỹ nghệ, trang http://sotrans.com.vn [truy cập ngày 27/6/2016] 60 Chu Thành Thái (2009), “Làng nghề vào bảo vệ môi trường làng nghề theo hướng phát triển bền vững”, Tạp chí Cộng sản, (11) 61 Đỗ Nam Thắng (2010), “Kinh nghiệm quốc tế phí bảo vệ mơi trường nước thải công nghiệp đề xuất định hướng cho Việt Nam”, Tạp chí Mơi trường, (7) 62 Đinh Thị Thuận (2015), Hà Nội tập trung xử lý môi trường 50 làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng, trang http://moitruong.hau.edu.vn [truy cập ngày 27/6/2016] 63 Trung tâm nghiên cứu khoa học – Viện nghiên cứu lập pháp (2013), Kinh nghiệm số nước giới xây dựng pháp luật bảo vệ môi trường, Hà Nội 64 Vũ Quốc Tuấn (2010), Làng nghề - Phố nghề Thăng Long Hà Nội đường phát triển, Nxb Hà Nội 65 Tuoitre.vn (2015), Ưu tiên ngân sách cho bảo vệ môi trường làng nghề, trang http://tuoitre.vn [truy cập ngày 27/6/2016] 66 Lê Văn (2014), Vì xử lý ô nhiễm làng nghề bế tắc?, trang http://vietnamnet.vn [truy cập ngày 27/6/2016] 67 Bùi Văn Vượng (2002), Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam, Nxb Văn hóa-Thơng tin Tiếng nước ngồi 68 China Radio International.CRI (2011) trang http://vietnamese.cri.cn 69 The National Assembly of the Republic of China (1979), Environmental-Protection-Law, http:www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/eplotproc564/ 70.The National Assembly of the Republic of China (1979), Environmental-Protection-Law, http://www.china.org.cn/english/environment/34356.htm 71 The Singapore parliament (2002), Environmental Protection and Management Act, http://faolex.fao.org/docs/pdf/sin86441.pdf C Website 72 http://bunvisinh.com 73 http://chuyentrang.monre.gov.vn 74 http://langnghevietnam.vn ... nhiễm môi trường số làng nghề 29 2.1.2 Hậu ô nhiễm môi trường làng nghề 31 2.2 Đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề Hà Nội 33 2.2.1 Đánh giá thực tiễn thi hành. .. vệ môi trường làng nghề 22 CHƯƠNG THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ TẠI HÀ NỘI 29 2.1 Thực trạng ô nhiễm môi trường làng nghề Hà Nội 29 2.1.1 Tình hình nhiễm. .. pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề 12 Chương Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ VÀ PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SỐT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ 1.1 Khái quát làng nghề ô nhiễm môi trường làng nghề
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề và thực tiễn thi hành tại hà nội, Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề và thực tiễn thi hành tại hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay