Cách sử dụng đại từ IT trong tiếng anh

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:37

Cách sử dụng đại từ IT trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Ý nghĩa của It và cách sử dụng ItChúng ta đã biết đại từ it có nghĩa là nó và được dùng để chỉ đồ vật. Đôi khi it được dùng trong câu đại diện cho một cái gì đó không rõ nghĩa và lúc này it không có nghĩa của riêng nó. Trong trường hợp này người ta gọi nó là một hư tự (Expletive).Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cách sử dụng của đại từ it trong tiếng Anh.B. It dùng thay cho Danh động từ Cấu trúc Its + tính từChúng ta đã biết có một số câu sử dụng danh động từ (Gerund) làm chủ từ, có thể viết lại các câu này bằng cách dùng đại từ It.Ví dụ: Doing this exercise is very difficult. (gerund)> It is very difficult to do this exercise. (expletive)Thật khó để làm bài tập này.Bạn theo dõi thêm một số ví dụ khác: It is dangerous to drive fast.Lái xe nhanh nguy hiểm lắm. It is pleasant to sit next to the fire.Ngồi gần ngọn lửa thật dễ chịu. It is never too late to learn.Học thì chẳng bao giờ muộn quá cả. C. Đại từ it trong các thành ngữIt còn được dùng trong các mệnh đề đặc biệt sau: It is said that... : Người ta nói rằng...It is believed that... : Người ta tin rằng...It is reported that... : Người ta báo rằng...It is rumoured that... : Người ta đồn rằng...It is thought that... : Thiết nghĩ rằng...Ví dụ: It is said that you are building a very big house.Người ta nói rằng anh đang xây một ngôi nhà to lắm. It is believed that the angels exist on the earth.Người ta tin rằng các thánh thần tồn tại trên trái đất. It is reported that your father is coming.Người ta báo rằng cha anh đang đến. It is rumoured that you are going to got married.Người ta đồn rằng anh sắp lấy vợ. It is thought that you had better come to see her.Thiết nghĩ anh nên đếm thăm cô ấy thì hơn.D. Sử dụng it trong các mệnh đề chỉ không gian, thời gianĐại từ It cũng thường được dùng trong các mệnh đề chỉ thời gian (time), không gian (distance) hay các hiện tượng tự nhiên (natural phenomenon).Ví dụ: Its too early. Còn sớm quá. Its spring now. Bây giờ là mùa xuân. It is noon. Buổi trưa. It is a quarter past three. Đã ba giờ mười lăm phút. It rains. Trời mưa. It is fine today. Hôm nay trời đẹp. How far is it from London to Paris?Từ Luân đôn tới Paris bao xa? It is not far from here.Cách đây không xa lắm. It is about ten miles. Cách đây khoảng mười dặm. E. Sử dụng đại từ it để nhấn mạnhĐại từ It còn được dùng để nhấn mạnh một từ nào đó trong câu. Lúc này, It tạo với từ đó thành một mệnh đề và mệnh đề này nối với mệnh đề chính bằng chữ that.Ví dụ: I killed the tiger. (Tôi giết con hổ.)> It was I that killed the tiger. Chính tôi đã giết con hổ. I am reading a book, not a newspaper.Tôi đang đọc một quyển sách không phải tờ báo.> It is a book, not a newspaper that I am reading.F. Sử dụng đại từ it với tooIt còn được sử dụng với too.Bạn xét các ví dụ: It is too difficult to do these exercises.Thật là khó mà làm các bài tập này.Câu này cũng tương tự như nói:> These exercises are too difficult. Someone cant do them.Các bài tập này quá khó. Ai đó không làm được.Chúng ta cũng dùng too... for + túc từ.Ví dụ: It is too difficult for us to do these exercises.> These exercises are too difficult. We cant do them.G. Cấu trúc Its time ...Thành ngữ Its time có nghĩa là Đã đến lúc (cho ai làm cái gì đó).Ví dụ: Its time to go home.Đã đến lúc về nhà rồi. Its time for us to go home.Đã đến lúc chúng tôi về nhà.Trong hai câu này, bạn cần để ý động từ phía sau là một động từ nguyên thể có to. Chủ từ của động từ này trở thành một túc từ. Câu thứ hai này có thể được viết theo cách khác: Its time we went home.Trong cấu trúc này, chúng ta sử dụng thì quá khứ sau Its time nhưng nghĩa của nó vẫn là hiện tại hay tương lai chứ không phải quá khứ.Ví dụ: Why are you still in bed? Its time you got up.Sao mày vẫn còn ở trên giường? Đã đến lúc phải dậy rồi đấy. I think its time the government did something about pollution.Tôi nghĩ đã đến lúc chính quyền phải làm cái gì đó đối với sự ô nhiễm.Thường chúng ta dùng cấu trúc này khi chúng ta phàn nàn hay khiển trách ai điều gì đó.Người ta còn dùng Its high time hoặc Its about time. Khi sử dụng theo hai cấu trúc này, ý nghĩa phàn nàn hay khiển trách nặng hơn.Ví dụ: Youre very selfish. Its high time you realised that youre not the most important person in the world.Anh ích kỷ lắm. Đã đến lúc anh phải nhận ra rằng anh chẳng phải là kẻ quan trọng nhất trên thế giới này. Its about time Jack did some work for his examinations.Đã đến lúc Jack phải làm một việc gì đó cho bài thi của anh ta.Các loạt bài khác:Mệnh đề ingMệnh đề edDanh động từThì quá khứ tiếp diễnThì hiện tại hoàn thành tiếp diễnThì quá khứ hoàn thànhCâu tường thuậtCâu hỏi ngắnCâu trả lời ngắnCách sử dụng Also và TooCách sử dụng đại từ itBàng thái cáchMạo từTiền tố (Prefix)Hậu tố (Suffix) Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng Cách sử dụng đại từ IT tiếng Anh Trang trước Trang sau A Ý nghĩa It cách sử dụng It Chúng ta biết đại từ it có nghĩa dùng để đồ vật Đôi it dùng câu đại diện cho khơng rõ nghĩa lúc it khơng có nghĩa riêng Trong trường hợp người ta gọi hư tự (Expletive) Phần tìm hiểu cách sử dụng đại từ it tiếng Anh B It dùng thay cho Danh động từ - Cấu trúc It's + tính từ Chúng ta biết có số câu sử dụng danh động từ (Gerund) làm chủ từ, viết lại câu cách dùng đại từ It Ví dụ: - Doing this exercise is very difficult (gerund) > It is very difficult to this exercise (expletive) Thật khó để làm tập Bạn theo dõi thêm số ví dụ khác: - It is dangerous to drive fast Lái xe nhanh nguy hiểm - It is pleasant to sit next to the fire Ngồi gần lửa thật dễ chịu - It is never too late to learn Học chẳng muộn C Đại từ it thành ngữ It dùng mệnh đề đặc biệt sau: It is said that : Người ta nói It is believed that : Người ta tin It is reported that : Người ta báo It is rumoured that : Người ta đồn It is thought that : Thiết nghĩ Ví dụ: - It is said that you are building a very big house Người ta nói anh xây nhà to - It is believed that the angels exist on the earth Người ta tin thánh thần tồn trái đất - It is reported that your father is coming Người ta báo cha anh đến - It is rumoured that you are going to got married Người ta đồn anh lấy vợ - It is thought that you had better come to see her Thiết nghĩ anh nên đếm thăm D Sử dụng it mệnh đề không gian, thời gian Đại từ It thường dùng mệnh đề thời gian (time), không gian (distance) hay tượng tự nhiên (natural phenomenon) Ví dụ: - It's too early Còn sớm - It's spring now Bây mùa xuân - It is noon Buổi trưa - It is a quarter past three Đã ba mười lăm phút - It rains Trời mưa - It is fine today Hôm trời đẹp - How far is it from London to Paris? Từ Luân đôn tới Paris bao xa? - It is not far from here Cách không xa - It is about ten miles Cách khoảng mười dặm E Sử dụng đại từ it để nhấn mạnh Đại từ It dùng để nhấn mạnh từ câu Lúc này, It tạo với từ thành mệnh đề mệnh đề nối với mệnh đề chữ that Ví dụ: - I killed the tiger (Tôi giết hổ.) > It was I that killed the tiger Chính tơi giết hổ - I am reading a book, not a newspaper Tôi đọc sách tờ báo > It is a book, not a newspaper that I am reading F Sử dụng đại từ it với too It sử dụng với too Bạn xét ví dụ: - It is too difficult to these exercises Thật khó mà làm tập Câu tương tự nói: > These exercises are too difficult Someone can't them Các tập q khó Ai khơng làm Chúng ta dùng too for + túc từ Ví dụ: - It is too difficult for us to these exercises > These exercises are too difficult We can't them G Cấu trúc It's time Thành ngữ It's time có nghĩa Đã đến lúc (cho làm đó) Ví dụ: - It's time to go home Đã đến lúc nhà - It's time for us to go home Đã đến lúc nhà Trong hai câu này, bạn cần để ý động từ phía sau động từ nguyên thể có to Chủ từ động từ trở thành túc từ Câu thứ hai viết theo cách khác: - It's time we went home Trong cấu trúc này, sử dụng khứ sau It's time nghĩa hay tương lai khơng phải khứ Ví dụ: - Why are you still in bed? It's time you got up Sao mày giường? Đã đến lúc phải dậy - I think it's time the government did something about pollution Tơi nghĩ đến lúc quyền phải làm nhiễm Thường dùng cấu trúc phàn nàn hay khiển trách điều Người ta dùng It's high time It's about time Khi sử dụng theo hai cấu trúc này, ý nghĩa phàn nàn hay khiển trách nặng Ví dụ: - You're very selfish It's high time you realised that you're not the most important person in the world Anh ích kỷ Đã đến lúc anh phải nhận anh kẻ quan trọng giới - It's about time Jack did some work for his examinations Đã đến lúc Jack phải làm việc cho thi Các loạt khác:  Mệnh đề -ing  Mệnh đề -ed  Danh động từ  Thì khứ tiếp diễn  Thì hồn thành tiếp diễn  Thì khứ hoàn thành  Câu tường thuật  Câu hỏi ngắn  Câu trả lời ngắn  Cách sử dụng Also Too  Cách sử dụng đại từ it  Bàng thái cách  Mạo từ  Tiền tố (Prefix)  Hậu tố (Suffix) Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng ... Paris? Từ Luân đôn tới Paris bao xa? - It is not far from here Cách không xa - It is about ten miles Cách khoảng mười dặm E Sử dụng đại từ it để nhấn mạnh Đại từ It dùng để nhấn mạnh từ câu Lúc... ngắn  Cách sử dụng Also Too  Cách sử dụng đại từ it  Bàng thái cách  Mạo từ  Tiền tố (Prefix)  Hậu tố (Suffix) Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay... not a newspaper Tôi đọc sách tờ báo > It is a book, not a newspaper that I am reading F Sử dụng đại từ it với too It sử dụng với too Bạn xét ví dụ: - It is too difficult to these exercises Thật
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng đại từ IT trong tiếng anh, Cách sử dụng đại từ IT trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay