Câu hỏi ngắn trong tiếng anh

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:36

Câu hỏi ngắn trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Câu hỏi ngắn trong tiếng AnhShort Question tức là câu hỏi ngắn.Những câu hỏi ngắn thường chỉ gồm có chủ từ và trợ động từ hay có thể là một trạng từ nào đó. Thực ra các câu hỏi ngắn này không phải là những câu hỏi thực sự, nó thường được dùng để hỏi lại điều người khác vừa nói, tỏ một sự ngạc nhiên, thích thú hay đơn giản chỉ là những câu dùng để duy trì cuộc trò chuyện.Ví dụ: It rained everyday in this month. Did it?Tháng này ngày nào trời cũng mưa. Vậy à? Ann isnt very well today?. Oh, isnt she?Hôm nay Ann không được khỏe lắm. Ồ, vậy sao? Ive just seen Tom. Oh, have you?Tôi vừa gặp Tom. Ồ, thế ư? Jim and Nora are getting married. Really?Jim và Nora đang làm đám cưới. Thật không? Chương tiếp theo mình sẽ trình bày về các Câu trả lời ngắn trong tiếng Anh. Mời các bạn tiếp tục tìm hiểu.Các loạt bài khác:Cấu trúc More and MoreCấu trúc The more ..., The more ...So sánh nhất (So sánh cực cấp)Câu hỏi đuôiCâu bị độngMệnh đề quan hệMệnh đề ingMệnh đề edDanh động từThì quá khứ tiếp diễnThì hiện tại hoàn thành tiếp diễnThì quá khứ hoàn thànhCâu tường thuậtCâu hỏi ngắnCâu trả lời ngắnCách sử dụng Also và Too Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C hay nhất Câu hỏi ngắn tiếng Anh Trang trước Trang sau A Câu hỏi ngắn tiếng Anh Short Question tức câu hỏi ngắn Những câu hỏi ngắn thường gồm có chủ từ trợ động từ trạng từ Thực câu hỏi ngắn câu hỏi thực sự, thường dùng để hỏi lại điều người khác vừa nói, tỏ ngạc nhiên, thích thú hay đơn giản câu dùng để trì trò chuyện Ví dụ: - 'It rained everyday in this month.' 'Did it?' "Tháng ngày trời mưa." "Vậy à?" - 'Ann isn't very well today?' 'Oh, isn't she?' "Hôm Ann không khỏe lắm." "Ồ, sao?" - 'I've just seen Tom.' 'Oh, have you?' "Tôi vừa gặp Tom." "Ồ, ư?" - 'Jim and Nora are getting married.' 'Really?' "Jim Nora làm đám cưới." "Thật khơng?" Chương trình bày Câu trả lời ngắn tiếng Anh Mời bạn tiếp tục tìm hiểu Các loạt khác: • Cấu trúc More and More • Cấu trúc The more , The more • So sánh (So sánh cực cấp) • Câu hỏiCâu bị động • Mệnh đề quan hệ • Mệnh đề -ing • Mệnh đề -ed • Danh động từ • Thì q khứ tiếp diễn • Thì hồn thành tiếp diễn • Thì q khứ hồn thành • Câu tường thuật • Câu hỏi ngắnCâu trả lời ngắn • Cách sử dụng Also Too Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC • 155 học Java tiếng Việt hay • 100 học Android tiếng Việt hay • 247 học CSS tiếng Việt hay • 197 thẻ HTML • 297 học PHP • 85 học C# hay ... • Câu hỏi • Câu bị động • Mệnh đề quan hệ • Mệnh đề -ing • Mệnh đề -ed • Danh động từ • Thì q khứ tiếp diễn • Thì hồn thành tiếp diễn • Thì q khứ hồn thành • Câu tường thuật • Câu hỏi ngắn • Câu. .. trả lời ngắn • Cách sử dụng Also Too Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng... tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC • 155 học Java tiếng Việt hay • 100 học Android tiếng Việt hay • 247 học CSS tiếng Việt hay • 197 thẻ HTML • 297 học PHP • 85 học C# hay
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ngắn trong tiếng anh, Câu hỏi ngắn trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay