Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng anh

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:35

Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng AnhPast Perfect là thì quá khứ hoàn thành.Thì quá khứ hoàn thành được thành lập với cấu trúc:Had + Quá khứ phân từChúng ta dùng thì thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect) để nói đến một điều đã xảy ra rồi trước một điều khác trong quá khứ.Ví dụ: When I arrived at the party, Tom had already gone home.Khi tôi đến bàn tiệc, Tom đã về nhà rồi. When I got home, I found that someone had broken my windows and had stolen my television.Khi tôi về tới nhà, tôi thấy ai đó đã đập vỡ cửa sổ và lấy cắp cái tivi của tôi. George didnt want to come to the cinema with us because he had already seen the film twice.George không muốn đi xem phim với chúng tôi vì anh ta đã xem bộ phim hai lần rồi. It was my first time in an aero plane. I was very nervous because I hadnt flown before.Đó là lần đầu tiên tôi đi máy bay. Tôi rất hoảng sợ vì tôi chưa từng bay bao giờ.Thật ra past perfect chỉ là quá khứ của thì present perfect.Bạn xét các cặp ví dụ: I am not hungry. I have just had lunch.( Hiện tại đơn — Hiện tại hoàn thành)> I was not hungry. I had just had lunch. ( Quá khứ đơn — Quá khứ hoàn thành)Tôi không đói. Tôi vừa ăn trưa xong. The house is dirty. We havent cleaned it for weeks.( Hiện tại đơn — Hiện tại hoàn thành)> The house was dirty. We hadnt cleaned it for weeks. ( Quá khứ đơn — Quá khứ hoàn thành)Nhà bẩn quá. Chúng tôi đã không lau nó nhiều tuần lễ rồi. Các loạt bài khác:Cấu trúc More and MoreCấu trúc The more ..., The more ...So sánh nhất (So sánh cực cấp)Câu hỏi đuôiCâu bị độngMệnh đề quan hệMệnh đề ingMệnh đề edDanh động từThì quá khứ tiếp diễnThì hiện tại hoàn thành tiếp diễnThì quá khứ hoàn thànhCâu tường thuậtCâu hỏi ngắnCâu trả lời ngắnCách sử dụng Also và Too Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C hay nhất101 bài học C++ hay nhất Thì q khứ hồn thành tiếng Anh Trang trước Trang sau A Thì q khứ hồn thành tiếng Anh Past Perfect q khứ hồn thành Thì khứ hoàn thành thành lập với cấu trúc: Had + Quá khứ phân từ Chúng ta dùng thì q khứ hồn thành (Past Perfect) để nói đến điều xảy trước điều khác khứ Ví dụ: - When I arrived at the party, Tom had already gone home Khi đến bàn tiệc, Tom nhà - When I got home, I found that someone had broken my windows and had stolen my television Khi tới nhà, tơi thấy đập vỡ cửa sổ lấy cắp tivi - George didn't want to come to the cinema with us because he had already seen the film twice George không muốn xem phim với chúng tơi xem phim hai lần - It was my first time in an aero plane I was very nervous because I hadn't flown before Đó lần tơi máy bay Tơi hoảng sợ tơi chưa bay Thật past perfect khứ present perfect Bạn xét cặp ví dụ: - I am not hungry I have just had lunch ( Hiện đơn — Hiện hoàn thành) > I was not hungry I had just had lunch ( Quá khứ đơn — Quá khứ hoàn thành) Tơi khơng đói Tơi vừa ăn trưa xong - The house is dirty We haven't cleaned it for weeks ( Hiện đơn — Hiện hoàn thành) > The house was dirty We hadn't cleaned it for weeks ( Quá khứ đơn — Quá khứ hoàn thành) Nhà bẩn q Chúng tơi khơng lau nhiều tuần lễ Các loạt khác: • Cấu trúc More and More • Cấu trúc The more , The more • So sánh (So sánh cực cấp) • Câu hỏi • Câu bị động • Mệnh đề quan hệ • Mệnh đề -ing • Mệnh đề -ed • Danh động từ • Thì khứ tiếp diễn • Thì hồn thành tiếp diễn • Thì q khứ hồn thành • Câu tường thuật • Câu hỏi ngắn • Câu trả lời ngắn • Cách sử dụng Also Too Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC • 155 học Java tiếng Việt hay • 100 học Android tiếng Việt hay • 247 học CSS tiếng Việt hay • 197 thẻ HTML • 297 học PHP • 85 học C# hay • 101 học C++ hay ... We haven't cleaned it for weeks ( Hiện đơn — Hiện hoàn thành) > The house was dirty We hadn't cleaned it for weeks ( Quá khứ đơn — Quá khứ hoàn thành) Nhà bẩn q Chúng tơi khơng lau nhiều tuần... bị động • Mệnh đề quan hệ • Mệnh đề -ing • Mệnh đề -ed • Danh động từ • Thì q khứ tiếp diễn • Thì hồn thành tiếp diễn • Thì q khứ hồn thành • Câu tường thuật • Câu hỏi ngắn • Câu trả lời ngắn... pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC • 155 học Java tiếng Việt hay • 100 học Android tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng anh, Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay