Cách sử dụng also và too trong tiếng anh

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:37

Cách sử dụng Also và Too trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng Also và Too trong tiếng AnhCả also và too đều có nghĩa là cũng. Nói chung có thể sử dụng từ nào cũng được nhưng vị trí có khác nhau. Too thường được dùng hơn also.also thường được đi theo động từ, đặt trước các động từ thường và sau trợ động từ.Ví dụ: He is also an intelligent man. Hắn cũng là một kẻ thông minh. They also work hard on Sunday. Họ cũng làm việc vất vả vào chủ nhật.too thường được đặt ở cuối câu. Ví dụ: He is an intelligent man, too.They work hard on Sunday, too.Các loạt bài khác:Mệnh đề ingMệnh đề edDanh động từThì quá khứ tiếp diễnThì hiện tại hoàn thành tiếp diễnThì quá khứ hoàn thànhCâu tường thuậtCâu hỏi ngắnCâu trả lời ngắnCách sử dụng Also và TooCách sử dụng đại từ itBàng thái cáchMạo từTiền tố (Prefix)Hậu tố (Suffix) Cách sử dụng Also Too tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng Also Too tiếng Anh Cả also too có nghĩa Nói chung sử dụng từ vị trí có khác Too thường dùng alsoalso thường theo động từ, đặt trước động từ thường sau trợ động từ Ví dụ: - He is also an intelligent man Hắn kẻ thông minh - They also work hard on Sunday Họ làm việc vất vả vào chủ nhật • too thường đặt cuối câu Ví dụ: - He is an intelligent man, too They work hard on Sunday, too Các loạt khác: • Mệnh đề -ing • Mệnh đề -ed • Danh động từ • Thì khứ tiếp diễn • Thì hồn thành tiếp diễn • Thì q khứ hồn thành • Câu tường thuật • Câu hỏi ngắn • Câu trả lời ngắn • Cách sử dụng Also TooCách sử dụng đại từ it • Bàng thái cách • Mạo từ • Tiền tố (Prefix) • Hậu tố (Suffix) ...• Cách sử dụng Also Too • Cách sử dụng đại từ it • Bàng thái cách • Mạo từ • Tiền tố (Prefix) • Hậu tố (Suffix)
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng also và too trong tiếng anh, Cách sử dụng also và too trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay