Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:34

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng AnhCách thành lập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễnPresent Perfect Continuous là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được thành lập theo cấu trúc:HaveHas + been + VingVí dụ: It has been raining. Trời đã mưa.B. Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễnChúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous) khi chúng ta nói đến một hành động (một hành động diễn ra lâu) đã bắt đầu trong quá khứ và đã dừng lại gần đây hay mới vừa ngừng lại.Ví dụ: Youre out of breath. Have you been running?Anh thở không ra hơi. Anh mới chạy à? That man over there is bright red. I think hes been sunbathing.Ông kia đỏ rực. Tôi nghĩ ông ta đã tắm nắng. Why are your clothes so dirty? What have you been doing?Sao quần áo mày bẩn quá vậy? Mày đã làm cái gì thế? Ive been talking to Tom about your problem.Tôi có nói chuyện với Tom về vấn đề của anh. Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để hỏi hay nói một điều gì đó đã xảy ra bao nhiêu lâu. Hành động đó đã bắt đầu trong quá khứ và có thể vẫn đang xảy ra hay chỉ mới ngừng lại. Đặc biệt thường dùng với how long (bao nhiêu lâu), for (khoảng), since (từ khi).Ví dụ: It has been raining for two hours.Trời mưa đã hai tiếng đồng hồ rồi. How long have you been learning English?Anh học tiếng Anh được bao nhiêu lâu rồi? Theyve been waiting here for over an hour.Họ đợi ở đây đã hơn hai tiếng rồi. Ive been watching television since 2 oclock.Tôi xem tivi từ lúc 2 giờ. George hasnt been feeling very well recently.Gần đây George cảm thấy không được khỏe lắm. Have you been working hard today?Hôm nay anh có làm việc vất vả không?Cũng có thể dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (cùng với how long, for, since) đối với những hành động lặp đi lặp lại hơn một giai đoạn. Ví dụ: She has been playing tennis since she was eight.Cô chơi tennis từ khi cô ta mới tám tuổi. How long have you been smoking?Anh hút thuốc được bao lâu rồi?Các loạt bài khác:Cấu trúc More and MoreCấu trúc The more ..., The more ...So sánh nhất (So sánh cực cấp)Câu hỏi đuôiCâu bị độngMệnh đề quan hệMệnh đề ing Thì hồn thành tiếp diễn tiếng Anh Trang trước Trang sau A Thì hồn thành tiếp diễn tiếng Anh Cách thành lập hồn thành tiếp diễn Present Perfect Continuous hồn thành tiếp diễn Thì hồn thành tiếp diễn thành lập theo cấu trúc: Have/Has + been + V-ing Ví dụ: - It has been raining Trời mưa B Cách sử dụng hồn thành tiếp diễn Chúng ta dùng hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous) nói đến hành động (một hành động diễn lâu) bắt đầu khứ dừng lại gần hay vừa ngừng lại Ví dụ: - You're out of breath Have you been running? Anh thở không Anh chạy à? - That man over there is bright red I think he's been sunbathing Ơng đỏ rực Tơi nghĩ ơng ta tắm nắng - Why are your clothes so dirty? What have you been doing? Sao quần áo mày bẩn vậy? Mày làm thế? - I've been talking to Tom about your problem Tơi có nói chuyện với Tom vấn đề anh Chúng ta dùng hồn thành tiếp diễn để hỏi hay nói điều xảy lâu Hành động bắt đầu khứ xảy hay ngừng lại Đặc biệt thường dùng với how long (bao nhiêu lâu), for (khoảng), since (từ khi) Ví dụ: - It has been raining for two hours Trời mưa hai tiếng đồng hồ - How long have you been learning English? Anh học tiếng Anh lâu rồi? - They've been waiting here for over an hour Họ đợi hai tiếng - I've been watching television since o'clock Tôi xem tivi từ lúc - George hasn't been feeling very well recently Gần George cảm thấy không khỏe - Have you been working hard today? Hơm anh có làm việc vất vả khơng? Cũng dùng hồn thành tiếp diễn (cùng với how long, for, since) hành động lặp lặp lại giai đoạn Ví dụ: - She has been playing tennis since she was eight Cô chơi tennis từ cô ta tám tuổi - How long have you been smoking? Anh hút thuốc rồi? Các loạt khác:  Cấu trúc More and More  Cấu trúc The more , The more  So sánh (So sánh cực cấp)  Câu hỏi đuôi  Câu bị động  Mệnh đề quan hệ  Mệnh đề -ing ... for two hours Trời mưa hai tiếng đồng hồ - How long have you been learning English? Anh học tiếng Anh lâu rồi? - They've been waiting here for over an hour Họ đợi hai tiếng - I've been watching... George cảm thấy không khỏe - Have you been working hard today? Hơm anh có làm việc vất vả khơng? Cũng dùng hoàn thành tiếp diễn (cùng với how long, for, since) hành động lặp lặp lại giai đoạn... - I've been talking to Tom about your problem Tơi có nói chuyện với Tom vấn đề anh Chúng ta dùng hồn thành tiếp diễn để hỏi hay nói điều xảy lâu Hành động bắt đầu khứ xảy hay ngừng lại Đặc biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh, Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay