Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng anh

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:34

Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng AnhCách thành lập thì quá khứ tiếp diễnPast Continuous là thì quá khứ tiếp diễn.Thì quá khứ tiếp diễn được thành lập với cấu trúc:waswere + VingVí dụ: They were playing tennis at 10 yesterday.Lúc 10 giờ ngày hôm qua họ đang chơi tenis.B. Cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễnChúng ta dùng thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) để nói ai đang làm gì ở một thời điểm nào đó thuộc quá khứ.Ví dụ: This time last year I was living in Brazil.Thời gian này năm ngoái tôi đang sống ở Brazil. What were you doing at 10 oclock last night?Tối hôm qua lúc 10 giờ anh đang làm gì?Chúng ta thường dùng quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn với nhau để nói một điều gì đó đã xảy ra giữa một điều khác.Ví dụ: Tom burnt his hand when he was cooking the dinner.Tom làm bỏng tay khi đang nấu bữa ăn tối. I saw Jim in the park. He was sitting on the grass and reading a book.Tôi trông thấy Jim trong công viên. Anh ta đang ngồi trên cỏ và đọc một cuốn sách. It was raining when I got up.Khi tôi thức dậy trời đang mưa. While I was working in the garden, I hurt my back.Tôi đau lưng trong khi tôi đang làm việc trong vườn. Nhưng để nói một điều xảy ra sau một điều khác chúng ta dùng thì quá khứ đơn. Xét ví dụ sau: Yesterday evening Tom was having a bath when the phone rang. He got out of the bath and answered the phone.Chiều hôm qua Tom đang tắm thì điện thoại reo. Anh ta nhảy bổ ra và trả lời điện thoại.Phân biệt thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễnĐể hiểu rõ hơn sự khác nhau giữa quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn bạn hãy so sánh hai trường hợp sau: When Tom arrived, we were having dinner.Khi Tom đến chúng tôi đang ăn tối.> (Có nghĩa là chúng tôi đã bắt đầu ăn trước khi Tom đến và khi anh ta đến chúng tôi vẫn đang ăn.) When Tom arrived, we had dinner.Khi Tom đến chúng tôi đã ăn tối.> (Có nghĩa là Tom đến và sau đó chúng tôi ăn tối.)Các loạt bài khác:Cấu trúc More and MoreCấu trúc The more ..., The more ...So sánh nhất (So sánh cực cấp)Câu hỏi đuôiCâu bị độngMệnh đề quan hệMệnh đề ingMệnh đề edDanh động từThì quá khứ tiếp diễnThì hiện tại hoàn thành tiếp diễnThì quá khứ hoàn thànhCâu tường thuậtCâu hỏi ngắnCâu trả lời ngắnCách sử dụng Also và Too Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất Thì khứ tiếp diễn tiếng Anh Trang trước Trang sau A Thì khứ tiếp diễn tiếng Anh Cách thành lập khứ tiếp diễn Past Continuous khứ tiếp diễn Thì khứ tiếp diễn thành lập với cấu trúc: was/were + V-ing Ví dụ: - They were playing tennis at 10 yesterday Lúc 10 ngày hôm qua họ chơi tenis B Cách sử dụng khứ tiếp diễn Chúng ta dùng khứ tiếp diễn (Past Continuous) để nói làm thời điểm thuộc q khứ Ví dụ: - This time last year I was living in Brazil Thời gian năm ngối tơi sống Brazil - What were you doing at 10 o'clock last night? Tối hôm qua lúc 10 anh làm gì? Chúng ta thường dùng khứ tiếp diễn khứ đơn với để nói điều xảy điều khác Ví dụ: - Tom burnt his hand when he was cooking the dinner Tom làm bỏng tay nấu bữa ăn tối - I saw Jim in the park He was sitting on the grass and reading a book Tôi trông thấy Jim công viên Anh ta ngồi cỏ đọc sách - It was raining when I got up Khi thức dậy trời mưa - While I was working in the garden, I hurt my back Tôi đau lưng làm việc vườn Nhưng để nói điều xảy sau điều khác dùng q khứ đơn Xét ví dụ sau: - Yesterday evening Tom was having a bath when the phone rang He got out of the bath and answered the phone Chiều hôm qua Tom tắm điện thoại reo Anh ta nhảy bổ trả lời điện thoại Phân biệt khứ đơn khứ tiếp diễn Để hiểu rõ khác khứ tiếp diễn khứ đơn bạn so sánh hai trường hợp sau: - When Tom arrived, we were having dinner Khi Tom đến chúng tơi ăn tối > (Có nghĩa bắt đầu ăn trước Tom đến đến ăn.) - When Tom arrived, we had dinner Khi Tom đến chúng tơi ăn tối > (Có nghĩa Tom đến sau chúng tơi ăn tối.) Các loạt khác: • Cấu trúc More and More • Cấu trúc The more , The more • So sánh (So sánh cực cấp) • Câu hỏi • Câu bị động • Mệnh đề quan hệ • Mệnh đề -ing • Mệnh đề -ed • Danh động từ • Thì q khứ tiếp diễnThì hồn thành tiếp diễnThì q khứ hồn thành • Câu tường thuật • Câu hỏi ngắn • Câu trả lời ngắn • Cách sử dụng Also Too Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay ... Câu bị động • Mệnh đề quan hệ • Mệnh đề -ing • Mệnh đề -ed • Danh động từ • Thì q khứ tiếp diễn • Thì hồn thành tiếp diễn • Thì q khứ hồn thành • Câu tường thuật • Câu hỏi ngắn • Câu trả lời ngắn... qua Tom tắm điện thoại reo Anh ta nhảy bổ trả lời điện thoại Phân biệt khứ đơn khứ tiếp diễn Để hiểu rõ khác khứ tiếp diễn khứ đơn bạn so sánh hai trường hợp sau: - When Tom arrived, we were having... khác dùng q khứ đơn Xét ví dụ sau: - Yesterday evening Tom was having a bath when the phone rang He got out of the bath and answered the phone Chiều hơm qua Tom tắm điện thoại reo Anh ta nhảy
- Xem thêm -

Xem thêm: Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng anh, Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay