Động từ khuyết thiếu SHALL và SHOULD trong tiếng anh

2 2 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:52

Động từ khuyết thiếu SHALL, SHOULD trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Động từ khuyết thiếu SHALL trong tiếng AnhSHALL có thể là:Một trợ động từ giúp hình thành thì Tương lai (Simple Future) ở ngôi thứ nhất số ít. Bạn tham khảo: Thì tương lai đơn trong tiếng Anh. I shall do what I like.Tôi sẽ làm những gì mà tôi thích.Một động từ khuyết thiếu. Khi là động từ khuyết thiếu SHALL diễn tả một lời hứa (promise), một sự quả quyết (determination) hay một mối đe dọa (threat) theo ý nghĩ của người nói. If you work hard, you shall have a holiday on Saturday. (promise)Nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có một kỳ nghỉ vào thứ Bảy này. He shall suffer for this; he shall pay you what he owes you. (threat)Anh ta sẽ phải chịu hậu quả cho điều này; anh ta sẽ trả bạn những gì mà anh ta nợ bạn. These people want to buy my house, but they shant have it. (determination)Những người này muốn mua căn nhà của tôi, nhưng chắc chắn họ sẽ không mua được. B. Động từ khuyết thiếu SHOULD trong tiếng AnhSHOULD được dùng trong những trường hợp sau:Làm một động từ khuyết thiếu có nghĩa là nên và tương đương với ought to. You should do what the teacher tells you.Bạn nên làm những điều mà thầy giáo đã nói cho bạn. People who live in glass houses should not throw stones. (Tục ngữ)Đừng chỉ trích tật xấu của ai khi chính mình cũng không tốt gì hơn.(hoặc: Ta không nên phê bình người khác khi chính ta cũng mắc khuyết điểm như vậy)Dùng thay cho MUST khi không muốn diễn tả một ý nghĩa quá bắt buộc với MUST. Members who want tickets for the dance should apply before September 1st to the Secretary.Các thành viên muốn có vé tham gia buổi khiêu vũ phải nộp đơn cho thư ký trước 19. Dùng thay cho thì Hiện tại Bàng thái (present subjunctive).Các loạt bài khác:Đại từ bất định: Some, Any No, Nothing, NoneĐại từ bất định: Other, Another Each other, One anotherTrợ động từ Cách dùng DOTrợ động từ BETrợ động từ HAVEĐộng từ khuyết thiếu CanĐộng từ khuyết thiếu CouldĐộng từ khuyết thiếu May, MightĐộng từ khuyết thiếu MustĐộng từ khuyết thiếu Shall, ShouldĐộng từ khuyết thiếu Will, WouldĐộng từ khuyết thiếu Ought to, Dare NeedĐộng từ khuyết thiếu Used to Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành Động từ khuyết thiếu SHALL SHOULD tiếng Anh Trang trước Trang sau A Động từ khuyết thiếu SHALL tiếng Anh SHALL là:  Một trợ động từ giúp hình thành Tương lai (Simple Future) ngơi thứ số Bạn tham khảo: Thì tương lai đơn tiếng Anh   - I shall what I like Tơi làm mà tơi thích  Một động từ khuyết thiếu Khi động từ khuyết thiếu SHALL diễn tả lời hứa (promise), (determination) hay mối đe dọa (threat) theo ý nghĩ người nói   - If you work hard, you shall have a holiday on Saturday (promise)  Nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn có kỳ nghỉ vào thứ Bảy   - He shall suffer for this; he shall pay you what he owes you (threat)  Anh ta phải chịu hậu cho điều này; trả bạn  mà nợ bạn   - These people want to buy my house, but they shan't have it (determination) Những người muốn mua nhà tôi, chắn họ không mua B Động từ khuyết thiếu SHOULD tiếng Anh SHOULD dùng trường hợp sau:  Làm động từ khuyết thiếu có nghĩa "nên" tương đương với ought to   - You should what the teacher tells you  Bạn nên làm điều mà thầy giáo nói cho bạn   - People who live in glass houses should not throw stones (Tục ngữ)  Đừng trích tật xấu khơng tốt (hoặc: Ta khơng nên phê bình người khác ta mắc khuyết điểm vậy)  Dùng thay cho MUST không muốn diễn tả ý nghĩa bắt buộc với MUST   - Members who want tickets for the dance should apply before September 1st to the Secretary Các thành viên muốn có vé tham gia buổi khiêu vũ phải nộp đơn cho thư ký trước 1/9  Dùng thay cho Hiện Bàng thái (present subjunctive) Các loạt khác:  Đại từ bất định: Some, Any & No, Nothing, None  Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another  Trợ động từ - Cách dùng DO  Trợ động từ BE  Trợ động từ HAVE  Động từ khuyết thiếu Can  Động từ khuyết thiếu Could  Động từ khuyết thiếu May, Might  Động từ khuyết thiếu Must  Động từ khuyết thiếu Shall, ShouldĐộng từ khuyết thiếu Will, Would  Động từ khuyết thiếu Ought to, Dare & Need  Động từ khuyết thiếu Used to Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành ... Can  Động từ khuyết thiếu Could  Động từ khuyết thiếu May, Might  Động từ khuyết thiếu Must  Động từ khuyết thiếu Shall, Should  Động từ khuyết thiếu Will, Would  Động từ khuyết thiếu Ought... Đại từ bất định: Some, Any & No, Nothing, None  Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another  Trợ động từ - Cách dùng DO  Trợ động từ BE  Trợ động từ HAVE  Động từ khuyết thiếu. .. khuyết thiếu Ought to, Dare & Need  Động từ khuyết thiếu Used to Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ khuyết thiếu SHALL và SHOULD trong tiếng anh, Động từ khuyết thiếu SHALL và SHOULD trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay