Động từ trong các thì hoàn thành

5 2 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:42

Động từ trong các thì hoàn thành Trang trước Trang sau A. Cách thành lậpCác thì hoàn thành (perfect) có chung một cách thành lập:(have) + Quá khứ phân từ (Past Participle )Past Participle là quá khứ phân từ. Các động từ trong tiếng Anh có hai dạng quá khứ là quá khứ thường (Past) và quá khứ phân từ (Past Participle). Đối với các động có quy tắc quá khứ phân từ cũng được thành lập bằng cách thêm đuôi ed như quá khứ thường, riêng các động từ bất quy tắc được viết khác.Dưới đây là quá khứ và quá khứ phân từ của một số động từ bất quy tắc: Động từ Past Past Participleto be was (số ít) been were (số nhiều) beento do did doneto have had hadcan couldmay mightwill wouldshall shouldto go went goneto see saw seento write wrote writtento speak spoke spokento say said saidTùy theo thì của (have) mà ta có 3 thì hoàn thành khác nhau: hiện tại hoàn thành (present perfect), quá khứ hoàn thành (past perfect) và tương lai hoàn thành (future perfect). to open >present perfect : You have openedpast perfect : She had openedfuture perfect : They will have opened to do > present perfect : You have donepast perfect : She had donefuture perfect : They will have done B. Sử dụng thì hiện tại hoàn thànhĐể diễn tả một hành động đã xảy ra nhưng không xác định thời gian. Ví dụ: I have seen this film before. Tôi đã xem phim này trước đây.So sánh với: I saw this film last month. Tôi đã xem phim này tháng vừa rồi.Để diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng chưa kết thúc, còn kéo dài đến hiện tại. I have learned English for two years (và bây giờ vẫn còn học)Tôi đã học tiếng Anh được hai năm.So sánh với: I learned English for two years. (nhưng giờ không còn học nữa)Thường dùng với một số từ hoặc ngữ: since, for, already, yet, ever, never, so far, up to now, lately... I have already explained that.Tôi đã giải thích chuyện ấy rồi.C. Sử dụng thì quá khứ hoàn thànhThì Quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động hoàn tất trong quá khứ nhưng:trước một hành động quá khứ khác, haytrước một thời điểm quá khứ khác.Vì thế, thì này còn được gọi là thì tiền quá khứ. Thì này thường dùng với giới từ BY và cấu trúc by the time (that) By the time I left, I had taught that class for ten years. He had never visited London before his retirement. D. Sử dụng thì tương lai hoàn thànhThì Tương lai hoàn thành (Future Perfect) diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai nhưng:trước một hành động tương lai khác, haytrước một thời điểm ở tương lai.Cũng như thì Quá khứ hoàn thành (Past perfect), thì này thường dùng với giới từ BY và cấu trúc by the time (that). The taxi will have arrived by the time you finish dressing.Vào lúc anh mặc đồ xong thì hẳn taxi đã đến rồi. In another year or so, you will have forgotten all about him.Đâu chừng một năm nữa là anh hẳn đã quên hết về anh ta.Các loạt bài khác:Thì quá khứ hoàn thànhCâu tường thuậtCâu hỏi ngắnCâu trả lời ngắnCách sử dụng Also và TooCách sử dụng đại từ itBàng thái cáchMạo từTiền tố (Prefix)Hậu tố (Suffix)Danh từĐộng từĐộng từ trong các thì đơnĐộng từ trong các thì hoàn thànhĐộng từ trong các thì tiếp diễn Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C hay nhất101 bài học C++ hay nhất97 bài tập C++ có giải hay nhất208 bài học Javascript có giải hay nhấtHọc tiếng Anh tại vietjack.com:160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC Động từ hồn thành Trang trước Trang sau A Cách thành lập Các hồn thành (perfect) có chung cách thành lập: (have) + Quá khứ phân từ (Past Participle ) Past Participle khứ phân từ Các động từ tiếng Anh có hai dạng khứ khứ thường (Past) khứ phân từ (Past Participle) Đối với động có quy tắc khứ phân từ thành lập cách thêm đuôi -ed khứ thường, riêng động từ bất quy tắc viết khác Dưới khứ khứ phân từ số động từ bất quy tắc: Động từ to be Past was (số ít) were (số nhiều) to to have can may will did had Past Participle been been done had could might would shall should to go went gone to see saw seen to write wrote to speak spoke to say said written spoken said Tùy theo (have) mà ta có hồn thành khác nhau: hoàn thành (present perfect), khứ hoàn thành (past perfect) tương lai hoàn thành (future perfect) - to open > present perfect : You have opened past perfect : She had opened future perfect : They will have opened - to > present perfect : You have done past perfect : She had done future perfect : They will have done B Sử dụng hồn thành  Để diễn tả hành động xảy không xác định thời gian Ví dụ:   - I have seen this film before  Tôi xem phim trước   So sánh với:  - I saw this film last month  Để diễn tả hành động xảy khứ chưa kết Tôi xem phim tháng vừa thúc, kéo dài đến   - I have learned English for two years (và học)  Tơi học tiếng Anh hai năm   So sánh với: - I learned English for two years (nhưng khơng học nữa)  Thường dùng với số từ ngữ: since, for, already, yet, ever, never, so far, up to now, lately   - I have already explained that Tôi giải thích chuyện C Sử dụng q khứ hồn thành Thì Q khứ hồn thành dùng để diễn tả hành động hoàn tất khứ nhưng:  trước hành động khứ khác, hay  trước thời điểm khứ khác Vì thế, gọi tiền q khứ Thì thường dùng với giới từ BY cấu trúc "by the time (that)" - By the time I left, I had taught that class for ten years - He had never visited London before his retirement D Sử dụng tương lai hồn thành Thì Tương lai hoàn thành (Future Perfect) diễn tả hành động xảy tương lai nhưng:  trước hành động tương lai khác, hay  trước thời điểm tương lai Cũng Q khứ hồn thành (Past perfect), thường dùng với giới từ BY cấu trúc "by the time (that)" - The taxi will have arrived by the time you finish dressing Vào lúc anh mặc đồ xong hẳn taxi đến - In another year or so, you will have forgotten all about him Đâu chừng năm anh hẳn quên hết Các loạt khác:  Thì q khứ hồn thành  Câu tường thuật  Câu hỏi ngắn  Câu trả lời ngắn  Cách sử dụng Also Too  Cách sử dụng đại từ it  Bàng thái cách  Mạo từ  Tiền tố (Prefix)  Hậu tố (Suffix)  Danh từĐộng từĐộng từ đơn  Động từ hồn thànhĐộng từ tiếp diễn Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng Việt hay  247 học CSS tiếng Việt hay  197 thẻ HTML  297 học PHP  85 học C# hay  101 học C++ hay  97 tập C++ có giải hay  208 học Javascript có giải hay Học tiếng Anh vietjack.com:  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC ... Bàng thái cách  Mạo từ  Tiền tố (Prefix)  Hậu tố (Suffix)  Danh từ  Động từ  Động từ đơn  Động từ hồn thành  Động từ tiếp diễn Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp... anh hẳn quên hết Các loạt khác:  Thì q khứ hồn thành  Câu tường thuật  Câu hỏi ngắn  Câu trả lời ngắn  Cách sử dụng Also Too  Cách sử dụng đại từ it  Bàng thái cách  Mạo từ  Tiền tố (Prefix)...Tùy theo (have) mà ta có hoàn thành khác nhau: hoàn thành (present perfect), khứ hoàn thành (past perfect) tương lai hoàn thành (future perfect) - to open > present perfect
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ trong các thì hoàn thành, Động từ trong các thì hoàn thành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay