Quản lý rủi ro trong hoạt động của Big C 2015 2018

32 10 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:43

Tiểu luận môn Quản lý rủi ro trong kinh doanh quốc tếQuản lý rủi ro trong hoạt động của Big C giai đoạn 2015 2018 được nhóm sinh viên trường Đại học Ngoại Thương thực hiệnChúc các bạn đạt điểm cao môn học này. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LUẬN VỀ RỦI ROQUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH .2 1.1 Rủi ro rủi ro kinh doanh 1.1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro kinh doanh 1.1.2 Đặc trưng rủi ro 1.2 Quản trị rủi ro kinh doanh 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro kinh doanh 1.2.2 Vai trò quản trị rủi ro kinh doanh 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro kinh doanh .3 1.2.3.1 Nhận dạng rủi ro 1.2.3.2 Phân tích rủi ro 1.2.3.3 Kiểm sốt, phòng ngừa rủi ro 1.2.3.4 Tài trợ rủi ro .5 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH CỦA BIGC (GIAI ĐOẠN 2014-2017) 2.1 Giới thiệu chung BigC 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh BigC (giai đoạn 2014-2017) 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro kinh doanh BigC (giai đoạn 2014-2017) 2.3.1 Rủi ro hàng hóa 2.3.2 Rủi ro từ phía nhà cung cấp 12 2.3.3 Rủi ro từ đối thủ cạnh tranh 14 2.3.4 Rủi ro từ khách hàng 16 2.3.5 Rủi ro từ nhân 19 2.3.6 Rủi ro từ cung cấp dịch vụ 22 2.4 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro kinh doanh BigC (giai đoạn 20142017) 25 2.4.1 Ưu điểm 25 2.4.2 Hạn chế 26 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH CỦA BIGC 26 3.1 Tăng độ đa dạng quản doanh nghiệp 27 3.1.1 Nâng cao chất lượng chiến lược kế hoạch sản xuất kinh doanh 27 3.1.2 Coi trọng công tác đạo điều hành thực kiểm tra, giám sát 27 3.1.3 Coi trọng công tác kiểm tra, tổng kết 27 3.2 Biện pháp phòng ngừa rủi ro mang tính san sẻ 27 3.2.1 Phương pháp bảo hiểm 27 3.3.2 Phương pháp san sẻ rủi ro cách đa dạng hố hình thức kinh doanh đa dạng hoá sản phẩm 27 PHẦN KẾT LUẬN .28 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .29 LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại hội nhập nay, rủi ro tồn tất lĩnh vực kinh tế, trị, đời sống… Mỗi lĩnh vực có rủi ro riêng Đặc biệt mơi trường kinh doanh bn bán ln tồn nhiều rủi ro việc mua bán quản Để chủ động việc phòng tránh giảm thiểu tổn thất mà rủi ro gây ra, thực đề tài thảo luận “Nghiên cứu rủi ro hệ thống siêu thị BigC Việt Nam nay” Trong đề tài tiến hành nhận dạng rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải, phân tích tìm hiểu ngun nhân lại xảy rủi ro Từ đưa biện pháp kiểm soát, quản trị giúp cho hoạt động doanh nghiệp bán lẻ tốt Do thời gian nghiên cứu có hạn, nguồn tài liệu hạn chế nên khó tránh khỏi sai sót Kính mong bạn thơng cảm Nhóm mong nhận đóng góp ý kiến, nhận xét đánh giá để làm hoàn thiện PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LUẬN VỀ RỦI ROQUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH 1.1 Rủi ro rủi ro kinh doanh 1.1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro kinh doanh Rủi ro kiện bất ngờ, không lường trước được, xảy khơng, gây tổn thất cho chủ thể, cản trở trình thực mục tiêu Rủi ro kinh doanh kiện bất ngờ, chưa chắn xảy tương lai, làm cho chủ thể không đạt mục tiêu chiến lược mục tiêu hoạt động làm hội kinh doanh thị trường, gây tổn thất vể vốn, tài sản, nhân lực, thị trường uy tín doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp phải thêm chi phí nhân lực vật lực thời gian 1.1.2 Đặc trưng rủi ro - Nguy rủi ro: tình xảy thời điểm tương lai, gây nên tổn thất (hay lợi ích) mà cá nhân hay tổ chức khơng thể tiên đốn - Tổn thất: thiệt hại, mát tiền của, tài sản hội vật chất tinh thần mà rủi ro mang đến cho chủ thể Tổn thất nặng hay nhẹ, nhiều hay ít, mát hay hội mà cá nhân tổ chức nhận - Tần suất rủi ro: số lần xuất rủi ro khoảng thời gian hay tổng số lần quan sát kiện Tần suất rủi ro nhiều hay ít, 2-3 lần năm, … - Biên độ rủi ro: thể tính chất nguy hiểm, mức độ thiệt hại tác động tới chủ thể Biên độ rủi ro cao thấp tùy theo tính chất rủi ro 1.2 Quản trị rủi ro kinh doanh 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro kinh doanh Quản trị rủi ro quy trình cho phép xác định, đánh giá, hoạch định quản lí loại rủi ro hướng đến mục tiêu: xác định rủi ro, phân tích rủi ro đặc thù tổ chức, ứng phó với rủi ro đặc thù phù hợp hiệu 1.2.2 Vai trò quản trị rủi ro kinh doanh Quản trị rủi ro kinh doanh giúp tổ chức nhận dạng, phân tích, đo lường, phân loại rủi ro, xây dựng chiến lược kế hoạch kinh doanh nhằm đối phó rủi ro Quản trị rủi ro giúp doanh nghiệp tránh khỏi nguy phá sản, đóng góp trực tiếp vào lợi nhuận doanh nghiệp nhờ hoạt động khảo sát chi phí liên quan đến rủi ro doanh nghiệp 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro kinh doanh 1.2.3.1 Nhận dạng rủi ro Nhận dạng rủi ro trình xác định cách liên tục có hệ thống rủi ro xảy hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Nội dung nhận dạng RR: + Mối hiểm họa (hazard): gồm điều kiện tạo làm tăng khả tổn thất mức độ rủi ro suy tính + Mối nguy hiểm (peril): nguyên nhân tổn thất + Nguy rủi ro: đối tượng chịu kết quả, hay 1.2.3.2 Phân tích rủi ro - Phân tích hiểm họa: Nhà quản trị tiến hành phân tích điều kiện tạo rủi ro điều kiện làm tăng mức độ tổn thất rủi ro xảy Nhà quản trị thơng qua q trình kiểm sốt trước, kiểm sốt kiểm soát sau để phát mối hiểm họa - Phân tích nguyên nhân rủi ro: Phân tích nguyên nhân rủi ro dựa quan điểm: + Phần lớn rủi ro xảy liên quan đến người + Phần lớn rủi ro xảy yếu tố kỹ thuật, tính chất hóa hay học đối tượng rủi ro + Kết hợp nguyên nhân kể trên: Nguyên nhân rủi ro phần phụ thuộc vào yếu tố kỹ thuật, phần phục thuộc vào yếu tố người - Phân tích tổn thất: Có thể phân tích tổn thất thơng qua cách thức: + Phân tích tổn thất xảy ra: nghiên cứu, đánh giá tổn thất xảy để dự đoán tổn thất xảy + Căn vào hiểm họa, nguyên nhân rủi ro, người ta dự đoán tổn thất có 1.2.3.3 Kiểm sốt, phòng ngừa rủi ro Kiểm soát rủi ro việc sử dụng biện pháp (kỹ thuật, công cụ, chiến lược, sách…) để né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu tổn thất đến với tổ chức rủi ro xảy - Nội dung kiểm soát rủi ro: + Né tránh rủi ro việc né tránh hoạt động loại bỏ nguyên nhân gây rủi ro + Ngăn ngừa rủi ro việc sử dụng biện pháp để giảm thiểu tần suất mức độ rủi ro chúng xảy Các hoạt động ngăn ngừa rủi ro tìm cách can thiệp vào mắt xích, mối hiểm họa, mơi trường rủi ro tương tác + Giảm thiểu rủi ro: Các biện pháp giảm thiểu tổn thất công vào rủi ro cách làm giảm bớt giá trị hư hại tổn thất xảy (tức giảm nhẹ nghiêm trọng tổn thất) Những chương trình giảm thiểu tổn thất đề xướng nhằm làm giảm mức độ thiệt hại Những hoạt động giảm thiểu tổn thất biện pháp sau tổn thất xảy 1.2.3.4 Tài trợ rủi ro Tài trợ rủi ro hoạt động cung cấp phương tiện để đền bù tổn thất xảy tạo lập quỹ cho chương trình khác để giảm bớt tổn thất - Nội dung tài trợ rủi ro: Trong thực tế có biện pháp để tài trợ rủi ro: + Tài trợ rủi ro biện pháp tự khắc phục rủi ro doanh nghiệp + Tài trợ rủi ro biện pháp chuyển giao rủi ro CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH CỦA BIGC (GIAI ĐOẠN 2014-2017) 2.1 Giới thiệu chung BigC Hệ thống siêu thị BigC hoạt động kinh doanh theo mơ hình “Trung tâm thương mại” hay “Đại siêu thị” hình thức kinh doanh bán lẻ đại triển khai nhiều nước giới Tháng 04/2016, Hệ thống siêu thị BigC Tập đoàn Central Group Thái Lan, nhà bán lẻ hàng đầu khu vực Nam Á tiếp quản thành công hợp pháp theo thỏa thuận chuyển nhượng quốc tế với Tập đoàn Casino Pháp Với 31 trung tâm thương mại 35 đại siêu thị/ siêu thị rộng khắp 20 tỉnh thành toàn quốc, BigC kinh doanh khoảng 50.000 mặt hàng (95% sản xuất Việt Nam), sử dụng khoảng 8.000 lao động phục vụ 35 triệu lượt khách đến mua sắm năm Hệ thống siêu thị BigC: Tại trung tâm thương mại đại siêu thị BigC, phần lớn không gian dành cho hàng tiêu dùng thực phẩm với giá hợp chất lượng kiểm soát Sản phẩm kinh doanh siêu thị BigC chia thành ngành chính: Thực phẩm tươi sống; Thực phẩm khô; Hàng may mặc phụ kiện; Hàng điện gia dụng; Vật dụng trang trí nội thất Tầm nhìn chiến lược: Ni dưỡng giới đa dạng Sứ mạng kinh doanh: Là điểm đến người tiêu dùng nhà bán lẻ tốt làm hài lòng quý khách hàng Theo nhận định Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) thuộc giai đoạn dự án nghiên cứu ngành bán lẻ Việt Nam 2017 - 2020 công bố ngày 31/10/2017, BigC nằm Top 10 Nhà bán lẻ uy tín năm 2017 Theo khảo sát Buzzmetrics, BigC đứng đầu Top nhà bán lẻ hàng tiêu dùng nhanh người tiêu dùng nhắc đến nhiều 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh BigC (giai đoạn 2014-2017) Trong giai đoạn 2014 - 2017, nhắc đến BigC người ta thường đề cập đến thương vụ mua lại hệ thống BigC Việt Nam vào ngày cuối tháng năm 2016, Central Group giành thắng lợi với mức giá 920 triệu euro (tương đương 1,05 tỷ USD) khiến Central Group nhắm đến BigC hệ thống siêu thị khác, BigC Việt Nam xây dựng mối quan hệ tốt không nhà cung cấp khách hàng, mà bao gồm nhân viên, quyền địa phương cộng đồng nước Điều giúp họ dễ dàng việc phát triển mở rộng thêm mạng lưới Bảng 1: Doanh thu hệ thống siêu thị BigC giai đoạn 2014 – 2017 Đơn vị: Triệu USD Nguồn: Casino Group & Central Group Có thể thấy, từ 2014 đến đầu năm 2016, tình hình hoạt động kinh doanh hệ thống siêu thị BigC tương đối khả quan ghi nhận doanh thu tăng với tốc độ tương đối ổn định Đặc biệt từ 2014 đến 2015, tốc độ tăng trưởng BigC hai số, điều thêm khẳng định tiềm phát triển người khổng lồ lĩnh vực bán lẻ thị trường Việt Nam Vì vậy, tin tức Tập đồn Casino rao bán BigC Việt Nam vào cuối năm 2015 tạo bất ngờ lớn Theo thông tin từ truyền thông quốc tế cho biết, để mua BigC Việt Nam, Central Group phải bán hết 25% cổ phần chuỗi BigC Thái Lan để đảm bảo nguồn tài Kể từ tiếp quản BigC từ tập đoàn Pháp năm 2016, Central Group mở thêm siêu thị mới, nâng số siêu thị BigC nước nên số 35 siêu thị 20 tỉnh thành Tuy nhiên, sau ngày chuyển giao, doanh thu hệ thống siêu thị BigC có sụt giảm đáng kể, giảm 20% so với năm 2015 Cùng với đó, diện BigC Việt Nam có dấu hiệu mờ nhạt dần BigC Thăng Long, siêu thị BigC có quy mơ lớn Việt Nam có kết kinh doanh xuống năm gần Năm 2015, trước tay người Thái, BigC Thăng Long ghi nhận doanh thu 2.811 tỷ đồng Doanh thu giảm liên tiếp năm năm tiếp theo, 2.717 tỷ đồng năm 2016 2.698 tỷ đồng năm 2017 Hoạt động BigC Thăng Long giai đoạn kinh tế phục hồi mạnh nhu cầu mua sắm kênh bán lẻ đại người tiêu dùng thủ đô tăng lên phần phản ánh cạnh tranh khốc liệt ngành bán lẻ 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro kinh doanh BigC (giai đoạn 2014-2017) 2.3.1 Rủi ro hàng hóa a Nhận dạng rủi ro Việt Nam quốc gia có dân số đơng với tỷ lệ người trẻ chiếm đa số họ thường xuyên thay đổi thói quen tiêu dùng Khi thay đổi thói quen tiêu dùng, người trẻ có thời gian gắn bó với thương hiệu lâu hơn, xảy tượng “có nới cũ” Nếu BigC khó bắt kịp xu khó khăn tiêu thụ hàng hóa Hàng hóa khơng tiêu thụ kỳ vọng làm lượng hàng tồn kho cao, tốn chi phí mặt bằng, bảo quản sản phầm… Trên thực tế, BigC đối mặt với rủi ro hàng hóa Cụ thể như, năm 2013, tờ báo Lao động đưa tin có khách hàng mua phải táo bị thối rữa bên Cũng năm 2013, khách hàng phản ánh việc mua phải hàng hạn sử dụng siêu thị BigC Thanh Hóa Theo đó, sản phẩm sữa chua bánh vòng dừa hạn sử dụng khoảng nửa tháng bày bán quầy hàng b Phân tích rủi ro - Hàng hóa hết hạn sử dụng: Khi hàng hóa nhập nhiều bán khơng hết số hàng hóa mua đặt hàng hóa cũ, sơ ý nên để bên qn khơng chất trở lên dẫn đến tồn đọng không bán nên bị hết hạn sử dụng Khả dễ xảy ra, mức độ ảnh hưởng nhiều số mặt hàng ăn uống có thời hạn sử dụng tương đối Hằng năm, BigC xuất khoảng 1.000 containers hàng Việt gồm nông sản, thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ, vải sợi, đồ gỗ,…, với tổng giá trị 21 triệu USD sang chuỗi siêu thị tập đồn Casino, qua mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, qua tái đầu tư phát triển nước - Chính sách giá cả: Nhằm cạnh tranh giá với đối thủ thị trường, BigC chọn hướng thu mua tận nguồn vùng nguyên liệu lớn nhằm vừa đáp ứng mặt chất lượng giá phù hợp với người tiêu dùng 2.3.4 Rủi ro từ khách hàng a Nhận dạng rủi ro Việt Nam quốc gia có dân số đơng với tỷ lệ người trẻ chiếm đa số họ thường xuyên thay đổi thói quen tiêu dùng, nhu cầu từ mà đa dạng hơn; dịch vụ ngày phát triển, khách hàng đòi hỏi cao có nhiều mong muốn Các doanh nghiệp bán lẻ BigC phục vụ nhiều đối tượng thuộc độ tuổi, tầng lớp, nghề nghiệp,sức khỏe, khác nhau, đơi có đối tượng vào BigC để thỏa mãn nhu cầu mua sắm cá nhân mà nhiều mục đích khác Trong khứ, tiêu biểu vào năm 2008, theo Báo điện tử Gia đình & Xã hội, nhiều khách hàng khó chịu với lề lối làm việc nhân viên bất bình với số mặt hàng chất lượng bày bán “đại siêu thị” này: hàng đát, nước tương “đen”, khuyến “tiền hậu bất nhất” làm cho uy tín BigC bị mai b Phân tích rủi ro - Khách hàng khơng hài lòng dịch vụ BigC: Ngày dịch vụ phát triển, khách hàng có đòi hỏi cao hơn, muốn phục vụ chu đáo Nhưng số lượng khách hàng nhiều, cao điểm số lượng tăng lên đột ngột nhân viên khơng đủ để chăm sóc khách hàng Một số khách hàng khó tính phàn nàn dịch vụ siêu thị giao hàng chậm, phận giữ đồ không 16 cẩn thận có lấy nhằm đồ khách, thái độ phục vụ nhân viên khơng thân thiện Đây việc xảy khách hàng khó tính hay phàn nàn việc dù nhỏ, mức độ nghiêm trọng nhiều Ngày dịch vụ phát triển, khách hàng có đòi hỏi cao hơn, muốn - Khách hàng gây rối trật tự: Khách hàng đối tượng có nhu cầu mua sắm hàng tiêu dùng hàng ngày nên việc có “sự xuất hiện” số người muốn gây rối khơng tránh khỏi Khi quản DNBL cần phải khéo léo xử tình tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh diễn Hiện tượng gây rối hay gặp phải như: + Khách hàng bóc đồ ăn DNBL mà khơng tốn tiền + Khách hàng cố tình phàn nàn thái độ nhân viên, kêu ca sản phẩm chất lượng để đòi bồi thường + Khách hàng nói chuyện, lại gây tiếng ồn lớn + Một số người ý thức kém, có ý đồ trộm cắp hàng hóa - Khách hàng lấy cắp hàng hóa Do khách hàng vào nhiều, nên nhân viên khó kiểm sốt hết tất cả, dù siêu thị, cửa hàng có lắp đặt thiết bị chống trộm tình trạng thất hàng hóa xảy c Đo lường rủi ro - Đo lường khả xảy rủi ro: Rủi ro từ khách hàng Khách hàng không hài lòng dịch vụ Chắc chắn xảy Dễ xảy Có thể xảy Khó xảy ra Hiếm xảy X 17 Khách hàng gây rối trật tự X Khách hàng lấy cắp hàng hóa X - Đo lường mức độ nghiêm trọng rủi ro: Rủi ro từ khách hàng Khơng đáng kể Ít nghiêm trọng Trung bình Nhiều Khách hàng khơng hài lòng dịch vụ X Khách hàng gây rối trật tự X Khách hàng lấy cắp hàng hóa Nghiêm trọng X d Kiểm sốt rủi ro - Khách hàng khơng hài lòng dịch vụ BigC: BigC đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp để có thái độ phục vụ khách hàng tốt hơn, gửi thiệp chúc mừng vào dịp lễ tết khách hàng thành viên, VIP BigC - Khách hàng gây rối trật tự: đào tạo đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp, kiểm soát kịp thời tình huống, có phận tư vấn, giải đáp thắc mắc khách hàng đổi hàng thời gian quy định kèm theo hóa đơn sản phẩm có vấn đề chất lượng lỗi nhà sản xuất - Khách hàng trộm cắp hàng hóa: lắp đặt hệ thống camera bố trí quầy hàng có nhân viên canh giữ, nhằm quản tốt hàng hóa đồng thời tư vấn kịp thời cho khách hàng 2.3.5 Rủi ro từ nhân a Nhận dạng rủi ro 18 Đội ngũ nhân yếu tố vơ quan trọng góp phần vào hệ thống vận hành siêu thị BigC Là doanh nghiệp lớn với nhiều chi nhánh, BigC ln đòi hỏi đội ngũ lao động đông đảo Tuy nhiên, thực trạng công tác quản nhân BigC năm gần cho thấy nhiều bất cập tình trạng tuyển dụng khơng hiệu quả, tuyển nhầm người, người chưa có kinh nghiệm “cả thèm chóng chán”,… gây tổn thất nhiều mặt chi phí thời gian đào tạo, qua gián tiếp gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kết hoạt động siêu thị b Phân tích rủi ro - Sử dụng người không lực, sở trường: Đây tình trạng tuyển người mà thân người lao động khơng nhìn mạnh người tuyển dụng không đánh giá lực nhân viên phù hợp với vị trí làm việc Điều dễ gây thiếu tinh thần làm việc, dẫn đến tình trạng làm việc qua loa, khơng có trách nhiệm số nhân viên Đặc biệt vị trí nhân viên thu ngân, chăm sóc khách hàng – họ đối tượng hay phải giao tiếp với khách hàng, phận đại diện hình ảnh thương hiệu BigC với người tiêu dùng, họ khơng u thích cơng việc, khơng có lực thực khơng thể làm tốt cơng việc Một đội ngũ nhân viên có nhiều người vậy, bị khách hàng phàn nàn thường xuyên lượng khách viếng thăm ngày giảm - Mâu thuẫn nội tổ chức, nhóm làm việc: Các nhân viên BigC có khác vị trí, mức lương thưởng đãi ngộ, nảy sinh so sánh, ganh đua, phát sinh mâu thuẫn điều khó tránh khỏi, từ dễ gây tình trạng đùn đẩy công việc, không chủ động hợp tác dễ làm ảnh hưởng đến kết công việc - An toàn lao động: Làm việc siêu thị BigC với số lượng hàng hóa tương đối lớn, tình xấu xảy hàng hóa đổ vào người, nhân viên không chuẩn bị kiến thức tai nạn mối lo lớn gây thiệt hại người 19 - Nguồn nhân lực biến động: Nếu công ty đãi ngộ không tốt người lao động nhận thấy nơi khác tốt hơn, họ từ bỏ công việc Công ty nhân có lực mà phải tốn chi phí, thời gian đào tạo c Đo lường rủi ro - Đo lường khả xảy rủi ro: Rủi ro từ nhân Chắc chắn xảy Dễ xảy Có thể xảy Khó xảy ra Sử dụng người không lực sở trường Hiếm xảy X Mâu thuẫn nội bộ, nhóm làm việc X An tồn lao động X Nguồn nhân lực biến động X - Đo lường mức độ nghiêm trọng rủi ro: Rủi ro từ nhân Khơng đáng kể Ít nghiêm trọng Sử dụng người khơng lực sở trường Trung bình Nhiều Nghiêm trọng X Mâu thuẫn nội bộ, nhóm làm việc X An toàn lao động X Nguồn nhân lực biến động X d Kiểm soát rủi ro 20 Ký kết hợp đồng với người lao động kèm điều kiện ràng buộc thời gian lao động, tác phong tinh thần làm việc tránh xảy tình trạng thiếu lao động Hiện BigC cải thiện chất lượng lao động cách trọng, sát xao nhằm nâng cao kỹ nghề nghiệp đội ngũ nhân viên Để giảm thiểu tỷ lệ chuyển việc, doanh BigC trọng phát triển đội ngũ lãnh đạo với kỹ quản người tổ chức khóa đào tạo để phát triển nguồn nhân lực Nâng cao liên tục chất lượng đội ngũ quản đa dạng hóa nguồn nhân lực vấn đề cấp thiết doanh nghiệp BigC nay, tránh tình trạng để lỡ nhân tài Ban lãnh đạo BigC cho rằng, để giải vấn đề nguồn nhân lực ngành bán lẻ, công ty cần phải tập trung cải thiện sách nhân chế độ đãi ngộ Đặc biệt, cần xây dựng nguồn nhân lực thông qua chương trình đào tạo, phối hợp với sở đào tạo tổ chức chương trình quản trị viên tập sự, tìm kiếm sinh viên tài năng… Nhằm giải toán nhân lực ngành bán lẻ, khn khổ chương trình hợp tác đào tạo Bộ LĐ-TB&XH với Hiệp hội Bán lẻ Việt Nam Tập đồn siêu thị BigC, tới triển khai thí điểm chương trình phối hợp đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực ngành bán lẻ Ngày 5/7 Hệ thống siêu thị BigC cơng bố kế hoạch triển khai Chương trình Đào tạo Quản trị Bán lẻ BigC 2016 – 2017 lần thứ BigC triển khai chương trình Theo từ đến hết tháng 8/2016 BigC chọn khoảng 45 người tham gia chương trình đào tạo kéo dài từ tháng 10/2016 – 9/2017, hình thức xen kẽ vừa học thuyết vừa thực hành nghiệp vụ đảm trách vị trí quản siêu thị hay phận hỗ trợ Những người tham gia hưởng chế độ đãi ngộ miễn phí 100% chi phí đào tạo, nhận trợ cấp thực tập hàng tháng, trợ cấp tiền ăn trưa, trợ cấp chi phí lại, chi phí lưu trú cho ứng viên từ tỉnh vào học TP HCM, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Gras Savoye, bảo hiểm tai nạn 24/24 số chế độ ưu đãi khác… Các học viên giám đốc, quản có thâm niên Hệ thống siêu thị BigC đội ngũ giảng viên cấp cao giàu kinh nghiệm trung tâm đào tạo quản hàng đầu Việt Nam Được biết nhiều người sau hồn thành khóa đào tạo ban Lãnh đạo 21 Hệ thống BigC cất nhắc vào vị trí quản BigC phận hỗ trợ trụ sở chính, trở thành nòng cốt cho nguồn nhân lực kế thừa doanh nghiệp Ngồi BigC có chương trình Nhà Quản Cấp cao tương lai với nội dung đào tạo lực quản trị lãnh đạo Đại học RMIT Việt Nam thực toàn phần tiếng Anh Tuyển dụng trực tuyến, chương trình giới thiệu ứng viên, tuyển dụng qua cơng ty tư vấn, chương trình ni dưỡng tài kênh tuyển dụng hiệu việc tuyển dụng nhân nhà lãnh đạo BigC áp dụng 2.3.6 Rủi ro từ cung cấp dịch vụ a Nhận dạng rủi ro Đảm bảo chất lượng dịch vụ nhiệm vụ quan trọng hệ thống lớn BigC Không dừng lại chất lượng sản phẩm, cách phục vụ cách trưng bày sản phẩm,… yếu tố không nhỏ ảnh hưởng đến cảm nhận khách hàng Chỉ sơ suất nhỏ việc quản dịch vụ ảnh hưởng đến thương hiệu gây thâm hụt doanh số siêu thị BigC, đặc biệt bối cảnh có nhiều đối thủ cạnh tranh b Phân tích rủi ro - Trưng bày hàng hóa kém: Kinh nghiệm nhà quản cho thấy việc trọng trưng bày hàng hóa bề mặt kệ đóng góp đến 60% thành cơng ngành bán lẻ Về tổng quan đại siêu thị BigC nay, cách trưng bày mặt hàng, xếp trên, dưới, hay điểm tập trung ý khách hàng, không gian để khách hàng di chuyển lựa chọn hàng hóa tương đối hợp Tuy nhiên, với số lượng hàng hóa vơ lớn, trường hợp hàng hóa chưa trưng bày hợp hay bị ảnh hưởng số tiền “mua chỗ” khách hàng xem trả đồ không nơi quy định ảnh hưởng đến thẩm mĩ trình bán hàng quản chất lượng hàng hóa - Sự khơng chun nghiêp thiếu hiểu biết nhân viên: 22 Điều dẫn đến khơng hài lòng, khơng tin tưởng người tiêu dùng Ví dụ khách hàng muốn tìm hiểu thơng tin sản phẩm nhân viên không đủ kiến thức hay thông tin để cung cấp cho khách hàng Hay nhân viên không nắm bắt loại mặt hàng hóa trưng bày vị trí dẫn đến lung túng khách hàng hỏi đến - Hàng hóa khơng đảm bảo chất lượng: Với số lượng hàng hóa lớn, BigC có lỗ hổng việc kiểm soát chất lượng mặt hàng Tiêu biểu năm có thống kê việc BigC bày bán hàng hóa hạn sử dụng Gần vào ngày 5/6 BigC chi nhánh Hà Đông bị tra tiến hành kiểm tra số mặt hàng tươi sống bị bắt tang bày bán số thực phẩm hết hạn sử dụng khơng có tem phụ thể thông tin sản phẩm - Các dịch vụ ưu đãi, chăm sóc khách hàng khơng triệt để c Đo lường rủi ro - Đo lường khả xảy rủi ro: Rủi ro từ cung cấp dịch vụ Chắc chắn xảy Dễ xảy Trưng bày hàng hóa Có thể xảy Khó xảy ra Hiếm xảy X Sự không chuyên nghiệp nhân viên X Hàng hóa khơng đảm bảo chất lượng X Các dịch vụ ưu đãi chưa triệt để X - Đo lường mức độ nghiêm trọng rủi ro: Rủi ro từ cung cấp dịch vụ Khơng đáng kể Ít nghiêm trọng Trung bình Nhiều Nghiêm trọng 23 Trưng bày hàng hóa X Sự khơng chun nghiệp nhân viên X Hàng hóa khơng đảm bảo chất lượng X Các dịch vụ ưu đãi chưa triệt để X d Kiểm soát rủi ro Quản chặt chẽ khâu đầu vào đầu sản phẩm Điều chỉnh lại mặt hàng để chủng loại hóa tiêu thụ đặn, tránh trường hợp mặt hàng khơng tiêu thụ khuất tầm mắt đại đa số khách hàng Thường xuyên kiểm tra hạn chất lượng sản phẩm, đặc biệt với mặt hàng tươi sống BigC tiến hành đào tạo nhân viên từ cấp thấp đến cấp trung để trang bị cho họ kiến thức kỹ mềm, khả xử tình huống, tránh để trường hợp xấu xảy liên quan đến thái độ nhân viên với khách hàng Thường xun rà sốt, đơn đốc, thúc đẩy nhân viên làm việc nhanh chóng, hiệu quả, đặc biệt mùa lễ Tết, nhu cầu mua sắm tăng cao, tránh trường hợp để khách hàng phải đợi lâu Hiện BigC đầu tư tốt vào dịch vụ khách hàng với chương trình khuyến mại lớn mạnh chương trình “Giá rẻ chưa thấy” Ngoài ra, phận xúc tiến thương mại BigC hướng đến dịch vụ thực tiễn cho khách hàng thiết lập phận nhân viên quầy hàng nhằm giải đáp thắc mắc cho khách hàng; thúc đẩy việc toán nhanh chóng xác quầy thu ngân giúp đỡ khách hàng việc mua sắm sách bán hàng trả góp, 24 giao hàng miễn phí dịch vụ xe buýt miễn phí, lập website để khách hàng có thơng tin nhanh sản phẩm bày bán hay sách khuyến mại,… 2.4 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro kinh doanh BigC (giai đoạn 20142017) 2.4.1 Ưu điểm Là doanh nghiệp bán lẻ có quy mơ lớn, nên việc phải đối mặt với nhiều rủi ro điều tránh khỏi Tuy nhiên, phân tích trên, thấy, BigC hồn thành tốt vai trò hoạt động quản trị rủi ro doanh nghiệp - nhóm rủi ro mà doanh nghiệp bán lẻ nói chung gặp phải Đặc biệt, sau thương vụ mua lại, riêng nhà cung cấp, BigC thức tay doanh nghiệp Thái, nhiều doanh nghiệp, người tiêu dùng lo ngại hàng Việt bị “đuổi” thay vào đế chế hàng Thái Central Group Việt Nam BigC Việt Nam tập trung vào sách cốt lõi giá, khuyến mại, dịch vụ chăm sóc khách hàng sản phẩm đa dạng, phong phú Tuy nhiên, ông Hồ Quốc Nguyên, Giám đốc truyền thông BigC cho biết, 95% hàng siêu thị hàng Việt, đơn vị ngừng bán hoạt động kinh doanh thụt lùi, khơng có chuyện siêu thị “đuổi” doanh nghiệp Việt mà thực tế chủ sở hữu Thái Lan tích cực hỗ trợ doanh nghiệp "Nếu trước đây, số nhóm ngành thực phẩm, đồ tươi sống, gia dụng vào siêu thị phải chịu chi phí quản lý, bán hàng, tạo code, doanh nghiệp bán thực phẩm tươi sống chi trả chi phí này", đại diện BigC Việt Nam cho hay Quầy kệ BigC xếp bắt mắt Giá sản phẩm tươi sống, rau củ quả, đặc biệt mặt hàng tiêu dùng nhanh siêu thị ngày ưu đãi Đáng ý, gần siêu thị đưa nhiều mặt hàng giá "sốc", rẻ nửa so với chợ thấp 20-60% so với siêu thị đối thủ Bên cạnh đó, BigC làm tốt vai trò xử rủi ro, nhận đón nhận tích cực từ khách hàng BigC có phương án giảm thiểu tổn thất 25 xin lỗi đền bù cho khách hàng, sử dụng truyền thông để trấn an dư luận, tránh tối đa rủi ro ảnh hưởng tới thương hiệu BigC 2.4.2 Hạn chế Vì mạng lưới hoạt động tương đối lớn so với doanh nghiệp ngành, phải đối mặt nhiều rủi ro nên không tránh khỏi hạn chế q trình quản trị, để lại ấn tượng khơng tốt lòng người tiêu dùng ảnh hưởng đến thương hiệu BigC Cụ thể, dù đảm bảo chất lượng sản phẩm mức giá cạnh tranh, song khơng lần gây thất vọng có nhiều sản phẩm hạn sử dụng, chất lượng vay không nguồn gốc xuất xứ Trong nhiều trường hợp, việc đền bù cho khách hàng chưa thực thỏa đáng, gây lòng tin nơi người tiêu dùng BigC nhận nhiều lời phàn nàn lỗi Tính sai hóa đơn cho khách hàng Thái độ phục vụ nhân viên chưa tốt Nhận thức tầm quan trọng việc quản trị rủi ro doanh nghiệp, BigC phải nỗ lực để khơng phụ lòng tin người tiêu dùng, khẳng định vị số ngành bán lẻ CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH CỦA BIGC 3.1 Tăng độ đa dạng quản doanh nghiệp 3.1.1 Nâng cao chất lượng chiến lược kế hoạch sản xuất kinh doanh - Nâng cao chất lượng cơng tác dự báo, thăm dò, điều tra thông tin gốc để lập chiến lược kế hoạch; - Áp dụng biện pháp lập chiến lược kế hoạch khoa học có phương pháp tính tốn phân tích rủi ro; - Nâng cao chất lượng dự án đầu tư với vai trò kế hoạch dài hạn có mục tiêu cụ thể, đặc biệt chất lượng phân tích rủi ro điều kiện tự nhiên, rủi ro mặt kĩ thuật rủi ro tài chính; - Lập kế hoạch dự phòng 26 3.1.2 Coi trọng công tác đạo điều hành thực kiểm tra, giám sát - Áp dụng mơ hình đạo điều hành theo quan điểm điều khiển học; - Áp dụng hình thức quản chất lượng tiên tiến (ISO 9000, TQM,…) 3.1.3 Coi trọng công tác kiểm tra, tổng kết 3.2 Biện pháp phòng ngừa rủi ro mang tính san sẻ 3.2.1 Phương pháp bảo hiểm Mua bảo hiểm để giúp làm giảm giá trị tổn thất Chi phí hành vi bảo hiểm sẵn có khuyến khích giảm thiểu tối đa thiệt hại từ rủi ro tác nghiệp 3.3.2 Phương pháp san sẻ rủi ro cách đa dạng hoá hình thức kinh doanh đa dạng hố sản phẩm Trong q trình sản xuất kinh doanh có sản phẩm lãi nhiều, lãi thua lỗ nên đem lợi nhuận sản phẩm lãi nhiều bù đắp cho sản phẩm thua lỗ Do đó, đa dạng hóa mặt hàng, hình thức bán hàng trực tiếp, trực tuyến ứng dụng công nghệ 27 PHẦN KẾT LUẬN Là nhà khổng lồ lĩnh vực bán lẻ thị trường Việt Nam, BigC phải đối mặt với khơng rủi ro, đòi hỏi doanh nghiệp phải quản trị thật linh hoạt khéo léo để chiếm lĩnh thị phần khẳng định vị Rủi ro có nhiều loại, rủi ro xuất lúc nơi, đến với ai, tổ chức Do đó, dù phòng bị kỹ đến đâu, dù kiểm sốt rủi ro chặt chẽ giảm thiểu, ngăn chặn phần mà hoàn toàn né tránh ngăn chặn tổn thất, né tránh triệt tiêu hậu Nhưng rủi ro thật nghiêm trọng biết cách phòng ngừa ngăn chặn Từ phân tích trên, chúng tơi mong giúp ích cho hệ thống siêu thị BigC rủi ro mà doanh nghiệp đối mặt, từ đề xuất biện pháp kiểm sốt để giúp doanh nghiệp chủ động né tránh, phòng ngừa hạn chế đến mức thấp hậu rủi ro gây Trong đề tài này, liệt kê số rủi ro, thực tế gặp nhiều rủi ro khác vậy, cá nhân doanh nghiệp cần phải nhận thức rủi ro xảy đến với để kịp thời có biện pháp xử thích hợp để khơng ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp có hoạt động có hiệu Bên cạnh đó, khách hàng tổ chức cần phối hợp, hỗ trợ việc kiểm soát rủi ro hoạt động cụ thể Trong thời gian qua, khách hàng tổ chức hỗ trợ nhiều việc giảm thiểu rủi ro xuống đáng kể Tuy vậy, không nên chủ quan mà bỏ qua hạn chế quản trị rủi ro, phải biết rút kinh nghiệm từ để giải rủi ro cách tốt để tạo an tâm cho người làm việc mua sắm 28 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quản trị khủng hoảng, PGS TS Đoàn Thị Hồng Vân, 2005 – NXB Thống kê Big C Việt Nam: https://bigc.vn/ Casino Group: https://www.groupe-casino.fr/en/ Central Group: http://www.centralgroup.com/central-group-vietnam/ Vietnam Report (31/10/2017), Ngành bán lẻ Việt Nam: Lộ diện Top 10 nhà bán lẻ uy tín năm 2017 http://www.v1000.vn/Nganh-ban-le-Viet-Nam-Lo-dien-Top-10-Nha-ban-le-uy-tin-nam2017-7423-1006.html Nguyễn Nguyễn (29/4/2016), Central Group thức mua lại Big C Việt Nam với giá tỷ USD, Dân Trí https://dantri.com.vn/kinh-doanh/central-group-chinh-thuc-mua-lai-big-c-viet-nam-voigia-hon-1-ty-usd-20160429181523765.htm Trần Anh (27/8/2018), Siêu thị Big C lớn Việt Nam kinh doanh sa sút sau ngày đổi chủ, The Leader https://theleader.vn/sieu-thi-big-c-lon-nhat-viet-nam-kinh-doanh-sa-sut-sau-ngay-doi-chu1535342952790.htm Trần Anh (13/9/2018), Big C, Lotte Mart hụt đua đại siêu thị Việt Nam, The Leader https://theleader.vn/bigc-lotte-mart-hut-hoi-trong-cuoc-dua-dai-sieu-thi-tai-viet-nam1536740496223.htm Thy Thảo (21/9/2018), Triển khai “Gía ln thấp”, Big C đạt mức tăng trưởng số, Công thương http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/trien-khai-gia-luon-luon-thap-big-c-dat-muc-tangtruong-2-con-so-56006.htm 29 10 Hồng Anh (28/2/2014), Những cố để đời siêu thị BigC, Giaoduc.net http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Nhung-su-co-de-doi-cua-sieu-thi-Big-C-post140380.gd 11 Trịnh Thị Như Trang, Quan hệ đối tác nhà sản xuất nhà phân phối lĩnh vực hàng tiêu dùng Việt Nam http://luanvan.co/luan-van/de-tai-quan-he-doi-tac-giua-nha-san-xuat-va-nha-phan-phoitrong-linh-vuc-hang-tieu-dung-tai-viet-nam-57263/ 12 Tú Uyên (16/3/2014), Nhiều kẽ hở kiểm tra hàng hóa siêu thị, 24h.com.vn https://www.24h.com.vn/thi-truong-tieu-dung/nhieu-ke-ho-trong-kiem-tra-hang-hoa-sieuthi-c52a616404.html 13 Quỳnh Như (9/12/2017), Nhà cung cấp “tố” siêu thị chưa công minh bạch, The Leader https://theleader.vn/nha-cung-cap-to-cac-sieu-thi-chua-cong-bang-va-minh-bach20171209152629729.htm 14 Hải Chân (1/8/2007), Những cố khó chấp nhận siêu thị BigC, Giadinh.net http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-nhung-su-co-kho-chap-nhan-tai-sieu-thi-big-c9957.htm?fbclid=IwAR3yD3J 2Tw7V71jllY49hVAZOsUYJNx_FHMbcDHTi_yDLjzuUO2geG88 15 Chất lượng dịch vụ siêu thị BigC https://toc.123doc.org/document/526189-2-chat-luong-dich-vu-tai-sieu-thi-big-c.htm? fbclid=IwAR01o8V2lVTL6YPY_JZXNpG_UpMMXmLqhTLIVs3xJv396XiCFbT4wR MYGPw 16 Anh Quang (10/2/2018), Nhân lực ngành bán lẻ: Cầu vượt cung, Baomoi.com https://baomoi.com/nhan-luc-nganh-ban-le-cau-dang-vuot-cung/c/24918772.epi? fbclid=IwAR254YO-txbnU2639RYP_Iq0gv4OC6Dg0nE0g2rXFfI154yoItWn7ApHDGQ 30 ... DUNG CHƯƠNG I: C SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH 1.1 Rủi ro rủi ro kinh doanh 1.1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro kinh doanh Rủi ro kiện bất ngờ, khơng lường trư c đư c, xảy... tránh rủi ro vi c né tránh hoạt động loại bỏ nguyên nhân gây rủi ro + Ngăn ngừa rủi ro vi c sử dụng biện pháp để giảm thiểu tần suất m c độ rủi ro chúng xảy C c hoạt động ngăn ngừa rủi ro tìm c ch... x c định, đánh giá, hoạch định quản lí loại rủi ro hướng đến m c tiêu: x c định rủi ro, phân tích rủi ro đ c thù tổ ch c, ứng phó với rủi ro đ c thù phù hợp hiệu 1.2.2 Vai trò quản trị rủi ro
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý rủi ro trong hoạt động của Big C 2015 2018, Quản lý rủi ro trong hoạt động của Big C 2015 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay