Động từ khuyết thiếu CAN trong tiếng anh

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:50

Động từ khuyết thiếu CAN trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Trước khi đi vào tìm hiểu cách sử dụng của động từ khuyết thiếu can và could, chúng ta cùng tìm hiểu các đặc tính chung của Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh.A. Đặc tính chung của Động từ khuyết thiếu (Modal Verb)Ngoài những đặc tính như trợ động từ, động từ khuyết thiếu còn có thêm một số đặc tính riêng như sau:1. Động từ khuyết thiếu không có TO ở nguyên mẫu và không có TO khi có động từ theo sau. They can speak French and English.2. Động từ khuyết thiếu không có S ở ngôi thứ ba số ít thì Hiện tại. He can use our phone.3. Động từ khuyết thiếu chỉ có nhiều nhất là 2 thì: Thì Hiện tại và thì Quá khứ đơn. She can cook meals. She could cook meals when she was twelve.Trong những trường hợp khác ta sử dụng những động từ tương đương. B. Động từ khuyết thiếu CAN trong tiếng AnhCAN là một động từ khuyết thiếu, nó chỉ có 2 thì Hiện tại và Quá khứ đơn. Những hình thức khác ta dùng động từ tương đương be able to. CAN cũng có thể được dùng như một trợ động từ để hình thành một số cách nói riêng.1. CAN và COULD có nghĩa là có thể, diễn tả một khả năng (ability). Can you swim?She could ride a bicycle when she was five years old.2. Trong văn nói (colloquial speech), CAN được dùng thay cho MAY để diễn tả một sự cho phép (permission) và thể phủ định CANNOT được dùng để diễn tả một sự cấm đoán (prohibition). In London buses you can smoke on the upper deck, but you cant smoke downstairs.3. CAN cũng diễn tả một điều có thể xảy đến (possibility). Trong câu hỏi và câu cảm thán CAN có nghĩa là Is it possible...? Can it be true?It surely cant be four oclock already4. CANNOT được dùng để diễn tả một điều khó có thể xảy ra (virtual impossibility). He cant have missed the way. I explained the route carefully.5. Khi dùng với động từ tri giác (verbs of perception), CAN cho một ý nghĩa tương đương với thì Tiếp diễn (Continuous Tense). Listen I think I can hear the sound of the sea. (không dùng I am hearing)Các loạt bài khác:Đại từ nhân xưng: It OneTính từMạo từ bất định AANMạo từ xác định THEĐại từ quan hệĐại từ chỉ địnhĐại từ bất địnhĐại từ bất định: Some, Any No, Nothing, NoneĐại từ bất định: Other, Another Each other, One anotherTrợ động từ Cách dùng DOTrợ động từ BETrợ động từ HAVEĐộng từ khuyết thiếu CanĐộng từ khuyết thiếu Could Động từ khuyết thiếu CAN tiếng Anh Trang trước Trang sau Trước vào tìm hiểu cách sử dụng động từ khuyết thiếu can could, tìm hiểu đặc tính chung Động từ khuyết thiếu tiếng Anh A Đặc tính chung Động từ khuyết thiếu (Modal Verb) Ngoài đặc tính trợ động từ, động từ khuyết thiếu có thêm số đặc tính riêng sau: • Động từ khuyết thiếu khơng có TO ngun mẫu khơng có TO có động từ theo sau • - They can speak French and English • Động từ khuyết thiếu khơng có S ngơi thứ ba số Hiện • - He can use our phone • Động từ khuyết thiếu có nhiều thì: Thì Hiện Q khứ đơn • • - She can cook meals - She could cook meals when she was twelve Trong trường hợp khác ta sử dụng động từ tương đương B Động từ khuyết thiếu CAN tiếng Anh CAN động từ khuyết thiếu, có Hiện Q khứ đơn Những hình thức khác ta dùng động từ tương đương be able to CAN dùng trợ động từ để hình thành số cách nói riêng • CAN COULD có nghĩa "có thể", diễn tả khả (ability) • • - Can you swim? She could ride a bicycle when she was five years old • Trong văn nói (colloquial speech), CAN dùng thay cho MAY để diễn tả cho phép(permission) thể phủ định CANNOT dùng để diễn tả cấm đoán (prohibition) • - In London buses you can smoke on the upper deck, but you can't smoke downstairs • CAN diễn tả điều xảy đến (possibility) Trong câu hỏi câu cảm thán CAN có nghĩa "Is it possible ?" • • - Can it be true? It surely can't be four o'clock already! • CANNOT dùng để diễn tả điều khó xảy (virtual impossibility) • - He can't have missed the way I explained the route carefully • Khi dùng với động từ tri giác (verbs of perception), CAN cho ý nghĩa tương đương với Tiếp diễn (Continuous Tense) • • - Listen! I think I can hear the sound of the sea (không dùng I am hearing) Các loạt khác: • Đại từ nhân xưng: It & One • Tính từ • Mạo từ bất định A/AN • Mạo từ xác định THE • Đại từ quan hệ • Đại từ định • Đại từ bất định • Đại từ bất định: Some, Any & No, Nothing, None • Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another • Trợ động từ - Cách dùng DO • Trợ động từ BE • Trợ động từ HAVE • Động từ khuyết thiếu CanĐộng từ khuyết thiếu Could ... Đại từ bất định • Đại từ bất định: Some, Any & No, Nothing, None • Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another • Trợ động từ - Cách dùng DO • Trợ động từ BE • Trợ động từ HAVE • Động. .. another • Trợ động từ - Cách dùng DO • Trợ động từ BE • Trợ động từ HAVE • Động từ khuyết thiếu Can • Động từ khuyết thiếu Could ... you can' t smoke downstairs • CAN diễn tả điều xảy đến (possibility) Trong câu hỏi câu cảm thán CAN có nghĩa "Is it possible ?" • • - Can it be true? It surely can' t be four o'clock already! • CANNOT
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ khuyết thiếu CAN trong tiếng anh, Động từ khuyết thiếu CAN trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay