Động từ khuyết thiếu COULD trong tiếng anh

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:50

Động từ khuyết thiếu COULD trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Động từ khuyết thiếu COULD trong tiếng AnhDưới đây là các cách sử dụng của động từ khuyết thiếu COULD:1. COULD là thì quá khứ đơn của CAN. She could swim when she was five.2. COULD còn được dùng trong câu điều kiện. If you tried, you could do that work.3. Trong cách nói thân mật, COULD được xem như nhiều tính chất lịch sự hơn CAN. Can you change a 20dollar note for me, please?Could you tell me the right time, please?4. COULD được dùng để diển tả một sự ngờ vực hay một lời phản kháng nhẹ nhàng. His story could be true, but I hardly think it is.I could do the job today, but Id rather put it off until tomorrow.5. COULD — WASWERE ABLE TOa. Nếu hành động diễn tả một khả năng, một kiến thức, COULD thường được sử dụng hơn WASWERE ABLE TO. He hurt his foot, and he couldnt play in the match.The door was locked, and I couldnt open it.b. Nếu câu nói hàm ý một sự thành công trong việc thực hiện hành động (succeeded in doing) thì WASWERE ABLE TO được sử dụng chứ không phải COULD. I finished my work early and so was able to go to the pub with my friends. Các loạt bài khác:Đại từ bất định: Some, Any No, Nothing, NoneĐại từ bất định: Other, Another Each other, One anotherTrợ động từ Cách dùng DOTrợ động từ BETrợ động từ HAVEĐộng từ khuyết thiếu CanĐộng từ khuyết thiếu CouldĐộng từ khuyết thiếu May, MightĐộng từ khuyết thiếu MustĐộng từ khuyết thiếu Shall, ShouldĐộng từ khuyết thiếu Will, WouldĐộng từ khuyết thiếu Ought to, Dare NeedĐộng từ khuyết thiếu Used to Trang trước Động từ khuyết thiếu COULD tiếng Anh Trang trước Trang sau A Động từ khuyết thiếu COULD tiếng Anh Dưới cách sử dụng động từ khuyết thiếu COULD:  COULD khứ đơn CAN  - She could swim when she was five  COULD dùng câu điều kiện  - If you tried, you could that work  Trong cách nói thân mật, COULD xem nhiều tính chất lịch CAN   - Can you change a 20-dollar note for me, please? Could you tell me the right time, please?  COULD dùng để diển tả ngờ vực hay lời phản kháng nhẹ nhàng   - His story could be true, but I hardly think it is I could the job today, but I'd rather put it off until tomorrow  COULD — WAS/WERE ABLE TO a Nếu hành động diễn tả khả năng, kiến thức, COULD thường sử dụng WAS/WERE ABLE TO - He hurt his foot, and he couldn't play in the match The door was locked, and I couldn't open it b Nếu câu nói hàm ý thành cơng việc thực hành động (succeeded in doing) WAS/WERE ABLE TO sử dụng COULD - I finished my work early and so was able to go to the pub with my friends Các loạt khác:  Đại từ bất định: Some, Any & No, Nothing, None  Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another  Trợ động từ - Cách dùng DO  Trợ động từ BE  Trợ động từ HAVE  Động từ khuyết thiếu Can  Động từ khuyết thiếu CouldĐộng từ khuyết thiếu May, Might  Động từ khuyết thiếu Must  Động từ khuyết thiếu Shall, Should  Động từ khuyết thiếu Will, Would  Động từ khuyết thiếu Ought to, Dare & Need  Động từ khuyết thiếu Used to Trang trước ... Can  Động từ khuyết thiếu Could  Động từ khuyết thiếu May, Might  Động từ khuyết thiếu Must  Động từ khuyết thiếu Shall, Should  Động từ khuyết thiếu Will, Would  Động từ khuyết thiếu Ought... Đại từ bất định: Some, Any & No, Nothing, None  Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another  Trợ động từ - Cách dùng DO  Trợ động từ BE  Trợ động từ HAVE  Động từ khuyết thiếu. .. Should  Động từ khuyết thiếu Will, Would  Động từ khuyết thiếu Ought to, Dare & Need  Động từ khuyết thiếu Used to Trang trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ khuyết thiếu COULD trong tiếng anh, Động từ khuyết thiếu COULD trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay