Trợ động từ HAVE trong tiếng anh

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:49

Trợ động từ HAVE trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Trợ động từ HAVE trong tiếng AnhKhi học đến các thì hoàn thành chắc các bạn đã quá quen thuộc với trợ động từ HAVE. Dưới đây là các cách sử dụng đa dạng của trợ động từ HAVE trong tiếng Anh:1. HAVE được dùng làm trợ động từ để tạo các thì hoàn thành (Perfect Tenses). I have answered your questions. Has he finished his dinner?2. Khi được dùng như một động từ chính trong câu, HAVE có nghĩa là sở hữu (possess). Với ý nghĩa này, trong văn nói và trong nhiều cấu trúc văn viết, got được thêm vào với have mà không làm tăng thêm ý nghĩa. The man has (got) a car.How many children have you (got)?3. Khi dùng với nghĩa khác hơn là sở hữu, HAVE có các hình thức phủ định, nghi vấn... như các động từ thông thường khác. Khi ấy HAVE cũng không dùng với got ở phía sau. Did you have a letter from home? (= receive) I dont have much difficulty with English grammar (= find, experience)Với cách sử dụng này HAVE thường diễn tả một hành động có tính chất của một thói quen, một sự lặp đi lặp lại nhiều lần. Hãy so sánh hai câu sau: He has a walk in the garden. Ông ta đi dạo trong vườn. He walks in the garden. Ông ta bước đi trong vườn.4. HAVE có thể được dùng trong thể nguyên nhân (Causative). Cách sử dụng này cho biết ai đã gây nên một hành động nào. Causative của HAVE có hai cấu trúc sau:Chủ động (active): S + (have) + O1 + V + O2Bị động (passive): S + (have) + O2 + Quá khứ phân từ (by O1) They had Daisy clean the floor. Họ bảo Daisy lau nhà. We have just had our house painted. Chúng tôi vừa cho người sơn căn nhà của chúng tôi. Why dont you have your hair cut? Tại sao anh không đi hớt tóc.Trong hầu hết các trường hợp này HAVE có thể được thay thế bởi GET. Why dont you get your hair cut? They got the floor cleaned.5. HAVE TO (phải, cần phải) dùng diển tả một sự cần thiết (necessity), sự cưỡng bách, bắt buộc (compulsion). Trường hợp này, HAVE cũng có thể dùng với got ở phía sau. I missed the bus, so I had to walk to the office. Youve got to work hard to make a living.6. HAVE TO được dùng thay cho MUST ở các thì mà MUST không có. You will have to leave for work early in the morning. We had to answer all the questions in the examination. Bạn tham khảo Động từ khuyết thiếu MUST để thấy sự khác biệt giữa MUST và HAVE TO.Các loạt bài khác:Đại từ nhân xưng: It OneTính từMạo từ bất định AANMạo từ xác định THEĐại từ quan hệĐại từ chỉ địnhĐại từ bất địnhĐại từ bất định: Some, Any No, Nothing, NoneĐại từ bất định: Other, Another Each other, One anotherTrợ động từ Cách dùng DOTrợ động từ BETrợ động từ HAVE Trợ động từ HAVE tiếng Anh Trang trước Trang sau A Trợ động từ HAVE tiếng Anh Khi học đến hồn thành bạn quen thuộc với trợ động từ HAVE Dưới cách sử dụng đa dạng trợ động từ HAVE tiếng Anh:  HAVE dùng làm trợ động từ để tạo hồn thành (Perfect Tenses)   - I have answered your questions - Has he finished his dinner?  Khi dùng động từ câu, HAVE có nghĩa sở hữu (possess) Với ý nghĩa này, văn nói nhiều cấu trúc văn viết, got thêm vào với have mà không làm tăng thêm ý nghĩa   - The man has (got) a car How many children have you (got)?  Khi dùng với nghĩa khác sở hữu, HAVE có hình thức phủ định, nghi vấn động từ thông thường khác Khi HAVE không dùng với got phía sau   - Did you have a letter from home? (= receive) - I don't have much difficulty with English grammar (= find, experience) Với cách sử dụng HAVE thường diễn tả hành động có tính chất thói quen, lặp lặp lại nhiều lần Hãy so sánh hai câu sau: - He has a walk in the garden Ông ta dạo vườn - He walks in the garden Ông ta bước vườn  HAVE dùng thể nguyên nhân (Causative) Cách sử dụng cho biết gây nên hành động Causative HAVE có hai cấu trúc sau: Chủ động (active): S + (have) + O1 + V + O2 Bị động (passive): S + (have) + O2 + Quá khứ phân từ (by O1) - They had Daisy clean the floor Họ bảo Daisy lau nhà - We have just had our house painted Chúng vừa cho người sơn nhà - Why don't you have your hair cut? Tại anh khơng hớt tóc Trong hầu hết trường hợp HAVE thay GET - Why don't you get your hair cut? - They got the floor cleaned  HAVE TO (phải, cần phải) dùng diển tả cần thiết (necessity), cưỡng bách, bắt buộc (compulsion) Trường hợp này, HAVE dùng với got phía sau   - I missed the bus, so I had to walk to the office - You've got to work hard to make a living  HAVE TO dùng thay cho MUST mà MUST khơng có   - You will have to leave for work early in the morning - We had to answer all the questions in the examination Bạn tham khảo Động từ khuyết thiếu MUST để thấy khác biệt MUST HAVE TO Các loạt khác:  Đại từ nhân xưng: It & One  Tính từ  Mạo từ bất định A/AN  Mạo từ xác định THE  Đại từ quan hệ  Đại từ định  Đại từ bất định  Đại từ bất định: Some, Any & No, Nothing, None  Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another  Trợ động từ - Cách dùng DO  Trợ động từ BE  Trợ động từ HAVE ...  Đại từ bất định  Đại từ bất định: Some, Any & No, Nothing, None  Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another  Trợ động từ - Cách dùng DO  Trợ động từ BE  Trợ động từ HAVE. .. tham khảo Động từ khuyết thiếu MUST để thấy khác biệt MUST HAVE TO Các loạt khác:  Đại từ nhân xưng: It & One  Tính từ  Mạo từ bất định A/AN  Mạo từ xác định THE  Đại từ quan hệ  Đại từ định... vườn  HAVE dùng thể nguyên nhân (Causative) Cách sử dụng cho biết gây nên hành động Causative HAVE có hai cấu trúc sau: Chủ động (active): S + (have) + O1 + V + O2 Bị động (passive): S + (have)
- Xem thêm -

Xem thêm: Trợ động từ HAVE trong tiếng anh, Trợ động từ HAVE trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay