Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê việt nam sang thị trường đức

74 54 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 19:43

Cà phê là loại cây trồng đã có mặt tại Việt Nam từ rất lâu đời. Cây cà phê được đưa vào trồng ở Việt Nam từ năm 1857, trước hết là ở một số nhà thờ tại Hà Nam, Quảng Bình, Kontum... Song mãi tới đầu thế kỷ hai mươi trở đi thì cây cà phê mới được trồng trên quy mô tương đối lớn của các chủ đồn điền người Pháp tại Phủ Quỳ Nghệ An và sau đó là ở Đắc Lắc và Lâm Đồng, nhưng tổng diện tích không quá vài ngàn hecta. BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI  MAI NGUYỄN HUYỀN TRANG MSSV: 1321002907 - LỚP: 13DTM4 THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP ĐỀ TÀI : THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU PHÊ VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ĐỨC GVHD: ThS.Hồ Thúy Trinh TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 THNN2 GVHD : Ths Hồ Thúy Trinh BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI  MAI NGUYỄN HUYỀN TRANG MSSV: 1321002907 - LỚP: 13DTM4 THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP ĐỀ TÀI : THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU PHÊ VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ĐỨC GVHD: ThS.Hồ Thúy Trinh TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 SVTH : Mai Nguyễn Huyền Trang Trang THNN2 GVHD : Ths Hồ Thúy Trinh N HẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………  Nhận xét giảng viên hướng dẫn …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………… TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm … SVTH : Mai Nguyễn Huyền Trang Trang MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG 13 DANH MỤC BIỂU ĐỒ .14 CHƯƠNG : CHƯƠNG MỞ ĐẦU 15 0.1 GIỚI THIỆU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .15 0.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 16 0.3 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 17 0.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 17 0.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 0.6 BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI 17 CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU PHÊ 19 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU .19 1.1.1 Một số khái niệm xuất .19 1.1.2 Vai trò xuất phê Việt Nam 20 1.1.2.1 Khai thác lợi thế, phát triển có hiệu kinh tế nước 20 1.1.2.2 Tạo nguồn vốn 21 1.1.2.3 Góp phần mở rộng tiêu thụ hàng hóa, gi ải quy ết nhu c ầu vi ệc làm c ải thiện đời sống nhân dân .22 1.1.2.4 Xuất tạo điều kiện cho ngành khác có c h ội phát tri ển thu ận lợi 23 1.1.2.5 Hàng hóa ta tham gia vào cu ộc cạnh tranh th ị tr ường th ế gi ới giá cả, chất lượng 23 1.1.2.6 Xuất tạo điều kiện mở rộng khả cung cấp đầu vào cho s ản xuất, nâng cao lực sản xuất nước 23 1.1.2.7 Xuất tạo tiền đề kinh tế - kỹ thu ật nh ằm c ải t ạo nâng cao lực sản xuất nước 24 1.1.2.8 Xuất đòi hỏi doanh nghiệp phải ln đổi mới, hồn thi ện cơng việc quản trị sản xuất kinh doanh 24 1.1.3 Các hình thức xuất phê 25 1.1.3.1 Xuất trực tiếp .25 1.1.3.2 Xuất gián tiếp .25 1.1.3.3 Xuất ủy thác 25 1.1.3.4 Xuất theo nghị định thư 26 1.1.3.5 Tạm nhập, Tái xuất 26 1.1.3.6 Tạm xuất, Tái nhập 26 1.1.3.7 Quá cảnh hàng hóa 26 1.1.3.8 Quy trình hoạt động xuất phê 26 1.2 TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT PHÊ TẠI VIỆT NAM .30 1.2.1 Sự hình thành phát triển phê Việt Nam 30 1.2.2 Đặc điểm kinh tế- kĩ thuật sản xuất phê Việt Nam 31 1.2.2.1 Nguồn vốn 31 1.2.2.2 Cơ sở hạ tầng 32 1.2.2.3 Công nghệ sản xuất phân bón thuốc bải vệ thực vật .32 1.2.2.4 Vận tải chuyên chở 32 1.2.2.5 Công tác kiểm tra giám định 33 1.2.3 Năng lực phê Việt Nam 33 1.2.3.1 Sản lượng phê Việt Nam 33 1.2.3.2 Lợi cạnh tranh phê Việt Nam thị trường giới .40 TỔNG KÊT CHƯƠNG 43 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CỦA PHÊ VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ĐỨC 44 2.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG ĐỨC 44 2.1.1 Đặc điểm thị trường Đức 44 2.1.1.1 Khái quát chung Đức 44 2.1.1.2 Quan hệ hợp tác Việt Nam Đức 45 2.1.2 Phân tích tình hình thị trường 47 2.1.2.1 Nhu cầu tiêu thụ phê Đức .47 2.1.2.2 Tình hình nhập phê Đức từ Việt Nam 49 2.1.2.3 Hệ thống phân phối phê thị trường Đức 51 2.2 THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CỦA PHÊ VIỆT NAM SANG TH Ị TR ƯỜNG ĐỨC 55 2.2.1 Kim ngạch xuất 55 2.2.2 Cơ cấu mặt hàng xuất .57 2.2.3 Cơ cấu thị trường 58 2.2.3.1 Giá - chất lượng xuất 58 2.3 PHÂN TÍCH SWOT VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU PHÊ VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ĐỨC 61 2.3.1 Điểm mạnh (S) 61 2.3.2 Điểm yếu (W) 63 2.3.3 Cơ hội (O) 65 2.3.4 Thách thúc (T) 67 2.3.5 Tổng hợp bảng ma trận SWOT .68 TỔNG KẾT CHƯƠNG 69 CHƯƠNG : GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU PHÊ CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ĐỨC 69 3.1 CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP 70 3.1.1 Phương hướng phát triển phê Việt Nam thị trường Đức 70 3.1.2 Xu hướng thị trường Đức phê 71 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU PHÊ VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ĐỨC 72 3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng phê xuất sang thị tr ường Đ ức (W2 + O4) 72 3.2.1.1 Khâu canh tác 72 3.2.1.2 Khâu chế biến 72 3.2.2 Đa dạng hóa cấu sản phẩm hướng đến mặt hàng phê có giá trị gia tăng cao (S1 S4, O1) .73 3.2.2.1 Về phía doanh nghiệp 73 3.2.2.2 Về phía người trồng phê 73 3.2.3 Xúc tiến thương mại, đẩy mạnh kênh phân phối sang thị tr ường Đức (W5.O2,T2,T3) 74 3.2.3.1 Về phía doanh nghiệp 74 3.2.4 Nâng cao chất lượng sở hạ tầng, đầu tư vận tải chuyên chở cho khâu xuất nhập (W3.W4,O3) 74 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU PHÊ ViỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ĐỨC .75 3.3.1 Kiến nghị với nhà nước .75 3.3.2 Kiến nghị với Hiệp hội 76 TỔNG KẾT CHƯƠNG 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO .78 DANH MỤC BẢ Bảng 1 : Sản lượng phê Việt Nam theo niên vụ (tháng 10 – tháng 9) 29 Bảng : Diện tích phê Việt Nam theo tỉnh 31 Bảng : Diện tích trồng phê Việt Nam tính theo vùng năm 2012 dự báo năm 2020 33 Y Bảng : Kim ngạch xuất nhập Việt Nam vào Đức giai đoạn 20112016 39 Bảng 2: Sản lượng kim ngạch nhập phê Đức năm 2011-2015.42 Bảng : Sản lượng kim ngạch nhập phê Đức từ Việt Nam giai đoạn 2011- 2015 43 Bảng : Kim ngạch xuất phê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 49 Bảng : Khối lượng kim ngạch xuất phê sang Đức giai đoạn 20112015 50 Bảng : Khối lượng phê xuất phân loại theo Nghị Quyết 420 ICO, niên vụ 2012/2013 .54 Bảng : Chất lượng phê xuất Việt Nam .58 Bảng : Ma trận Swot hoạt động xuất phê Viêt Nam sang th ị trường Đức 62 DANH MỤC BIỂU Biểu đồ 1 :Kim ngạch xuất mặt hàng xuất ch ủ yếu c Việt Nam tháng đầu năm 2015 16 Biểu đồ : Sản lượng phê Arabica Robusta Việt Nam giai đoạn 2001-2014 (dự báo) 28 Biểu đồ : Diện tích trồng sản lượng phê Việt Nam 2006-2015 32 Y Biểu đồ : Kim ngạch nhập phê Đức từ nước khác giới 43 Biểu đồ 2 : Chuỗi giá trị phê Đức 45 Biểu đồ : Phân khúc thị trường bán lả phê Đức 46 Biểu đồ : Cấu trúc thương mại phê Đức .46 Biểu đồ : Kim ngạch xuất phê Việt Nam snag Đức giới 51 Biểu đồ : Giá xuất phê nhân Việt Nam .52 CHƯƠNG : CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 GIỚI THIỆU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI phê loại trồng có mặt Việt Nam từ lâu đời Cây phê đưa vào trồng Việt Nam từ năm 1857, trước hết s ố nhà th t ại Hà Nam, Quảng Bình, Kontum Song tới đầu kỷ hai mươi trở phê trồng quy mô tương đối lớn chủ đồn ền người Pháp Phủ Quỳ - Nghệ An sau Đắc Lắc Lâm Đ ồng, nh ưng tổng diện tích khơng q vài ngàn hecta Trải qua kỷ v ới nhi ều thăng tr ầm, đến phê có mặt hầu khắp vùng đ ất n ước, tr thành ngành sản xuất quan trọng kinh tế quốc dân Hiện nước ta có 571.000 hecta phê, thu hút gần triệu lao động Năm 2012, Việt Nam s ản xuất 1.760.000 phê doanh thu lên đến 2,3 tỷ đô la Dù n ước sinh sau đẻ muộn, vị sản phẩm phê Việt Nam ngày nâng cao trường quốc tế, Hội đồng phê giới nhiều khách hàng đánh giá cao (ngang với phê Uganda cao nhi ều n ước khác) h ương v ị ch ất lượng tự nhiên Cây phê trở thành m ột công nghi ệp quan trọng bậc nhất, mặt hàng xuất chủ lực ngành nông sản, kim ng ạch xuất đứng sau lúa gạo, năm đóng góp 500 tri ệu USD cho kinh tế, 10 mặt hàng xuất quan tr ọng n ước ta Tháng 8-2013, tạp chí Le Point (Pháp) có viết quan tâm đ ến th ực tr ạng xuất phê Việt Nam với nhan đề “Việt Nam, ông hoàng m ới ngành phê” Theo tạp chí này, Vi ệt Nam tr thành n s ản xu ất phê đứng thứ giới, sau Brazil nhà cung ứng hàng đầu cho Pháp Các thị trường phê Việt Nam trường quốc tế bao g ồm: Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc Trong đó, Đức thị trường tiêu thụ phê lớn Việt Nam, với 191.644 tấn, trị giá 358.821.179 USD, gi ảm 22,91% lượng giảm 28,63% trị giá.3 Với việc gia nhập WTO với biến động thất thường kinh tế sau trải qua khủng hoảng kinh tế gi ới mà c ả Đ ức l ẫn Vi ệt Nam chịu ảnh hưởng, việc xuất phê Việt Nam sang thị trường Đức có thuận lợi đồng thời gặp phải khó khăn định http://caphesach.vn/news/Kien-thuc-ca-phe/Lich-su-ca-phe-Viet-Nam-146/ truy cập 15;30 ngày 7/11/2016 http://vi.rfi.fr/viet-nam/20130825-viet-nam-ong-hoang-moi-trong-nganh-ca-phe truy cập 15:34 ngày 7/11/2016 http://fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Thi-truong-hang-hoa/2016/02/3BA27128_thi-truongxuat-khau-ca-phe-viet-nam-nam-2015/ truy cập 16:44 ngày 7/11/2016 Đức thị trường dẫn dắt kinh tế Liên minh Châu Âu ( EU ) Trong nh ững năm qua, quan hệ thương mại Việt Nam Đức phát tri ển đ ộng Riêng giai đoạn 2010-2013, trao đổi thương mại Vi ệt Nam Đức có tăng trưởng đáng kể Kim ngạch xuất nhập hai chi ều tăng h ơn 7,5 lần, đạt gần 7,7 tỷ USD tháng đầu năm 2014, tổng kim ngạch xuất nhập hai nước đạt 4,191 tỷ USD Trong đó, Việt Nam xuất siêu sang Đức gần 1,5 tỷ USD.4 Tuy nhiên, bên cạnh đó, ngành sản xuất kinh doanh xuất khâu phê Vi ệt Nam bộc lộ nhiều khiếm khuyết Giá xuất phê thường bị thua thi ệt, 70 – 80% giá phê loại th ị tr ường th ế gi ới (vào ngày 12-112013, phê Việt Nam xuất sang London chào mua mức 1.468 USD/tấn – thấp kể từ ngày 15/6/2010 theo số li ệu Reuters), gây thi ệt hại lớn cho người sản xuất, người kinh doanh xuất phê l ợi ích qu ốc gia Nhận thấy vị trí quan trọng Đức thị trường phê, cần ph ải có giải pháp đắn cấp thiết nhằm đẩy mạnh kim ng ạch -xu ất phê năm Với lý trên, định nghiên cứu đề án: “Thực trạng xuất kh ẩu phê Việt Nam sang thị trường Đức giai đoạn 2011 đến – Gi ải pháp thúc đ ẩy xuất đến năm 2020” Đồng thời, qua đề án này, tơi mong muốn áp dụng ki ến th ức tiếp nhận vào thực tế, hiểu thực trạng, mặt thuận lợi khó khăn vấn đề xuất phê nước ta sang thị trường Đức, đồng thời đề xuất giải pháp hữu ích, thiết thực nhằm đẩy mạnh xuất củng cố thêm hình ảnh thương hiệu phê Việt mắt bạn bè quốc tế 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  Nắm rõ tình hình xuất phê Việt Nam nói chung, sang th ị trường Đức nói riêng (về mặt số liệu biến động th ể qua liệu thứ cấp)  Xác định đắn đâu điểm mạnh, điểm yếu doanh nghi ệp xu ất http://ecommerce.gov.vn/320-4707/nhieu-co-hoi-xuat-khau-sang-duc.vhtml truy cập ngày 16:00 ngày 7/11/2016 xe ba gác, xe máy xới… Các doanh nghiệp thu mua phê v ới số lượng l ớn chun chở thông qua công ty v ận chuy ển Còn vi ệc chun ch hàng hóa xuất sang nước thực chủ yếu v ận tải bi ển, gần có phát triển thêm vận tải đường hàng không Thời gian g ần đây, ngành vận tải biển kho bãi có nhiều người tập trung thành ph ố nh Sài Gòn, Hải Phòng, Quảng Ninh… nên việc chuyên chở từ vùng nông thôn tr ồng trọt, sản xuất gặp nhiều khó khăn, tốn chi phí Bên cạnh đó, vi ệc giá xăng d ần tăng cao làm giá cước vận tải bi ển tăng 15-20% năm 2011 có tác động đến xuất phê Việt Nam W5 : Hình thức xuất sang Đức Hình thức xuất phê Việt Nam sang Đức chủ yếu xuất kh ẩu gián tiếp thông qua trung gian Trung gian có th ể trung gian c n ước th ứ nhà phân phối, đại lý nhà nhập phê Việt Nam Tuy hình thức xuất trực tiếp áp dụng phổ biến, nguyên nhân tình trạng : phê Việt Nam chưa có th ương hi ệu m ạnh Các doanh nghiệp xuất chưa nắm rõ thơng tin thị trường xuất khẩu, chưa có chiến lược xây dựng thương hiệu lâu beenff, bên cạnh s ự ph ối h ợp khâu trinh sản xuất xuất ch ưa cao Vi ệc xu ất kh ẩu qua trung gian làm giảm kim ngạch xuất ròng Việt Nam 3.2.3 Cơ hội (O) O1: Nhu cầu phê Đức tăng cung phê có xu h ướng giảm Đức thị trường lớn, tiềm năng, đa dạng nhu cầu, nh ững năm g ần nhu cầu phê thị trường Đức tăng trung bình 1%/năm, đ ặc ểm thị trường phê tương đối ổn định cung cầu co giãn nên s ự tăng trưởng tiêu thụ phê năm tới ổn định Thu nhập bình quân theo đầu người Đức cao nên họ đòi hỏi sản phẩm phê với chất lượng cao cấp, hội tốt cho công ty để đa dạng hóa sản ph ẩm, m r ộng th ị phần Trong năm gần khí hậu, hạn hán nên s ố n ước xu ất phê lớn bị giảm sản lượng nhiều làm giá phê có xu hướng tăng cao Với đặc điểm người Đức thích uống phê pha theo s thích khác c người phê Robusta loại phê thích h ợp, c h ội l ớn cho nhà xuất phê Việt Nam VIệt Nam nước xu ất kh ẩu Robusta lớn giới 90% tổng sản lượng Robusta thu hoạch nước phục vụ cho xuất O2: Hiệp định thương mại Việt Nam- EU Phiên đàm phán thứ chín Hiệp định thương mại tự Vi ệt Nam - EU ễn vào tháng năm 2014 Đà Nẵng Công tác đàm phán hoàn tất lĩnh vực thương mại, phát triển bền vững chương hợp tác đ ược th ống Kết thúc phiên này, hai bên mong muốn đến nh ững th ỏa thu ận cuối để đến ký kết thời gian tới Vi ệc ký kết Hi ệp đ ịnh Thương mại tự Việt Nam - EU mở hội cho hai phía, đ ặc bi ệt, EVFTA tạo điều kiện tốt cho doanh nghi ệp ti ếp cận th ị tr ường châu Âu nói chung thị trường Đức nói riêng- thị trường lớn với khoảng 82 tri ệu dân Trong thời gian tới, mà hiệp định EVFTA ký kết h ứa h ẹn mang tới nhiều hội cho doanh nghiệp Việt Nam việc thâm nh ập sâu h ơn thị trường Đức Hiện nay, phê nhập vào Đức chịu mức thu ế nhập cao 30% 25 hiệp định EVFTA thức ký kết, mức thuế nhập mặt hàng giảm xuống 0%- m ột c h ội ti ềm tàng lớn nhà xuất Việt Nam dễ dàng nâng cao l ợi th ế cạnh tranh mặt hàng phê thị trường Đức O3: Kinh tế, trị ổn định, sách khuyến khích xuất c nhà nước Tình hình kinh tế đà phát triển với tình hình tr ị ổn đ ịnh tạo tiền đề cho công ty hoạt động kinh doanh ngày phát tri ển h ơn, m r ộng quy mô, thúc đẩy xuất Nhà nước khuyến khích doanh nghi ệp xuất khẩu, xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông cầu cống, sân bay, cảng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận chuy ện, giao nhận hàng hóa từ nơi sản xuất đến cảng nhanh chóng kịp thời O4: Sự phát triển khoa học- công nghệ Tại Việt Nam ngày khoa học- công nghệ không ngừng đ ầu tư ngày phát triên tạo điều kiện cho doanh nghi ệp áp d ụng nh ững công 25 http://www.dutycalculator.com/dc/270664/home-garden/groceries/coffee-roasted/import-duty-rateforimporting-coffee-beans-from-colombia-to-germany-is-7.5 truy cập 15 :00 ngày 12/11/2016 nghệ tiên tiến vào dây chuyền sản xuất, chế bi ến bảo qu ản giúp cho phê đạt tiêu chuẩn chất lượng mà thị trường khó tính nói chung Đức nói riêng đòi hỏi, giúp Việt Nam mở rộng thị phần Ngoài ra, doanh nghi ệp Việt Nam ứng dụng Internet thương mại ện tử vào công tác thu mua, xuất quảng bá hình ảnh, giúp hoạt động cơng ty hi ệu qu ả có ều ki ện tốt việc tiếp cận sau thêm thị trường Đức 3.2.4 Thách thúc (T) T1: Đức thị trường khó tính, yêu cầu nghiêm ngặt sản phẩm phêthị trường khó tính với nhiều u cầu tiêu chu ẩn, chất l ượng, v ệ sinh an toàn thực phẩm, yêu cầu xuất xứ qui định nghiêm ngặt, người Đức coi trọng vấn đề sức khỏe mức độ bảo vệ môi trường đề cao, thách thức lớn cho Việt Nam muốn trụ mở r ộng h ơn t ại th ị trường khó tính Tại Đức mặt hàng phê mặt hàng nh ập kh ẩu b ị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt theo mức thuế chung EU quy định, nhãn mác tr nên quan trọng việc lưu thông hàng hóa Đức nên cơng ty mu ốn xu ất phê sang Đức vấn đề bao bì, nhãn mác phải ln tr ọng h ơn nước khác Ngoài ra, xuất phê sang Đức, Vi ệt Nam ph ải đ ối m ặt với hàng rào thương mại nhiều đặc bi ệt hàng rào kỹ thu ật nh bảo vệ người tiêu dùng, sở hữu trí tuệ với hàng rào thu ế quan gây khơng khó khăn ngày đầu xuất sang bây gi nh ững khó khăn giảm xem thách thức l ớn đ ối v ới doanh nghiệp xuất Viêt Nam T2: Chưa tạo thương hiệu riêng cho sản phẩm phê Việt Nam Vấn đề tạo dựng cho sản phẩm phê Việt thương hiệu riêng th ị trường nước ngồi nói chung thị trường Đức nói riêng vấn đề cấp thiết đặc biệt thời kỳ môi trường cạnh tranh ngày m ột gay g tạo thương hiệu riêng thương hiệu giúp người Đức ghi nh phân biệt với sản phẩm phê khác xem doanh nghi ệp Vi ệt Nam thật thành cơng thật khơng dễ việc xây dựng thương hi ệu riêng mạnh thách thức Ngoài ra, giá phê nước ta th ường xuyên không ổn định bị ảnh hưởng chi phối giá phê gi ới, đ ồng thời thường thấp nước khác xuất phê sang Đức v ấn đề sau quảng bá, xúc tiến yếu n ước xu ất kh ẩu khác l ại mạnh vấn đề từ tạo nên thách thức đòi hỏi Việt Nam phải vượt qua T3: Mức độ cạnh tranh gay gắt Ngành thương mại xuất nước ta chêch lệch trình độ l ớn v ới nước ngồi, giá lại không ổn định thay đổi theo th ời ểm, ngày công ty xuất nước ngồi đặt văn phòng đại diện nước ta đồng th ời tiến hành trực tiếp thu mau xuất nên mức độ cạnh tranh ngày tr nên khốc liệt Mặt khác, Đức thị trường tiêu thụ phê đứng đầu EU đ ứng thứ hai giới vấn đề cạnh tranh điều tránh kh ỏi Tại Đ ức có đ ến 55 nước xuất phê vào nên Việt Nam có th ể tr ực ti ếp c ạnh tranh v ới nhà xuất lớn đến từ Brazil, Colombia, Peru,… cạnh tranh tr ực ti ếp v ới nhà xuất phê Robusta Indinesia- n ước có s ản l ượng xu ất kh ẩu phê Robusta thứ hai giới 3.2.5 Tổng hợp bảng ma trận SWOT Bảng : Ma trận Swot hoạt động xuất phê Viêt Nam sang thị trường Đức Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) S1 : Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho W1 : Giá xuất thấp, việc trồng phê nhiều bất lợi S2 : Nguồn nhân lực dồi W2 : Chất lượng sản phẩm thấp S3 : Năng suất phê Việt Nam cao W3 : Cơ sở hạ tầng yếu W4 : Vận tải chuyên chở gặp nhiều ổn định S4 : Chi phí sản xuất thấp khó khăn W5 : Hình thức xuất sang Đức Cơ hội (O) Thách thức (T) O1 : Nhu cầu phê Đức tăng T1 : Đức thị trường khó tính, u cầu cung phê có xu hường nghiêm ngặt sản phẩm phê T2 : Chưa tạo thương hiệu riêng giảm O2 : Hiệp định thương mại Việt Nam – cho sản phẩm phê Việt Nam T3 : Mức độ cạnh tranh gay gắt EU O3 : Kinh tế trị ổn định, sách khuyến khích xuất nhà nước O4 : Sự phát triển khoa học công nghệ TỔNG KẾT CHƯƠNG Nhìn chung, hoạt động xuất phê sang thị trường Đức giai đoạn 2011-2015 có nhiều biến động Năm 2012, xuất phê sang Đức tăng h ơn 50% so với kì năm ngối Có thể nói là năm xuất phê sang Đức phát triển mạnh vòng năm qua Trong năm ti ếp theo có xu hướng giảm nhẹ tăng mạnh vào năm 2014 Bên cạnh lợi nguyên liệu đầu vào, su ất phê Vi ệt Nam cao với chi phí sản xuất thấp phê Việt Nam nhi ều ểm yếu khâu chất lượng sản phẩm chuyên chở xuất hàng hóa Doanh nghiệp Việt Nam cần phải nắm rõ tồn tìm hướng giải phù hợp Tận dụng hội biết trước thách thức để từ phát triển xuấtphê Việt Nam tồn ngành nói chung CHƯƠNG : GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU PHÊ CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ĐỨC 4.1 CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP 4.1.1 Phương hướng phát triển phê Việt Nam thị trường Đ ức - Hướng tới năm 2020 xây dựng ngành phê phát tri ển bền vững phương diện người sản xuất lẫn môi trường tự nhiên Ổn định diện tích trồng phê theo quy hoạch, theo Quyết định 150/20005/QĐ-TT Th ủ tướng Chính phủ diện tích ổn định từ 450000-500000 - Tập trung nâng cao chất lượng, tổ chức hướng dẫn nông faan thu hái kĩ thuật, có biện pháp kinh tế để ngăn chặn tình trạng hái tu ốt cành, hạn chế đến mức thấp tỷ lệ non xanh Đầu tư nâng cấp h ệ th ống sân phơi máy sấy Từng bước đại hóa sở tái chế, phân loại phê nhân xuất khẩu, trọng phương pháp chế bi ến ướt nửa ướt Khuy ến khích doanh nghiệp chủ động đầu tư trang bị máy móc, thi ết b ị tiên ti ến, áp dụng tự động hóa dây chuyền sản xuất giám sát chất lượng sản phẩm Xây dựng hệ thống tiêu thụ phê đại, thích ứng với q trình giao d ịch mua bán nước quốc tế - Xây dựng chiến lược phát triển thị trường, điều chỉnh hợp lý cấu sản phẩm hướng đến tăng tỉ lệ phê Arabica, phê đat ch ứng nhận phê thành phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, đa dạng hóa s ản ph ẩm ch ế bi ến đ ể giúp tăng hiệu kinh tế giúp ngành phê Việt Nam giảm b ớt r ủi ro tr ước biến động giá phê nguyên liệu thị trường - Hồn thiện hệ thống thơng tin môi trường kinh doanh, hệ th ống phân phối, giá hành… chủ động áp dụng thương mại ện tử giao d ịch, mua bán Xây dựng kênh phân phối hướng đến xuất trực ti ếp cho nhà rang xay chế biến tăng lợi nhuận, biết nhu cầu xu hướng c th ị trường, giảm xuất qua trung gian, từ hỗ trợ xây dựng thương hi ệu phê Việt Nam - Xây dựng khẳng định thương hiệu phê Việt trường qu ốc tế Nâng cao nhận thức doanh nghiệp việc xây dựng thương hiệu, củng c ố tin cậy khách hàng công cụ bảo vệ lợi ích doanh nghiệp - Tiếp tục đổi chế, sách hỗ trợ ngành phê phát tri ển, nâng cao hiệu sản xuất – kinh doanh Phối hợp với quan nghiên cứu, đ ề xu ất với Chính phủ sách khuyến khích, hỗ tr ợ nông dân, doanh nghi ệp thuộc thành phần kinh tế tổ chức sản xuất lớn, an toàn, bền vững 4.1.2 Xu hướng thị trường Đức phê Mức tiêu dùng phê giới ngày tăng k ể nh ững n ước có tập quán uống trà lâu đời Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,… Tuy nhiên, Châu Âu khu vực tiêu dùng phê lớn gi ới, chi ếm khoảng 25% m ức tiêu thụ phê tồn cầu, Đức có thói quen dùng phê vào buổi ngày kinh tế ngày phát tri ển th ời gian dùng cho công vi ệc chiếm phần lớn ngày nên người Đức dùng phê t ạo cảm giác hưng phấn tinh thần sảng khoái ngày làm vi ệc mệt m ỏi, ngồi người Đức thay mời dùng cơm bạn nên mời khách hàng, đ ồng nghiệp tách phê cho lịch thiệp hiếu khách Nhu c ầu u ống phê hàng năm người Đức ngày tăng (năm 2014 tăng 2% so v ới năm 2013) kèm theo ngày có nhi ều người có xu h ướng dùng phê t ại Đức có khoảng 63% người Đức lứa tuổi từ 36 đến 45 tuổi thích uống phê ngày ngày nay, nhiều loại phê đời xu hướng tiêu dùng phê từ tăng lên họ lựa chọn dùng phê v ới th ể lo ại khác theo sở thích riêng mình, phê khơng nhàm chán nh x ưa theo thăm dò gần Viện nghiên cứu thị tr ường Đức, 27% số người Đức hỏi thích uống phê pha với sữa tươi, 11% s ố người đ ược hỏi thích uống phê pha với sữa đặc, 7% người Đức thích uống Cappuccino, Latte Macchiato Espresso, 21% người Đức ưa thích u ống lo ại phê pha cửa hiệu, mua vừa vừa uống, 37% người Đức l ại thích u ống phê nhà, tự pha máy theo sở thích Hiện nay, cơng ty ch ủ y ếu xuất phê Robusta sang Đức- loại phê đem l ại giá tr ị th ấp nh ất tích chất dễ phối hợp nhiều thứ nên ưa dùng mức sống người dân ngày cao họ khơng dùng phê theo thói quen mà họ đòi hỏi phong cách chất lượng tốt xu hướng ng ười Đức ngày thích dùng phê Arabica tăng cao, đ ặc bi ệt nh ững năm gần thị trường xuất phê lớn gặp khơng khó khăn khí hậu nên lượng cung dự trữ phê trở nên thấp năm trước theo dự báo ICO: giá phê tăng thời gian tới th ị tr ường phê toàn cầu phải đối mặt với thiếu hụt tri ển v ọng s ự h ồi phục nguồn dự trữ mức kỉ lục nay, có s ố phận người Đức trung thành với phê Robusta giá thành tương đ ối h ợp lý Theo cơng bố ICO tổng sản lượng phê xuất th ế gi ới mùa vụ 2013/2014 đạt 141 triệu bao26 tổng sản lượng tiêu thụ 157 26 http://vietstock.vn/PrintView.aspx?ArticleID=171659 truy cập 19 :00 ngày 11/11/2016 triệu bao, nguồn cung hện thấp cầu v ậy giá phê thời gian tới có xu hướng tăng 4.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU PHÊ VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ĐỨC 4.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng phê xuất sang thị tr ường Đức (W2 + O4) Thế mạnh sản xuất xuất phê Việt Nam hi ện r ất lớn, nhiên công ty chưa có lợi cạnh tranh thị tr ường Đức ch ất lượng sản phẩm phê chưa cao, khơng đồng đều, ch ưa đáp ứng tồn di ện nhu cầu tiêu chuẩn khách hàng Đức Để s ản xuất, ch ế bi ến phê có chất lượng cao, tạo lợi cạnh tranh thị trường phải đa dạng hóa s ản phẩm, nâng cao chất lượng, trì giá thành hợp lý Đa dạng hóa m ặt hàng: khơng dừng lại việc xuất phê chưa qua chế bi ến, cơng ty c ần tìm kiếm bạn hàng nước cung cấp chủng loại phê qua tinh chế, đồng thời tìm kiếm bạn hàng thị trường Đức có nhu cầu sản phẩm nhằm đa dạng hóa mặt hàng phê xuất 4.2.1.1 Khâu canh tác Cần liên kết với nhà cung ứng đầu vào, hộ nông dân trồng phê đ ể đ ảm bảo kiểm soát chất lượng phê từ khâu canh tác M ời kỹ s nông nghiệp để kiểm tra, sàng lọc chọn giống trồng đ ể ch ọn gi ống phê có chất lượng tốt bệnh, hướng dẫn nâng cao ki ến thức h ộ tr ồng phê qua buổi tuyên truyền, đào tạo vể kỹ thuật tr ồng phê cho suất cao Để chinh phục thị trường Đức khó tính cần thâm canh phê theo hướng hữu cơ, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt , b ảo v ệ th ực v ật, phòng trừ sâu bệnh biện pháp tổng hợp 4.2.1.2 Khâu chế biến Chú trọng chế biến sâu hơn, trước nhu cầu ngày kh khe c nh ững nhà nhập Đức, Việt Nam nhận thức chất lượng phê xuất phụ thuộc nhiều vào khâu chế biến Các nhà nhập Đức thường yêu cầu phê phải qua chế biến đạt hàm lượng vi sinh cho phép, d ảm bảo v ệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam cần trọng chất lượng phê từ khâu ch ọn giống thu hoạch, bảo quản chế bi ến phê N ếu làm t ốt nh ững cơng việc bán nhiều thị trường Các doanh nghi ệp c ần giảm lò chế biến nhỏ, tăng cường chế biến công nghệ cao, tăng cường đ ầu tư xây dựng thêm nhà máy đại, dây chuyền ch ế biến tiên ti ến tạo sản phẩm tiêu chuẩn thỏa mãn theo yêu c ầu nhà nhập nâng cao thị phần, Việt Nam nên bắt đầu tr ọng vi ệc đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã bao bì ứng dụng ch ế ph ẩm sinh h ọc giúp cho nông dân sản xuất đạt hiệu quả, cải thiện tình hình s ản xu ất phê, đ ảm bảo tuân thụ tốt tiêu chuẩn lý hóa phê 4.2.2 Đa dạng hóa cấu sản phẩm hướng đến mặt hàng phê có giá trị gia tăng cao (S1 S4, O1) 4.2.2.1 Về phía doanh nghiệp Ngồi phê Robusta, doanh nghiệp cần đẩy mạnh xuất mặt hàng phê nhân Arabica ưa thích sang Đức Đầu tư thêm máy móc, trang thi ết b ị, áp dụng quy trình phương pháp chế bi ến phê m ới tiên ti ến đ ể s ản xuất loại phê rang xay hòa tan có giá trị gia tăng cao, tạo s ản phẩm phê đặc biệt mà thị trường Đức có nhu cầu cao nh phê h ảo h ạng sản phẩm đạt chứng nhận quốc tế Hỗ trợ người nông dân v ề v ốn kĩ thuật việc phát triển phê bền vững Ngoài ra, tăng c ường ho ạt đ ộng quảng cáo, marketing, hoạt động tuyên truyền l ợi ích vi ệc u ống phê để nâng mức tiêu dùng nội địa, nghiên cứu cụ th ể nhu cầu thưởng th ức phê người tiêu dùng nước EU để có thay đổi c ải tiến sản phẩm 4.2.2.2 Về phía người trồng phê Người nông dân cần tự ý thức trồng phê theo quy hoạch, ph ổ bi ến h ướng dẫn địa phương, khơng tự ý mở rộng diện tích Robusta bừa bãi Tranh thủ hỗ trợ kĩ thuật, kinh phí từ dự án ngồi n ước Nhà nước, từ hỗ trợ doanh nghiệp để áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác phê bền vững, đạt chứng nhận quốc tế, xu hướng phát tri ển mạnh mẽ Đức Hạn chế đến không sử dụng chất hóa học, thu ốc tr sâu đ ể đảm b ảo thân thiện với môi trường… yếu tố người tiêu dùng Đức ngày quan tâm 4.2.3 Xúc tiến thương mại, đẩy mạnh kênh phân phối sang thị trường Đức (W5.O2,T2,T3) 4.2.3.1 Về phía doanh nghiệp Như ta biết, có loại kênh phân phối: kênh phân ph ối tr ực ti ếp kênh phân phối gián tiếp Với việc xây dựng kênh phân phối trực ti ếp, đòi h ỏi ph ải có kh ả thực hàng chuỗi tác nghiệp phức tạp, đa dạng tốn việc đầu tư, doanh nghiệp vừa nhỏ không đủ lực để làm điều này, cần phải có tập đồn tổng cơng ty l ớn nh Tập đồn Thái Hòa, Tổng cơng ty phê Việt Nam xây dựng Mơ hình đ ề xu ất nh sau: Một tập đoàn tổng công ty lớn quản lý trung tâm thu mua hàng xu ất kh ẩu Trung tâm bao gồm lấy hàng từ công ty ch ế bi ến, thu mua phê, doanh nghiệp vừa nhỏ; thành lập cơng ty con, chi nhánh, văn phòng đ ại diện TTTM lớn Đức Văn phòng làm nhiệm vụ quản lý kênh phân phối Đức, điều hành kinh doanh TTTM, quản lý kho bãi, vận tải Đ ức; đó, với chức điều hành bao gồm ln nhi ệm v ụ liên k ết, phân phối phê đến siêu thị, cửa hàng thị trường Đức Để xây dựng kênh phân phối cần số vốn lớn, nguồn vốn không lấy từ tổng cơng ty quản lý mà đóng góp từ công ty thành viên, nhà sản xuất cam kết tham gia xuất sản phẩm mình, ho ặc hỗ trợ từ Nhà nước Quỹ bình ổn sản xuất, hỗ trợ nơng nghi ệp Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tích cực tham gia chương trình xúc ti ến thương mại Việt Nam vào Đức, buổi hội chợ, festival phê, nh ững hội nghị hiệp hội phê Đức để có hội gặp gỡ đối tác l ớn T ổ chức hội chợ thương mại, hội nghị khách hàng để giới thiệu sản phẩm phê Tham gia giao dịch sản phẩm Trung tâm giao d ịch phê Buôn Ma Thuộc, đẩy mạnh tham gia sàn giao dịch phê l ớn Đ ức nh London Hợp tác, liên kết với doanh nghi ệp Việt ki ều Đức đ ể m r ộng mạng lưới tiêu thụ 4.2.4 Nâng cao chất lượng sở hạ tầng, đầu tư vận tải chuyên chở cho khâu xuất nhập (W3.W4,O3) Đầu tư sở hạ tầng vấn đề cấp thiết mà Nhà nước cần quan tâm trọng đặc biệt xây dựng hệ thống giao thông giúp cho việc lưu thông phê từ nơi thu mua tời nơi chế bi ến từ khâu ch ế biến tới kho chứa từ kho chứa tới cảng xuất dễ dàng, thuận l ợi tiết kiệm chi phí vận chuyển Ngồi ra, có th ể phát tri ển ch ợ giao dịch phê để tạo điều kiện cho nhà mua bán gặp g ỡ giúp cho nhà bán dễ tiêu thụ phê đồng thời không bị ép giá nh nhà mua có nhiều hội mua phê chất lượng tốt tạo hội tìm ki ếm ngu ồn hàng ổn định cho riêng mình, đồng thời chợ giao dịch phê n truy ền d ạy kinh nghiệm trồng phê có chất lượng cao nh ph ương pháp hạn chế tối đa dịch hại sâu bệnh phê Xây dựng hồn thiện sách chuyển giao công ngh ệ ngành ch ế bi ến phê giảm không không đánh thuế doanh nghi ệp nhập máy móc phục vụ chế biến phê xuất khẩu, khuyến khích tạo ều ki ện dễ dàng việc chuyển giao công nghệ không cho phép nhập công nghệ cũ, lạc hậu với lý giá thành rẻ Có sách thu hút ngu ồn v ốn ODA FDI vào khâu sản xuất chế biến phê xuất đồng th ời c ảnh giác để không biến ngành phê xuất Vi ệt Nam thành nh ững ng ười làm th cho cơng ty nước ngồi trở thành nhà cung c ấp phê thô cho họ công ty FDI vào n ước ta Bên c ạnh, Nhà n ước có sách khuyến khích ngân hàng có sách ưu đãi cho ngân hàng để tạo động lực giúp cơng ty xuất phê có h ội kho ản vay dài hạn với lãi suất thấp 4.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU PHÊ ViỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ĐỨC 4.3.1 Kiến nghị với nhà nước Đầu tiên, để giải vấn đề giống đòi hỏi phải có đ ược gi ống phê tốt, phù hợp đủ để đáp ứng nhu cầu Vì vậy, B ộ Khoa h ọc Cơng ngh ệ Bộ NN&PTNT cần tạo điều kiện, liên kết với nước, tổ chức buổi tham quan, khóa học đào tạo cho đội ngũ cán b ộ nghiên c ứu c Vi ện KHKT Nông nghiệp trung tâm giống giao lưu h ọc h ỏi nh ững trung tâm nghiên cứu Brazil, Colombia… phương pháp nghiên cứu tiên ti ến Bên cạnh đó, hỗ trợ cho Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên tri ển khai d ự án nhân chồi giống hỗ trợ kinh phí thực hiện, khuy ến khích doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư vườn nhân chồi phê Để cải tiến công nghệ sơ chế chế biến, Nhà nước hỗ trợ nơng dân có sân phơi, máy sấy, tạo điều kiện cho doanh nghi ệp đầu tư dây chuyền chế biến đại thông qua hỗ trợ vốn, ưu đãi thuế nhập số máy móc máy xay xát, máy tưới, máy phân lo ại phê… (v ấn đ ề hỗ trợ vốn nói rõ giải pháp phía sau) Đ ầu t sân ph máy sấy cần thiết phương pháp chế bi ến khô, đối v ới ch ế bi ến ướt nửa ướt, Cục Khuyến nông cần tuyên truyền thêm kiến thức ch ế biến ướt Bên cạnh đó, cần đảm bảo phê chế biến ướt mua với giá trị khuyến khích hộ trồng phê quan tâm đ ến ph ương pháp chế biến để nâng cao chất lượng phê Hỗ trợ vốn cho trung tâm giống có điều ki ện nghiên cứu tạo gi ống mới, đặc biệt loại Arabica cho suất cao, kháng b ệnh t ốt Bên c ạnh hỗ trợ vốn kĩ thuật canh tác cho người nông dân việc mở r ộng diện tích Arabica, giá thành trồng trọt, sản xu ất Arabica cao h ơn so v ới Robusta Nguồn vốn trích từ ngân sách Nhà nước từ nguồn tài trợ ODA Với định hướng năm 2020 xây dựng ngành phê phát tri ển bền vững, phê có chứng đạt 50% diện tích vào năm 2015 80% vào năm 2020 B ộ NN&PTNT phải bước chuyển giao kĩ thuật canh tác phê bền v ững theo Bộ Nguyên tắc chung cho cộng đồng phê 4C, UTZ, tuyên truy ền v ề xu th ế hi ện giới EU loại phê bền vững, đạt chứng nhận quốc tế Fair-trade, RFA… xuống cấp địa phương, h ộ nơng dân qua kênh truyền hình, báo đài, chương trình hội thảo, chuyên đề VICOFA, Bộ NN&PTNT phối hợp tập đoàn kinh doanh phê lớn, thành l ập trung tâm tập huấn dành cho nông dân trồng phê, trang b ị ph ương ti ện tập huấn, phòng thí nghiệm mơ hình thực nghiệm nh ằm gi ới thi ệu giúp nông dân áp dụng phương pháp canh tác bền vững, đáp ứng ch ứng quốc tế phê Đẩy mạnh mối quan hệ thương mại Việt Nam-EU, kí kết hi ệp định th ương mại song phương Việt Nam với EU, hiệp định đa phương ASEAN-EU, từ giảm hàng rào thuế quan, phi thuế quan, tạo điều ki ện cho vi ệc xu ất phân phối phê sang thị trường này, thu hút đầu tư Đức vào Vi ệt Nam 4.3.2 Kiến nghị với Hiệp hội Nâng cao vai trò VICOFA để liên kết chặt chẽ doanh nghi ệp kinh doanh phê lại với từ tạo sức mạnh tổng hợp cho ngành phê Vi ệt Nam, tránh tình hình chèn ép lẫn doanh nghi ệp n ước nhà sản xuất, xuất nước thu lợi Đ ồng th ời Hi ệp H ội VICOFA cần có kiến nghị kịp thời phủ để điều chỉnh hỗ trợ doanh nghiệp ngành phê có bất cập, khó khăn thị trường giới có biến động nhằm giảm thiệt hại cách cho ngành phê Việt Nam nói chung doanh nghi ệp s ản xu ất, xuất phê nói riêng Các Hiệp Hội nên tìm ki ếm ngu ồn tài tr ợ cho doanh nghiệp thành viên cần thiết để thành lập quỹ thành viên đóng góp theo định kỳ để giúp đỡ doanh nghiệp lúc g ặp khó khăn Ngồi ra, Hiệp hội nên có hệ thống thông tin nhạy bén đ ể cung cấp cho doanh nghiệp thành viên xác k ịp th ời th ị tr ường biến động bất thường đưa dự đoán giúp cho thành viên thay đổi chiến lược kinh doanh tương lai cách h ợp lý nhất, đ ồng th ời cần hỗ trợ hoạt động marketing, đào tạo, tư vấn hỗ trợ mặt pháp lý cho thành viên tiến hành xuất phê sang nh ững th ị tr ường khó tính Đức VCCI cần tổ chức chuyến sang Đức cho doanh nghi ệp xu ất phê để có hội doanh nghiệp tận mắt nhìn th s ản ph ẩm c người Đức ưu chuộng khơng ưu chuộng doanh nghiệp tìm hiểu từ cải tiến sản phẩm cơng ty thơng qua sản phẩm người dân chuộng, bên cạnh tạo hội cho doanh nghiệp nước chia sẻ lẫn tạo tinh thần đoàn kết gi ữa doanh nghiệp xuất phê nước VCCI cần hỗ tr ợ tư vấn cho doanh nghiệp xuất phê hỗ trợ việc xúc ti ến thương mại, giúp đỡ doanh nghiệp biết đến hỗ trợ tham gia vào tri ển lãm, h ội ch ợ phê thị trường Đức để doanh nghiệp tìm hiển chi ti ết nhu cầu, vị người Đức từ cải thiện sản phẩm phê nhằm phù hợp cho người dân TỔNG KẾT CHƯƠNG Trên sở phân tích thực trạng, nguyên nhân tồn hoạt động xuất phê Việt Nam sang thị trường Đức, nhận định ểm m ạnh điểm yếu, hội thách thức ch ương 2, từ đ ưa giải pháp thích h ợp để thúc đẩy xuất khẩucà phê Việt Nam sang thị tr ường Đức th ời gian s ắp tới Các giải pháp đưa cần thực từ c ả phía: ng ười nơng dân, nhà nước doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất phê Các giải pháp thực sở toàn di ện đảm bảo từ khâu tr ồng trọt khai thác sản xuất để xu ất Đồng thời đưa ki ến nghị đối v Nà n ước Hiệp hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật thương mại Việt Nam (2005) Giáo trình Kinh Tế Ngoại Thương – GS TS Bùi Xuân Lưu – PGS TS Nguyễn Hữu Khải - NXB Thông tin truyền thông Kinh Tế Đối Ngoại Việt Nam – PGS TS Nguyễn Văn Trình – ĐH Quốc Gia TPHCM – Khoa Kinh Tế Bộ Môn Kinh Tế Đối Ngoại – NXB ĐHQG TPHCM Giáo trình Kinh Tế Quốc Tế - PGS TS Vũ Thị Bạch Tuyết – PGS TS Nguyễn Tiến Thuật – Học Viện Tài Chính – NXB Tài Chính Báo điện tử Vietnamcoffee http://vietnamcoffee.asia/Lich-su-nguon-goc-hinhthanh-va-phat-trien-ca-phe-Viet-Nam.html Website Cục xúc tiến thương mại (www.vietrade.gov.vn Báo doanh nghiệp Việt Nam: http://doanhnghiepvn.vn/viet-nam-dat-muc-tieuxuat-khau-6-ty-usd-ca-phe-d84502.html Cổng thông tin Việt Nam https://voer.edu.vn/m/vi-tri-cua-nganh-ca-phe-va-vaitro-cua-xuat-khau-ca-phe/8fcdbfa9 Báo Vietnamexport : http://vietnamexport.com/ca-phe-do-uong-ua-chuong-cuanguoi-dan-duc/vn252073.html 10 Báo Công thương bến tre http://congthuongbentre.gov.vn/home/thong-tinthi-truong-duc-phan-ii W2877.htm 11 Báo Vietnambotschaff http://www.vietnambotschaft.org/quan-he-vietduc/tong-quan-2 / 12 http://dungcucaphe.com/nhung-xu-so-tieu-thu-ca-phe-lon-tren-the-gioi/ 13 Trang liệu trade map http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx 14 http://www.itpc.gov.vn/exporters/market_info/food/Coffee/Buyers/ 15 http://vietstock.vn/PrintView.aspx?ArticleID=171659 ... LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ĐỨC CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ĐỨC CHƯƠNG... Phân tích đánh giá thực trạng xuất hoạt động thúc đẩy xuất kh ẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Đức Đưa giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất cà phê Vi ệt Nam sang thị trường Đức  Áp dụng kiến... hướng thị trường Đức cà phê 71 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ĐỨC 72 3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng cà phê xuất sang thị tr
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê việt nam sang thị trường đức, Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê việt nam sang thị trường đức, 6 BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ, Thay vào đó, lượng mưa đã tăng mạnh từ tháng 5 đến tháng 7, đặc biệt là trong tháng 6, là giai đoạn phát triển của quả cà phê và cung cấp nhiều nước cho cây trong giai đoạn tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn lo ngại về kích cỡ hạt ở Gi, Bên cạnh đó, toàn ngành cà phê sẽ đa dạng hóa sản phẩm theo hướng chế biến sâu với tỷ trọng đạt 30-40% sản lượng và các thương hiệu mạnh. Đến năm 2030 dự kiến tổng giá trị sản lượng của ngành hàng cà phê là 200% so với hiện nay, kim ngạch xuất khẩu đạt 5-, Đơn vị: nghìn ha, CHƯƠNG 3 : THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CỦA CÀ PHÊ VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ĐỨC, CHƯƠNG 4 : GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ĐỨC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay