Đại từ chỉ định trong tiếng anh

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:46

Đại từ chỉ định trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Đại từ chỉ định trong tiếng AnhTính từ chỉ định (demonstrative adjectives) this, that và dạng số nhiều của chúng là these, those được dùng trước danh từ nhằm xác định vị trí của danh từ ấy đối với người nói.Khi những tính từ này được dùng độc lập, không có danh từ theo sau, nó trở thành đại từ chỉ định (demonstrative pronouns). Ngoài việc thay thế cho một danh từ, đại từ chỉ định còn cho người nghe khái niệm gần hơn hay xa hơn về thời gian hoặc khoảng cách.Ví dụ: There is this seat here, near me, or there is that one in the last row. Which will you have, this or that? That is what I thought last year, this is what I think now. Với ý nghĩa và cách dùng như thế, the former (ngườivật nói trước) và the latter (ngườivật nói sau) cũng được xem như đại từ chỉ định. Bill and Peter are her brothers. The former is an engineer. The latter is a lawyer.Chương sau mình sẽ trình bày về cách sử dụng Đại từ bất định trong tiếng Anh.Các loạt bài khác:Đại từ nhân xưng: It OneTính từMạo từ bất định AANMạo từ xác định THEĐại từ quan hệĐại từ chỉ địnhĐại từ bất địnhĐại từ bất định: Some, Any No, Nothing, NoneĐại từ bất định: Other, Another Each other, One anotherTrợ động từ Cách dùng DOTrợ động từ BETrợ động từ HAVEĐộng từ khuyết thiếu CanĐộng từ khuyết thiếu Could Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C hay nhất101 bài học C++ hay nhất97 bài tập C++ có giải hay nhất Đại từ định tiếng Anh Trang trước Trang sau A Đại từ định tiếng Anh Tính từ định (demonstrative adjectives) this, that dạng số nhiều chúng these, those dùng trước danh từ nhằm xác định vị trí danh từ người nói Khi tính từ dùng độc lập, khơng có danh từ theo sau, trở thành đại từ định (demonstrative pronouns) Ngoài việc thay cho danh từ, đại từ định cho người nghe khái niệm gần hay xa thời gian khoảng cách Ví dụ: - There is this seat here, near me, or there is that one in the last row Which will you have, this or that? - That is what I thought last year, this is what I think now Với ý nghĩa cách dùng thế, the former (người/vật nói trước) the latter (người/vật nói sau) xem đại từ định - Bill and Peter are her brothers The former is an engineer The latter is a lawyer Chương sau trình bày cách sử dụng Đại từ bất định tiếng Anh Các loạt khác: • Đại từ nhân xưng: It & One • Tính từ • Mạo từ bất định A/AN • Mạo từ xác định THE • Đại từ quan hệ • Đại từ địnhĐại từ bất địnhĐại từ bất định: Some, Any & No, Nothing, None • Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another • Trợ động từ - Cách dùng DO • Trợ động từ BE • Trợ động từ HAVE • Động từ khuyết thiếu Can • Động từ khuyết thiếu Could Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC • 155 học Java tiếng Việt hay • 100 học Android tiếng Việt hay • 247 học CSS tiếng Việt hay • 197 thẻ HTML • 297 học PHP • 85 học C# hay • 101 học C++ hay • 97 tập C++ có giải hay ...• Đại từ định • Đại từ bất định • Đại từ bất định: Some, Any & No, Nothing, None • Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another • Trợ động từ - Cách dùng DO • Trợ động từ BE... BE • Trợ động từ HAVE • Động từ khuyết thiếu Can • Động từ khuyết thiếu Could Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ... 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC • 155 học Java tiếng Việt hay • 100 học Android tiếng Việt hay • 247 học CSS tiếng Việt hay • 197 thẻ HTML •
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại từ chỉ định trong tiếng anh, Đại từ chỉ định trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay