Tính từ trong tiếng anh

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:44

Tính từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Tính từ và phân loại tính từ trong tiếng AnhTính từ là từ dùng để mô tả tính chất hay cung cấp thêm thông tin cho một danh từ. Việc cung cấp thêm thông tin cho danh từ này cũng làm giới hạn ý nghĩa của danh từ.Ví dụ danh từ house mô tả tất cả các căn nhà. Khi ta cho tính từ vào để bổ nghĩa, ví dụ như The big house, ta biết thêm thông tin về căn nhà, nhưng đồng thời cũng giới hạn ý nghĩa của house, gạt ra ngoài các căn nhà nhỏ hay những căn nhà không lớn.Có nhiều cách phân loại tính từ. Ở trình độ căn bản chúng tôi tạm thời phân ra các loại như sau:Tính từ chỉ tính chất (qualificative adjectives).Tính từ sở hữu (possessive adjectives).Tính từ chỉ số lượng (adjectives of quantity).Tính từ phân biệt (distributive adjectives).Tính từ nghi vấn (interrogative adjectives).Tính từ chỉ định (demonstrative adjectives).Ngoài tính từ chỉ tính chất và tính từ sở hữu các tính từ còn lại cũng có thể làm đại từ (pronoun). Vì thế những loại tính từ này sẽ được phân tích trong phần Đại từ (pronouns)B. Hình thức của tính từ chỉ tính chấtMột từ có thể tự nó là một tính từ chỉ tính chất, ví dụ như blue, big, large... Tuy nhiên người ta cũng có thể hình thành tính từ chỉ tính chất theo các nguyên tắc sau: Danh từ + y : storm > stormyDanh từ + ly : friend > friendlyDanh từ + ful : harm > harmfulDanh từ + less : care > carelessDanh từ + en : wood > woodenDanh từ + ous : danger > dangerousDanh từ + able : honour > honourableDanh từ + some : trouble > troublesomeDanh từ + ic : atom > atomicDanh từ + ed : talent > talentedDanh từ + like : child > childlikeDanh từ + al : education > educationalDanh từ + an : republic > republicanDanh từ + cal : histoty > historicalDanh từ + ish : child > childish C. Vị trí và chức năng bổ nghĩa của tính từKhi bổ nghĩa cho một danh từ, tính từ có hai vị trí đứng, và như thế có hai chức năng ngữ pháp khác nhau:Tính từ đứng ngay trước danh từ mà nó bổ nghĩa. Người ta gọi trường hợp này tính từ thuộc tính (attributive adjective). Henry is an honest boy. He has just bought a new, powerful and very expensive car.Tính từ đứng sau danh từ mà nó bổ nghĩa. Khi đứng sau, nó được nối với danh từ ấy bằng động từ liên kết (linking verbs). Người ta gọi trường hợp này là tính từ vị ngữ (predicative adjective). That house is new. She looks tired and thirsty.Phần lớn các tính từ chỉ tính chất đều có thể dùng như một tính từ thuộc tính (attributive adjective) hay tính từ vị ngữ (predicative adjective). That house is blue. That blue house is mine.Tuy nhiên có một số tính từ chỉ có thể dùng một cách mà thôi.Chỉ dùng như tính từ thuộc tính (attributive adjective): former, latter, inner, outer...Chỉ dùng như tính từ vị ngữ (predicative adjective): asleep, afraid, alone, alive, afloat, ashamed, content, unable.... D. Phân từ được sử dụng như tính từHiện tại phân từ (present participle) và quá khứ phân từ (past participle) đều có thể dùng như một tính từ.Khi được dùng như một tính từ nó có đầy đủ đặc tính của một tính từ như làm tính từ thuộc tính hay tính từ vị ngữ, cách thành lập thể so sánh hơn với more, thể so sánh cực cấp với most...Khi dùng làm tính từ, hiện tại phân từ mang ý nghĩa chủ động (active) trong khi quá khứ phân từ mang ý nghĩa thụ động (passive). Hãy so sánh hai phân từ sau đây của động từ to excite có nghĩa là kích động, kích thích: (1) Football is an exciting game. Bóng đá là một môn thể thao sôi động.(2) The excited fans ran out in the streets. Các cổ động viên kích động chạy ra đường.Trong ví dụ (1), game giữ ý nghĩa chủ động, kích thích người khác. Trong ví dụ (2), fans mang ý nghĩa bị động, bị kích thích.Các loạt bài khác:Mạo từTiền tố (Prefix)Hậu tố (Suffix)Danh từĐộng từĐộng từ trong các thì đơnĐộng từ trong các thì hoàn thànhĐộng từ trong các thì tiếp diễnSự hòa hợp giữa chủ từ và động từĐại từ nhân xưng: It OneTính từMạo từ bất định AANMạo từ xác định THE Tính từ tiếng Anh Trang trước Trang sau A Tính từ phân loại tính từ tiếng Anh Tính từ từ dùng để mơ tả tính chất hay cung cấp thêm thông tin cho danh từ Việc cung cấp thêm thông tin cho danh từ làm giới hạn ý nghĩa danh từ Ví dụ danh từ house mô tả tất nhà Khi ta cho tính từ vào để bổ nghĩa, ví dụ The big house, ta biết thêm thơng tin nhà, đồng thời giới hạn ý nghĩa house, gạt nhà nhỏ hay nhà khơng lớn Có nhiều cách phân loại tính từ Ở trình độ chúng tơi tạm thời phân loại sau: • Tính từ tính chất (qualificative adjectives) • Tính từ sở hữu (possessive adjectives) • Tính từ số lượng (adjectives of quantity) • Tính từ phân biệt (distributive adjectives) • Tính từ nghi vấn (interrogative adjectives) • Tính từ định (demonstrative adjectives) Ngồi tính từ tính chất tính từ sở hữu tính từ lại làm đại từ (pronoun) Vì loại tính từ phân tích phần Đại từ (pronouns) B Hình thức tính từ tính chất Một từ tự tính từ tính chất, ví dụ blue, big, large Tuy nhiên người ta hình thành tính từ tính chất theo nguyên tắc sau: Danh từ + y : storm > stormy Danh từ + ly : friend > friendly Danh từ + ful : harm > harmful Danh từ + less : care > careless Danh từ + en : wood Danh từ + ous : danger > wooden > dangerous Danh từ + able : honour > honourable Danh từ + some : trouble > troublesome Danh từ + ic Danh từ + ed : atom : talent Danh từ + like : child > atomic > talented > childlike Danh từ + al : education > educational Danh từ + an : republic > republican Danh từ + cal : histoty > historical Danh từ + ish : child > childish C Vị trí chức bổ nghĩa tính từ Khi bổ nghĩa cho danh từ, tính từ có hai vị trí đứng, có hai chức ngữ pháp khác nhau: • Tính từ đứng trước danh từ mà bổ nghĩa Người ta gọi trường hợp tính từ thuộc tính (attributive adjective) • • - Henry is an honest boy - He has just bought a new, powerful and very expensive car • Tính từ đứng sau danh từ mà bổ nghĩa Khi đứng sau, nối với danh từ động từ liên kết (linking verbs) Người ta gọi trường hợp tính từ vị ngữ (predicative adjective) • • - That house is new - She looks tired and thirsty Phần lớn tính từ tính chất dùng tính từ thuộc tính (attributive adjective) hay tính từ vị ngữ (predicative adjective) - That house is blue - That blue house is mine Tuy nhiên có số tính từ dùng cách mà thơi • Chỉ dùng tính từ thuộc tính (attributive adjective): former, latter, inner, outer • Chỉ dùng tính từ vị ngữ (predicative adjective): asleep, afraid, alone, alive, afloat, ashamed, content, unable D Phân từ sử dụng tính từ Hiện phân từ (present participle) khứ phân từ (past participle) dùng tính từ Khi dùng tính từ có đầy đủ đặc tính tính từ làm tính từ thuộc tính hay tính từ vị ngữ, cách thành lập thể so sánh với more, thể so sánh cực cấp với most Khi dùng làm tính từ, phân từ mang ý nghĩa chủ động (active) khứ phân từ mang ý nghĩa thụ động (passive) Hãy so sánh hai phân từ sau động từ "to excite" có nghĩa "kích động, kích thích": (1) Football is an exciting game Bóng đá mơn thể thao sôi động (2) The excited fans ran out in the streets Các cổ động viên kích động chạy đường Trong ví dụ (1), game giữ ý nghĩa chủ động, kích thích người khác Trong ví dụ (2), fans mang ý nghĩa bị động, bị kích thích Các loạt khác: • Mạo từ • Tiền tố (Prefix) • Hậu tố (Suffix) • Danh từ • Động từ • Động từ đơn • Động từ hồn thành • Động từ tiếp diễn • Sự hòa hợp chủ từ động từ • Đại từ nhân xưng: It & One • Tính từ • Mạo từ bất định A/AN • Mạo từ xác định THE ... unable D Phân từ sử dụng tính từ Hiện phân từ (present participle) khứ phân từ (past participle) dùng tính từ Khi dùng tính từ có đầy đủ đặc tính tính từ làm tính từ thuộc tính hay tính từ vị ngữ,... educational Danh từ + an : republic > republican Danh từ + cal : histoty > historical Danh từ + ish : child > childish C Vị trí chức bổ nghĩa tính từ Khi bổ nghĩa cho danh từ, tính từ có hai...Danh từ + able : honour > honourable Danh từ + some : trouble > troublesome Danh từ + ic Danh từ + ed : atom : talent Danh từ + like : child > atomic > talented > childlike Danh từ +
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính từ trong tiếng anh, Tính từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay