Động từ trong các thì tiếp diễn

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:43

Động từ trong các thì tiếp diễn Trang trước Trang sau A. Cách thành lậpCác thì tiếp diễn có chung một cách thành lập:(be) + VingTùy theo thì của (be), ta có 6 thì tiếp diễn khác nhau.Ví dụ với động từ to work:Thì hiện tại tiếp diễn (present continuous): She is working.Thì Quá khứ tiếp diễn (past continuous): You were working.Thì Tương lai tiếp diễn (future continuous): They will be working.Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (present perfect continuous): We have been working.Thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect continuous): I had been working.Thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn (future perfect continuous): He will have been working. B. Cách sử dụng các thì tiếp diễnCác thì Tiếp diễn nói chung, có 2 cách sử dụng chính:Diễn tả sự kéo dài, liên tục của một hành động.Làm thì nền (background tense) cho một hành động khác.Tùy theo thời điểm và tính chất của hành động người ta có thể sử dụng các thì Tiếp diễn khác nhau như cách sử dụng của các thì đơn và thì hoàn thành. Ví dụ: I was reading a novel yesterday evening. She has been waiting for him in the lounge. (bây giờ cô ấy vẫn còn đang chờ)Trong cách sử dụng thứ nhất, hành động có tính chất tạm thời, chưa hoàn tất.Ví dụ 1: I read a novel yesterday evening. (đọc cả quyển sách)I was reading a novel yesterday evening. (không đề cập đến việc đọc xong hay chưa xong)Ví dụ 2: He lives in Nha Trang. (sống thường xuyên)He is living in Nha Trang. (hiện đang sống ở Nha Trang, có thể đó không phải là nơi thường trú của anh ta)Trong cách sử dụng thứ hai, thì Tiếp diễn thường đi chung với một hành động khác ở thì đơn.Ví dụ 1: She came while I was writing a report. When she came, I was writing a report. He comes while the teacher is reading a dictation. When he comes, the teacher is reading a dictation.Ở cách sử dụng này, thì Tiếp diễn thường dùng với WHILE trong khi thì đơn thường dùng với WHEN như ta thấy trong ví dụ 1 ở trên. Tuy nhiên đây không phải là một điều bắt buộc.Ví dụ 2: My mother was watching TV while my father was reading a book. She slept while her husband was away from home. C. Phân biệt hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễnKhác biệt rõ nét nhất giữa hai thì này là tính chất liên tục của thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Xét hai câu sau:Ví dụ: (1)It has rained since June.(2)It has been raining since this morning.Trong câu (1) trời không mưa liên tục, nhưng ở câu (2) trời mưa liên tục không dứt.Các loạt bài khác:Mạo từTiền tố (Prefix)Hậu tố (Suffix)Danh từĐộng từĐộng từ trong các thì đơnĐộng từ trong các thì hoàn thànhĐộng từ trong các thì tiếp diễnSự hòa hợp giữa chủ từ và động từĐại từ nhân xưng: It OneTính từMạo từ bất định AAN Động từ tiếp diễn Trang trước Trang sau A Cách thành lập Các tiếp diễn có chung cách thành lập: (be) + V-ing Tùy theo (be), ta có tiếp diễn khác Ví dụ với động từ to work: • Thì tiếp diễn (present continuous): • - She is working • Thì Q khứ tiếp diễn (past continuous): • - You were working • Thì Tương lai tiếp diễn (future continuous): • - They will be working • Thì Hiện hồn thành tiếp diễn (present perfect continuous): • - We have been working • Thì Q khứ hồn thành tiếp diễn (past perfect continuous): • - I had been working • Thì Tương lai hồn thành tiếp diễn (future perfect continuous): • - He will have been working B Cách sử dụng tiếp diễn Các Tiếp diễn nói chung, có cách sử dụng chính: • Diễn tả kéo dài, liên tục hành động • Làm (background tense) cho hành động khác Tùy theo thời điểm tính chất hành động người ta sử dụng Tiếp diễn khác cách sử dụng đơn hồn thành Ví dụ: - I was reading a novel yesterday evening - She has been waiting for him in the lounge (bây cô chờ) Trong cách sử dụng thứ nhất, hành động có tính chất tạm thời, chưa hồn tất Ví dụ 1: - I read a novel yesterday evening (đọc sách) I was reading a novel yesterday evening (không đề cập đến việc đọc xong hay chưa xong) Ví dụ 2: - He lives in Nha Trang (sống thường xuyên) He is living in Nha Trang (hiện sống Nha Trang, khơng phải nơi thường trú anh ta) Trong cách sử dụng thứ hai, Tiếp diễn thường chung với hành động khác đơn Ví dụ 1: - She came while I was writing a report - When she came, I was writing a report - He comes while the teacher is reading a dictation - When he comes, the teacher is reading a dictation Ở cách sử dụng này, Tiếp diễn thường dùng với WHILE đơn thường dùng với WHEN ta thấy ví dụ Tuy nhiên khơng phải điều bắt buộc Ví dụ 2: - My mother was watching TV while my father was reading a book - She slept while her husband was away from home C Phân biệt hoàn thành hoàn thành tiếp diễn Khác biệt rõ nét hai tính chất liên tục Hiện hồn thành tiếp diễn Xét hai câu sau: Ví dụ: (1) It has rained since June (2) It has been raining since this morning Trong câu (1) trời không mưa liên tục, câu (2) trời mưa liên tục không dứt Các loạt khác: • Mạo từ • Tiền tố (Prefix) • Hậu tố (Suffix) • Danh từĐộng từĐộng từ đơn • Động từ hồn thành • Động từ tiếp diễn • Sự hòa hợp chủ từ động từ • Đại từ nhân xưng: It & One • Tính từ • Mạo từ bất định A/AN ... tục khơng dứt Các loạt khác: • Mạo từ • Tiền tố (Prefix) • Hậu tố (Suffix) • Danh từ • Động từ • Động từ đơn • Động từ hồn thành • Động từ tiếp diễn • Sự hòa hợp chủ từ động từ • Đại từ nhân xưng:... B Cách sử dụng tiếp diễn Các Tiếp diễn nói chung, có cách sử dụng chính: • Diễn tả kéo dài, liên tục hành động • Làm (background tense) cho hành động khác Tùy theo thời điểm tính chất hành động. .. dụng Tiếp diễn khác cách sử dụng đơn hồn thành Ví dụ: - I was reading a novel yesterday evening - She has been waiting for him in the lounge (bây chờ) Trong cách sử dụng thứ nhất, hành động có
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ trong các thì tiếp diễn, Động từ trong các thì tiếp diễn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay